STA OP! GELDT OOK VOOR DE BLOEMENGROEP!

STA OP! GELDT OOK VOOR DE BLOEMENGROEP!
In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood. Jezus riep: ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt.

Als volgers van Jezus mogen we ons niet neerleggen bij gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg kiezen. Daarom staan we op en komen we samen in actie. We bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Daarom zeggen we “Sta op!”

“Sta op” is dan ook ons thema in de 40-dagentijd. Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. Het hebben van een stip op de horizon helpt. Een stip die ons herinnert aan het “waarom”, zodat we in beweging komen. Deze stip op de horizon is als uitgangspunt gekozen voor het ontwerp. De stip in het ontwerp is echter geen ingevulde ruimte, maar een open ruimte. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes. De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier.

Iedere zondag roepen we een ander beeld op in de stip om duidelijk te maken waarom u beweging moet komen. Per zondag ziet en hoort u van ons welke toevoeging in of op de stip wordt geplaatst.
De bijbehorende lezingen zijn uit Mattheus en Johannes.

Aangezien we komende periode ook met veel gastpredikanten te maken hebben moeten we natuurlijk iedere zondag met de voorganger kortsluiten over de invulling op de stip. We hopen en vertrouwen er op dat de schikkingen een aanvulling mogen zijn bij de verkondiging. Met elkaar zeggen we “Sta op” en doen ons best voor een religieuze tijd naar Pasen toe.


Dan hebben we nog een paar giften te verantwoorden, namelijk €15,-- Mw.S, €25,-- Dhr.B, €25,-- Dhr./mw. P. Allen heel hartelijk dank. Fijn dat u aan ons denkt.
terug