PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
MEDIATIE: TIKT DE KLOK?

MEDIATIE: TIKT DE KLOK?

Bij mij thuis hangt aan de muur een klok waarbij ik om de paar dagen de gewichten moet ophijsen om de klok gaande te houden. Ik denk dat dit bij velen van u ook het geval is. Zo’n mooi tikkende klok in je kamer die niet opvalt, maar er al jaren hangt. Je merkt pas dat er iets aan de hand is als hij niet meer tikt, dat valt op.
 
Zo ook met de kerkelijke gemeente waar wij deel van uitmaken. Alles loopt zoals het lopen moet, een ieder doet zijn ding, wij kijken er naar en vinden het mooi. Het werkt en leeft. Zo af en toe moet er wat onderhoud gepleegd worden op menselijk of materieel vlak (het ophijsen van de gewichten), maar dan loopt het weer.
Maar net als bij klokken is er één keer in de zoveel tijd net iets meer nodig dan regulier onderhoud. De verschillende radartjes (mensen) die de klok (gemeente) gaande houden raken versleten en vallen soms geheel weg. Dan moet er echt groot onderhoud plaatsvinden om de gemeente (klok) gaande te houden.

ZIE OOK BIJ KERKENRAAD!

Op 19 juni a.s. zal er in een gemeenteavond, met u, een eerste aanzet gegeven gaan worden aan deze komende veranderingen.
Aan de hand van wat cijfers zullen wij met elkaar gaan praten over pastoraat, en op welke manier hier invulling aan gegeven moet worden.
Wij gaan praten over de uitslag van enquête die in februari is gehouden om te kijken hoe wij als gemeente meer financiële middelen kunnen genereren. Eén van die ideeën is in grote lijnen al uitgewerkt en ook daar willen wij met u over van gedachte wisselen namelijk het maken van een ruimte waar wij een overleden dierbare kunnen opbaren en gelegenheid hebben om, als familie en gemeente, afscheid te nemen.
 
Dit zijn zaken die ons allen aangaan en van wezenlijk belang zijn voor onze gemeente. Het zijn de eerste stappen in een proces waar wij u als gemeente bij nodig hebben.
Wij zijn de radartjes in de klok die wij willen laten tikken.
Laten wij er dan ook voor zorgen dat eenieder, als gemeente, niet als individu, met verstand; in het geloof waarin wij zijn opgegroeid en wat wij willen uitdragen; met het hart op de goede plaats als gemeente verder gaan op welke manier dan ook.
 
Tot 19 juni.
Harry den Arend

lees meer »
 
MEERKONTAKT IN 2017; DATA EN AFSPRAKEN

MEERKONTAKT IN 2017; DATA EN AFSPRAKEN

Hieronder de (vrijwel ongewijzigde) spelregels voor het aanleveren van kopij voor een jubilerend Meerkontakt.

Houdt U rekening met het uiterste aanlevertijdstip: 18.00 uur?
Na aanlevering moet kopij nog langs veel schakels (vrijwilligers) voordat het in uw (elektronische) postbus ligt! Informeer de redactie bij overmacht.

Nog niet aangemeld voor Meerkontakt via e-mailversie?
Ga naar: en geef u op. Zo kan Meerkontakt elektronisch bij u thuiskomen als u dat wilt.

En de website www.pelgrimskerk.org plaatst uw kopij graag en......daar kan uw kopij vrijwel direct worden geplaatst! U kunt dus uw kopij op elk gewenst moment inleveren bij email: .
Binnen enkele dagen vindt u het dan terug op de prachtige website!

De redactie.
 

lees meer »
 
ACTUELE EN GOED BEREIKBARE INFORMATIE OVER KERKELIJKE ZAKEN

Zorg dat je informatie ook op de website komt; dat geeft extra publiciteit
ACTUELE EN GOED BEREIKBARE INFORMATIE OVER KERKELIJKE ZAKEN

WERK MEE AAN ACTUELE EN GOED BEREIKBARE INFORMATIE OVER KERKELIJKE ZAKEN!

Al een groot aantal jaren hebben we een goed kerkblad, genaamd MEERKONTAKT.
Daarnaast hebben we sinds dit kerkelijk seizoen ook een goede en leuke website.
 
En die beide redacties gaan nauwer samenwerken om ú van dienst te zijn. Maar om de informatie over en “reclame” voor uw activiteiten  completer, actueler en mooier aan lezers te presenteren hebben we wel úw hulp nodig!
  
Namens de commissie publiciteit & Public Relations
Erik Graeve en Harm Jonker

lees meer »
 
EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN! EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN!

Alef is hét nieuwe Bijbelblad van het NBG speciaal voor kinderen.
Met een spannend Bijbelverhaal, antwoorden op bijbelvragen, weetjes over Bijbelse personen, puzzels en proefjes komt in dit kindermagazine de wereld van de Bijbel dichtbij.
U kunt een gratis proefexemplaar aanvragen via https://www.bijbelgenootschap.nl/alef/vraag-een-gratis-proefexemplaar-aan

 
 

25+ GROEP: ZOMER BORREL MET ?????
datum en tijdstip 07-07-2017 om 17.30 uur
meer details

70 JAAR PASSAGE: SAMEN GOEDE HERINNERINGEN OPHALEN!!
datum en tijdstip 12-07-2017 om 10.30 uur
meer details

 
GEMEENTEAVOND OP 19 JUNI OM 20.00 UUR!

De kerkenraad nodigt u allen van harte uit om op maandag, 19 juni 2017 aanwezig te zijn op de gemeenteavond.
Deze gemeenteavond vloeit voort uit de gemeenteavond van vorig jaar, waarin wij toegezegd hebben met u in contact te treden betreffende de voortgang van het pastoraat.
Komt allen.

LEES OOK: MEDITATIE EN BIJ KERKENRAAD!
 
 
DE BEAMERGROEP ZOEKT VRIJWILLIGERS, die het leuk vinden om met de computer te werken.

Om maximaal één keer in de zes weken een powerpoint voor te bereiden en deze te presenteren in de kerkdienst.
Of om medewerking te verlenen aan korte projecten zoals een illustratie of een lied.

Voor meer informatie kun je terecht bij Zwanet Gijzenberg (
 
 
LAAT JE EENS VERLEIDEN....... om een actieve(re) bijdrage te leveren aan ons gemeentewerk

  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.