Profielschets te beroepen Predikant

De beroepingsprocedure is in de opstart fase.
Een van de zaken die geregeld moet worden is het vaststellen van een profielschets.
In de onderstaande link kunt u de voorgestelde profielschets vinden.
Deze is open voor commentaar tot eind December 2021.
De kerkenraad zal dat begin Januari 2022 de definitieve profielschets vast stellen.Profielschets Predikant 2021
terug