PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
ZOMERTIJD: DE KLOK GAAT WEER VOORUIT!

ZOMERTIJD: DE KLOK GAAT WEER VOORUIT!

Op 26 maart 2017 om 02.00 uur 's nachts gaat de klok weer vooruit!
Vanaf at moment is het weer zomertijd. Omdat het voorjaar is, is het 's ochtends gewoon steeds vroeger licht. Maar 's avonds is het dan tot 29 oktober weer lekker langer licht.

Lekker weer genieten dus, van de zomertijd!!

 
TERUGBLIK OP DE WERELDGEBEDSDAG 2017

TERUGBLIK OP DE WERELDGEBEDSDAG 2017

Vrijdag 3 maart is in de kapel van de Meerwende de Wereldgebedsdag gehouden. De oecumenische viering werd heel goed bezocht, was inspirerend en verbindend.
Veel deelnemers spraken na afloop uit dat het zeer de moeite waard was. Wij hebben het mooie bedrag van € 300,- opgehaald ten behoeve van drie speciale projecten op de Filippijnen. De Raad van Kerken heeft dit bedrag aangevuld tot € 350-.
Na afloop was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie met een extra traktatie. Rest mij alle bezoekers te danken voor hun komst, het comité Wereldgebedsdag en alle medewerkers voor hun medewerking.
Ina Tolsma-van Ginkel.

 
MEDITATIE: ACTIVISME EN COMTEMPLATIE

MEDITATIE: ACTIVISME EN COMTEMPLATIE

Zowel voor katholieken als protestanten brengt de Veertigdagentijd vragen met zich mee over de betekenis en inhoud van deze tijd. Een periode die ook wel vastentijd wordt genoemd. Hoe kun je zo vasten dat je dichterbij God komt?
Een verlangen dat voor heel wat mensen wel herkenbaar is.
Wat zou ik er voor kunnen doen of laten?
We zijn de taal en de cultuur van geloven wat kwijt aan het raken. Het verlangen blijft blijkbaar.

Hoe leer ik mij niet af te sluiten voor die diepere en ook kwetsbare laag, waar ik zal ontdekken dat God is te ontmoeten, dat het kan? Het helpt al als ik rustig de kerk in kom en niet spreek over van alles en nog wat van de afgelopen week, maar vooral gericht raak op de dienst. Het brengt me misschien tot een innerlijk gesprek en zou dat nu juist niet een heel goed begin kunnen zijn om de Ander te ontmoeten en Hem/Haar misschien wat minder voor de voeten te lopen. Ik ga het proberen en hopelijk u ook. Zal de Eeuwige u en mij zoeken en vinden?
Ik wens ons alleen een gezegende Veertigdagentijd!
Bert Griffioen.

lees meer »
 
DE KLOK IN ONZE TOREN

DE KLOK IN ONZE TOREN

Het onderstaande lied zongen wij als kerkenraadsleden niet lang geleden nog eens met licht nostalgische gevoelens toen we op een genoeglijk moment bij elkaar waren ten huize van een van ons. Navraag bij de schrijver, ons gemeentelid mijnheer Van der Kooij, leerde dat het lied door hem geschreven moet zijn toen de kerk honderd jaar bestond.
Dat was toen nog de gereformeerde kerk die in 1888 werd gesticht. Misschien leuk om te weten dat ds. Koelé in 1988 schreef dat de stichtingsdatum 16 maart is geweest. Toch is de huidige klok nog geen 130 jaar oud want de nieuwe klok waarover het lied spreekt is na de Tweede Wereldoorlog in de toren gehangen. Maar de klok werd te zwaar voor de constructie dus alleen de klepel beweegt.
 

De klok in onze toren
heeft een geschiedenis:
de eerste ging verloren
in tijden ongewis.
Een nieuwe klok moest komen
en roepen ons te saam.
De klok van onze dromen
zou dan weer luiden gaan.
De klok in onze toren
heeft een geheimenis:
de vreugd ons eerst beschoren
werd louter droefenis.
Zij is te zwaar gebleken,
stil hangt zij nu voortaan.
Maar stroom en klepel breken
haar vastgezet bestaan.
De klok in onze toren
heeft een betekenis:
zij tracht ons aan te sporen
tot heilsgetuigenis.
Haar klank wil onderbreken
ons dagelijks bestaan.
Zij noodt ons aan te treden
om naar Gods huis te gaan.
Tekst: J. van der Kooij.    

Mooi vind ik het hoe de schrijver verwoordt dat deze klok ons onderbreekt in ons dagelijks bestaan. Juist in de Veertigdagentijd, wat een tijd van bijzondere bezinning is, staan we stil bij wat voor ons belangrijk is en aandacht moet hebben. Daarvoor helpt het hopen we om samen te komen en daaraan zullen we door deze klank steeds herinnerd worden.
Bert Griffioen

lees meer »
 
HERINNERING ACTIE VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2017

HERINNERING ACTIE VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2017

De actie voor de vrijwillige bijdrage 2017 loopt alweer enkele weken.

Op dit moment is ruim  € 64.000 toegezegd en hebben we tot nu toe in totaal 130 toezeggingen mogen ontvangen en daar zijn we uiteraard erg blij mee!
Voor 2017 rekenen we op een opbrengst van  € 110.000. Wij willen u daarom nogmaals vragen om, indien u dat nog niet gedaan heeft, alsnog uw bijdrage aan de gemeente kenbaar te maken door het inleveren van het formulier dat u enkele weken geleden in de brievenbus heeft gehad.
Laten we proberen het bedrag van vorig jaar te evenaren!

Inleveren van uw toezegging kan in het ‘offerblok’ in de hal van de kerk, of per post.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Kijk voor meer informatie ook onderr: "College van Kerkrentmeesters".
Namens het College van Kerkrentmeesters, Jacob van Gelder, penningmeester.
 

 
ÚW KERK HEEFT ÚW IDEEËN NODIG!!!!!

Denk met ons mee en help ons aan uw ideeën!
ÚW KERK HEEFT ÚW IDEEËN NODIG!!!!!

Binnenkort valt MEERKONTAKT weer bij de meeste mensen op de deurmat. Daarin zit een apart “inlegvel”,  een formulier dat u zéker goed moet lezen en u hopelijk tot nadenken stemt.
Het is namelijk een enquêteformulier, waarin en waarmee wij uw dringende aandacht vragen om met ons mee te denken over mogelijkheden om méér inkomsten te krijgen voor onze gemeente, bij voorbeeld door verhuur van ruimten of op andere manieren en/of mogelijkheden die ú ziet om minder geld uit te geven.
Voorafgaand zal u ook bij de uitgang van enkele kerkdiensten dezelfde enquête worden uitgereikt met het dringende verzoek om met ons mee te denken  over de manier waarop wij onze kerkelijke financiële positie kunnen verbeteren.
 
En……als u op onderstaande link klikt, verschijnt vanzelf ook het enquêteformulier dat u kunt invullen.
DENK MET ONS MEE. U DOET HET VOOR HET VOORTBESTAAN VAN ÚW KERK!
Harm Jonker, voorzitter CvK

/uploads/klant446/files/Enquete voor extra inkomsten_finale versie HJ(1).pdf

lees meer »
 
MEERKONTAKT IN 2017; DATA EN AFSPRAKEN

MEERKONTAKT IN 2017; DATA EN AFSPRAKEN

Hieronder de (vrijwel ongewijzigde) spelregels voor het aanleveren van kopij voor een jubilerend Meerkontakt.

Houdt U rekening met het uiterste aanlevertijdstip: 18.00 uur?
Na aanlevering moet kopij nog langs veel schakels (vrijwilligers) voordat het in uw (elektronische) postbus ligt! Informeer de redactie bij overmacht.

Nog niet aangemeld voor Meerkontakt via e-mailversie?
Ga naar: en geef u op. Zo kan Meerkontakt elektronisch bij u thuiskomen als u dat wilt.

En de website www.pelgrimskerk.org plaatst uw kopij graag en......daar kan uw kopij vrijwel direct worden geplaatst! U kunt dus uw kopij op elk gewenst moment inleveren bij email: .
Binnen enkele dagen vindt u het dan terug op de prachtige website!

De redactie.
 

lees meer »
 
ACTUELE EN GOED BEREIKBARE INFORMATIE OVER KERKELIJKE ZAKEN

Zorg dat je informatie ook op de website komt; dat geeft extra publiciteit
ACTUELE EN GOED BEREIKBARE INFORMATIE OVER KERKELIJKE ZAKEN

WERK MEE AAN ACTUELE EN GOED BEREIKBARE INFORMATIE OVER KERKELIJKE ZAKEN!

Al een groot aantal jaren hebben we een goed kerkblad, genaamd MEERKONTAKT.
Daarnaast hebben we sinds dit kerkelijk seizoen ook een goede en leuke website.
 
En die beide redacties gaan nauwer samenwerken om ú van dienst te zijn. Maar om de informatie over en “reclame” voor uw activiteiten  completer, actueler en mooier aan lezers te presenteren hebben we wel úw hulp nodig!
  
Namens de commissie publiciteit & Public Relations
Erik Graeve en Harm Jonker

lees meer »
 
EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN! EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN!

Alef is hét nieuwe Bijbelblad van het NBG speciaal voor kinderen.
Met een spannend Bijbelverhaal, antwoorden op bijbelvragen, weetjes over Bijbelse personen, puzzels en proefjes komt in dit kindermagazine de wereld van de Bijbel dichtbij.
U kunt een gratis proefexemplaar aanvragen via https://www.bijbelgenootschap.nl/alef/vraag-een-gratis-proefexemplaar-aan

 
 

PAASLIEDEREN ZINGEN ZONDAGMIDDAG 26 MAART
datum en tijdstip 26-03-2017 om 15.00 uur
meer details

GELOOFSGESPREKSKRING (met aansluitend de mogelijkheid belijdenis te doen)
datum en tijdstip 29-03-2017 om 20.00 UUR
meer details

 
HERINNERING ACTIE VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2017

Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor de actie vrijwillige bijdrage voor 2017.  Het toezeggingsformulier kunt u de komende weken nog in het ‘offerblok’ in de hal van de kerk doen of u kunt het ons toezenden per post.
Indien u vragen heeft dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende, via telefoonnummer 06-18817022. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jacob van Gelder, Penningmeester
meer
 
ÚW KERK HEEFT ÚW IDEEËN NODIG!!!!!

Binnenkort treft u in MEERKONTAKT een apart “inlegvel”,  een formulier dat u zéker goed moet lezen en u hopelijk tot nadenken stemt.
Het is een enquêteformulier, waarin wij uw dringende aandacht vragen om met ons mee te denken over mogelijkheden om méér inkomsten te krijgen voor onze gemeente en/of mogelijkheden die ú ziet om minder geld uit te geven. De enquête wordt voor die tijd ook aan het eind van een kerkdienst uitgereikt.
 
En……als u kijkt bij "welkom" van deze site en op de link klikt, verschijnt ook het enquêteformulier dat u kunt invullen.
DENK MET ONS MEE. U DOET HET VOOR HET VOORTBESTAAN VAN ÚW KERK!

LEES VERDER BIJ "WELKOM"!
Harm Jonker, voorzitter CvK
 
LAAT JE EENS VERLEIDEN....... om een actieve(re) bijdrage te leveren aan ons gemeentewerk

  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.