VOORTGANG WERKGROEP PERGRIMSKERK 2025

VOORTGANG WERKGROEP PERGRIMSKERK 2025
Op basis van de eerste onderzoeken en gesprekken heeft deze werkgroep de Kerkenraad inmiddels een tussenverslag voorgelegd.
Daarin zijn opgenomen:
  • Uitgangspunten: deze zijn gebaseerd op datgene wat men heeft herleid uit de opdracht vanuit de kerkenraad en tijdens de verschillende gemeente avonden in 2018;
  • Zeven theoretisch denkbare scenario’s: deze zijn inmiddels beoordeeld op basis van “haalbaarheid in eerste aanleg”; hieruit komen drie scenario’s naar voren die op economische gronden haalbaar orden geacht om nader te onderzoeken.
  • Conclusies ter vaststelling door de kerkenraad.
Omdat de voorgelegde scenario’s nog zeer abstract zijn en elk scenario op zich nog weer allerlei mogelijkheden kunnen betekenen, heeft het geen zin deze hier weer te geven. Zodra de werkgroep ons als kerkenraad meer concrete invulling aanbiedt, zullen wij u vanzelfsprekend op de hoogte brengen.
terug