OPROEP VOOR GASTPREDIKANTEN !!!

Wie vult de lege plaats hierachter in?
OPROEP VOOR GASTPREDIKANTEN !!!


Vanaf 1 april zitten we zonder predikant en komen allerlei vragen op ons af.
Wie gaan bij voorbeeld nu alle openstaande plaatsen in het preekrooster invullen?


We moeten er met elkaar de schouders onder zetten
Daarom een oproep voor jong en oud aan u: weet u predikanten die u graag zou willen horen in onze Pelgrimskerk,.

Hier is uw kans!
Geef namen door met woonplaats, telefoonnummer of emailadres.
Er is namelijk geen recent Jaarboek meer uitgegeven ivm de wet op de privacy.
Dan ga ik kijken of er een afspraak mogelijk is. Predikanten zijn ook erg druk met hun eigen rooster.
Maar we kunnen het altijd proberen.

Preekvoorziener
Lia Kooy
Keizersweg 133A
Tel. 6594417
lia.kooy@hetnet.nl


 
terug