Over onze gemeente

Over onze gemeente

Badhoevedorp is een mooi dorp aan de rand van Amsterdam met ongeveer 13.000 inwoners, een R.K. en een Protestantse kerk, drie basisscholen, winkels, horeca, een zorgcentrum en een aantal seniorenwooncomplexen. Lijnden is een buurtschap bij het gemaal De Lijnden. Op het oude tracé van de A9 wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd met 1200 woningen en er staat nog meer nieuwbouw gepland.

In 2008 zijn de plaatselijke Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk gefuseerd tot de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden. Van voorheen drie kerkgebouwen is er nu een over: de Pelgrimskerk, Havikstraat 5 in Badhoevedorp.

De Pelgrimskerk is een markant, gezichtsbepalend gebouw in het dorp. Naast de kerk ligt een symbolische stiltetuin met o.a. een gedachtenismuur waar de namen van gemeenteleden die in het voorafgaande jaar zijn overleden worden geplaatst. Het kerkgebouw uit de jaren ‘30 is stijlvol verbouwd met een mooie kerkzaal, een stiltekapel, een ontmoetingsruimte en prettige vergaderruimtes. De kerkzaal is uitgerust met een goede geluidsinstallatie. Muzikale begeleiding wordt gegeven op een mooi Van Leeuwen orgel. Kerk-tv wordt dit jaar in gebruik genomen.

Naast de kerk staan een ontmoetingscentrum (de Karavanserai), de pastorie en een kosterswoning. Er is een koster in dienst voor 0,5 fte. Van de fraaie rouwsuite in de Karavanserai kunnen zowel de leden van de kerk als de dorpsgemeenschap gebruikmaken.

De Protestantse gemeente bestaat uit ruim 650 leden, waarvan ongeveer de helft ouder dan 70, een kwart 50-70 en een kwart jonger dan 50 jaar is. Zondags wonen rond de 40 mensen de dienst bij, meest ouderen.

Een actieve groep van ongeveer 20 bezoekers verzorgt het pastoraat voor gemeenteleden die 80 jaar en ouder zijn of die anderszins aandacht nodig hebben. Indien gewenst wordt in ieder geval bij 80+ verjaardagen een bezoekje met een attentie gebracht.

De werkgroep Gebouwen onderzoekt of er met de huidige krimpende gemeente actie ondernomen moet worden voor wat betreft de toekomst van de gebouwen.

Er is een werkgroep Muziek in de Kerk (MIK) die ad hoc een koor bestaande uit gemeenteleden regelt voor bepaalde diensten. Daarnaast organiseert de werkgroep enkele keren per jaar een concert. Dit heeft in coronatijd stilgelegen, maar wordt binnenkort weer opgestart.

De bloemengroep verzorgt niet alleen de stiltetuin, maar ook regelmatig een liturgisch bloemstuk over een thema dat in de zondagse dienst centraal staat.

De werkgroep Kunst in de Kerk verzorgt wisselende exposities in de ontmoetingsruimte van de kerk, waarbij ook regelmatig deze kunst geïntegreerd wordt in een kerkdienst.

Er is in Badhoevedorp een Raad van Kerken waar de Protestantse gemeente een bijdrage aan levert.

Vorming en toerusting in de gemeente vindt o.a. plaats in de vorm van een kerkcafé. Om de acht weken wordt hier een bekende spreker uitgenodigd waarbij een diversiteit aan onderwerpen aan de orde komt onder het genot van een hapje, een drankje en livemuziek. Daarnaast is er een gespreksgroep ‘Geloven in de wandelgangen’, waar vooral oudere gemeenteleden aan deelnemen.

Het jeugdwerk heeft door het risico op besmettingen ook grotendeels stilgelegen, maar wordt nu weer opgestart. Er komt een maandelijkse bijeenkomst voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in de kinderkerk en een maandelijkse activiteit voor kinderen van 12 t/m 15 jaar. Voor de kinderen van 10 t/m 12 jaar komt er basiscatechese. Daarnaast worden er jaarlijks een aantal evenementen georganiseerd voor zowel de jeugd binnen als buiten de kerk, zoals een schoolkerkdienst, een levende kerststal, een kamp en startweekactiviteiten.
 
terug