PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 

di 5 februari 2019

Thee) & T(hema) middagen

Locatie: 
 HH Engelenbewaarderskerk
Tijdstip: 
 14.30 uur  - 17.00 uur

GEWIJZIGD PROGRAMMA!!!!
In februari wordt de tweede middag georganiseerd waarop we elkaar kunnen ontmoeten met een kopje thee/koffie en rond een thema in gesprek kunnen komen en dit zal zijn
dinsdag 5 februari om 14.30 uur in de grote zaal van de HH Engelbewaarderskerk, Adelaarstraat 15.

Wegens ziekte van de inleidster, Francine de Kroon, is het programma gewijzigd.

Inger Albers zal nu iets vertellen over het leven van Ida Gerhardt en haar gedichten.

Vervallen:
Het onderwerp is:
"Het schilderen van iconen "en wordt ingeleid door mevrouw Francina de Kroon-Kwantes. Zij heeft zelf veel iconen geschilderd en zal een paar daarvan laten zien en toelichten. Verder zal zij ingaan op de bijzondere werkwijze die het schilderen van iconen vraagt. Komt u ook? Informatie bij Lucie Gijzenberg, 023-555 1754.
 

terug
 


 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-02-2019 om 17.30 uur
meer details

90e WERELDGEBEDSDAG IN NEDERLAND: WELKOM, GOD NODIGT JE UIT!
datum en tijdstip 01-03-2019 om 19.30 uur
meer details

 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
KERKBALANS 2019: KERK ZIJN WE SAMEN! WE REKENEN GRAAG OP UW FINANCIELE BIJDRAGE!

Beste Gemeenteleden,
De enveloppe voor kerkbalans is weer op uw mat gevallen. Problemen met invullen? Neem gerust even contact op.
Kerkrentmeesters, Marijn Vis 06-1492 8440, Harm Jonker 06-2041 4745 en Foeke Dekker 06-2157 2847.

Lees meer onder "College van Kerkrentmeesters".
 
 
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS VOOR DE KERK!
Voor de kerkelijke bijdragen, collectes en giften geldt het volgende bankrekeningnummer:
Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
NL16RABO0373715838
Harm Jonker
Voorzitter Kerkrentmeesters
meer
 
EEN PAAR KEER PER JAAR OP KLEINE KINDEREN PASSEN TIJDENS DE KERKDIENST?!

Neem dan contact op met ds. Bert Griffioen of Greet Boersma. Zij kunnen u zeker meer vertellen en ook ongetwijfeld enthousiasmeren. meer
 
KERKBALANS 2019: EEN GOEDE GELEGENHEID VOOR U OM TE OVERWEGEN UW JAARLIJKSE BIJDRAGE VAST TE LEGGEN

LEES HIEROVER BIJ "COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS".
Wij hebben voor uw gemak het formulier hierbij gevoegd. 
 /uploads/klant446/files/Modelovereenkomst-periodiekegift-Kerkelijke-gemeente - 2016.pdf
Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet?
Neem dan graag even contact op met de penningemeester van het CvK (Marijn Vis; 06-14928440). meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.