VERTREK ANS CREEMER EN DAN....

VERTREK ANS CREEMER EN DAN....
Bijna acht jaar is Ans Creemer binnen onze gemeente werkzaam geweest als pastoraal werker. Velen heeft zij opgezocht en met velen heeft zij een poos meegelopen op hun levensweg. We hebben haar leren kennen als iemand die zich betrokken voelde met onze gemeente, trouw aan haar taak en met veel liefde voor de mensen en God. Enthousiast en creatief op de wijkavonden.We bedanken Ans voor haar inzet en trouw.

En.... we doen een beroep op u: gemeente zijn we met elkaar: laten we voor elkaar zorgen, aandacht hebben voor de ander, eens even bellen of bij elkaar aanwippen. Wilt u aan ons doorgeven als u denkt dat een bezoek van de predikant of iemand van het pastorale team aan een gemeentelid of uzelf gewenst is? Een telefoonnummer vindt u op de pagina "belangrijke adressen"op deze website en achterop Meerkontakt.
 
terug