MEERKONTAKT 29E JAARGANG , nr 02, 12 februari 2016

MEERKONTAKT 29E JAARGANG , nr 02, 12 februari 2016
MEDITATIE
Ongelovige mensen bestaan niet...
 
Met een zekere regelmaat ziet u mensen op de buis voorbijkomen, die zeggen niet te geloven.
Iedere keer als dat gebeurt, moet ik op zijn minst glimlachen, omdat ze die morgen wel hun bed zijn uitgekomen om naar de TV studio te gaan.
 
Als je nergens in gelooft, in vertrouwt, dan begin je ook nergens aan, toch?
Die mensen heb ik nog nooit ontmoet, U wel?
De vraag is dan ook niet of mensen geloven, maar wáár ze in geloven. Bij het doorvragen hoor ik nog wel eens, dat iemand humanist is.
Als ik echter informeer naar wat men dan weet van Desiderius Erasmus of van die andere zestiende eeuwer, Dirck Volkertsz. Coornhert, dan blijken ze van die theologen en humanistische grondleggers weinig te weten.
Nee, wij zijn moderne humanisten. Reden voor een zoektocht. Het resultaat van dat zoeken wil ik u niet onthouden:
Het humanisme is een levensbeschouwing die uitgaat van de waardigheid van mensen en haar inspiratie vindt in menselijke vermogens.
Kernwoorden hierbij zijn vrijheid, kracht, verantwoordelijkheid en waardigheid.
Mensen geven vorm aan hun ervaringen, ideeën en gevoel door middel van verhalen, kunst, muziek en verbeelding. Expressie is voor humanisten een levensbehoefte; door zich uit te drukken, geven mensen zin en betekenis aan hun bestaan. De menselijke culturen die als gevolg van deze expressies zijn gegroeid, zijn inspirerend en inherent waardevol - al zijn ze niet boven kritiek verheven.
Natuurlijk kan ik hier niet alles vermelden van wat de humanistische stroming in onze cultuur over zichzelf zegt, maar veel ervan zou zo maar in “hebt uw naaste lief als uzelf”, kunnen passen.
 
Als je een eigen identiteit wilt uitstralen, is dat best lastig. Wat daarbij helpt is de pertinente ontkenning van het bestaan van God, en de stelling dat humanisten kritiek op religies, levensbeschouwingen en ideologieën beschouwen als een belangrijke verworvenheid. Ook als deze kritiek de vorm van spot en satire aanneemt.
Om een eigen identiteit vast te stellen is het nu eenmaal nodig het verschil aan te tonen met die van anderen. Moeten wij daar als christenen wakker van liggen? Ik denk het niet.
Niets nieuws onder de zon (Mattheüs 5: 11 en Lucas 6: 22).
 
Er is al voor de wereld en de mensen gekozen, dus daar zal het om dienen te gaan (Joh. 3: 16).
Kick Koldewijn.


KERKDIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 14 feb     10.00 uur:   Ds. B.J. Griffioen                  
                            1ste zondag 40 DAGENTIJD.
                            Dienst van Schrift & Tafel.
                            Collecten:     1. Collecte 40 dagen.     2. Kerk.

Zondag 21 feb     10.00 uur:   Ds. B.J. Griffioen
                             2de zondag 40 DAGENTIJD.
                             Collecten:     1. Voorjaarszending.      2. Kerk.
 
Zondag 28 feb     10.00 uur:   Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen).
                             Collecten:     1. Werelddiaconaat.       2. Kerk.
De Meerwende    10.00 uur:    Pastor F.A.L. van der Louw    (Heemskerk).
                                       
Zondag 06 mrt     10.00 uur:   Ds. J. de Heer (Ouderkerk aan de Amstel).
                             Collecten:     1. Diaconie.                     2. Kerk.

Woensdag 09 mrt     19.30 uur:   Ds. B.J. Griffioen                  
                                  Biddag voor Gewas & Arbeid.
                                  Collecten: 1. Diaconie.                     2. Kerk.
 
Zondag 13 mrt     10.00 uur:   Ds. H.J. van Viegen (Waddinxveen).
                             Collecten:     1. Diaconie.                       2. Kerk.
 
Autorijdienst:
Zondag 14 feb                   Dhr. D. Hijstek                        659 5240.
Zondag 21 feb                   Dhr. P. de Best                       659 4834.
Zondag 28 feb                   Dhr. A. Kamer                        659 4826.
Zondag 06 mrt                   Dhr. B. Rechtuyt                     659 5529.
Zondag 13 mrt                   Mw. T. van Dijk                      449 3083.
 
Indien u gebruik wilt maken van de kindercrèche voor 0-4 jarigen voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.
 
BIJ DE DIENSTEN
Zondag Invocabit, 14 februari, de eerste dienst in de 40 Dagentijd, hebben we de (jaarlijkse) gewoonte om een Avondmaalsviering te houden. De viering van ‘Schrift en Tafel’ op dit bijzondere moment heeft als achtergrond om een bemoediging te zijn en een kracht voor de weg naar Jeruzalem.
De naam van deze zondag, Invocabit, hangt samen met intense geloofswoorden uit psalm 91 (ps 91,15) waarin God zegt: ‘Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden.’ Als je dan stil staat en denkt aan de Kruisweg in de Stille week van Pasen, dan weet je meteen dat het niet onzinnig is om vooraf elkaar te bemoedigen. Het is zoals die mensen die vooraf aan een belangrijk examen of een operatie even een ritueel nodig hebben om steun te ondervinden bij wat komen gaat. De schriftlezing is onder andere Hebreeën 4, 14-16 + 5, 1-10. Ik citeer vrij naar een stukje uit het blad ‘Kind op Zondag’ als inleiding op de komende serie zondagen waarin aandacht is voor deze brief die niet vaak gelezen wordt.
‘De Hebreeënbrief heeft de offerdienst van Israël als centraal uitgangspunt. Heel veel termen en begrippen zijn daaraan ontleend, zoals allerlei voorschriften en gebruiken in de cultus (= alles dat samen hangt met de eredienst) het priesterschap, en bij het offer. Zonder kennis van het oude boek Leviticus (3e Toraboek) in het Eerste testament is deze brief die je vindt in het veel jongere Tweede testament dan ook niet te begrijpen. De eerste lezers van deze tekst zijn ongetwijfeld (grotendeels) Joods geweest en zo op hun eigen bronnen aangesproken.
Maar de Hebreeënbrief is wel een origineel Grieks geschrift. Het was bedoeld voor Griekssprekende joden, levend in een Griekse omgeving.’ Het lijkt me een mooie uitdaging om stil te staan bij juist een wat minder bekend deel van de bijbel, en daarin te zoeken naar de zeggingskracht voor ons mensen van deze tijd.
21 februari is het de zondag die we hebben gekozen voor een ZWO-viering met een gast betrokken bij het werk van Stichting de Vrolijkheid. Vrolijkheid en ondersteuning van kinderen en hun ouders en begeleiders betekent veel als je moest vluchten en alles loslaten, en uiteindelijk terecht bent gekomen in een AZC. En dat zelfs onder die omstandigheden dan toch kan worden gedanst en vrolijkheid en muziek gemaakt is inspirerend. Het is onze bedoeling in deze dienst een sterke rol aan de symboliek van het Bijbelse begrip Hoop toe te kennen in relatie tot de vrolijkheid en blijdschap. Hoe verhouden die zich tot elkaar? De lezing van de Hebreeënbrief (6,13-20)sluit deze mogelijkheid zeker in.
Voorafgaand aan deze dienst wandelen we met een aantal mensen van de 25+ groep een uur door het bos en spreken over een thema dat samenhangt met de 40dagentijd zoals bijvoorbeeld de vraag wat vasten voor je kan betekenen en hoe je het dan vorm zou willen geven. Daarna een klein eenvoudig ontbijt en vervolgens de kerkdienst. Wie zich aan wil sluiten hoeft me alleen maar even te bellen!
Op zondag 28 februari gaat voor ds. Coosje Verkerk uit Amstelveen.
Die dag gaat onze kerkelijk werker Fred van der Louw in de kapel van Meerwende voor.
Op zondag 6 maart ds. Jos de Heer uit Ouderkerk a/d Amstel. Bert Griffioen.

VANUIT DE WIJK
BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Na een operatie mogen nu verder thuis herstellen: mevrouw Gramsma uit de Pascalstraat, de heer van der Weele van de Keizersweg en mevrouw en de heer Varkevisser van de Pa Verkuyllaan.
Definitief vertrokken naar een verpleeghuis zijn mevrouw N.P. de Jong-Schouten naar Hillegom en de heer J. de Jong naar Heemstede, voorheen wonend in de Orchideelaan. Wij bidden hen en hun zoon Piet, Gods zegen toe. Ter revalidatie in Brentano in Amstelveen is de heer Tan uit de Fluweelboomlaan in Amstelveen. Het lopen blijft voor hem een groot probleem.
Ziek thuis zijn mevrouw van Commenee-Schijffelen van de Keizersweg en mevrouw van Wijk van de Sloterweg.
Laten wij allen die hier genoemd zijn, maar ook allen die hier niet genoemd zijn, maar van wie wij wel weet hebben, opdragen aan onze Hemelse Vader. Een hartelijke groet van uw pastor Ans Creemer.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0301   Dhr. B. Noorlander                   Groene Zoom 12.
           Fam. G. Gramsma-Gerritse     Pascalstraat 71.
1001   Fam. K. Jonker-Hopman          Havikstraat 23.
           Mw. G. Roos-Broekhuizen       Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 36.
1701   Hr. H.J. van der Weele             Keizersweg 215.
2401   Mw. E. van Beem-den Ouden  Boylestraat 11.
           Mw. M. Kattenberg-Koningen   Meidoornweg 21.
3101   Dhr. J. Hoogendam                  Lutkemeerweg 252.
           Mw. M. Kromhout-Kliffen          Kamerlingh Onneslaan 133A,
                                                             (voor revalidatie in De Meerwende).
 
80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0103     Mw. M. Bakker-van Ramshorst          Comeniusstraat 20.
0503     Mw. A. Achterstraat-Schot                  Baden Powellweg 75.
0703     Mw. J.W. van Munster-van Oosten     Keizersweg 225B.
1003     Mw. G. Dijksman                                 Christiaan Huygensstraat 76.
1503     Mw. P.G.M. Koetsier-Wisman             Edisonstraat 14.
1603     Mw. T. van Dijk-Arends                       Torricellistraat 16.
1903     Mw. J.C. van den Boogaard-Kreeft     Hermina Maria Dijklaan 29.
2103     Dhr. H. Buurma                                    Nieuwemeerdijk 122.
2603     Mw. T. van Commenee-Schijffelen      Keizersweg 159.
2703     Dhr. J.A. Schaufeli                                Robert Kochstraat 4.
2703     Mw. M.C. Bouman-Kooij                       Keizersweg 141.
3103     Mw. I.J. Kreuzen-Eilander                     Keizersweg 93.
 
GEFELICITEERD
13 januari waren Jan & Marleen Handgraaf 50 jaar getrouwd. We willen dit gouden bruidspaar van harte gelukwensen!
Eveneens willen we graag alvast feliciteren met hun gouden bruiloft: Jacques & Nel Slootweg, Sperwerstraat 28, die 9 februari hun trouwdag hopen te vieren en Jan & Nel de Klein, Primulastraat 1,1 die dat op 25 februari hopen te doen. Lucie Gijzenberg.
 
IN MEMORIAM MEVROUW ANK VAN WIJK-VAN DOELAND.
Op dinsdag 26 januari is in de leeftijd van 95 jaar overleden mevrouw Ank van Wijk- van Doeland.
Door haar naasten wordt zij vooral herinnerd als: trouw, zorgzaam, een onafhankelijke karakter en oprecht geïnteresseerd.
Mevrouw van Wijk groeide op in Koog aan de Zaan. Na opleidingen in naaldvakken en kinderbescherming begon ze als naaister en werd na de oorlog in ‘45 leidster in kindertehuizen. In 1951 kreeg zij de gelegenheid om naar Amerika te gaan en was daar werkzaam in een Amerikaans gezin. Na die periode trouwde ze met Piet van Wijk, die weduwnaar was en vier kinderen had. Een aantal jaar nadat haar man was overleden ging zij in een aanleunwoning naast De Meerwende wonen. In 2011 kreeg zij een kamer in De Meerwende.
Langzaamaan gingen haar fysieke en mentale mogelijkheden achteruit. De laatste maanden ging het ineens erg snel. Uiteindelijk kwam zij aan het eind van haar lange en bijzondere levensweg en is rustig overleden.
Op 1 februari was er een dankdienst voor haar leven in de Pelgrimskerk. Naast de vele liefdevolle en warme herinneringen klonken ook woorden uit de Schrift die haar dierbaar waren: “Vrede laat ik u, mijn vrede geef Ik u” , Johannes 14:27a. Wij bidden de familie van mevrouw van Wijk Gods nabijheid en kracht toe nu zij verder moeten met deze opengevallen plaats. Pastor Fred van der Louw.
 
BEDANKT
Beste mensen,
Wij willen jullie allen hartelijk danken voor alle kaarten, bloemen, bezoekjes en natuurlijk ook voor de bloemen uit de kerk op 27 december 2015. We zijn blij dat de kerkelijke gemeenschap met ons mee leeft in deze zware tijd en voelen ons daar zeer door gesteund.
Hartelijke groeten van Piet & Ineke van Wijk.

Namens mijn vrouw,Gerrie Roos-Broekhuizen vanuit de Meerwende, wil ik u hartelijk bedanken voor het mooie boeket bloemen die ze van de gemeente mocht ontvangen. Met vriendelijke groet, Piet Roos.

Na jarenlang de verspreiding van het Meerkontakt in de Schuilhoeve verzorgd te hebben, heeft dhr. C.J. Dekkers te kennen gegeven dat dit vrijwilligerswerk voor onze kerk hem te veel werd. Vanaf deze plaats willen wij hem hartelijk danken voor zijn actieve betrokkenheid bij de gemeente en de, jarenlange, trouwe en zorgvuldige verspreiding van het Meerkontakt. Gerard Slingerland.
 
KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
2601   Mw. A.K. van Wijk-van Dorland   Kamerlingh Onneslaan 131.
GEDOOPT:
1001   Jayh Winston Akoela                   Nieuwe Osdorpergracht 582,
                                                                Amsterdam..
VERTROKKEN:                                      naar:
0401   Dhr. R.C. Braam                           Hoofddorp.
VERHUISD BINNEN GEMEENTE:         naar:
3012   Dhr. C.B. van Driel                        Keesomstraat 31.
 NIEUW INGEKOMEN:
1710   Mw. M.A.G. Treep                         Irislaan 11.
  
Bericht van de kerkenraad
Helaas moeten we u melden dat we vanaf half januari  Henk Biemond, onze ouderling/kerkrentmeester en interim-voorzitter in onze vergaderingen en werkzaamheden missen. U zult hem de komende tijd ook niet als lector of ouderling van dienst op zondagmorgen.
Het is erg spijtig dat het vele werk hem momenteel echter zodanig te zwaar is geworden, dat hem het advies door de dokter is gegeven om zich zeer in acht te nemen.  Allerlei werkzaamheden die hij graag deed (niet alleen kerkelijke) zijn even niet aan de orde de komende tijd.
We wensen Henk dan ook dat een rust en herstelperiode hem nieuwe kracht zullen geven.
Beste Henk, dat de zegen van God met je mee gaat is onze wens en gebed. Goede vriendschap en een kaartje betekent veel, maar dat hoef ik u niet te vertellen. Bert Griffioen.
 
BERICHT COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
AKTIE KERKBALANS 2016 (HERHALING I.V.M. VERLATE POSTBEZORGING).
Onlangs ontving u van het College van Kerkrentmeesters (CvK) weer een verzoek voor de vrijwillige bijdrage voor onze gemeente voor het jaar 2016. De vrijwillige bijdrage is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente, naast inkomsten uit rente en dividenden en verhuur van onze gebouwen.
Als CvK streven we naar een zo gezond mogelijke financiële positie, om onze gemeente ook in de toekomst levendig te kunnen houden. Het is ook belangrijk om oog te hebben voor onze gemeente van vandaag, vandaar dat we doorlopend investeren. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld een beamer aangeschaft om de kerkdiensten te ondersteunen. Daarnaast vereisen onze gebouwen ook ieder jaar weer veel aandacht. In 2015 hebben we enkele legaten mogen ontvangen, dit helpt de lasten te dragen.
Voor 2016 hebben we € 236.000 aan uitgaven begroot en we verwachten een verlies van bijna € 10.000. Naast de inkomsten uit verhuur en rentebaten, maken we de afgelopen jaren al gebruik van onze voorzieningen (onze ‘spaarpotjes’) om het gat tussen inkomsten en uitgaven te dichten, en dit houdt dus in dat we interen op ons vermogen. Het aantal gemeenteleden neemt ieder jaar af en daarom wordt dit probleem ieder jaar groter.
Als we ervanuit gaan dat we jaarlijks zo’n 250 bijdragen ontvangen van gemeenteleden, dan is er gemiddeld € 500 per bijdrage nodig om onze uitgaven te bekostigen en het jaar zonder verlies af te sluiten. Dat is een flink bedrag uiteraard. Lagere bijdragen worden gecompenseerd door hogere bijdragen, een ieder geeft wat hij of zij kan missen, ook daar is onze gemeente solidair.
Een mogelijkheid om het bedrag voor de gemeente te verhogen, zonder dat het u netto meer kost, is om uw bijdrage af te trekken van uw inkomen bij uw belastingaangifte. Het belastingvoordeel kunt u doorgeven aan de gemeente d.m.v. het verhogen van de bijdrage. U komt hiervoor in aanmerking, als uw bijdrage tussen de minimaal 1% (er is drempelbedrag van € 60) en maximaal 10% van uw inkomen bedraagt. Als u daarboven of -onder zit, dan kunt u gebruik maken van de zogenaamde ‘Periodieke Gift’ (de vervanger van de notariële akte). U kunt dus een hoger bedrag aan de gemeente toezeggen zonder dat het u netto meer kost. Indien u over het bovenstaande meer wilt weten, dan verneem ik het graag.
Daarnaast is er nog een andere mogelijkheid om de gemeente financieel extra te ondersteunen en dat is door middel van het schenken van een legaat aan de kerk: na uw overlijden ontvangt de gemeente dan een bedrag. Zoals eerder genoemd hebben we in 2015 een aantal legaten mogen ontvangen.
Namens het CvK wil ik u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage, groot of klein; het wordt ontzettend gewaardeerd. We hopen op een mooie opbrengst, omdat ook dit een bijdrage levert aan een gezonde toekomst voor onze gemeente. Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jacob van Gelder, penningmeester. Telnr.: 06 1881 7022 jacobendiana@gmail.com

BELANGRIJK  I.V.M. DE VRIJWILLIGE BIJDRAGE
Ter verduidelijking.. De procedure voor de vrijwillige bijdrage is dit jaar iets veranderd. U ontvangt dit jaar geen acceptgiro. Er zijn twee mogelijkheden voor het doen van uw bijdrage:
- verstrekken van automatische machtiging- de bedragen worden dan automatisch afgeschreven
- bankoverschrijving zelf verzorgen. Indien u kiest voor machtiging, dan gelieve niet de maanden JANUARI en FEBRUARI aankruisen, omdat deze niet meer op tijd verwerkt kunnen worden. Heeft u al 12 maanden ingevuld en verzocht om automatische incasso, houdt dan rekening met  11 of 10 termijnen. Uw bijdrage per jaar blijft zoals u heeft toegezegd, uw maandbedrag wordt wat hoger. Dank voor uw begrip. Mochten u vragen hebben dan verneem ik het graag.
Vriendelijke groeten, Jacob van Gelder 06-1881 7022.
 
BERICHT RAAD VAN KERKEN
De Raad van Kerken van Badhoevedorp kijkt met een goed gevoel terug op de oecumenische viering van 17 januari 2016 met het thema “Wie met wie”. In die viering waarin ds. Griffioen en pastor Seeboldt samen voorgingen werd ook een gedicht gelezen van Joost Zwagerman, als eerste geplaatst in zijn pas verschenen dichtbundel ‘Wakend over God’. U vindt het achterin dit nummer.
De Raad participeert actief in de Wereldgebedsdag op 4 maart en de vastenmaaltijd eveneens begin maart en ook in het filmhuis (zie verderop). De Raad bereidt ook wederom de bijeenkomst in het kader van de dodenherdenking op 4 mei voor – dit jaar richt zij de aandacht daarbij op het verzet, in het bijzonder op Pa Verkuyl. En de Raad levert een substantiële bijdrage aan het bezoekwerk in het Detentiecentrum aan de Sloterweg. Twee keer per maand eten en Engelse les met hen die ontheemd ons land weer moeten verlaten. De Raad ondervindt daarbij steun van de Eetclub en Passage, van individuele gemeenteleden en hopelijk andere organisaties om dit werk te kunnen blijven doen.
Donaties zijn heel welkom op het banknummer van de Raad: NL44INGB00004713234. Na de zomer volgt een uitgebreide verantwoording. Paul Boersma.

CONTACT
Iemand belt mij telkens op, zegt niets,
vaag hoor ik een ademhaling zweven,
het kan de mijne zijn, maar ook die
van de ander, die hardnekkig zwijgt.
Ik leg weer op. Ben nu een man
die vreemde telefoontjes krijgt.

De display toont een nummer
met de code van een land dat ik niet ken.
Ik toets dat nummer, een voicemail klinkt.
'Hallo met God, Ik ben er niet.
Laat naam noch boodschap achter,
Ik bel nooit terug. Leef rustig verder,
wacht desnoods tot piep, maar zwijg.'
Prompt word ik door de beller toch teruggebeld.
Weer hoor ik niets, hooguit die vage adem.
Ik ben de man die stil zijn hartslag telt.

Ooit bel ik Hem terug en zeg dan
wél iets na de piep. Dat doe ik niet meteen.
Ik wacht tot ik een geheim nummer krijg.

Die dag is nu, het contact is hier. Ik toets
Zijn nummer in. Krijg geen gehoor. Hij was me
voor. Hij heeft mijn nummer ingesteld.
Joost Zwagerman   “Wakend over God”


Zondag 21 februari staat het zendings-en diaconaatswerk centraal. Deze keer met onze eigen predikant als voorganger. We zullen speciaal aandacht geven aan het werk van De Vrolijkheid, die met en voor kinderen werken die lange tijd in een AZC verblijven. Paul Boersma.
 
87e Wereldgebedsdag (WGD) in Nederland.
Vrijdag 4 maart, aanvang 19.30 uur.
Plaats: Pelgrimskerk, Havikstraat 5, Badhoevedorp.

De eerste vrijdag in maart is wereldwijd een dag van gebed. Zolang die dag duurt zijn er ergens in de wereld gebedssamenkomsten, waar dezelfde gebeden worden gebeden, dezelfde gedeelten uit de Bijbel worden gelezen en dezelfde noden bij God worden neergelegd. Als de zon in het verre Oosten opgaat over de eilanden van de Stille Oceaan, dan worden daar de eerste diensten gehouden. Uur na uur ontwaken weer ergens anders andere volken en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, beginnen in de landen van Noord-, Midden- en Zuid Amerika de gebedsbijeenkomsten. In grote steden, kleine dorpen, op afgelegen plaatsen, ook in hutjes van planken leest en bidt soms een eenzame vrouw het programma voor zichzelf. Grotere verbondenheid van een wereldomvattende gemeenschap is bijna niet denkbaar.
Wereldgebedsdag is zo wijd als de wereld, zo kort als een dag.
Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Cuba.
Thema: Ontvang Mij als een kind!
Doet u ook mee: Samen zingen en bidden dat geeft een krachtig signaal af tegen alle geweld in de wereld. De zang wordt begeleid door dhr. Jim Kuikman. Voor vervoer kunt u bellen naar dhr. Dick van Rooijen tel.659 3554 of 06 2410 9010. In deze dienst wordt er ook een collecte gehouden ditmaal voor de volgende projecten:
Stichting Cuba Andelante (kinder- en weeshuizen).
Stichting Humanitaire hulp in Cuba.
In 2013 werd gestart met de aanbouw van een nieuwe oncologische afdeling in het kinderziekenhuis in Matanzas. Momenteel wordt geprobeerd om voldoende fondsen te verkrijgen voor de aanschaf van het benodigde ziekenhuismeubilair en -apparatuur.
Iglesia Reformada de Cuba (voedselhulp voor ouderen en gehandicapten). De armoede op Cuba is groot, vooral onder ouderen en gehandicapten. Namens Raad van Kerken en WGD Comité, Ina Tolsma-van Ginkel.
 
BERICHT MUZIEK IN DE KERK (MIK)
ZINGEN MET DIANE VAN RANSELAAR IN HET MIK PROJECT KOOR.
In het kader van MIK zal op zondag 24 april a.s. een ‘projectkoor’ weer medewerking verlenen aan de kerkdienst. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om in dit koor mee te zingen.
Wij zijn blij dat Diane van Ranselaar bereid gevonden is om leiding te geven aan het koor. Zij is een enthousiaste en gedreven dirigente, zangeres en pianiste met een voorliefde voor gospelmuziek. Het zou daarom fijn zijn als ook een aantal jongeren zou komen meezingen.
Diane is geen onbekende voor ons. Zij heeft al eerder met ons gezongen, zoals op de startzondag twee jaar geleden. Velen hebben daar heel enthousiast aan meegedaan.
Om zo goed mogelijk voor de dag te komen moet er uiteraard gerepeteerd worden. Er zijn 4 repetitie-avonden gepland, allen op donderdagavond, omdat op die avond Diane met ons kan oefenen. De data zijn: 31 maart, 7, 14 en 21 april, van 20.00-21.45 uur. We hopen dat zoveel mogelijk mensen, zowel jong als oud en alles daar tussenin, komen meezingen. Neem gerust ook anderen mee die van zingen houden! De dienst op 24 april zal geleid worden door ds. Marjolijn de Waal uit Vijfhuizen. Zij vindt het erg leuk om in deze viering betrokken te zijn.
Nan Sikkel.
 
PALMPASEN.
Eveneens zal in de dienst op Palmzondag, 20 maart a.s., een ‘projectkoor’ een bijdrage leveren. Deze dienst zal geleid worden door ds. Bert Griffioen. Ook voor dit optreden worden zoveel mogelijk mensen gevraagd om mee te zingen. De repetitie-avonden hiervoor zijn op woensdagavond. De data: 17 februari, 2, 9 maart & 16 maart. Bij het instuderen is de leiding van het koor in handen van Wilna Wierenga en Bert Griffioen. Opgave voor beide (of een van beide) koorprojecten graag bij ondergetekenden via een telefoontje of een mailtje. We rekenen op veel enthousiaste zangers!
Jeanne Dees (659 4316) - jeannedees@planet.nl.
Nan Sikkel (659 3562) - nandicksikkel@gmail.com.


“Still Alice” met Els Tulen.
Vrijdagavond 18 maart 2016 is in het Oude Raadhuis “Still Alice” te zien. De film zal worden ingeleid door Els Tulen. Filmhuis-extra betekent: een film met een maatschappelijk interessant thema, een inleider en gelegenheid voor een nagesprek met een drankje. Els Tulen zegt over Still Alice: “De film laat het proces van dementie zien bij Alice, een vrouw van nog geen zestig, een bekende neuropsycholoog, die actief in het leven staat. De film laat het proces van diagnostiek zien en de verschillende kenmerken van dementie komen naar voren, maar ook de gevoelens van Alice in het proces van verlies. De film laat ook de worsteling van de familie zien in dit proces; hun ontkenning, hun woede, hun verdriet. Zij moeten keuzes maken tussen hun eigen ambities, hun eigen gezin, hun eigen carrière, en het zorgen voor hun partner of moeder, of beslissen om je familielid te laten opnemen in een verpleeghuis. Ontroerend is om te zien dat, als je de gelegenheid neemt om er te zijn voor de mens met dementie, we dan veel van hun gevoelsleven kunnen leren en dat je de liefdevolle relatie met hen lang kan behouden.”
Els Tulen is al ruim dertig jaar werkzaam in de gezondheidszorg. In verschillende functies heeft ze gewerkt met mensen met dementie, als psycholoog, als teamleidster en als activiteitenbegeleidster. ‘En steeds meer ben ik gaan inzien dat, als er sprake is van dementie, dat je niet dementerend bént, maar dat een persoon bent met de ziekte dementie. Ik probeer zoveel mogelijk de mens te benaderen en niet de ziekte.’
Filmhuis-extra is een samenwerking van de Raad van Kerken Hoofddorp/Badhoevedorp en het Oude Raadhuis. De inleiding op de film begint om 19.30 u. Inleiding en film kosten €10,-.
Nadere informatie: Aarnoud van der Deijl, tel.023 200 0192 ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl . Paul Boersma.
 
KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
De eetclub komt weer bij elkaar!
Donderdag 18 februari vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875   nel.biemond@kpnmail.nl of
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146   cathriengeel@gmail.com.
 
Passage:
Uitnodiging: ‘Omgaan met verdriet’ door ds. Aart Mak uit Bloemendaal.
Datum: woensdag 09 maart, aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Karavanserai, Roerdompstraat 17, Badhoevedorp.

BERICHT BLOEMENGROEP
Met het ingaan van de 40 dagentijd verzorgen wij weer wekelijks een symbolische bloemschikking. Het thema is: Ik ga. Zet een stap naar de ander.
In de schikkingen voor deze periode leggen we de nadruk op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander, met God. Wie blijft zitten en de handen in de schoot legt, letterlijk maar vooral figuurlijk, komt niet verder. Er is niet alleen de beweging van de mens naar de (A)ander maar ook een beweging andersom – van God naar de mens. In de verhalen die deze periode gelezen worden komen deze beide aspecten naar voren.
“Petrus en Andreas waren druk met hun netten. Maar toen kwam Jezus langs. “Kom, volg mij .”Deze twee stoere vissers lieten direct het werk voor wat het was. Ze gingen. Zo eenvoudig is het in de Bijbel om te gaan. Hoe is dat voor ons vandaag? Tijdens de 40dagentijd zeggen we even eenvoudig: ik ga. We laten het niet bij goede voornemens, maar maken werk van onze plannen. We kijken op als iemand ons roept en we volgen. Of we nu onze tijd willen delen met een naaste dichtbij of ons geld met iemand ver weg. Zet een stap en ga.
Om die beweging vorm te geven hebben we gekozen voor schoenen. Deze schoenen staan symbool voor het gaan op de weg van het leven. En gedurende de 40dagentijd zullen we ze zien verschijnen in verschillende soorten en maten. Veelal is de kleur van de schoenen wit – het wit van het licht, van steeds opnieuw kunnen beginnen, van zuiverheid. 
Schoenen aan
om met hem op weg te gaan.
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven.

Wij hopen zo 40 dagen op weg te gaan naar Pasen. Ook willen we weer even mensen bedanken van wie wij een gift van mochten ontvangen, t.w.: € 50,- van mw .M., € 5,- van mw. B en €15,- van dhr. B. Een ieder heel hartelijk dank hiervoor en het zal heel goed besteed worden.
Een vriendelijke groet van De bloemengroep. Ina Klaasse Bos.
 
BERICHTEN BEZORGING MEERKONTAKT IN DE SCHUILHOEVE
Eerder heeft u kunnen lezen dat dhr. Dekkers is gestopt met het bezorgen van Meerkontakt in de Schuilhoeve. Tot ons grote genoegen kunnen wij mededelen dat deze vrijwilligerstaak per direct is overgenomen door mw. Marrie Hoogenboom.
Met vriendelijke groet, Gerard Slingerland.
 
BERICHT REDACTIE MEERKONTAKT 2016
Hieronder vindt u de uiterste data waarop u dit jaar kopij kunt aanleveren voor publicatie in het volgende Meerkontakt. Tevens de data waarop u (uiterlijk) die editie in uw (elektronische) brievenbus kunt vinden. De redactie.
Nr:       Aanleveren:     Publicatie:            Bijzonderheden:
03           0203                1103                 PASEN.
04           0604                1504                 DODENHERDENKING &   
                                                                HEMELVAARTDAG
05           0405                1305                 PINKSTEREN.
06           0106                1006                 SPRING OVER DIENST.
07           0607                1507
08           3108                0909                 STARTZONDAG.
09           0510                1410                 MUSICAL.
10           0211                1111                 EEUWIGHEIDSZONDAG & 
                                                                ADVENT.
11           0712                1612                 KERST.
 
KERKCAFE VRIJDAG 12 FEBRUARI (HERINNERING).
Op vrijdag 12 februari vindt het eerste kerkcafé plaats in 2016, u weet wel dat unieke café met livemuziek en heerlijke hapjes, waarin een gast ons meeneemt in een menselijke/maatschappelijk thema. Dit keer is onze gast Nette Falkenburg, zij is pastor in het Sophia-kinderziekenhuis en vertelt over haar ervaringen met ouders en hun kind, die soms voor essentiële vragen komen te staan als het leven bedreigd wordt. Falkenburg hield een indrukwekkend verhaal op een symposium van het Emma Thuis Team (AMC) over hoe in de gezondheidszorg het ziekenhuis betrokken is en blijft bij kinderen voor wie geen genezing meer mogelijk is. U bent weer van harte welkom vanaf 18.30 uur. Paul Boersma.

KERKCAFE VRIJDAG 11 MAART
DERDE VIJVERGESPREK MET JEAN-JACQUES SUURMOND

Vrijdagavond 11 maart om 18.30 u. gaat de deur van het kerkcafé open in de ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk. Koffie en thee staan klaar en er is live muziek: de perfecte ambiance voor een gezellig samenzijn in een informele sfeer en om een gesprekje met elkaar aan te knopen. Maar er is meer.
We hebben een speciale gast uitgenodigd die de meesten van u wel zullen kennen: Jean-Jacques Suurmond, columnist van dagblad Trouw, geestelijk verzorger, therapeut, theoloog en schrijver. In zijn columns schudt hij vaak aan bestaande beelden en opvattingen en of je het nu wel of niet met hem eens bent, zijn prikkelende manier van schrijven geeft nieuwe impulsen aan het denken over mens en samenleving. Hij gaat met ons in gesprek over een probleem dat van grote invloed is en in alle lagen van de samenleving voor komt: eenzaamheid. Teruggeworpen zijn op jezelf in de gure kosmos. Meer dan een miljoen Nederlanders geven aan zich sterk eenzaam te voelen. Eenzaamheid is niet alleen een individueel probleem, maar heeft ook te maken met ontwikkelingen in de cultuur en de inrichting van de samenleving. Tegelijk worden in de samenleving ook allerlei initiatieven gestart om het sociaal isolement te doorbreken. Dat roept o.a. de vraag op: hoe zit dat toch met eenzaamheid en verbondenheid? Kortom, aanleiding en stof genoeg om gezelligheid en een goed gesprek op een bijzondere manier met elkaar te verbinden. U wordt van harte uitgenodigd om vrijdag 11 maart naar het kerkcafé te komen. De deur gaat open om 18.30 u en blijft de hele avond open staan. U kunt komen en gaan wanneer u wilt. Voor drankjes en hapjes wordt gezorgd. Dus van harte welkom! Info: Ds. Bert Griffioen bertgriffioen@planet.nl; Nan Sikkel nandicksikkel @gmail.com

MATINEE CONCERT SLOTERKERK
Het Mandoline orkest AMTG
Op zondagmiddag 14 februari 2016 om 15.00 uur is er in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam een optreden van het Mandoline orkest AMTG. Dit orkest is bekend vanwege de vrolijke en aangenaam klinkende composities die zij op hun originele programma hebben staan. De dirigente van dit enthousiaste amateurorkest is Nelleke ter Berg. De aanvangstijd is 15.00 uur en de toegangsprijs bedraagt € 9, inclusief consumptie na afloop.
Meer programma-informatie: www.sloterkerk.nl en/of www.amtg.nl.
Met hartelijke groet, Bert Stilma. 

Dinsdag 8 maart Oecumenische  Vastenmaaltijd
De diaconie van de Engelbewaarder parochie en leden van de Raad van Kerken, aangevuld met helpers uit zowel protestantse en katholieke hoek, maken al weer enkele jaren de vastenmaaltijd in de 40 dagentijd tot een geslaagde ontmoeting. Die bestaat uit een sobere maaltijd, verzorgde liturgie aan tafel, en wat informatie over diaconale projecten waarvoor ook ter plekke geld wordt ingezameld. Dit jaar is de Vastenaktie voor Oeganda. Mooi aangeklede tafels achterin de Engelbewaarderskerk zorgen voor een uitnodigende en hartelijke sfeer. Vanaf 17.30 uur is de deur open en wordt u hartelijk ontvangen.
Geef u zich op door uw naam te noteren op een van de lijsten achter in de kerk/stiltekapel. De kosten voor deelname zijn € 6. Bert Griffioen.
 
ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum:                Onderwerp(en):                                            Tijd(stip):
09 feb                  Kinderdienstoverleg                                     20.00 uur.
10 feb                  Passage (jaarvergadering)                          19.30 uur.
10 feb                  Aswoensdagviering (Engelbewaarders)      19.30 uur.
12 feb                  Kerkcafé                                                       18.30 uur.
16 feb                  MIK (vergadering)                                        20.30 uur.
17 feb                  Koorproject Palmpasenviering                     20.00 uur.
18 feb                  Eetclub                                                         18.00 uur.
18 feb                  Werkgroep Kerkdiensten                              20.00 uur.
21 feb                  Wandeling & ontbijt                                       08.00 uur.
29 feb                  College van Kerkrentmeesters                     20.00 uur.
01 mrt                  Diaconie                                                       20.00 uur.
02 mrt                  Koorproject Palmpasenviering                     20.00 uur.
03 mrt                  Consistorievergadering                                09.00 uur.
04 mrt                  87ste Wereldgebedsdag                              19.30 uur.
07 mrt                  Moderamen                                                  19.30 uur.
08 mrt                  Vastenmaaltijd (Engelbewaarders)              17.30 uur.
08 mrt                  Kinderdienstvergadering                              20.00 uur.
09 mrt                  Pastoraal Werkverband                                13.30 uur.
09 mrt                  Passage (Omgaan met verdriet)                  19.30 uur.
09 mrt                  Gebedsdag Gewas & Arbeid                        19.00 uur.
09 mrt                  Koorproject Palmpasenviering                      20.00 uur.
10 mrt                  Werkgroep Kerkdiensten                               20.00 uur.
11 mrt                  Kerkcafé                                                        18.30 uur.
16 mrt                  Koorproject Palmpasenviering                      20.00 uur.
18 mrt                  Filmhuis (Still Alice)                                       19.30 uur.
 
terug