PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
VASTE RUIMTE OM OVERLEDENEN OP TE BAREN IN ONZE GEBOUWEN??

"Zomaar" een voorbeeld van een rouwkamer in een kerkgebouw elders.
VASTE RUIMTE OM OVERLEDENEN OP TE BAREN IN ONZE GEBOUWEN??

Inderdaad: soms komt een idee min of meer toevallig op ons pad!
Steeds vaker vraagt men om uitvaarten vanuit onze kerk, ook voor niet-kerkleden. Vaak? Nou ja, maar we zien zelf -en horen van deskundigen- dat ons gebouw erg geschikt is,; zowel een uitvaartdienst als uitvaartbijeenkomst.
En dan…..komt een uitvaartondernemer die onze kerk gebruikt bij uitvaarten met de suggestie een rouwruimte in te richten, omdat hij vragen krijgt van mensen uit Badhoevedorp e.o. dat zij in Badhoevedorp opgebaard willen worden. Dat kan nu slechts zeer beperkt in Meerwende zonder ruimtegarantie. Zo belandde de suggestie uiteindelijk als onderwerp op de KR agenda.
De een is meteen enthousiast, de ander moet aan het idee wennen, een derde wil meer weten voordat een standpunt wordt ingenomen. Gevolg: een “startnotitie”, waar een eerste aanzet wordt gegeven voor gedachtenvorming.
Conclusie: een dergelijke activiteit past eigenlijk goed in onze visie op dienstbaarheid binnen de gemeente en dorpsbewoners. We denken overledenen en hun nabestaanden iets kunnen bieden op flexibele wijze en meerdere mogelijkheden. Maar natuurlijk zijn er ook hindernissen, uitdagingen en vragen.
Na die eerste aanzet is opnieuw gesproken en…..besluit de KR het CvK te vragen verder onderzoek te doen.
Áls het realiteit wordt, willen we het “weldoordacht” doen. Dus een plan, waar is gekeken naar zaken als: welke ruimte wordt gebruikt/gecreëerd, hoe richten we die in, wie beheert de ruimte, wat kost eventuele verbouw en wat kan het dan opleveren.
De kleine projectwerkgroep maakt nu het plan . Die notitie wordt in verschillende kerkgremia besproken en uiteindelijk in de KR dag op 1 april besproken en besloten. Daarna wordt u nader geïnformeerd.

Los van de uitkomst hiervan vinden we dat de gemeenteleden op de hoogte moeten blijven van de (on)mogelijkheden die wij onderzoeken om onze gebouwen voor meer nevenactiviteiten te gebruiken naast de strikt kerkelijke ondersteuning van onze doelstellingen. Dit ter versterking van de exploitatie.

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-03-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAF√Č BADHOEVEDORP - HET VERBINDEN VAN UITERSTEN
datum en tijdstip 22-03-2019 om 18.30 uur
meer details

 
BEZORGERS MEERKONTAKT GEZOCHT!

Elders in Meerkontakt heeft u kunnen lezen dat er weer een bezorger is gestopt.
Nu zoeken we gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen.
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. Email:
  meer
 
HARTELIJK DANK VOOR AL UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS!

De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug.  In januari ontving u allen een verzoek om uw vrijwillige bijdragen voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen.

Het College van Kerkrentmeesters meer
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.