MEERKONTAKT 29E JAARGANG , nr 03, 11maart 2016

MEERKONTAKT 29E JAARGANG , nr 03, 11maart 2016

MEDITATIE

VIVIT...
Nee, dit is geen reclame voor drankjes en yoghurt. Dat schrijf je ook anders: Vifit.
“Vifit is er voor mensen die alles uit het leven willen halen” is de slogan.
Maar ‘VIVIT’ is Latijn en betekent ‘Hij leeft’.
 
‘VIVIT’, dat schreef Luther op zijn tafel als hij het moeilijk had. Dat geweldige nieuws houdt hem staande en geeft hem de kracht om door te gaan in de strijd van het bestaan. Om te blijven geloven in het nieuwe leven dat na Pasen is doorgebroken. Je ziet het leven door alles heen, soms met moeite, maar toch…

We gaan weer Pasen vieren, tegen de klippen op van alles dat er zo mee in strijd is. Zoals Luther dat deed. Zeggen en schrijven ‘VIVIT, Hij leeft. En daaraan voor onszelf en onze eigen omgeving zo goed mogelijk vorm geven. Oftewel: Pasen is er voor mensen die alles uit het Leven willen halen.
Jaap Zijlstra schreef er een gedicht over:
 
Opstanding
Opstanding is een groot woord
Ik probeer het kleiner te zeggen,
schaal één op tienduizend.
 
Opstanding is wakker worden
en de lijsters preken van de daken
en de raven van de kansels: Jezus leeft!
 
Opstanding is Luther die er niet meer tegenop kon
en met grote letters op zijn tafel schreef: Vivit! Hij leeft!
 
Opstanding is mijn moeder, ten dode opgeschreven
door alle mogelijke doctoren en een razend knappe professor,
maar kijk: ze leeft zo bedrijvig als een huismus.
 
Opstanding is een berm vol bloemen,
een poldersloot vol leven,
beter geen vogel in de hand en tien in de lucht.
 
Opstanding is de grafsteen van Martin Luther King en daarop de letters: God zij dank,
ik ben eindelijk vrij.
 
Opstanding is licht dat terugkeert naar de zon,
regen naar de wolken, woorden terug in mijn mond.
 
Opstanding is een wonder, een verwondering,
Je wrijft je ogen uit, het is klaarlichte nacht.
 
Opstanding is een schaterlach van licht,
de hoeken van je mond krullen om,
je ogen gaan open en dicht van zoveel licht na zoveel waarom.


Fred van der Louw.

KERKDIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 13 mrt     10.00 uur:     Ds. H.J. van Viegen (Waddinxveen).
                             Collecten:     1. Diaconie.                 2. Kerk.
Zondag 20 mrt      10.00 uur:     Ds. B.J. Griffioen.                 
                              Collecten:     1. Collecte 40 dagen. 2. Kerk.
Woensdag 23 mrt  19.30 uur:     Dhr. P. Boersma (Badhoevedorp) Vesper.
                               Collecten:     1. Diaconie.               2. Kerk.
Donderdag 24 mrt  19.30 uur:     Ds. B.J. Griffioen       Witte Donderdag.
                                                    Dienst van Schrift & Tafel.
Vrijdag 25 mrt         19.30 uur:     Ds. B.J. Griffioen       Goede Vrijdag.
Zaterdag 26 mrt      19.30 uur:     Ds. B.J. Griffioen       Paaswake.
Zondag 27 mrt        10.00 uur:     Ds. B.J. Griffioen       Pasen (ZOMERTIJD)
                                                     (10 min vooraf: zang)      
                                Collecten:     1. Diaconie.                2. JOP (Jeugdwerk).
Zondag 03 apr         10.00 uur:    Ds. P. Kooiman (Amsterdam).
                                 Collecten:    1. Diaconie.                2. Kerk.
Zondag 10 apr         10.00 uur:    Ds. B.J. Griffioen.
                                 Collecten:    1. Diaconie.                2. Kerk.
Zondag 17 apr         10.00 uur:     Ds. S.J. van der Vlies (Rotterdam).
                                Collecten:     1. Diaconie.                2. Kerk.
 
Autorijdienst:
Zondag 13 mrt          Mw. T. van Dijk                      449 3083.
Zondag 20 mrt          Dhr. C.D. Braam                    659 6190.
Zondag 27 mrt          Dhr. N. Slootweg                    659 4591.
Zondag 03 apr          Dhr. H. Buurma                      659 3218.
Zondag 10 apr          Dhr. G. Klaasse Bos              023 555 1782.
Zondag 17 apr          Dhr. J. Handgraaf                  659 3889.
 
Indien u gebruik wilt maken van de kindercrèche voor 0-4 jarigen voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
Op woensdag 9 maart is er om 19.00 uur een kort Avondgebed in het kader van de Biddag voor gewas en arbeid. De viering is, traditiegetrouw, in de Stiltekapel. Wie ook naar de avond van Passage wil gaan, zal daar uiteraard de gelegenheid voor hebben. Passage zal eerst koffie schenken zodat het mogelijk is beide activiteiten bij te wonen.
13 maart verwelkomen wij hartelijk onze vroegere predikant ds. Gerard van Viegen uit Waddinxveen.
20 maart Palmpasen is er speciaal aandacht voor de kinderintocht, de palmtakjes en zal een klein projectkoor een aandeel in de dienst hebben. De intocht in Jeruzalem van Jezus, de Koning op een ezel, beleven we als pelgrims mee en pogen deze week net als de leerlingen te waken en te bidden. We beleven deze zondag het begin van een intense week samen, die uitloopt op ‘de Achtste dag’.
Over Pasen spreken als de achtste dag heeft een diepe betekenis. De dag die begint met nieuw Licht in de donkere nacht, is teken en voorbode van een ander bestaan. We zeggen daarom zelfs het hele jaar door bij elke viering: ’Licht van Christus’ en we denken daarbij zo dus altijd terug aan de Paaswake. Uit de lezing van de scene uit het Paasevangelie over Maria die bij het lege graf deze leegte maar moeilijk kan vatten spreekt Hoop en Vreugde omdat de grens die de dood stelt doorbroken lijkt te zijn. De grens van ons leven en van ons denken, zo duidelijk ingekaderd in de tijd, en de zevendaagse week wordt door deze speciale en unieke Achtste dag doorbroken.
Het bijzondere van de liturgie in de Stille week is dat de vieringen een geheel vormen en op elkaar volgen en aansluiten. Wie dat ontdekt, zal merken hoe inspirerend het is om het geheel mee te maken en niets daarvan te willen en kunnen missen! Want in deze week volgt na de Palmzondag op woensdagavond (23 maart) de Vesper die ons in de stille week na aan het hart ligt. Deze wordt door Paul Boersma voorbereid en leidt ons in op de vier dagen die komen.
Witte donderdag (24 maart) zal bij de Tafelviering assistentie worden verleend door enige basiscatechisanten, die daar op de basiscatechese voor worden voorbereid en over wordt verteld. Onder andere de lezing van de Voetwassing die de Heer zijn vrienden geeft zal dit jaar aandacht krijgen.
Deze viering maakt ook letterlijk liturgisch de stap naar Ghetsemané, wanneer gelezen worden de woorden van de Heer: ‘Waakt en bidt’. Het doet me vreemd genoeg denken aan de eerste week van mijn vakantie afgelopen zomer. In het jongerenklooster van Taizé in Frankrijk viert men namelijk elke vrijdag de gedachtenis van het kruis en is het elke zaterdagavond Paaswake en tijd om elkaar het licht door te geven! Met veel mensen, soms oplopend tot tweeduizend, geef je elkaar het licht door en zo wordt de hele kerk in warm kaarslicht omgetoverd. De grote zingende en biddende gemeenschap van mensen, volk dat in duisternis wandelt, leert zo om voor elkaar bron te zijn van liefde.
Precies dát oefent de kerk wereldwijd in deze Stille week en op ook op deze dag die zo donker is als een nacht.
De weg van het kruis waarop de traditie spreekt van al die intense momenten van het lijden van onze Heer, Messias Jezus, (kruiswegstaties), en de sfeer en de donkere schaduw van de Goede Vrijdag (25 maart) stelt in het verhaal van de Passie van onze Heer en in de muziek doorzettingsvermogen op de proef. Ook al onze vragen over hoe vol te houden. Niet slechts ons eigen volharden, maar ook de grens van wat anderen nog aankunnen hebben we voor ogen. De bijzondere muziek van Franz List brengt ons bij deze kruisweg. De componist schreef hiervoor speciale muziek en door pianospel van gastpianist Pieter Grimbergen en korte teksten die we lezen van Marinus van den Berg worden we ons bewust van deze weg van lijden. Ook leggen we bij het kruis een bloem die u bij binnenkomst wordt gegeven. (eigen bloem mee brengen kan overigens ook!)
De Paaswake beginnen we buiten bij de vuurkorf. De vele symbolen met ieder hun eigen zeggingskracht gekoppeld aan de lezing voorafgaand of volgend op het binnenbrengen, kunnen ons na het binnendragen van de nieuwe Paaskaars op bijzondere manier raken en dankbaar doen zingen. Een feestelijk glas wijn na afloop van het grote Gloria en de Paasklokken die luiden brengen ons al in wakkere stemming. Wie die nacht toch wat wil slapen moet niet vergeten zijn wekker alvast een uur vooruit te zetten want anders loop je zo maar de kans te laat aan het Paasontbijt te zijn… De feestelijkheid van de Paasmorgen, hart van ons geloofsvertrouwen, dat er niet slechts voor een handjevol mensen maar voor iedereen toekomst is weggelegd vieren we dan voluit in de zondagmorgenviering waaraan het koor ‘Colours of God’ hun muzikale bijdrage verlenen. Maar wij allen zullen natuurlijk ook als gemeente een heel aantal van de prachtige Paasliederen aanheffen, om zo bemoedigd en blij de mooie vrolijke Paastijd te vervolgen tot en met Pinksteren.
Op Beloken Pasen, zondag 3 april, verwelkomen wij hartelijk ds. Piet Kooiman, emerituspredikant van de Arkgemeente in Slotervaart. Bert Griffioen.
 
VANUIT DE WIJK
BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Helaas hebben wij definitief afscheid moeten nemen van dhr. Pim Abrahamse, voorheen gewoond hebbend op de Keizersweg, mevrouw Bep Tiggelaar, voorheen gewoond hebbend in de Marconistraat, de heer Lionel Tan, voorheen gewoond hebbend in de Fluweelboomlaan in Amstelveen en mevrouw Ineke van Wijk, voorheen gewoond hebbend op de Sloterweg. Wij bidden hun familie en hun vrienden Gods troost toe.
Om kracht vanwege moeilijke omstandigheden, willen wij bidden voor mevrouw Boersma uit de Sperwerstraat, mw.  Gramsma uit de Pascalstraat, de heer en mevrouw Varkevisser van de Pa Verkuyllaan en mevrouw Commenee van de Keizersweg.
Met een hartelijke groet van uw pastor Ans Creemer.
 
BERICHT PASTOR FRED VAN DER LOUW
In de wijk waarin ik pastoraal werkzaam ben, hebben enkele gemeenteleden in het ziekenhuis gelegen. Mw. Jobse uit De Meerwende, zij verblijft nu in Hospice Bardo te Hoofddorp. Mevrouw Smit-Wolvetang, Reaumurstraat 2, heeft in het Slotervaartziekenhuis gelegen. Mw. Van Kooten, Hoofdweg 322 Lijnden, heeft ook in het ziekenhuis moeten verblijven. Heel veel sterkte ! Ook hen die om hen heen staan: We wensen allen die zorgen of verdriet hebben Gods nabijheid toe. We zijn niet altijd op de hoogte van ziekenhuisopnames of thuiskomst. Wanneer u bezoek van één van de pastores op prijs stelt, schroom niet om dit te laten weten. Ook wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen bent willen we dit graag van u horen.
Met een hartelijke groet, pastor Fred van der Louw.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0702     Mw. M. Mulder-van Garderen                   Keizersweg 129A.
             Mw. P.G.M. Koetsier-Wisman                   Edisonstraat 14.
1402     Mw. P. Niezen-de Graaf                            Akerdijk 264.
             Dhr. H.P. Biemond                                    Ampèrestraat 26.
2102     Dhr. D. Roest                                             Keizersweg 129A.
             Mw. A.H. van der Zwaard-Kraan               Boylestraat 9.
2802     Fam. C. Zorge                                            Hoofdweg 88.
             N.N.                                                          

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0304     Mw. E.C.M. Blok-Arntzen                         Anijsstraat 11.
0404     Mw. R. Dijksman-Meerman                       Geraniumlaan 53.
1204     Dhr. H. Eikelenboom                                 Franklinstraat 111.
1304     Mw. T. Boersma                                        Keizersweg 71.
1704     Dhr. J. Boorsma                                         Keizersweg 183B.
1804     Mw. M. Mulder-van Garderen                   Keizersweg 153A.
2504     Dhr. P. van Sluijs                                       Keizersweg 274A.
2604     Mw. J.M. Schmidt-Bijl                               Keizersweg 167B.
 
IN MEMORIAM PIM ABRAHAMSE
Pim Abrahamse, geboren op 14 april 1935 in Amsterdam, overleed op 10 februari 2016 in Naarden.
Pim woonde in Badhoevedorp op de Keizersweg 121a, maar vanwege zijn lichamelijke en geestelijke conditie werd hij in mei 2015 opgenomen in Verpleeghuis “Naarderheem” in Naarden.
Al vele jaren had Pim te kampen met een zwakke gezondheid. Dit had weerslag op zijn werk. Maar Pim zette tegenslagen om in mogelijkheden en zo lukte het hem om nu als maatschappelijk werker een prachtige invulling aan zijn bestaan te geven. “Door mijn lijden heen”, zei hij, “heb ik mijn roeping waar mogen maken”. Hij heeft deze functie tot zijn zestigste jaar kunnen vervullen. Vol enthousiasme vertelde hij hierover tijdens iedere ontmoeting. Het steeds verder inleveren van zijn krachten viel hem zwaar, maar het vooruitzicht bij God thuis te mogen komen, gaf Pim innerlijke vreugde.
15 februari j.l. is Pim naar zijn laatste rustplaats “Zorgvlied” in Amsterdam gebracht. Wij wensen zijn familie en vrienden kracht toe om dit verlies te kunnen dragen. Ans Creemer.
 
IN MEMORIAM ELISABETH DETJE TIGGELAAR-BART
Op 16 februari 2016 overleed mevrouw Bep Tiggelaar-Bart op de leeftijd van 88 jaar.
Tot het laatste toe kon zij in Marconistraat 48 blijven wonen. Door een ongelukkige val, waarbij ze een beschadiging aan haar hoofd opliep, moest Bep opgenomen worden in het Slotervaartziekenhuis. Na buiten bewustzijn te zijn geraakt, is zij in de nacht van 15 op 16 februari overleden. Nadat Beps echtgenoot Jan, in 2011 overleden was, zag Bep het als haar opdracht, haar leven zo goed mogelijk te blijven leven. Zij wilde er zijn voor ‘de ander’. Dat viel haar niet mee, omdat ze steeds al haar krachten nodig had, als zij door een ongelukkige val of een ander ongemak, lange tijd moest revalideren. De laatste tijd lukte dit revalideren niet goed meer. Haar vertrouwen op God, haar voelen dat God nabij was, en haar ervaren van God, door al datgene wat velen die om haar heen stonden voor haar deden, maakte dat ze positief bleef en dankbaar was.
Op dinsdag 23 februari j.l. hebben we Bep naar haar laatste rustplaats gebracht. Wij bidden haar familie en vrienden Gods kracht toe. Ans Creemer.
 
IN MEMORIAM LIONEL TAN
In de vroege nacht van zaterdag 13 februari, bij het prille begin van een nieuwe dag, overleed Lionel Tan.
Lionel, geboren te Soerabaja 30 september 1927, was samen met Lan, zijn vrouw, vanaf 1966 in Badhoevedorp neergestreken nadat zij op verschillende plaatsen hadden gewoond, als Indonesië, Nigeria en London. Lionel begon het reizen al vroeg. Voor zijn studietijd in Leiden maakte hij een prachtige bootreis in 1953; het werd een van de reizen van zijn leven. Na te zijn afgestudeerd in Nederlands recht en teruggekeerd ontmoette hij zijn geliefde Lan, en samen werd voor hen de uiteindelijke bestemming Nederland. Het geloof en de kerk was hem lief, en na de verhuizing naar Amstelveen werden zowel de band met de GKIN, de Indonesische kerkgemeenschap door huisbijeenkomsten gevoed alsook met onze Protestantse gemeente hier ter plaatse intens meegeleefd en contact gehouden.
We namen vrijdag afscheid van Lionel met muziek en liederen, begeleid door Lan, en met de tekst van aartsvader Abraham die op weg gaat met een beloftevol woord van de Eeuwige, dat Hij gezegend zou zijn met toekomst. We bidden Lan, hun dochter en schoonzoon Liliane en Pim en de kinderen Elvis en Dinand, en de velen die hem nu missen dat bij het verdriet om de lege plaats die hij achterlaat zij worden getroost door de goedheid van zijn gedachtenis. Moge hij nu rusten van zijn werken in de handen van de Eeuwige Goede. Bert Griffioen.
 
BEDANKT
Mw. van der Zwaard laat ons allen als gemeenteleden hierbij hartelijk groeten en bedankt ons voor het bloemetje dat zij zondag 21 februari mocht ontvangen. Zij kan helaas de kerkdiensten niet (meer) bijwonen, maar komt wel regelmatig in de Meerwende, waar zij geniet van verschillende activiteiten en ook de kerkdiensten daar. Ook stelt zij de huisbezoeken aan haar adres zeer op prijs en is de bezoekers daar dankbaar voor. Verder gaat het haar (gezien leeftijd en omstandigheden) goed.
Harm Jonker.
 
Beste mede gemeenteleden,
Langs deze weg wil ik bedanken voor de vele blijken van medeleven via kaarten, bloemen en telefoontjes die ik mocht ontvangen n.a.v. mijn afwezigheid veroorzaakt door mijn ziektebeeld. Lichamelijke ongemakken, negatieve omgevingsfactoren en vele werkzaamheden gekoppeld aan het toch opschuiven in leeftijd hebben voor mij betekend dat ik zelf een grens heb overschreden en mijn weerstand heb opgebrand. Ik heb dan helaas ook al mijn activiteiten moeten stoppen en moet proberen stap voor stap terug te komen. Het medeleven, rechtstreeks of via Nel, werkt daarbij als een medicijn.
Heel hartelijk dank daarvoor. Henk Biemond.
 
Het CvK heeft een gift ontvangen van mw. B. van € 300,- waarvoor onze hartelijke dank.
Anja van Andel.
 
Vorige maand werd onze Rosa gedoopt. Wat was het een verrassing om enkelen uit de Pelgrimskerk te mogen begroeten. Het was een feestelijke dienst die ons nog lang zal heugen. Inmiddels is ons gezin verhuisd naar de pastorie in Heemskerk. Het blijft een hele klus zo’n verhuizing en voor de laatste doos is uitgepakt zal er wel wat tijd verstreken zijn. Maar het is een weldaad om niet meer elke dag in de file te hoeven staan.
Met een hartelijke groet, pastor Fred van der Louw.

KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
2801     Mw. M.E.N. van Woudenberg
             Hamstra-Mignot                          Röntgenstraat 6.      
1002     Dhr. P. Abrahamse                     Keizersweg 121A.
 
VERHUISD BINNEN GEMEENTE:         naar:
3001     Mw. N.P. de Jong-Schouten       Nieuweweg 1, Hillegom.
1502     Dhr. B.A. van Geldorp                Gijsbrecht van Amstelstraat 6,
                                                                 Ouderkerk aan de Amstel.
2802     Mw. C.H. Peetoom-van Vugt      Kamerlingh Onneslaan 131.
2802     Dhr. M.V. Braber                         Amstelzijde 33, Amstelveen.
 
NIEUW INGEKOMEN:
0802     Mw. L. Cauli-Holtman                  Irislaan 17.
0802     Dhr. W. Piksen                             Begoniastraat 13.
1502     Dhr. R.C. Schaar                          Burgemeester Amersfoortlaan 79.
1502     Mw. N.A. Dekker                          Nieuwe Osdorpergracht 582, 
                                                                  Amsterdam.
 
BERICHT COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
HERINNERING ACTIE VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2016.
De actie voor de vrijwillige bijdrage 2016 loopt reeds enkele weken.
Op dit moment is ruim € 67.000 toegezegd en hebben we tot nu toe in totaal 140 toezeggingen mogen ontvangen en daar zijn we uiteraard erg blij mee!. Ook ontvangen we ieder jaar een bijdrage van gemeenteleden die zelf een bedrag overmaken aan onze kerk. De vrijwillige bijdragen zijn veruit de belangrijkste bron van inkomsten voor onze gemeente. Voor 2016 reken we op een opbrengst van de vrijwillige bijdrage actie van € 115.000. Wij willen u daarom nogmaals vragen om, indien u dat nog niet gedaan heeft, alsnog uw bijdrage kenbaar te maken door het inleveren van het formulier, dat u enkele weken geleden in de brievenbus heeft gehad. Dit kan in het ‘offerblok’ in de hal van de kerk, of u kunt het per post toezenden.
Indien u vragen heeft dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende, via telefoonnummer 06 1881 7022.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens het College van Kerkrentmeesters, Jacob van Gelder, penningmeester.
 
GEVRAAGD: GEMEENTELID DIE MUTATIES IN DE LEDENADMINISTRATIE VERWERKT
Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar iemand die bij wil dragen aan het up to date houden van onze ledenadministratie. We zoeken iemand vanaf de zomer, omdat Corine Peters dan stopt met deze taak. Het gaat om het verwerken op de computer van mutaties in het ledenadministratiesysteem. Dit kan vanaf uw huis en kost ongeveer 1,5 uur per twee weken.
Neem voor meer informatie contact op met Corine Peters (peters.corine@gmail.com of 020 659 6638).
Neem voor aanmelding contact op met Anja van Andel (secretaris kerkelijk bureau, anjavanandel@outlook.com of 06 2538 5255).


BERICHT DIACONIE
Zondag 10 april willen we weer een ouderenmiddag organiseren. De ouderen van 80 jaar en ouder worden per brief uitgenodigd. U wordt verwelkomd in de ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk met koffie en wat lekkers en daarna gaan we naar de kerk voor een avondmaalsviering. Na de viering gaan we naar de Karavanserai om even bij te praten onder het genot van een drankje. We sluiten de middag af met een broodmaaltijd. Hartelijke groeten van de voorbereidingscommissie.
Ien Moens.

Zondag 21 februari jl. ZWO dienst.
In onze ZWO dienst, van 21 februari, waarin ds. Griffioen voorging, gebeurde er nogal wat.
Bij binnenkomst zagen we dat de stoel opstelling “anders “ was. Er moest gezongen en gedanst worden door kinderen en ouderen en daar was ruimte voor nodig, vandaar een iets andere opstelling. We maakten kennis met de organisatie “de vrolijkheid”. Deze organisatie organiseert activiteiten in de opvangcentra speciaal voor de kinderen. Wij willen daar de komende tijd aandacht aan besteden. Het in de afgelopen twee jaar opgehaalde geld voor Edukans , €5000, werd overhandigd aan Arie de Bruin. Hij las een gedicht van hem zelf voor, wat wij hieronder afdrukken. Arie de Bruin gaat met leraren naar Oeganda. Hij ontmoet zwerfkinderen die overdag worden opgevangen en voedsel en enig onderwijs krijgen. De ontmoeting stelt hem en zijn collegae voor de vraag: Why me?
 
Waarom ben ik geboren
in een rijk land
waarom ben ik niet één van hen
maar kijk ik hier op afstand
en huil bij wat ik zie
why me, why me?
 
Waarom word ik geraakt
bij het horen van hun lied
waarom is dat meisje
mijn eigen dochter niet?
ik huil
ik hoor en zie
why me, why me?
 
Ik weet niet wàt te doen
of wat God van mij vraagt.
vanavond wordt dit meisje
misschien wel weer belaagd
ik luister
hoor en zie
why me, why me?
 
Verward gevoel dat ik verdrijf
ik zing met hen mijn tranen weg
de longen uit mijn lijf
ik stotter, weet niet wat ik zeg
ik dans
ik lach en zie
why me, why me?

N.a.v. het lied Why me? gezongen door de kinderen van CRO (Child Rehabilitation Organisation), Mbale, Uganda, 23 juli 2013.
 
Na afloop van de ZWO-viering van 21 februari over ‘de vrolijkheid’ werd me gevraagd nog eens het gedicht van Václac Havel te willen publiceren, wat we natuurlijk graag doen.
Bert Griffioen.

De weg van de hoop.

Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
 
Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
 
Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
 
Hoop
in deze diepe krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
 
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.
 
Václav Havel
5 oktober 1936 – 18 december 2011.

 
BERICHT MUZIEK IN DE KERK (MIK)
ZINGEN MET DIANE VAN RANSELAAR IN HET MIK PROJECT KOOR.
In het kader van MIK zal op zondag 24 april a.s. een ‘projectkoor’ weer medewerking verlenen aan de kerkdienst. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om in dit koor mee te zingen.
Wij zijn blij dat Diane van Ranselaar bereid gevonden is om leiding te geven aan het koor. Zij is een enthousiaste en gedreven dirigente, zangeres en pianiste met een voorliefde voor gospelmuziek. Het zou daarom fijn zijn als ook een aantal jongeren zou komen meezingen.
Diane is geen onbekende voor ons. Zij heeft al eerder met ons gezongen, zoals op de startzondag twee jaar geleden. Velen hebben daar heel enthousiast aan meegedaan.
Om zo goed mogelijk voor de dag te komen moet er uiteraard gerepeteerd worden. Er zijn 4 repetitie-avonden gepland, allen op donderdagavond, omdat die avond Diane met ons kan oefenen. De data zijn: 31 maart, 7, 14 en 21 april, van 20.00-21.45 uur. We hopen dat zoveel mogelijk mensen, zowel jong als oud en alles daar tussenin, komen meezingen. Neem gerust ook anderen mee die van zingen houden! De dienst op 24 april zal geleid worden door ds. Marjolijn de Waal uit Vijfhuizen. Zij vindt het erg leuk om in deze viering betrokken te zijn.
Nan Sikkel.
 
BERICHT NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP
The Passion dit jaar in Amersfoort
Op 24 maart (Witte Donderdag) komt The Passion in Amersfoort. Het is voor de zesde keer dat dit evenement plaatsvindt in Nederland. Dit jaar speelt acteur Martijn Fischer de rol van Jezus in The Passion. Het grote publiek kent hem vooral door zijn vertolkingen van André Hazes in de musical Hij gelooft in Mij en de film Bloed, zweet & tranen. Fischer: “Het gaat wat mij betreft echt om de inhoud, om het levensverhaal van Jezus en wat ons dat kan leren.” Actrice en zangeres Ellen ten Damme neemt de rol van Maria op zich. Cabaretière Lenette van Dongen vervult in The Passion 2016 de rol van verteller. Zanger en presentator Xander de Buisonjé neemt de rol van Judas op zich. The Passion wordt uitgezonden op donderdag 24 maart, 20.30 uur, bij de EO en KRO-NCRV, live op NPO 1. Paul Boersma.
 
Elfstedentocht in de lente
It giet oan! Het gaat gebeuren, dit jaar, op 28 mei: De Elfstedentocht met de Samenleesbijbel.
U reist met uw (klein)kind(eren) van stad naar stad. En in elke stad komt een Bijbelverhaal tot leven. Met allerlei doe-opdrachten, natuurkundige proefjes en spelletjes. Net zoals in de Samenleesbijbel.
De Samenleesbijbel is de complete Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met vijfhonderd pagina’s extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar. Deze nieuwe gezinsbijbel staat vol weetjes, kaarten, spelletjes, gespreksvragen en liedjes. Zo komen bekende en lastige verhalen uit de Bijbel dichtbij. Tijdens de Elfstedentocht kunnen kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s ervaren hoe je op een leuke manier bezig kunt zijn met de Bijbel. Op iedere plek is er een andere activiteit. Locatie: Friesland. Toegang: gratis. Meer informatie over locaties & aanmelden: www.bijbelgenootschap.nl/elfstedentocht
Paul Boersma.


“Still Alice” met Els Tulen.
Vrijdagavond 18 maart 2016 is in het Oude Raadhuis “Still Alice” te zien. De film zal worden ingeleid door Els Tulen. Filmhuis-extra betekent: een film met een maatschappelijk interessant thema, een inleider en gelegenheid voor een nagesprek met een drankje. Els Tulen zegt over Still Alice: “De film laat het proces van dementie zien bij Alice, een vrouw van nog geen zestig, een bekende neuropsycholoog, die actief in het leven staat. De film laat het proces van diagnostiek zien en de verschillende kenmerken van dementie komen naar voren, maar ook de gevoelens van Alice in het proces van verlies. De film laat ook de worsteling van de familie zien in dit proces; hun ontkenning, hun woede, hun verdriet. Zij moeten keuzes maken tussen hun eigen ambities, hun eigen gezin, hun eigen carrière, en het zorgen voor hun partner of moeder, of beslissen om je familielid te laten opnemen in een verpleeghuis. Ontroerend is om te zien dat, als je de gelegenheid neemt om er te zijn voor de mens met dementie, we dan veel van hun gevoelsleven kunnen leren en dat je de liefdevolle relatie met hen lang kan behouden.”
Els Tulen is al ruim dertig jaar werkzaam in de gezondheidszorg. In verschillende functies heeft ze gewerkt met mensen met dementie, als psycholoog, als teamleidster en als activiteitenbegeleidster. ‘En steeds meer ben ik gaan inzien dat, als er sprake is van dementie, dat je niet dementerend bént, maar dat een persoon bent met de ziekte dementie. Ik probeer zoveel mogelijk de mens te benaderen en niet de ziekte.’
Filmhuis-extra is een samenwerking van de Raad van Kerken Hoofddorp/Badhoevedorp en het Oude Raadhuis.
De inleiding op de film begint om 19.30 u. Inleiding en film kosten €10,-. Nadere informatie: Aarnoud van der Deijl, tel.023 200 0192 ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl .
Paul Boersma.
 
KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
EETCLUB:
Donderdag 17 maart vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875   nel.biemond@kpnmail.nl of
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146   cathriengeel@gmail.com.
 
PASSAGE:
Uitnodiging: ‘Terug naar de tijd van Abraham’ door dhr. J. Bönker (Andijk).
Datum: woensdag 13 april, aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Karavanserai, Roerdompstraat 17, Badhoevedorp.

Dhr. Bönker heeft veel gereisd en verzorgt een lezing met beelden. Is sinds 2002 ook begonnen met schrijven. Een van de boeken heeft als titel: “De God van Abraham’. Ook heeft hij veel gebruiksvoorwerpen verzameld die in de Bijbel staan. Hij laat die voorwerpen zien, proeven en ruiken en vertelt daarbij de achtergrond van de voorwerpen. De lezing gaat dus over hoe de Bijbel is ontstaan, schrijven, een ploeg, een wijnzak, een maalsteen, muziekinstrumenten, gebedsriemen enz. Wij hopen velen van u te ontmoeten op 13 april a.s. en zoals altijd zijn gasten, zowel dames als heren, van harte welkom.
Namens het bestuur: Ina Tolsma-van Ginkel.

KERKCAFE VRIJDAG 11 MAART (HERINNERING)
DERDE VIJVERGESPREK MET JEAN-JACQUES SUURMOND

Vrijdagavond 11 maart om 18.30 u. gaat de deur van het kerkcafé open in de ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk. Koffie en thee staan klaar en er is live muziek: de perfecte ambiance voor een gezellig samenzijn in een informele sfeer en om een gesprekje met elkaar aan te knopen. Maar er is meer.
We hebben een speciale gast uitgenodigd die de meesten van u wel zullen kennen: Jean-Jacques Suurmond, columnist van dagblad Trouw, geestelijk verzorger, therapeut, theoloog en schrijver. In zijn columns schudt hij vaak aan bestaande beelden en opvattingen en of je het nu wel of niet met hem eens bent, zijn prikkelende manier van schrijven geeft nieuwe impulsen aan het denken over mens en samenleving. Hij gaat met ons in gesprek over een probleem dat van grote invloed is en in alle lagen van de samenleving voor komt: eenzaamheid. Teruggeworpen zijn op jezelf in de gure kosmos. Meer dan een miljoen Nederlanders geven aan zich sterk eenzaam te voelen. Eenzaamheid is niet alleen een individueel probleem, maar heeft ook te maken met ontwikkelingen in de cultuur en de inrichting van de samenleving. Tegelijk worden in de samenleving ook allerlei initiatieven gestart om het sociaal isolement te doorbreken. Dat roept o.a. de vraag op: hoe zit dat toch met eenzaamheid en verbondenheid? Kortom, aanleiding en stof genoeg om gezelligheid en een goed gesprek op een bijzondere manier met elkaar te verbinden. U wordt van harte uitgenodigd om vrijdag 11 maart naar het kerkcafé te komen. De deur gaat open om 18.30 u en blijft de hele avond open staan. U kunt komen en gaan wanneer u wilt. Voor drankjes en hapjes wordt gezorgd. Dus van harte welkom!
Info: ds. Bert Griffioen bertgriffioen@planet.nl; Nan Sikkel nandicksikkel @gmail.com.
 
WAKEN BIJ DE VREEMDELINGENGEVANGENIS SCHIPHOL OP 13 MAART.
Ook dit jaar zijn er in de veertigdagentijd weer extra wakes bij het cellencomplex op Schiphol, Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp. Waken uit solidariteit met de vreemdelingen, die daar wachten op uitzetting of, wanneer uitzetting niet mogelijk is,  op straat gezet worden. Op 13 maart  om 14.00 uur wordt de wake georganiseerd door kerken in de Haarlemmermeer, samen met Stem in de Stad uit Haarlem. Aan het slot van de wake zal aan de gevangenen chocolade worden aangeboden. Het geeft de gevangenen moed, dat er mensen zijn, die aan hen denken. Vanaf het kerkplein van de  Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1069 in Hoofddorp zullen om 13.30 uur een aantal auto’s vertrekken.  Voor meer inlichtingen kan contact opgenomen worden met pastor Leo Mesman: 06 516 209 39. Zie voor routebeschrijving naar het cellencomplex en andere actuele informatie: www.schipholwakes.nl
 
ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum:                Onderwerp(en):                                        Tijd(stip):
11 mrt                  Kerkcafé                                                  18.30 uur.
13 mrt                  Ouderenmiddag                                       15.00 uur.
14 mrt                  Kerkenraad                                              19.30 uur.
16 mrt                  Koorproject Palmpasenviering                 20.00 uur.
17 mrt                  25+ groep                                                20.00 uur.
17 mrt                  Eetclub                                                    18.00 uur.
18 mrt                  Filmhuis (Still Alice)                                 19.30 uur.
23 mrt                  Vesper in de Stille week                          19.30 uur.
24 mrt                  Witte donderdagviering                            19.30 uur.
25 mrt                  Goede Vrijdagviering                               19.30 uur.
26 mrt                  Paasnachtviering                                     21.30 uur.
27 mrt                  Paasontbijt + Paasmorgenviering            09.00 uur.
31 mrt                  Projectkoor MIK                                       20.00 uur.
05 apr                  Werkgroep Liturgie                                  20.00 uur.
06 apr                  College van Kerkrentmeesters                20.00 uur.
07 apr                  Consistorievergadering                            09.00 uur.
07 apr                  Diaconie                                                   20.00 uur.
07 apr                  Projectkoor MIK                                       20.00 uur.
11 apr                  Moderamen                                             19.30 uur.
07 apr                  Projectkoor MIK                                      20.00 uur.
10 apr                  Ouderenmiddag (Karavanserai)             15.00 uur.
13 apr                  Passage                                                  19.30 uur.
14 apr                  Projectkoor MIK                                      20.00 uur.
15 apr                  Kerkcafé                                                 18.30 uur.
 
terug