PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
MEDITATIE: BRIEF AAN MARIA.

MEDITATIE: BRIEF AAN MARIA.

Dag Maria,
Wie kent je niet? Zo veel mensen hadden een duidelijk voorstelling van je. En nog kijk je ons aan vanaf al die schilderingen, of afgebeeld in het fraaie steen of het goedkope gips.
De eeuwen door zagen mensen veel in je, ze zochten hun heil en vonden vaak troost bij je. Waarom? Omdat je een vrouw was? Een moeder? Of omdat je één van ons was, een mens, maar dichter bij God dan iemand van ons?

Bert Griffioen.

lees meer »
 
UITKOMSTEN ENQUÊTE DIE DIT JAAR IS GEHOUDEN

UITKOMSTEN ENQUÊTE DIE DIT JAAR IS GEHOUDEN

In de loop van dit voorjaar hebben we onder alle gemeenteleden een enquête gehouden. Doel daarvan was om u allemaal zoveel mogelijk te betrekken bij ideeën om onze inkomsten en uitgaven beter op elkaar af te stemmen. Dat kon, door ideeën in te leveren om minder geld uit te geven of…..meer geld binnen te krijgen.
 
Eerder meldden wij u al dat we een hartverwarmend aantal ideeën hebben ontvangen. Zoveel, dat het –naast het gewone werk dat we doen- best wel wat tijd kwijt waren om al die ideeën te groeperen, goed te bekijken en te beoordelen of en zo ja, wat we daarmee zouden kunnen doen.
Inmiddels hebben we al uw ideeën in groepen bijeen gevoegd die met elkaar te maken hebben. Ook hebben we de meeste ideeën bekeken op haalbaarheid. En…..sommige ideeën hebben we zelfs al min of meer ten uitvoer gebracht.

lees meer »
 
OPROEP AAN NIEUWE SCHRIJ(V)(FST)ERS

OPROEP AAN NIEUWE SCHRIJ(V)(FST)ERS

Dit jaar weer vier manlijke vaste meditatieschrijvers. Het lijkt erop dat zij hun monopolypositie behouden. Dit kan en moet echt eindelijk veranderen!
Een (te) laag percentage vrouwen in Rutte III en diens uitleg als zou dit te wijten zou zijn aan gebrek aan de bereidheid & beschikbaarheid van vrouwen, gaat toch zeker niet op voor vrouwelijke meditatieschrijvers in onze Gemeente?

lees meer »
 
SPELREGELS EN DATA MEERKONTAKT IN 2018!!

SPELREGELS EN DATA MEERKONTAKT IN 2018!!

Hierbij de spelregels voor kopij voor Meerkontakt:
Kopij: (bij voorkeur) uw bijdrage elektronisch; dat kan tegenwoordig op diverse wijzen.
Tekstopmaak: lettertype ‘times new roman’, ‘11 pt.’ en "platte tekst", dus geen aparte regelafstanden. Uiteraard kunnen illustraties (foto’s) worden toegevoegd, maar dienen (op papier) wel toonbaar te zijn.
Bent u minder handig met tekstverwerking: liever kopij in afwijkende opmaak dan geen kopij!

Houdt rekening met het uiterste aanlevertijdstip: 18.00 uur. Informeer vooraf de redactie bij overmacht. kopij moet dan nog langs veel schakels voordat Meerkontakt bij u is!

Aanmelden Meerkontakt via e-mailversie? Stuur: een berichtje. Zo komt Meerkontakt elektronisch thuis.

En de data? Lees hieronder verder!!

lees meer »
 
MEDIATIE: VOETSTAPPEN IN HET ZAND........

MEDIATIE: VOETSTAPPEN IN HET ZAND........

De meeste van ons kennen het gedicht: “Voetstappen in het zand” wel, waarin teruggekeken wordt naar moeilijke ogenblikken in het leven en we ons afvroegen waar God toen was. Juist op die momenten waren er niet twee maar slechts één paar voetstappen te zien, omdat we gedragen werden.
 
De schrijvers in de Bijbel doen dat ook: Ze kijken over hun schouders naar waar God met hen geschiedenis heeft gemaakt…voetstappen in het zand.
 
Op zoek naar antwoorden over de oorzaken van de situatie, waarin ze terecht waren gekomen, vonden ze in het verleden vergelijkbare gebeurtenissen, waarvan ze wisten, waar die op uit zouden lopen.

lees meer »
 
ACTUELE EN GOED BEREIKBARE INFORMATIE OVER KERKELIJKE ZAKEN

Zorg dat je informatie ook op de website komt; dat geeft extra publiciteit
ACTUELE EN GOED BEREIKBARE INFORMATIE OVER KERKELIJKE ZAKEN

WERK MEE AAN ACTUELE EN GOED BEREIKBARE INFORMATIE OVER KERKELIJKE ZAKEN!

Al een groot aantal jaren hebben we een goed kerkblad, genaamd MEERKONTAKT.
Daarnaast hebben we sinds dit kerkelijk seizoen ook een goede en leuke website.
 
En die beide redacties gaan nauwer samenwerken om ú van dienst te zijn. Maar om de informatie over en “reclame” voor uw activiteiten  completer, actueler en mooier aan lezers te presenteren hebben we wel úw hulp nodig!
  
Namens de commissie publiciteit & Public Relations
Erik Graeve en Harm Jonker

lees meer »
 
EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN! EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN!

Alef is hét nieuwe Bijbelblad van het NBG speciaal voor kinderen.
Met een spannend Bijbelverhaal, antwoorden op bijbelvragen, weetjes over Bijbelse personen, puzzels en proefjes komt in dit kindermagazine de wereld van de Bijbel dichtbij.
U kunt een gratis proefexemplaar aanvragen via https://www.bijbelgenootschap.nl/alef/vraag-een-gratis-proefexemplaar-aan

 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-12-2017 om 17.30 uur
meer details

AL NAGEDACHT WAT U MET KERST GAAT DOEN?
datum en tijdstip 26-12-2017 om 11.00 UUR
meer details

 
AANDACHT GEVRAAGD VOOR DE JAARLIJKSE EINDEJAARSCOLLECTE

Aan het einde van ieder jaar (in week 48) ontvangt u van het College van Kerkrentmeesters een verzoek voor de EINDEJAARSCOLLECTE. Zo ook dit jaar weer. Wij zien u gaven met vreugde tegemoet.
Op de pagina van het College van Kerkrentmeesters leest u hier meer over!
Met vriendelijke groet,
Harm Jonker
Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters
 
LAATSTE NIEUWS OVER DE ROUWSUITE VOLGEN?

Wilt u het laatste nieuws over de voortgang van de inrichting van de rouwsuite volgen?
Kijk dan bij "College van Kerkrentmeesters". meer
 
DE BEAMERGROEP ZOEKT VRIJWILLIGERS, die het leuk vinden om met de computer te werken.

Om maximaal één keer in de zes weken een powerpoint voor te bereiden en deze te presenteren in de kerkdienst.
Of om medewerking te verlenen aan korte projecten zoals een illustratie of een lied.

Voor meer informatie kun je terecht bij Zwanet Gijzenberg (
 
 
LAAT JE EENS VERLEIDEN....... om een actieve(re) bijdrage te leveren aan ons gemeentewerk


  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.