ONZE PREDIKANT WEG……….EN NU?

ONZE PREDIKANT WEG……….EN NU?
Afscheid:
Het was zo mooi bedacht (en voorbereid): een feestelijke afscheidsdienst op zondag 29 maart. Het Coronavirus verhinderde dat. Teleurstellend: geen afscheid kunnen nemen van de predikant die precies 9 jaar (!) bij ons was. Natuurlijk hebben we hem een eerste blijk van waardering gegeven: een olijfboom voor de tuin in Castricum.
Twee kerkenraadsleden hebben deze bezorgd en Bert nogmaals persoonlijk bedankt. Hij heeft daarop een passende bedankje gestuurd, die hierbij is opgenomen bij wijze van “goede wens” voor ons allen.
Maar dat is natuurlijk niet alles. Wat in het vat zit, verzuurt niet. We hadden gehoopt dat deze crisis snel voorbij zou zijn, zodat we snel tóch een afscheidsdienst konden houden. Helaas blijft dat onzeker en is vastlegging van data en plannen onverstandig. Maar…..in overleg met Bert (en Will, natuurlijk) zullen we -zodra dit mag en kan-,  een moment “prikken” om alsnog afscheid te nemen. Misschien kan hij ons al wat vertellen over zijn nieuwe ervaringen.

Daadwerkelijke vertrek Bert en Will en toekomst van de pastorie:
Hoewel Bert per 1 april een andere werkkring heeft, blijven Bert en Will nog een paar weken de pastorie “bewonen” tijdens de verbouwing van hun nieuwe huis. Op 4 mei verhuizen ze naar Castricum.
Het CvK had al nagedacht over “de toekomst” van de pastorie. Omdat de Kerkenraad nog “in gesprek” is over de diverse mogelijkheden,  heeft het CvK de pastorie aansluitend tijdelijk verhuurd. Dit geeft “rust, tijd en ruimte” in de tussentijd.
De nieuwe huurders kent u allen: het betreft de familie Miltenburg-De Raadt. Martine, Rick en hun kinderen huren de pastorie gedurende de tijd dat hun eigen woning wordt verbouwd. Een belang aan twee kanten wordt hiermee goed gediend.

Keuze voor de invulling op korte termijn:
Al in januari en februari 2020 heeft de Kerkenraad zich beraden over de vraag wat ons te doen staat nu onze (fulltime) predikant vertrekt. Het denk- en besluitproces hadden we u tijdens de gemeenteavond op 20 april willen presenteren. Maar na overleg én raadpleging van de classispredikant, ds. P. Verhoeff is ervoor gekozen eerst een “interim-predikant” aan te trekken via het dienstencentrum van PKN. Inmiddels heeft deze een kandidaat aangewezen en is het eerste contact gelegd. Een kennismaking met de Kerkenraad volgt binnenkort. Als dit tot wederzijdse instemming leidt, wordt een overeenkomst, vanuit het dienstencentrum opgesteld en getekend. Wij hopen u in een volgende uitgave/bericht met hem te laten kennismaken!

Naast deze interim predikant bespreken we op dit moment de mogelijkheid en/of wenselijkheid van extra tijdelijke ondersteuning/begeleiding binnen het pastoraat. Maar daarover hoort u hopelijk spoedig meer.

Welke koers gaan we als gemeente varen?
De interim-predikant zal de Kerkenraad begeleiden bij het opstellen van een nieuw beleidsplan waar duidelijk blijkt wat voor gemeente wij willen zijn. Alsdan hebben we een toekomstbeeld en zichtbaar welke keuzes voorliggen.

Wat betekent dit voor de predikantsplaats, onze gebouwen en onze financiën?
Natuurlijk hebben we met onze classis predikant al gesproken over de grenzen die wij zien in omvang en financiën van onze gemeente. Met de toekomst voor ogen achten wij het niet mogelijk (en ook niet wenselijk) de vacature in te vullen met een full time predikant.
Ten aanzien van het onderzoek naar de toekomst van onze gebouwen zijn we  -vanwege de coronacrisis- genoodzaakt pas op de plaats te maken. Dit past,  qua planning, prima met de komst van de interim predikant. Zodra we weer “aan het werk mogen”, zullen we ook hierin vervolg (onderzoeks)stappen nemen.
De begroting voor 2020 ziet er sowieso niet rooskleurig uit. Daar komt nog bij dat we in deze periode wél de normale uitgaven doorgaan,  maar de inkomsten (commerciële verhuur; collectes) dalen. Na de crisis, zetten we de financiële gevolgen op een rij.

Gemeenteavond:
Dit alles “overvalt’ u mogelijk. Begrijpelijk, want de Kerkenraad is hierover al tijden in gesprek en had u op de gemeenteavond van 20 april willen bijpraten. Ook om u te raadplegen over te nemen (of genomen) besluiten. Helaas is het niet anders,  maar voortgang in deze ontwikkelingen blijft noodzakelijk. Vooruitschuiven van besluiten kan schadelijk zijn voor het  “gemeente zijn”. Daarom werken wij “zo transparant als mogelijk” en “vanachter de schermen” verder om de gemeente te dienen.
terug