NIEUW MEERJAREN BELEIDSPLAN VOOR ONZE GEMEENTE

NIEUW MEERJAREN BELEIDSPLAN VOOR ONZE GEMEENTE
Mede vanwege het feit dat onze gemeente krimpt en vergrijst, het aantal actieve vrijwilligers en financiële middelen afnemen en daardoor voor ingrijpende keuzes staan met betrekking tot zowel onze pastorale alsmede materiële zorg voor de gemeente.
Voordat we definitieve keuzes kunnen maken, dienen we eerst antwoord hebben op vragen als: “wat voor gemeente willen en kunnen we zijn in de toekomst”? En ”Wat betekent dit dan voor ons pastoraat, onze diaconie gebaseerd op onze materiële mogelijkheden.
 
terug