UIT DE KERKENRAAD VAN DECEMBER 2019

UIT DE KERKENRAAD VAN DECEMBER 2019
Op de vergadering van 9 december 2019 werd de herziene begroting 2020 vastgesteld.

De gemeente werd hierover geïnformeerd en er werden geen bezwaren gemaakt. Wel werd een aantal opmerkingen ontvangen betreffende de plannen voor de toekomst: deze zijn voor advies aan de werkgroep ‘Pelgrimskerk 2025’ gestuurd.

Verder valt te melden dat mevr. L.W. (Lucie) Gijzenberg-van de Weg in januari 2020 een nieuwe periode als ouderling pastoraat ingaat. Fijn dat zij opnieuw mede verantwoordelijk wil zijn voor de gang van zaken in onze gemeente.

Juup Bosch, scriba
terug