OPROEP AAN NIEUWE SCHRIJ(V)(FST)ERS

Schrijvers en dichters opgelet!!!
OPROEP AAN NIEUWE SCHRIJ(V)(FST)ERS
Altijd weer zijn het dezelfden die meditaties schrijven, artikelen inleveren en die redigeren tot een fraai kerkblad en een goed ogende website. Dat maakt die beide ~op den duur~ minder leuk en minder leesbaar. We schrijven immers allemaal `voorspelbaar`. 

Zou het niet heel leuk zijn als er eens anderen aan het woord komen in ons kerkblad en op onze website.
Ook ú kunt daar een bijdrage aan leveren. Dat kan door een stukje te schrijven over wat u meemaakt binnen de kerk, over leuke aktiviteiten die er worden gedaan of om nieuw en aktiviteiten aan te kondigen.
Ook kunt u deel uitmaken van de redactie van het kerkblad en de website.
Schroom niet, maar meldt u aan om u door ons te laten vertellen wát we doen en hoe leuk dat is.


Dames en heren, wacht niet tot wij aan je deur staan, maar zoek contact met Inger Albers (020 659 3747) jaia@planet.nl, Erik Gräeve (020 388 2505) ejpgraeve@hetnet.nl 
 
terug