VERANDERING IN DE REGISTRATIE VAN KERKLEDEN

VERANDERING IN DE REGISTRATIE VAN KERKLEDEN
Binnen de PKN kennen we verschillende soorten leden, zoals: lidmaten (mensen die belijdenis hebben gedaan), doopleden (kinderen van lidmaten, die wél zijn gedoopt, maar nooit belijdenis hebben gedaan) en ook….niet-gedoopten (kinderen van doopleden, die automatisch als niet-gedoopte in de gemeentelijke basisadministratie worden opgenomen en ook zo aan PKN worden doorgegeven). Zelf zijn deze leden misschien alleen als kind of zelfs nooit in de kerk geweest. Soms weten zij zélf ook niet dat zij in ons ledenbestand zijn opgenomen. Deze vorm van registreren gebeurt al sinds “mensenheugenis” via de burgerlijke stand en die gegevens worden aan PKN doorgegeven. Het gaat hier landelijk om ruim 100.000 niet-gedoopten, waarvan ca 80.000 van 18+.

Van tijd tot tijd komt voor dat iemand (soms op hoge leeftijd of na overlijden) wordt geconfronteerd met het lidmaatschap van de PKN, zonder hiervoor zelf ooit toestemming te hebben gegeven. En dát is nu juist in de AVG verboden voor volwassenen (vanaf 18 jaar)!

Vanaf 1 juni 2019 worden deze mensen vanaf het 18e levensjaar daarom geregistreerd als “meegeregistreerde” in het samenlevingsverband waartoe zij behoren (meestal het gezin).

Maar…..als zij het samenlevingsverband waartoe zij behoren verlaten (kinderen van 18+ die het ouderlijk huis verlaten) of als het samenlevingsverband ophoudt te bestaan (bv wegens echtscheiding of overlijden), dan vervalt ook de “grond” voor registratie in onze ledenadministratie.

Om te voorkomen dat deze groep zonder enige kennisgeving “wegvalt” uit onze ledenadministratie heeft de Kerkenraad het volgende besloten.
  1. In geval van “uiteen vallen van het samenlevingsverband”, waartoe de meegeregistreerde behoort/behoorde ontvangt deze van onze gemeente een brief met de vraag of betrokkkene geregistreerd wil blijven in onze gemeente, maar dan als “vriend” van onze gemeente. Als betrokkene hierop (ook na herinnering) niet reageert, wordt aangenomen dat hij/zij dit graag wil en wordt hiervan in kennis gesteld.
  2. In geval van “verlaten van het samenlevingsverband na het 18e levensjaar (kinderen die het ouderlijk huis verlaten) ontvangen zij ook een vergelijkbare brief. Maar hierin wordt uitdrukkelijk gevraagd te reageren als men wél geregistreerd wil blijven als “vriend” van onze gemeente. Als betrokkenen hierop (ook na herinnering) niet reageert, wordt aangenomen dat hij/zij hierop géén prijs stelt en wordt hij/zij uitgeschreven en hiervan in kennis gesteld.
De logica achter het verschil in aanpak is dat met name veel jongeren op dergelijke verzoeken niét reageren, ook wanneer zij niet langer prijs stellen op registratie als “vriend” van onze gemeente, terwijl iets ouderen bij het “uiteen vallen van het samenlevingsverband” juist wél geneigd zullen zijn te overwegen of men niét langer of juist wél geregistreerd wil blijven.
terug