NIEUWE IMPULSEN VOOR HET PASTORAAT

NIEUWE IMPULSEN VOOR HET PASTORAAT
POSITIEF NIEUWS UIT HET PASTORAAT MET NIEUWE IMPULSEN!

De invulling van het pastoraat in onze gemeente blijft een zorg, die onze aandacht vraagt, MAAR.....


Afgelopen winter hebben 7 mensen een training hebben gevolgd, gegeven door ds. Bert Griffioen en enkele gastdocenten. Het doel van de training was om mensen meer toe te rusten tot het voeren van pastorale gesprekken, zodat ds. Griffioen hen kan inschakelen op momenten van zijn afwezigheid of van grote drukte in het pastoraat.

De training was bijzonder leerzaam en enthousiasmerend en heeft ertoe geleid dat een paar mensen hebben toegezegd zich voor het pastoraat te willen inzetten. We moeten hier nog "handen en voeten" aan geven en hopen u voor het nieuwe seizoen een duidelijke invulling te kunnen presenteren.

Bent u geinteresseerd om te weten hoe wij het pastoraat in de nabije toekomst willen aanpakken, lees dan de notitie hierover bij `beleidsstukken`, genaamd `Nieuwe Organisatie Pastoraat`.

Namens het pastorale team,
Lucie Gijzenberg
terug