ORGANISATIE PASTORAAT IN BADHOEVEDORP-LIJNDEN

ORGANISATIE PASTORAAT IN BADHOEVEDORP-LIJNDEN
In 2018 heeft een werkgroep vanuit het pastoraat zich bezig gehouden met de vraag hoe wij het pastoraat `toekomstbestendig` vorm kunnen geven.

We hebben te maken met vergrijzing van onze gemeente, maar ook met reductie van het aantal actieve leden binnen onze gemeente.
Toch willen we heel graag die mensen die daaraan behoefte hebben op een goede manier blijven `bedienen` en pastoraal begeleiden.

Dat valt niet mee met dat afnemende aantal vrijwilligers en betekent dus dat we van mensen die graag een bezoek, een gesprek of begeleiding willen een beetje eigen intitiatief vragen. Wij noemen dat: van aanbodgericht naar vraaggericht pastoraal werk.

Daarvoor hebben we de organisatie van het pastoraat aangepast. Naast de huidige vrijwilligers worden ook enkele pastoraal assistenten betrokken die onze predikant kunnen bijstaan.

Hoe wij dat vorm geven, vindt u in de notitie die u ziet als u op onderstaande link klikt. Is dat moeilijk? Nee hoor, maar wel heel interessant! Zeker even doen!

Harry den Arend,
voorzitter Kerkenraad


/uploads/klant446/files/Pastoraat vanaf 1 juli 2018.doc
terug