UIT DE KERKENRAAD VAN 10 SEPTEMBER 2018 UIT DE KERKENRAAD VAN 10 SEPTEMBER 2018

Bijzonderheden en persoons-/functieveranderingen:

  • In het kader van de gewijzigde privacy wetgeving worden de consequenties voor onze gemeente bezien.

  • In de Stiltetuin is - op de ronde verhoging die vroeger op het podium onder de lessenaar stond- een grote vaas geplaatst waarin de spiegeltjes van vorige jaren worden gedaan.

  • Annette Sikkel heeft om gezondheidsredenen besloten geen tweede termijn als diaken te aanvaarden.

  • Wilma van Andel is benoemd tot lid van de Provinciale Staten voor het CDA en stopt daarom per november als ouderling.

  • Jeanne Dees is bereid aan te blijven als ouderling; zij gaat zich bezighouden met pastoraat.

  • Rita Braam, Ien Moens en Roelie Bentschap Knook blijven nog lid van de diaconie.

  • Juup Bosch zou in oktober moeten aftreden, maar mag nog een half jaar aanblijven. Daarna mag hij zijn werkzaamheden voortzetten, mits iemand anders van de Kerkenraad gedurende vijf maanden wordt benoemd als handtekeningbevoegde namens onze gemeente. Tegen die tijd informeren we u daarover.

Juup Bosch, scriba

terug