VERANDERINGEN IN DE VERSPREIDING VAN MEERKONTAKT

VERANDERINGEN IN DE VERSPREIDING VAN MEERKONTAKT
Al enige tijd werd gewerkt aan actualisering van de ledenlijst van onze kerk. Zeer zorgvuldig is nagegaan wie, al dan niet, prijs stelde op ontvangen van Meerkontakt. Daarnaast is veel werk verricht om te onderzoeken in hoeverre een papieren versie vervangen kon worden door een digitale. Daarom is gevraagd, indien beschikbaar, een e-mailadres door te geven; bij afwezigheid daarvan wordt uiteraard een papieren versie bezorgd. Bij digitale bezorging kunt u natuurlijk ook zelf het exemplaar printen als dit de voorkeur geniet, of het Meerkontakt daarna doorgeven aan kennissen of buren.

Door de coronasituatie is extra zorgvuldigheid vereist zowel bij samenstelling als verspreiding van Meerkontakt (wij horen immers veelal tot de risicogroep).
Uiteindelijk zijn door screening van het adressenbestand veel adressen afgevallen en/of vervangen door digitale ontvangst. Het aantal papieren exemplaren is sterk verminderd waardoor het aantal benodigde bezorgers is geslonken van 33 naar 10. Ook veel minder werk qua productie en veel minder papier gebruik etc.
De presentatie werd goed ontvangen en was verhelderend voor iedereen. Bertus Rechtuyt werd apart toegesproken en kreeg bloemen als dank voor zijn gemotiveerde en langdurige inzet bij de productie en verspreiding van Meerkontakt. Na beantwoording van enkele vragen werd de bijeenkomst op gepaste wijze afgesloten en kreeg iedereen als dank bloemen.
 
terug