NIEUWE AMBTSDRAGERS!

NIEUWE AMBTSDRAGERS!
De Kerkenraad is verheugd te kunnen berichten, dat twee gemeenteleden bereid zijn verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gang van zaken in onze gemeente: Marijn Vis en Frank Bentschap Knook zullen -tenzij er uiterlijk 25 november wettige bewaren worden ingediend bij de scriba- op 3 december 2017 worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.
A.J. Bosch, scriba.
terug