MEERKONTAKT 29E JAARGANG , nr 04, 15 april 2016

MEERKONTAKT 29E JAARGANG , nr 04, 15 april 2016
MEDITATIE
 
Wat ik zo vrolijk aan Pasen vind

Je kunt de Stille week heel verschillend beleven. De kinderen die zeer betrokken waren bij de Witte Donderdagviering dit jaar en prachtig hebben gelezen, muziek gemaakt en water ingeschonken voor de voetwassing vroegen na Pasen: ‘en hoe gaat het nu verder’? Een heel belangrijke en terechte vraag.

Ik denk dat een belangrijk deel van het antwoord ligt in de verhalen van de Paaswake, het binnendragen van het nieuwe licht, met de boodschap dat het duister van de nacht wordt doorbroken. Hoe dan?
Nou, dan moet je beginnen te luisteren naar die verhalen van de nacht, en hoe daarin het opnieuw licht wordt voor de mensen, en het nieuwe leven alle kans krijgt.  Bijvoorbeeld het verhaal in Genesis  dat de ark met Noach en de geredde familie en beestenboel inderdaad hun geluk niet op kunnen en weer aan land gaan. Maar ook bijvoorbeeld hoe de stad Ninevé, die hopeloos van het goede pad af was, zich omkeert, in zak en as gaat en weer een heel nieuw en goed leven kan beginnen. En hoe Daniel en zijn vrienden voet bij stuk houden en weigeren te buigen voor dictator Nebukadnezar, en gered worden uit de leeuwenkuil. Zij worden gered, en de over het paard getilde dictator wordt een bekeerde gelovige. Kortom, Pasen is het leven in een ander nieuw spoor, een doortocht door de nacht, een spoor naar het Licht van Christus.
 
Van de huidige paus kan ik ook vrolijk worden:
Aan het eind van een ontmoeting, toen paus Franciscus te gast was bij de evangelisch-lutherse gemeente van Rome, ontvingen ze uit zijn handen een gouden kelk voor de viering van het avondmaal. In het gesprek dat plaatsvond, kreeg de paus de vraag voorgelegd wanneer hij dacht dat er tafelgemeenschap zou zijn tussen de lutherse en katholieke Kerk. In zijn antwoord zei de paus onder andere dit: ‘De Heer is aanwezig. Jullie geloven dat de Heer aanwezig is. Wat zijn de verschillen? Ja, ik hoor van uitleggingen en interpretaties, maar het leven is groter dan uitleggingen en interpretaties.
Leef altijd uit je doop: één geloof, één doop, één Heer. Dat is wat de heilige Paulus ons voorhoudt. Trek daar de consequenties uit. Ik zou het niet wagen toestemming te geven tot intercommunie, want dat behoort niet tot mijn competenties. Eén doop, één Heer, één geloof. Spreekt zelf met de Heer met voortschrijdend inzicht. Meer durf ik er niet over te zeggen.’
 
Zegt Franciscus dít, als hoofd van de Kerk, heeft hij dan niet wat meer in de melk te brokkelen? Maar toch: De paus verheft zich niet boven alle anderen binnen de Kerken die hier mee bezig zijn. En met het laatste wat hij zegt, wijst hij op de vrijheid die we hebben om volgens ons eigen geweten en naar ons eigen geloof te handelen.
Over een nieuw spoor gesproken! Zalig Pasen!
Bert Griffioen.

 
KERKDIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 17 apr      10.00 uur:      Ds. S.J. van der Vlies (Rotterdam).
                              Collecten:      1. Diaconie.      2. Kerk.
Zondag 24 apr      10.00 uur:      Ds. M. de Waal (Vijfhuizen).
                              Collecten:      1. Diaconie.      2. Eredienst/kerkmuziek.
Zondag 01 mei      10.00 uur:      Ds. J.C. van de Putte (Noordgouwe).
                              Collecten:      1. Diaconie.      2. Kerk.
Woensdag 04 mei 19.00 uur:      Raad van Kerken - Dodenherdenking.
Donderdag 05 mei 10.00 uur:      Ds. B.J. Griffioen - Hemelvaartsdag.
Zondag 08 mei       10.00 uur:      Ds. N. van Doorn (Middelburg).
                                Collecten:     1. Diaconie.      2. Kerk.
De Meerwende       10.00 uur:      Ds. B.J. Griffioen - Dienst van
                                                                                    Schrift & Tafel.
Zondag 15 mei        10.00 uur:      Ds. B.J. Griffioen - Pinksteren
                                 Oecumenische dienst in Engelbewaarderskerk
                                                      (Dienst van Schrift & Tafel).
                                 Collecten:      1. Zending Pinkster.      2. Kerk.

Autorijdienst:
Zondag 17 apr          Dhr. J. Handgraaf          659 3889.
Zondag 24 apr          Dhr. D.J. Tolsma           619 7638.
Zondag 01 mei          Dhr. F.J. Goudappel     659 4876.
Zondag 08 mei          Dhr. C. Zorge                023 555 1275 of 06 5326 0243.
Zondag 15 mei          Dhr. D. Hijstek               659 5240.
 
Crêche:

Indien u gebruik wilt maken van de kindercrèche voor 0-4 jarigen voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN:
Op 17 april gaat ds. S.J. van der Vlies uit Rotterdam voor. 24 april gaat voor de nieuwe predikant in Vijfhuizen, ds. M. de Waal. Tijdens deze dienst zal ons MIK projectkoor zingen onder leiding van Diane Ranselaar.
Op 1 mei gaat voor de ons vertrouwde ds. José van de Putte uit Noordgouwe/Dreischor.
5 mei op Hemelvaartsdag ga ik zelf voor.
8 mei gaat voor de ons vertrouwde ds. Nel van Doorn uit Middelburg.
Op deze zondag heb ik in de kapel van Meerwende een dienst van Schrift en Tafel in een oecumenische viering. Bert Griffioen.
 
VANUIT DE WIJK
BERICHT DOMINEE BERT GRIFFIOEN
We wensen Foeke Dekker, die onlangs zijn sleutelbeen brak en daarom tijdelijk erg beperkt is in zijn bewegingen, heel veel geduld en sterkte met het herstel. Hoe vertel je je kleine kleinkinderen dat ze opa even een beetje moeten ontzien!
Al enige tijd gaat het niet zo goed met dhr. Jonker uit de Havikstraat. Het alleen wonen, na de noodzakelijke verhuizing van zijn vrouw naar Meerwende werd toch zwaarder voor hem, temeer daar ook zijn fysieke toestand verslechterde. Hij kreeg met name last van een voet en been en kwam daarvoor in het ziekenhuis terecht. Uiteindelijk heeft een recente operatie en omleiding van een bloedvat verlichting gegeven voor het bewegen en lopen. Hij hoopt over niet al te lange tijd een plek te kunnen betrekken in Meerwende, waar zijn echtgenote nu al weer een poosje woont. We wensen hem van harte beterschap maar ook gemeenteleden die hier niet met name genoemd worden, wensen we van harte kracht bij hun ziek zijn en bij de soms grotere gebondenheid aan huis.
u allen de zegen van Gods nabijheid.
Bert Griffioen.

BERICHT PASTOR FRED VAN DER LOUW
Mw. Jobse, uit De Meerwende verblijft nog in Hospice Bardo te Hoofddorp. Mevrouw Smit-Wolvetang, Reaumurstraat 2, verblijft in het verpleeghuis Leo Polak te Amsterdam. Er zijn ook anderen met ziekte, zorgen of verdriet die hier niet genoemd worden. We bidden hen allen de nabijheid toe van Hem wiens handen onder ons zijn.
Met een hartelijke groet, pastor Fred van der Louw.
 
BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Persoonlijke klachten, ziektes, of ziektes bij de naasten, kunnen het leven er vaak niet gemakkelijker op maken. Dhr. J. Hoogendam van de Lutkemeerweg heeft hiermee te maken nu hij met een zware kuur bezig is.
Ik noem u in deze verder mw. Remmers, de families Dekkers en Van Munster, mw. Van Commenee, mw. Koenen-van Dam, mevrouw Mulder, allen van de Keizersweg, en mw. Niezen van de Akerdijk.
Laten wij hen, en ook enkele anderen, die hier niet bij genoemd zijn, opdragen in ons gebed.
Op 15 mei aanstaande, 1e Pinksterdag , zal ’s middags weer een kerkdienst in de Schuilhoeve worden gehouden voor de bewoners aldaar. Hiervan krijgen de betrokkenen nog een uitnodiging.
Voor u allen een heel hartelijke groet van pastor Ans Creemer.
 
BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0603   Mw. T. v. Commenee-Schijffelen     Keizersweg 159.
           Mw. C. Jobse-van Eijbergen            Bardo, Burg Jansoniushof 6, H’dorp.
1303   Mw. D. Wijhenke                              Nieuwe Meerdijk 345.
           Mw. G. Remmers                              Keizersweg 253.
2003   Dhr. A.J.T. den Arend                       Roerdompstraat 17.
           Mw. H.M. Wolvetang                         Réaumurstraat, opgenomen in Leo
                                                                                                             Polakhuis, Saaftingestraat 8, A’dam.
2703   Fam. C.A. Dekkers-van den Tempel  Keizersweg 161A.
           Mw. M. van de Water-van Dam          Sloterweg 419.
03-04  Dhr. K. Jonker                                     Havikstraat 23, opgenomen in
                                                                       Slotervaart Ziekenhuis, A’dam.
           Dhr. J. van der Kooij                            Leeuwerikstraat, verblijvende in
                                                                        Meerwende, Kamerlingh 
                                                                        Onneslaan.
 
80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0105     Dhr. A. van Vugt                                       Geraniumlaan 71.
0605     Mw. H.M. Wolvetang                                 Reaumurstraat 2.
1005     Mw. C. Bitter-Wilmink                               Groenezoom 36.
1005     Mw. M.S. Hesterman-Ponman                   Groenezoom 14.
1305     Mw. K.G. van Weering-van Wielink          Sloterweg 143A.
1505     Dhr. J. van der Kooij                                 Leeuwerikstraat 42.
1605     Dhr. J.E. Loobeek                                      Akerdijk 99.
1705     Mw. M. Binnekamp-Buitenhuis                 Kamerlingh Onneslaan 97.
1705     Dhr. J. Knip                                               Geraniumlaan 8.
2105     Mw. D. Wijhenke                                      Nieuwemeerdijk 345.
2405     Mw. A. de Vries                                        Sloterweg 172.
2505     Mw. G.M.C. van Kooten-Slootweg            Hoofdweg 322.
2905     Dhr. G.J. Brink                                          Pascalstraat 28.
2905     Dhr. H.B. Post Sr.                                      Snipstraat 2.
 
IN MEMORIAM INEKE VAN WIJK-ESSELINK
Overleden is op 1 maart 2016 Catharina Jacoba van Wijk-Esselink die werd geboren op 10 januari 1945.
Ineke van Wijk was op een bijzondere manier verbonden met Badhoevedorp, met de Haarlemmermeer, en met de Pelgrimskerkgemeente. Hier is ze geboren en getogen in een klein gezin waarin behalve zijzelf een jaar eerder ook een jongen werd geboren. De foto van haar broer hield ze sinds 2010 graag op de piano die ze ooit bespeelde. De school met de Bijbel was haar school. Huishoudschool en Industrieschool en de naaldvakken werden haar opleiding.
Helaas werd door de natuur de kwetsbare gezondheid van haar moeder ook aan haar broer en haarzelf doorgegeven en had Ineke nog al eens te maken met opnames of artsenbezoek, wat ook van het gezin en van oma van Wijk veel heeft gevraagd. Maar in de langere goede periodes werd zij gelukkig en vonden velen haar gastvrije huis en kon Ineke in haar geregelde bestaan genieten. Aan de Sloterweg heeft ze haar thuis gehad en gehouden tot het laatst toe. Het raam van de woonkeuken zal nu voor velen lang erg leeg zijn, omdat zij er niet meer is om te zwaaien en te groeten!
De Haarlemmermeerse Plattelandsvrouwen die in Hoofddorp vergaderen bezocht Ineke trouw en ze voelde zich er thuis.
In de kerk deed ze lange tijd mee in het lopen met het verjaardagfonds busje, ze nam deel aan de groep voor het koffieschenken op zondagmorgen en bracht Meerkontakt rond, maar haar verbondenheid had diepere wortels.
Want in deze kerk werd ze ten doop gehouden, hier ontving ze de zegen over het huwelijk met haar geliefde Piet, en hier werd hun dochter Willeke ten doop gehouden. En hier had ze altijd haar eigen plek.
We gedenken in liefde, en met dank aan God, deze zorgzame, lieve en trotse vrouw, moeder en oma. In het vertrouwen dat zij in goede handen geborgen is, bidden wij dat haar gedachtenis allen tot zegen zal zijn. In het bijzonder voor Piet, Willeke en Tijmen, Valerie en Jasmijn.
Bert Griffioen.
 
IN MEMORIAM CORNELIS BAKKER
Op 19 maart is overleden Cornelis Bakker (Kees), weduwnaar van Toos Bakker-van Bergen Walraven. Dat haar naam meteen ook wordt genoemd is niet zomaar. Voor Kees is haar overlijden in 2001 een groot kantelpunt in zijn leven geworden. Want hoe goed hij daarna het leven ook weer heeft opgepakt, het kreeg niet meer de glans die het had, en na een herseninfarct een jaar of vijf later werd het een steeds moeilijker leven.
Kees was een sportieve man, deed mee met de kinderen en was een poos actief betrokken bij de hockey, deed op de achtergrond lange tijd bestuurswerk voor bejaardenhuis Uitzicht, en was een zakenman in hart en nieren en zijn drukkerij had de volle aandacht. Een hele mooie periode beleefden ze samen met het gezin toen de kinderen ook gingen werken in het familiebedrijf. Kees had als jongen meegemaakt dat tegen het einde van de oorlog, in 1945, zijn vader en al het personeel gevangen werden genomen en uiteindelijk gefusilleerd. De drukkerij aan de Lijnbaansgracht drukte de ondergrondse bladen Trouw en Vrij Nederland en de zaak werd verraden. Kees was toen vijftien, ,en zijn moeder zette het bedrijf voort. Kees deed de grafische school en kwam dus van jongs af in het vak.
Eenmaal in Badhoevedorp kwam het mede door Toos dat het contact met de kerk intensiveerde. Bekend was de nieuwjaarsborrel die jarenlang bij hen werd gehouden en waar ook heel wat gemeenteleden werden uitgenodigd en goede herinneringen aan bewaren. Kees nam dan met flair de honneurs waar.
Op donderdagmorgen jongstleden werden in een gedachtenisdienst vele mooie herinneringen opgehaald door de drie zoons, en oudste kleindochter Kim, en klonken prachtige pianogedeelten die Kees zelf ook graag speelde.
Op begraafplaats de Wilgenhof legden wij hem te ruste bij zijn Toos. De kinderen Paul, Frank, Robert en Marita, hun partners, kleinkinderen en hun vrienden en de mensen om Kees heen wensen we dat het verlies te dragen zal zijn en dat zijn gedachtenis hen goed doet en tot zegen zal zijn.
Bert Griffioen.

IN MEMORIAM JANNY KREUZEN-DEKKER
Op zondag 27 maart is overleden mevrouw Janny Kreuzen-Dekker.
Zij werd geboren in Hattem, maakte daar de oorlogstijd mee en kwam in de jaren ‘60 in Badhoevedorp wonen. Haar man kreeg toen werk op Schiphol.
Hoewel zij vroeger kerkelijk meelevend waren, werd in de loop van de tijd het contact met de kerk minder. Haar grote liefde was altijd al het buitenleven en ze ging graag veel om met de dieren en was graag in de tuin. Later, na zijn pensioen, handelde ze met haar man samen graag in tweedehands spullen. Met het gezin en later met de kleinkinderen hebben ze mooie dingen beleefd en genoten van het leven.
Voor haar overlijden was ze al lange tijd ziek en werd door haar echtgenoot en ook de kinderen verzorgd. Anderen werden niet gemakkelijk in huis toegelaten. Het bleek dat de ziekte haar te sterk af was en op eerste Paasdag is zij heengegaan. Het geloof heeft ze nooit helemaal losgelaten en bij de uitvaart hebben we stilgestaan bij een gedeelte van het prachtige scheppingsverhaal en zongen onder andere het lied ‘Daar ruist langs de wolken’.
We wensen haar man Andries, kinderen, partners en kleinkinderen dat haar gedachtenis hen tot steun zal zijn bij het verdriet om de lege plaats in hun midden.
Bert Griffioen.
 
BEDANKT
1e LUSTRUM BERT GRIFFIOEN
 Wie ervan wist, zat met 13 maart met ingehouden adem in de kerk. ‘Zou het lukken, zou hij komen?’ Het was exact vijf jaar geleden dat ds. Bert Griffioen zijn intrede in de Pelgrimskerk deed. Om dat heuglijk te vieren was er veel georganiseerd. Stiekem repeteerden zangers bij leden thuis. Stel dat Bert iets zou horen. Dan zou hij onmiddellijk willen meedoen. Ook Gerard van Viegen, de voorganger van de dienst, nam graag deel aan het complot. In Sloten bleek die zondag een predikant dubbel geboekt, iets wat nooit voorkwam. Excuses en Bert was vrij.
Maar hoe houden we hem thuis en krijgen hem in de kerk? Will was daarvoor de onmisbare schakel. Het lukte hem Bert te krijgen waar we hem wilden hebben. In zijn overhemd schoof hij aan bij de dienst. Berts geoefend oog zag wel hier en daar iets ongewoons, maar hij kreeg geen argwaan.
Na de collecte stapte Lucie Gijzenberg het podium op en zette Bert in helder zonlicht. Noemde hem reisleider en reisgenoot op de weg naar Gods rijk. ‘Het waren vijf goede jaren met hoogte en dieptepunten. We genoten van prachtige uitzichten en Bert leerde ons daarbij zingen en dat tilde ons op.
We hopen op een tweede lustrum.’
Het vierstemmig zondagskoor onder leiding van Wilna Wieringa met Jan Boogert aan de piano, zong speciaal voor Bert ‘Kom , God, en schrijf uw eigen naam’, een lied over liefde, trouw en standvastigheid. Behalve zang was er zoet. Toegewijde baksters zorgden voor lekkers bij de koffie. Een jonge talentvolle pianist begeleidde het samenzijn in de ontmoetingsruimte. De bloemengroep had gezorgd voor een prachtig symbolisch bloemstuk: Bert en Will als witte rozen en de gemeente als een veelkleurig bloemig geheel.
Tijdens de dienst bedankte een ontroerde Bert. Hij had wel aan de zondag vijf jaar geleden gedacht, aan de verhuizing en de bevestiging. ‘ Het voelt goed in Badhoevedorp, vertrouwd, met alle ups en downs. ‘Dit is voor ons allen een historisch moment.’
Inger Albers.

KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
1602     Mw. E.D. Tiggelaar-Bart               Marconistraat 8.
0103     Mw. C.J. van Wijk-Esselink          Sloterweg 337.
1303     Dhr. G.L. Tan                               Fluweelboomlaan 31, Amstelveen.
1903     Dhr. C. Bakker                             Celsiusplantsoen 6.
 
VERHUISD BINNEN GEMEENTE:          naar:
1902     Mw. M. Kromhout-Kliffen              Kamerlingh Onneslaan 131
0104     Dhr. J.A. Ketel                              Keesomstraat 8.
 
VERTROKKEN:                                        naar:
1403     Dhr. & mw. R. Groenewoud          Hoofddorp.
1403     Dhr. A.H. Frölich                            Purmerend.
 
NIEUW BINNENGEKOMEN:
2802     Dhr. H.C.N. Hogenhout                  Keizersweg 203.
1203     Mw. J.W. Frölich                             Windestraat 150.
 
BERICHT KERKENRAAD
Uit de kerkenraad van 14 maart 2016.
Vanaf 30 oktober 2016 zal het Lutherse leesrooster worden gevolgd. Herdenking van overleden gemeenteleden op Eeuwigheidszondag, eind november, past daar beter bij dan bij de lezingen van het oecumenische rooster.
Harry den Arend is benoemd tot voorzitter van de kerkenraad. Hij stelt het voorzitterschap van het Lijndenfonds ter beschikking en treedt als voorzitter van de kerkenraad terug in alle zaken met betrekking tot de koster en kosterschap.
Ouders en jeugdkapellers hebben overlegd over de toekomst van deze groep. Er wordt een plan gemaakt voor het komende jaar. De leiding van de kinderdienst bespreekt binnenkort -na overleg met de ouders- of er elke week kinderdienst wordt gehouden of alleen met projecten.
De wilg in de tuin achter de kerk is begin maart omgezaagd, omdat bij een volgende storm opnieuw takken zouden kunnen afbreken. Juup Bosch, scriba.
 
BERICHT KINDERDIENST
De leiding van de kinderdienst heeft een prettige 'ouderavond' gehad met ouders van kinderen die naar de kinderdienst komen over de toekomst van de kinderdienst. We houden de ouders op de hoogte van de planning en gaan proberen meer -korte- projecten te doen aan de hand van Bijbelverhalen. Tot de zomervakantie is er zondags kinderdienst, behalve 24 april t/m 8 mei (i.v.m. vakantie), 22 mei (week na Pinksteren) en 12 juni (spring over dienst, kinderen blijven in de kerk). 17 april gaan we zaaien en poten in de tuin! Juup Bosch.
 
BERICHT CLASSIS
Afscheid Wout Nederveen
Tijdens de classicale vergadering van 1 februari 2016 in de Ontmoetingskerk te Rijsenhout heeft Wout Nederveen afscheid genomen als voorzitter van de classis. Sinds 1997 heeft hij verschillende functies binnen de classis bekleed: penningmeester, assessor en vanaf 2004 praeses (voorzitter). In die hoedanigheid heeft hij o.a. op classicaal niveau de overgang begeleid van de Samen-op-Weg-kerk (federatie) naar de Protestantse Kerk in Nederland (fusie). Daarbij kwamen zijn (kerk)ordelijkheid, bedachtzaamheid en kerkelijk besef goed van pas. De classis benoemde als nieuwe voorzitter Ruurd van der Weg, predikant-geestelijk verzorger bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol.

Kerk 2025
Een deel van de vergadering was gewijd aan de nota ‘Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg’. Er is een goed leesbare samenvatting van verschenen met een handreiking voor gespreksronden in de plaatselijke kerken. Onze gemeenteadviseur Burret Olde stelt zich beschikbaar als gespreksleider; kerkenraden kunnen een beroep op hem doen. Verschillende gemeenten gebruiken het stuk als inspiratiebron om zich te bezinnen op de toekomst van de kerk. In de nota wordt onder andere gesproken over een lichtere kerkelijke organisatie, die niet meer classicaal, maar regionaal opgebouwd zal zijn. Ruurd van der Weg.

BERICHT RAAD VAN KERKEN
Oecumenische reis naar Rome.
Ga mee met deze bijzondere pelgrimsreis naar ’de Eeuwige Stad’. We zullen tijdens deze reis op zoek gaan naar de wortels van het christendom. We laten ons door de eerste christenen inspireren bij onze inzet voor de samenleving van onze tijd. Een bijzondere reis die u niet mag missen! In het jaar van de barmhartigheid organiseert de Raad van Kerken van 14-19 oktober een oecumenische reis naar Rome. Iedereen kan mee met deze oecumenische pelgrimsreis naar ’de Eeuwige Stad’.
 
Rob Mascini vertelt over Rome.
In de loop van het jaar zijn er avonden voor iedereen die geïnteresseerd is in Rome; ook voor wie niet gaat zijn het interessante verhalen. Onze gids in Rome, Rob Mascini (reisleider & theoloog) heeft heel wat te vertellen over Rome en religie. Ook kunt u zich na afloop van deze avonden laten informeren over de reis naar Rome.
‘Rome stad van Petrus en Paulus’ over het ontstaan van het christendom in Rome.
Wanneer: dinsdag 17 mei, 20.00 uur in ‘De Herberg, Sint Anthoniusstraat 15 te Nieuw-Vennep.
‘Rome voor Katholiek en Protestant’ over de katholieke kerk en de oecumene.
Wanneer: maandag 6 juni, 20.00 uur in het parochiehuis, Kruisweg 1073 te Hoofddorp.
Informatie over deze avonden en de Romereis zijn te verkrijgen via deze contactpersonen:
Hoofddorp: Marja Brussen 06 2442 1451 marja.brussen@quicknet.nl.
Nieuw-Vennep: Hans Bruijnzeels 06 4025 3404 hans_bruijnzeels@quicknet.nl Alles over de reis is te vinden: www.kerkeninhoofddorp.nl.
 
Noodopvang Vijfhuizen
Deze maand komen er driehonderd vluchtelingen naar Vijfhuizen. De kerken zullen bijdragen aan het geven van taallessen aan de vluchtelingen. De lessen worden gegeven in het inloophuis in de Poterne bij de Verbondskerk:  7 dagen per week van 14.00-17.00 uur. en waarschijnlijk ook op andere plaatsen in Vijfhuizen ('s middags en ’s avonds). Er zijn al mensen die kenbaar hebben gemaakt taallessen te willen geven. De lessen worden gegeven aan de hand van beproefd materiaal. Mocht u ook mee willen werken met het geven van taallessen – van harte!
Aanmelden kan via Paul Boersma (paulboersma49@kpnmail.nl).
 
DE 10 WOORDEN GELEZEN IN DE DIENST VAN 6 MAART DOOR DS. BURGER
De tien woorden – eigentijds.
Er is maar één God. Je bent dus van alle andere machten vrij.
Maak van God geen beeld. Bind hem niet vast naar jouw idee. God is altijd meer, groter en anders.
De naam van God misbruik je niet, zeker niet als God er niets mee van doen heeft.
De zevende dag van de week, is sabbat, is heilig voor je. De dagen gaan niet altijd maar door. Er hoort een rustdag bij, een dag van ophouden. Die gun je jezelf en anderen.
Je hebt eerbied voor je voorgeslacht en respect voor levenservaring. Ouderen schrijf je niet af.
Doden? Dat doe je niet. Je kunt niet over een leven beschikken.
Verbintenissen die je aangaat, schend je niet zomaar; je bent betrouwbaar.
Stelen? Dat doe je niet. Je gunt elkaar te delen in wat je hebt.
Je bent eerlijk en zorgvuldig in de dingen die je zegt, zeker als het anderen betreft.
Wees blij met wat je hebt, dan heb je nooit minder dan een ander. Lia Kooij.
 
DODENHERDENKING WOENSDAG 4 MEI BADHOEVEDORP
De Dodenherdenking begint ook dit jaar in ons dorp met een herdenkingssamenkomst in de kapel van De Meerwende. Aanvang 15.00 uur. De bewoners van dit zorgcentrum (Kam. Onneslaan 131) hebben allemaal de oorlogsjaren 1940 - 1945 meegemaakt.
Mw. Mien Rensen-Schrama en mw. Anna Meekel-van den Berg hebben beiden hun herinneringen aan die tijd opgeschreven. Zij zullen hun getuigenisverhaal tijdens de samenkomst uitspreken. Er zal een programmaboekje zijn, er klinkt mooie muziek en gedichten worden gelezen.
De eerste spreker is Afra van Wijk van het verplegend personeel; zij vertelt een ontroerend verhaal. De tweede spreker is dhr. Paul Boersma, namens het 4 mei comité Badhoevedorp - Lijnden. De organisatie van de samenkomst is, als steeds, in handen van de werkgroep herdenkingen.
Het thema van deze herdenking is: "Herdenken: een goede zaak. Weet dat ik hier naast je sta". Dit is gekoppeld aan het nationale thema van de dodenherdenking: “VRIJHEID GEEF JE DOOR". Na de samenkomst en na de koffie stelt pastor Mien van Zoelen zich voor, samen met dhr. Paul Boersma en dhr. Jaap Buis, een korte plechtigheid te houden, buiten bij de vlag in de tuin voor het zorgcentrum. Als het weer niet al te zeer tegen zit, uiteraard. Met nadruk wordt gesteld dat mensen van buiten De Meerwende welkom zijn.
Truus Peters.

De Raad van Kerken Badhoevedorp-Lijnden zal een herdenkingsdienst houden in Pelgrimskerk aan de Havikstraat. Deze dienst begint om 19.00 uur. Er is veel aandacht voor de Haarlemmermeerse verzetsstrijder Matthijs Verkuijl, bekend als Pa Verkuijl. Zijn levensgeschiedenis wordt verteld, er is muziek, er worden gedichten gelezen. De dienst duurt tot 19.40 uur. Aansluitend begint de plechtigheid bij het oorlogsmonument, gelegen naast de kerk aan de Snipstraat, om 19.45 uur. Dhr. Paul Boersma, interim voorzitter van het 4 mei comité Badhoevedorp - Lijnden, heet iedereen welkom en geeft daarna het woord aan de gastspreker. Dit jaar is het dhr. Tom Horn, wethouder Zorg, Welzijn en Wonen van de Haarlemmermeer. De Taptoe wordt geblazen om 19.58 uur, waarna de twee minuten stilte worden gehouden. De kranslegging volgt na het door alle aanwezigen gezongen Wilhelmus.
Vele jaren geleden heeft de Oranje Nassau School het monument geadopteerd. Kinderen van de school betrekken de erewacht, anderen lezen gedichten. De woorden "NOOIT MEER" zullen voor alle leerlingen meer duidelijk moeten worden. Het bloemendefilé door alle aanwezigen sluit de Dodenherdenking af. Het KLM Orkest verleent haar zeer gewaardeerde medewerking door het spelen van passende muziek tijdens dit defilé. Ook dit jaar zullen extra stoelen op het grasveld staan, voel u vrij daarvan gebruik te maken.
Namens het 4 mei comité, Truus Peters.

VOORAANKONDIGING KLOOSTERWEEKEND
Het Kloosterweekend zal dit jaar zijn in het weekend van vrijdagmiddag 17 tot en met zondagmiddag 19 juni. Het klooster, Onze lieve Vrouwe van Koningshoeven te Berkel-Enschot dichtbij Tilburg, is een sober en sfeervol klooster waar monniken dag in dag uit zingen in de kapel en werken in hun kloosterverblijven. ’s Nachts om 04.30 uur is het eerste gebedsgetijde. Wie nieuwsgierig is om zoiets eens te proeven heeft hier een kans. In een weekend doen we altijd wel dingen samen, maar er is ook ruim tijd voor jezelf.
De structuur van de dag wordt voor een belangrijk deel bepaald door de gebedstijden in de kapel. Deelname staat iedereen vrij. Informeer rustig eens bij oud kloostergangers naar hun ervaringen als je er over denkt mee te gaan en ook Paul Boersma, Nan Sikkel of ik zijn altijd bereid er over te vertellen. Meestal kiezen we voor dit weekend een breed gespreksthema waarin je je al gauw kunt vinden. Toch wijst de praktijk uit dat het verdiepend werkt voor wie daar behoefte aan heeft.
Bert Griffioen.
 
WERK MEE AAN ACTUELE & GOED BEREIKBARE INFORMATIE OVER KERKELIJKE ZAKEN!
Al een groot aantal jaren hebben we een goed kerkblad, MEERKONTAKT.
Daarnaast hebben we sinds dit kerkelijk seizoen ook een goede en leuke website.
En die beide redacties gaan nauwer samenwerken om ú van dienst te zijn. Maar om de informatie over en “reclame” voor uw activiteiten completer, actueler en mooier aan lezers te presenteren, hebben we wel úw hulp nodig!
De informatie die u aanlevert is voor ons de basis om te publiceren. Hoe completer en duidelijker die informatie is, des te sneller en fraaier kunnen wij die voor u op de website zetten én in MEERKONTAKT plaatsen.
Lees dus onderstaande tips en verzoeken héél goed en probeer zoveel mogelijk daarnaar te handelen. Want dán…krijgen we allemaal de beste en mooiste informatie over alle activiteiten binnen (en buiten) onze gemeente! Namens de commissie Publiciteit & Public Relations, Erik Gräeve en Harm Jonker.

Meerkontakt verschijnt ongeveer elke vijf weken en uw kopij kunt u altijd mailen, verzenden of afgeven. Jammer (in deze tijd) is dat een “papieren uitgave” het nadeel heeft om met zgn. “deadlines” te werken. Dat betekent dat u ongeveer een week vóór elke uitgave uw kopij moet hebben ingeleverd. En….kopij is bijna altijd “gedateerd”. Je moet lang van tevoren je kopij schrijven en dat kan (na uitkomen van MEERKONTAKT) niet meer worden aangepast. En zelfs het uitbrengen van MEERKONTAKT via de mail aan diegenen die hun mailadres hebben opgegeven verandert hier niets aan.
 
Onder andere om deze redenen hebben we tegenwoordig ook een goede website die u vindt als u op uw computer intikt (of in uw “favorieten” zet): www.pelgrimskerk.org.
Deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden en hier treft u dus precies dezelfde informatie aan als in MEERKONTAKT, maar (als het goed is) EERDER, ACTUELER én MOOIER!!
Om te zorgen dat u alle kopij in MEERKONTAKT én op de website aantreft hebben de redacties van MEERKONTAKT en de website besloten dat zij álle binnenkomende kopij uitwisselen. U begrijpt: dat wint de website natuurlijk altijd.
Maar alleen als u……..inderdaad; als u uw kopij zo snel mogelijk inlevert. Dat levert u meteen langer publiciteit op voor uw activiteiten. U hoeft dan niet meer te denken aan “inleverdata”, maar maakt gelijk met het organiseren gewoon een leuk artikeltje over de activiteit die u organiseert en dat komt dan snel op de website (en later ook in MEERKONTAKT). En als u bedenkt dat de organisatie toch iets anders wordt of u wilt nog iets aanpassen op de website, dan kan dat ook.
 
Om te zorgen dat uw informatie, artikelen, activiteiten en dergelijke zo snel en goed mogelijk worden geplaatst, raden wij u aan wel aan het volgende te denken:
Geef duidelijk aan of en welke “kop” u wilt op de website.
Geef ook duidelijk aan op welke datum, begin- en eindtijd, plaats, gebouw, adres o.i.d. de activiteit plaatsvindt.
Maak een korte, samenvattende “inleiding”; deze komt dan zichtbaar op de website.
En daarna een toelichting, verhaal, inhoudelijk stuk o.i.d.; dit komt dan te staan bij “lees verder”.
En ten slotte is een plaatje, foto, tekening, schets o.i.d natuurlijk héél leuk en trekt lezers; een onderschrift kunt u ook aangeven.
 
Stuur uw artikel of stuk tekst naar dat mailadres met die moeilijke naam (zet die ook gewoon in uw “favorieten”): pelgrimskerkbdl.publiciteit@gmail.com
of lever het in op de u vertrouwde manier ejpgraeve@hetnet.nl .
En dan……verzorgen wij de rest voor u!
Harm Jonker.
 
Elfstedentocht in de lente (herhaling)
It giet oan! Het gaat gebeuren, dit jaar, op 28 mei: De Elfstedentocht met de Samenleesbijbel.
U reist met uw (klein)kind(eren) van stad naar stad. En in elke stad komt een Bijbelverhaal tot leven. Met allerlei doe-opdrachten, natuurkundige proefjes en spelletjes. Net zoals in de Samenleesbijbel.
De Samenleesbijbel is de complete Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met vijfhonderd pagina’s extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar. Deze nieuwe gezinsbijbel staat vol weetjes, kaarten, spelletjes, gespreksvragen en liedjes. Zo komen bekende en lastige verhalen uit de Bijbel dichtbij. Tijdens de Elfstedentocht kunnen kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s ervaren hoe je op een leuke manier bezig kunt zijn met de Bijbel. Op iedere plek is een andere activiteit. Locatie: Friesland. Toegang: gratis. Meer informatie over locaties & aanmelden: www.bijbelgenootschap.nl/elfstedentocht.
Paul Boersma.
 
Uitspraak
Hoe spreek je Bijbelse namen precies uit? Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) onderzocht het in samenwerking met het Meertens Instituut. Het resultaat is een advieslijst met de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 Bijbelse namen. De adviezen zijn opgenomen in De Nieuwe Bijbelvertaling op debijbel.nl, de bijbelwebsite van het NBG: https://www.debijbel.nl/nieuws.
Paul Boersma.
 
Bijbels voor Cuba
Het christendom op Cuba bloeit enorm. Maar zelf een bijbel bemachtigen is voor Cubanen nagenoeg onmogelijk. Daarom doneert het Nederlands Bijbelgenootschap - met uw steun - 1 miljoen bijbels aan Cuba. https://www.bijbelgenootschap.nl/project/
Paul Boersma.
 
KRINGEN & GESPREKSGROEPEN

PASSAGE: HERINNERING & CORRECTIE
Uitnodiging: ‘Terug naar de tijd van Abraham’ door dhr. J. Bönker (Andijk).
Datum: woensdag 13 april, aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk.

PASSAGE:
Uitnodiging: ‘Afsluiting van het Passage seizoen met een High Tea.
Datum: woensdag 11 mei, aanvang: 16.00-20.00 uur.
Plaats: Karavanserai, Roerdompstraat 17, Badhoevedorp.
Wij ontvangen u graag met, zoals bij een High Tea gebruikelijk, een kopje Engelse thee met Engelse scones, clotted cream, lemon curd of aardbeienjam.
Natuurlijk besteden we ook aandacht aan diverse Passagezaken.
En nadat we van de diverse hapjes, zoet, hartig en tot slot sandwiches hebben genoten, besluiten we de avond met een korte Vesperviering ‘Pinkstervuur’.                      
Wij vragen van U een bijdrage van €5,-. Graag gepast betalen.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer u een mooi kopje (Engels)
en in ieder geval met bloemetjes zelf meeneemt en wanneer u het heeft
een bloemetjestheepot. Misschien heeft u ook nog wel een leuk bordje.
Graag willen we weten of we op u kunnen rekenen. U mag een gast meenemen, maar dan wel even doorgeven.
(020 619 7638).
Namens het bestuur, Ina Tolsma-van Ginkel.

EETCAFÉ:
Donderdag 21 april vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875   nel.biemond@kpnmail.nl of
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146   cathriengeel@gmail.com.

VIERDE VIJVERGESPREK IN HET CAFE VAN DE PELGRIMSKERK.
WIE IS TOCH DIE VREEMDE ANDER?

Vrijdagavond 15 april om 18.30 uur is er voor de vierde en laatste keer dit seizoen gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan in het kerkcafé van de kerk aan de vijver in de Havikstraat. Op een ontspannen en informele manier gaan we ons weer verdiepen in een thema over mens en samenleving waar we allemaal mee te maken hebben en dat ons ter harte gaat. Het thema van deze avond is ‘’vreemdelingschap’’.
We hebben voor dit gesprek Stevo Akkerman uitgenodigd als speciale gast. Stevo is journalist, werkzaam bij dagblad Trouw, en schrijver. In 2013 publiceerde hij de aangrijpende roman donderdagmiddagdochter, een boek dat bekroond werd als het beste religieus-literaire boek van 2014. Stevo zal ons in zijn verhaal meenemen in de complexe wereld van de onafzienbare mondiale vluchtelingenstroom. De drempels van vervreemding lijken elke dag hoger te worden en houden de samenleving in hun greep. Hoe te overleven in de concrete werkelijkheid van de ‘vreemde ander’, die hoe dan ook een appel doet op mijn verantwoordelijkheid? En wie is die ‘vreemde ander’? Ben ik het zelf?
Over deze wezenlijke bestaansvragen gaat Stevo met ons in gesprek en gaan we op diverse momenten met elkaar in gesprek. Er wordt gezorgd voor koffie en thee en er is een drankje en een hapje. En niet te vergeten: er is live muziek die een bijzondere bijdrage levert aan de ontspannen sfeer van deze zeer gewaardeerde bijeenkomsten. Iedereen is van harte welkom. De deur gaat open om 18.30 uur en blijft de hele avond open staan. U kunt komen en gaan wanneer u wilt. Om ongeveer 21.30uur beëindigen we de gesprekken en daarna is er nog alle gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdagavond 15 april, vanaf 18.30 uur bent u welkom in de ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk aan de Havikstraat .
Info: Ds. Bert Griffioen (bertgriffioen@planet.nl); Nan Sikkel-Wilschut (nandicksikkel@gmail.com).
Nan Sikkel.
 
MATINEE CONCERT SLOTERKERK
VIOLISTEN VAN HET CONCERTGEBOUWORKEST

Op zondagmiddag 17 april 2016 is om 15.00 uur in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam een optreden van het GoYa kwartet, bestaande uit een viertal jonge musici van het Koninklijk Concertgebouworkest. Dit kwartet is onlangs de prestigieuze PRIX de SALON toegekend. Op het programma staan werken van Schubert, Brahms en Bartók. De vier musici zijn: violiste Sylvia Huang, 2e violiste Mirelys Morgan-Verdecia, altvioliste Martina Forni en celliste Honorine Schaeffer. De toegangsprijs €9, inclusief consumptie na afloop. Voor programma- informatie: www.sloterkerk.nl.
Bert Stilma.
 
NOG EENMAAL WERELDWINKEL
Zoals u inmiddels hebt kunnen lezen, is de Wereldwinkel eind 2015 gestopt met haar werkzaamheden. Alles is nu afgerond, de voorraadkast is leeggehaald, de vitrinekast verkocht en de rekening opgeheven. Mede dankzij u hebben wij de volgende goede doelen kunnen helpen met een financiële bijdrage:
Onze kerk - bestemd voor aanschaf van nieuwe kleding/kostuums voor de levende kerststal.
Onze kerk - de bloemengroep.
Stichting BlinkNow in Nepal - de 28-jarige Amerikaanse Maggie Doyne, die Nepal bezocht als jonge backpacker en daarna nooit meer weg is gegaan. Ze zette een weeshuis op en zorgt voor de scholing van kinderen.
Stichting 2helpchildren - zet zich in voor de verbetering van de positie van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.
Stichting Ninõs in Peru - kleding/speelgoed voor een weeshuis, waar Diana zelf is geweest.
Kerk in Actie - op de vlucht voor Boko Haram en noodhulp voor de hongersnood in Ethiopië.
Met vriendelijke groet, de vrijwilligsters van de Wereldwinkel, Alida, Diana, Hanneke, Karolien, Marike en Martine. Alida de Tree.
 
BEDANKT
Bedankt u allen voor de vele lieve wensen die mij onverwacht ten deel vielen op zondag 13 maart.
Ik was op de kop af vijf jaar verbonden met Badhoevedorp-Lijnden en dat werd gevierd! Geweldig leuke verrassing na de collecte,  plotseling zomaar, door een mooie ontroerende toespraak van Lucie gericht aan mij en aan de gemeente. Een vierstemmig prachtig lied, uitstekend gezongen onder leiding van Wilna door een grote groep zangers uit onze gemeente. (lied 792) Een schitterende bloemschikking met veel rozen in verschillende kleur waarin Will en ik geplaatst in de kring van de gemeente een heel eigen plek hebben gekregen, met daarbij een toespraak van Jakob. Ook nog eens heerlijk pianospel door Jochem bij de met heerlijke zelfgebakken koek versierde koffie. Overweldigend; het hield maar niet op!! Vééél te gek; maar ik moet zeggen, ik heb er van genoten, en Will en ik vanzelfsprekend ook nog lang daarna. En als ik het goed begreep was de organisatie van deze verborgen actie ook al een heel leuke ontspannen opmaat!
Bert Griffioen.
 
ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum:                 Onderwerp(en):                                  Tijd(stip):
12 apr                   Raad van Kerken (in HHE)                   19.30 uur.
13 apr                   Passage                                                 19.30 uur.
14 apr                   Werkgroep kerkdiensten                       20.00 uur.
14 apr                   MIK koor project                                  20.00 uur.
15 apr                   Kerkcafé                                               18.30 uur.
18 apr                   College van Kerkrentmeesters               20.00 uur.
19 apr                   Diaconie                                                 20.00 uur.
21 apr                    Eetclub                                                  18.00 uur.
21 apr                    MIK koor project                                  20.00 uur.
02 mei                    College van Kerkrentmeesters               20.00 uur.
03 mei                    Diaconie                                               20.00 uur.
04 mei                    Dodenherdenking (Meerwende)            15.00 uur.
04 mei                    Dodenherdenking                                 19.00 uur.
05 mei                    Dienst Hemelvaartsdag                         10.00 uur.
09 mei                    Moderamen                                           19.30 uur.
11 mei                    MIK vergadering                                   10.00 uur.
11 mei                    Passage (High-Tea)                                      16.00 uur.
12 mei                    Ouderlingen overleg                              20.00 uur.
15 mei                    Oecumenische Pinksterviering (in HHE)     10.00 uur.
 
terug