ROOSTER VAN AFTREDEN KERKENRAADSLEDEN

ROOSTER VAN AFTREDEN KERKENRAADSLEDEN
Een aanzienlijk deel van onze kerkenraadsleden heeft al vele jaren zitting in de Kerkenraad.

Dit betekent dat de continuïteit in de Kerkenraad in relatie tot de kerkordelijke periodes van aftreden niet in alle gevallen goed aansluiten. Ds. Johan van Holten maakt een voorstel maken voor de nieuwe zittingstermijnen van de leden.

Dit leidt ongetwijfeld tot een beroep op u om zich (waar mogelijk) beschikbaar te stellen om uw kerk een periode te dienen. Daarover later meer.
 
terug