WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 17-26 JANUARI 2020

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 17-26 JANUARI 2020
Vrijdag 17 januari - 19.30 uur: Ionaviering in de Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691 westzijde, Hoofddorp, m.m.v. de Lichtkring-cantorij o.l.v. Marianne Voskamp.

Woensdag 22 januari  - 19.30 uur: Lezing met beelden over de Kerken van het Oosten door Rob Mascini. Veel gevluchte christenen die tot die kerken behoren schuiven nu in onze kerkbanken aan. Wie zijn zij? In het Parochiehuis naast de Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073, Hoofddorp.

Zaterdag 25 januari - 17.30-21.30 uur: Running Dinner met ‘tafelgesprekken’ in De Ark. Opgave en informatie: Aarnoud van der Deijl, tel. 023-2000192, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl

Zondag 26 januari - 14.00 – 17.00 uur: De 24e Dialoog in Muziek in de Marktpleinkerk, Marktplein 96, Hoofddorp. Thema: Over grenzen.
Zie www.kerkeninhoofddorp.nl
 
terug