SCHENKEN EN COLLECTEREN OP AFSTAND BIJ KERKDIENSTGEMIST OF TV?

SCHENKEN EN COLLECTEREN OP AFSTAND BIJ KERKDIENSTGEMIST OF TV?
Ja, eigenlijk wel. Want ook onze kerk moet financieel zien “rond te komen” en daarbij zijn collectes voor de kerk (en allerlei speciale doelen daarbinnen) belangrijk om “in stand te blijven”. Ook de diaconie heeft vaste financiële verplichtingen; allerlei goede doelen waaraan zij maandelijks of jaarlijks geld toekennen. Een “noodfonds” van waaruit acute financiële zaken kunnen worden vergoed.

En voor al die zaken komt nu dus géén geld binnen. Waar een kerk natuurlijk vooral bedoeld is als “groep geloofsgenoten”, is het ook een organisatie met kosten, zoals elektriciteit, gas, water, onderhoud enzovoort.
De vraag of collectes dus noodzakelijk zijn, ook in deze tijd? Eigenlijk wel en mogelijk zelfs juist nu!
Nu kunnen de diakenen natuurlijk niet met de collectezak bij u allen thuis langskomen om te collecteren.
Maar er kan wél iets anders……. Vorig jaar hebben wij bij u allen een “app” op uw mobiele telefoon aanbevolen om te gebruiken bij de collectes, wanneer u geen “contant geld” bij u heeft.


Deze app kunt u heel eenvoudig op uw telefoon (smartphone) installeren of door iemand laten installeren.
Als die app eenmaal op uw telefoon staat, kunt u heel eenvoudig en ook “op afstand” collectegeld schenken aan kerk en diaconie.
Dat gaat heel eenvoudig:
  1. U vult een bedrag in bij één of meerdere collecte(s).
  2. U drukt daarna op “volgende” en kunt dan kiezen uit drie mogelijkheden: “collectemiddel”, “QR-code” of “lijst”. U drukt dan in dit geval op “lijst” en u ziet dan de lijst met kerken die deelnemen.
  3. Zoek daar “PG Badhoevedorp-Lijnden” op (die kleurt dan blauw).
  4. Druk dan op “geven” (groene vakje onderaan).
  • U kunt ook bij stap 2 ook op QR-code drukken. Dan moet u wel de code aflezen op het beeldscherm van uw computer in www.pelgrimskerk.org. Daar staat de “link”. Hij werkt écht; is uitgeprobeerd!
  •  
U hebt dan uw eigen Pelgrimskerk en uw eigen diaconie financieel gesteund, ook in deze “Corona-tijd”.


 
terug