vacature text

De Protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden is op zoek naar een inspirerende

predikant (20 à 24 uur/week)

In onze Protestantse Gemeente zijn het bevorderen van de relatie met God, de gemeenschap onderling en de dienstbaarheid aan de samenleving in ‘Woord en daad’ kerndoelen. Onze gemeente wil een gemeente zijn die geïnspireerd door Jezus Christus open staat naar de omgeving waarin zij als Christelijke gemeenschap functioneert. Zij wil actief de ruimte bieden aan allen die God zoeken en die met elkaar een Gemeenschap van Vrede en Gerechtigheid willen nastreven.

Wij zoeken een inspirerende predikant die:
 • als voorganger op boeiende wijze en in heldere taal jong en oud aanspreekt en in de preek bijbelverhalen met de actualiteit kan verbinden;
 • leidinggeeft aan de vele vrijwilligers, hun werk stimuleert en in goede banen leidt en hen waardeert;
 • jongeren en hun ouders bij de kerk weet te betrekken en het jeugdwerk stimuleert;
 • het pastorale team ondersteunt en motiveert, het onderlinge pastoraat door gemeenteleden stimuleert en zelf zich vooral richt op crisispastoraat;
 • aandacht heeft voor nieuwkomers in de kerk en hen bij de gemeente probeert te betrekken;
 • korte projecten met een groepje gemeenteleden initieert, zoals een schoolkerkdienst, startweekactiviteiten, een seniorenkerkdienst;
 • moderne communicatiemiddelen gebruikt;
 • bereid is de gemeente te begeleiden in de huidige transitiefase;
 • een oecumenische instelling heeft en het werk van de Raad van Kerken in Badhoevedorp ondersteunt.

Wij bieden:
 • een dienstverband van 0,5-0,6 fte;
 • een markant, stijlvol verbouwd kerkgebouw uit de jaren ‘30 met een mooie kerkzaal, prettige vergaderruimtes en een symbolische stiltetuin;
 • betrokken commissies en werkgroepen rondom eredienst, kinderdienst, pastoraat, diaconie, muziek in de kerk en kunst in de kerk;
 • een gelegenheidskoor dat mee kan werken in de erediensten;
 • een rouwsuite waar zowel de leden van de kerk als de dorpsgemeenschap gebruik van kunnen maken;
 • woonruimte in overleg.

Informatie en reageren:
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.pelgrimskerk.org.
Hebt u vragen of wilt u contact met ons, stuur dan een e-mail naar Henk Biemond, voorzitter beroepingscommissie: biemond@planet.nl, graag onder vermelding van uw telefoonnummer.
Mocht u belangstelling hebben voor onze gemeente, dan zien wij uw reactie graag tegemoet
vóór 9 mei 2022 in de vorm van een motivatiebrief en CV, bij voorkeur per e-mail aan: biemond@planet.nl
of per post aan:
Beroepingscommissie Pelgrimskerk
Roerdompstraat 17A
1171 HA Badhoevedorp
 
terug