GOEDKEUREN JAARREKENING 2019 IN DEZE BIJZONDERE TIJD

GOEDKEUREN JAARREKENING 2019 IN DEZE BIJZONDERE TIJD
We verwachten voorlopig nog geen gemeenteavond te kunnen houden waarin de jaarrekening wordt gepresenteerd. Daarom is voor het vervolg het volgende besloten:
Vanaf 1 juli 2020 kunt u als lidmaat de jaarrekening inzien en/of opvragen bij de scriba, Juup Bosch.
Als de inhoud tot vragen leidt, dan kunt u deze schriftelijk indienen bij de penningmeester, Marijn Vis, beantwoording kan vanwege de vakantieperiode mogelijk enige vertraging oplopen).
Indien er, uiterlijk voor 1 september 2020, geen (nadere) vragen zijn, nemen we aan dat u akkoord kunt gaan met de jaarrekening over 2019. U verleent daarmee dan de penningmeester decharge onder dankzegging voor diens werkzaamheden (en ook voor al het werk dat werd verricht door onze administrateur, Foeke Dekker).
 
terug