MEERKONTAKT 28e JAARGANG, 10; 20 november 2015

MEERKONTAKT 28e JAARGANG, 10; 20 november 2015
MEERKONTAKT
28e jaargang, nr. 10
20 november 2015


MEDITATIE
Wij gedenken.....
"Kom eens boven, want je vader doet zo vreemd", dat riep onze moeder boven uit de slaapkamer. Ik was thuis en ging snel de trap op om te kijken wat er aan de hand was. Tot mijn schrik lag vader op de grond naast het bed. Hij bewoog niet en het leek alsof hij dood was. Ik belde de dokter, die onmiddellijk kwam en inderdaad constateerde dat onze vader dood was. Hij was 91 jaar oud en eigenlijk bijna nooit ziek. En nu dus door een hartaanval zijn einde gevonden.
Onze ouders had ik in huis opgenomen, want zij hadden geen zin in een bejaardenhuis. De verzorging had ik zoveel mogelijk zelf op mij genomen met hulp van incidentele zusters van verzorging. Soms, als ik lange tijd op reis was, bracht ik haar onder in Verzorgingshuis Meerwende. Een keer belde ik vanuit Ierland naar dat tehuis om te vragen hoe het ermee was. De zuster antwoordde dat ze haar juist van de straat hadden opgepakt: ze was op weg gegaan naar de bushalte, want Jan was toch weg.... Moeder werd uiteindelijk toch opgenomen in een verzorgingshuis. Slechts enkele maanden is zij daar geweest en het was verrassend te zien hoe zij daar integreerde en met alles meedeed. Tenslotte kreeg zij een griepaan-val, bleef in bed. Samen met mijn jongste broer hebben wij haar begeleid op het sterfbed. Zij was bijna 95 jaar oud.
Een aantal jaren eerder deed zich al een sterfgeval voor in onze familie. Onze oudste broer werd opeens ziek, werd geopereerd en kwam in een langdurige coma en verbleef in het ziekenhuis in een aparte ka-mer. Als je hem bezocht zou je kunnen denken dat hij nog leefde, want hij zag er eigenlijk wel gezond uit met die blozende wangen Maar feitelijk was hij overleden, al lag hij in coma. Hij overleed op de leeftijd van 67 jaar, dus pas vrij kort met pensioen.
Mijn tweede broer was getrouwd en samen met zijn vrouw hadden zij vier kinderen. Hun oudste zoon was student, maar kreeg psychische problemen. Ik ging weleens een eindje fietsen met hem en dacht hem wat te kunnen helpen. Hij werd daarvoor eerst opgenomen op een gesloten afdeling, waar ik hem opzocht, wat hij volgens mijn broer wel op prijs zou stellen. Maar tot een goed gesprek kwam het helaas niet zodat we maar in het park gingen wandelen. Uiteindelijk mocht hij wel weer een tijdje gewoon naar huis. Mijn broer ging weleens voor in een kerkdienst en samen met mijn moeder gingen wij naar die kerkdienst. Na afloop gingen wij nog naar mijn broers huis, waar we ook onze neef hoopten te ontmoe-ten. Bij binnenkomen constateerde mijn broer al iets ernstigs, nl. dat er niet ontbeten was door onze neef. De grote schok die wij toen ontvingen was dat hij tijdens de afwezigheid van onze broer zelfmoord had gepleegd in de trappengalerij. Ontzettend. Waarom toch??
De echtgenote van mijn jongste broer bleek kanker te hebben. Uiteindelijk is zij overleden en haar over-lijden heeft mijn broer zeer aangetast. Hij komt niet goed meer op gang, rijdt geen auto meer en ook geen fiets. Komt bijna nergens meer. Hoe krijg je dat weer goed?
Tenslotte: Nog kort geleden overleed een lieve jonge vriendin uit Zambia, nadat zij lange tijd hier heeft gelogeerd, aan een vrij onbekende vorm van kanker. Vaak was zij bij ons in de kerk. Als je dit alles overziet, kun je denken: hoe kom je daar weer overheen?

Een goede vriend gaf mij een gedicht dat ik graag bij deze doorgeef:
Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er een diepe stilte komt,
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten,
en telkens weer zal ik je tegenkomen.
We zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.
(Toon Hermans) Jan Koetsier.


KERKDIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 22 nov 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen EEUWIGHEIDSZONDAG.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 29 nov 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen 1e Adventszondag.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Missiewerk-kerkgroei.
JK..
Zondag 06 dec 10.00 uur: Ds. M.A.T. van der Kooi Driebergen (2e Adventszondag).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Pastoraat.
Zondag 13 dec 10.00 uur: Pastor H. van de Reep (Waddinxveen) 3e Adventszondag.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
JK.
Zondag 20 dec 10.00 uur: Ds. N. van Doorn Middelburg (4e Adventszondag).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Autorijdienst:
Zondag 22 nov Dhr. B. Rechtuyt 659 5529.
Zondag 29 nov Dhr. A. Kamer 659 4826.
Zondag 06 dec Dhr. P. de Best 659 4834.
Zondag 13 dec Mw. T. van Dijk 449 3083.
Zondag 20 dec Dhr. C.D. Braam 659 6190.

Indien u gebruik wilt maken van de kindercrèche voor 0-4 jarigen voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
Wij zullen op Eeuwigheidszondag, zondag 22 de-cember de overledenen bij name gedenken die ons dit jaar zijn ontvallen. Familieleden en later in de dienst kunnen allen die dat wensen een kaars ontste-ken om geliefden in stilte te gedenken. En in deze dienst zal het duo Anemoi afkomstig uit Den Haag, op harp en fluit, muzikale medewerking verlenen. Jacqueline van der Zwan en Wendy Rijken zijn vriendinnen die al jaren lang samen optredens ver-zorgen. Zij vinden het bijzonder mooi om aan deze dienst hun muzikale bijdrage te kunnen geven.
Op de eerste Advent, zondag 29 december, zal in de dienst van Schrift en Tafel het projectkoor dat op dit moment aan het oefenen is in het MIK project met cantor Wilna Wierenga en begeleid door Jeroen Koopman samen met ons allen de liederen een-stemmig en meerstemmig zingen en ondersteunen. Muziek in de sfeer van Dominicus en de Nieuwe Liefde, geschreven door componisten als Antoine Oomen, Thom Lowenthal en Bernard Huybers zal worden gezongen.
De Tafelviering zal dit keer weer een kringviering zijn. En brood en wijn zullen bestaan uit matses en wijn of druivensap zoals we gewend zijn in de Oe-cumenische vieringen. Een stukje van de matses dopen we in de wijn of de beker druivensap.
Bert Griffioen.

VANUIT DE WIJK
BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Het was heerlijk voor mw. S.L. Tan-Jap en mw. C.J. van Wijk-Esselink dat zij mochten horen dat zij "gezond" verklaard zijn.
Mw. G. Wapstra-Post is uit het ziekenhuis naar huis teruggekeerd om daar verder aan te sterken.
Mw. E.D. Tiggelaar-Bart is het gips om haar arm kwijt en voor verder herstel bij de fysiotherapeut onder behandeling.
Mw. N.P. de Jong-Schouten is definitief opgenomen in een verpleeghuis in Hillegom. Dhr. J. de Jong moet hierdoor alleen thuis achterblijven.
Mw. A. Varkevisser-van der Velde wacht op onderzoeken die gaan komen waaruit zal blijken welke behandelingen er mogelijk zijn om de pijn te verminderen. Wij bidden allen Gods nabijheid toe. Een hartelijke groet van uw pastor Ans Creemer.

BERICHT PASTOR FRED VAN DER LOUW
Zoals u weet ben ik een dag per week, op vrijdag, in Badhoevedorp. Als u, om wat voor reden dan ook contact met mij wil, mag u mij dat natuurlijk laten weten. In Meerkontakt staat dat ik het best bereikbaar ben tussen 09.00-10.00 uur. Sommigen denken dat er alleen dan gebeld mag worden. Anderen denken ook dat dat alleen op vrijdag mag. U mag de hele dag bellen. Maar ik ben niet altijd in de gelegenheid de telefoon meteen te beantwoorden. Maar de meeste kans dat u mij telefonisch te spreken krijgt, is tussen 09.00-10.00 uur. En als ik de telefoon niet aanneem: spreek een bericht in. Ik bel zo spoedig mogelijk terug. En als er dingen zijn die niet tot vrijdag kunnen wachten, bel gerust op een andere dag.
Naast de vrijdag in Badhoevedorp werk ik vier dagen in Heemskerk. Ons huis in Maarssen heeft een aantal maanden te koop gestaan en is nu onder voorbehoud verkocht. De weg is nu vrij om in het voorjaar naar Heemskerk te verhuizen.
22 november is de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst staat al vanouds de eeuwigheid centraal en worden onze overleden gemeenteleden genoemd. Namen noemen van gestorvenen roept herinneringen op, maakt heel gemengde gevoelens los: je voelt de lege plek, je bent dankbaar voor al het goede wat geweest is, soms heel lang, soms schrijnend kort, herinneringen worden weer even levend. Deze zondag gaat over het einde. Maar niet over het definitieve einde. Dat het allemaal zou eindigen in chaos en dood. In het niets. De eeuwige vergetelheid. Nee, want op deze laatste zondag volgt éérste Advent. Het begin van de toekomst. Het oplichten van het doel van God met ons. Nieuw begin in de duisternis. Dat licht is ontstoken, zo geloven, vertrouwen wij, in de weg van Jezus. Licht der wereld.
Helaas kan ik niet bij de dienst aanwezig zijn omdat ik dan voorga in Heemskerk. Allen die afgelopen jaar een geliefde moesten missen wens ik ook voor deze zondag sterkte en zegen.
Met een hartelijke groet, pastor Fred van der Louw.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
1110                   Dhr. P. Gabes Keizersweg 125.
                           Mw. G. Wapstra-Post Keizersweg 229.
1810                   Mw. C.J. van Wijk-Esselink opgenomen in V.U. ziekenhuis,
Amsterdam.
                            Fam. Jobse-van Eijbergen Kamerling Onneslaan 131 (Meerwende).
2510                    Mw. C. Kamerman-Gijzenberg Akerdijk 118.
                            Slachtoffers omgekomen bij Schipholbrand Haarlemmermeer.
0111                     Dhr. P. Lowie van Leeuwenhoekstraat 22.
                             Mw. M. Bakker-van Ramshorst opgenomen in Lucas Andreas ziekenhuis, Amsterdam.
                             Mw. R. Hoogsteen-Slump Snipstraat 10.
0811                     Mw. T. van Commenee-Schijffelen Keizersweg 159.
                             Mw. M. Kattenberg-Koningen Meidoornweg 21.
80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0112     Mw. M. Kattenberg-Koningen Meidoornweg 21.
0412     Mw. H.E.J. Stapelvoort-van Oudheusden Keizersweg 165A.
0612     Dhr. T. Bosma Oudheusdenstraat 14.
0712     Mw. T. Koenen-Jansen Keizersweg 173.
0812     Dhr. W.P.C. Bac Keizersweg 127B.
0812     Mw. G. Kliffen Kamerlingh Onneslaan 137.
1112     Dhr. G.J. Fontain Spechtstraat 12.
1512     Mw. A.A. van de Berg Reigerstraat 43.
1812     Mw. G.R. Mulder-Fransen Burgemeester Amersfoordtlaan 22.
1912     Dhr. H.J. van der Weele Keizersweg 215.
2112     Dhr. J. Nusselder Keizersweg 113B.
2112     Dhr. B. Waterham Einsteinlaan 27.
2112     Mw. N.P. de Jong-Schouten Orchideelaan 104.
2112     Mw. G.J. Schaaf Hermina Maria Dijklaan 20.
2412     Mw. J.C. Bijleveld-Beentjes Egelantierstraat 102.
2812     Mw. B. van Gaalen-Nugteren Hoofdweg 200.

BEDANKT
Op deze plaats wil ik, mede namens mijn vrouw Kristina, allen heel hartelijk danken voor alle felicita-ties bij de geboorte van onze Rosa. Het is een prach-tige baby. Een klein, groot wonder. Namens de ge-meente bracht Lucie Gijzenberg ons een mooie bos bloemen die tijdens de dienst in de kerk hadden ge-staan. Rosa groeit goed en wat gaat dat snel allemaal.
Fred van der Louw.

IN MEMORIAM MW. AALTJE PIETERSEN-LEENHEER
In de vroege ochtend van dinsdag 20 oktober overleed Aaltje Pietersen-Leenheer. Sinds 9 december 1964 was ze weduwe van Hendrikus Marinus Pietersen.
Mw. Pietersen groeide hier op in een gezin van zes kinderen en haar vader was lange tijd ouderling van de Her-vormde Gemeente en zeer betrokken bij allerlei pastorale activiteiten. Daardoor kwam Ali, als jonge vrouw in het gezin van familie Pietersen, waar de moeder van de twee kleine meisjes ernstig ziek was en overleed en waar zij het werk ter hand nam. Niet lang na de oorlog huwde zij de weduwnaar en werd mama voor de twee meisjes en ontving, samen met haar echtgenoot, hun zoon Henk. Die tijd werd een mooie tijd van overigens wel heel hard werken, in de drukkerij, het eigen bedrijf dat het Amsterdamse Hervormd kerkblad moest drukken. Maar naast werkdruk was er het gezinsleven.
Het overlijden van Henk sr. bracht daaraan een harde slag toe, en maakte dat het zwaar werd voor haarzelf en even-eens voor de kinderen. Bij alle vragen in het leven, ongetwijfeld ook vragen aan de Eeuwige, bleef zij vertrouwend en gelovend in het leven staan en de kerk opzoeken. Na de verkoop van het bedrijf was ze veel aan het zorgen in de familie. Een zeer zorgzaam mens is ons ontvallen. Moge haar gedachtenis de kinderen, klein en achterkleinkin-deren en allen die haar nu missen tot zegen zijn.

KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
1407     Dhr. W.C. Barendregt Dellaertlaan 2.
2509     Mw. L.O.E. Gabes-de Niet Keizersweg 125.
2809     Mw. J.M. Kesseling-Heij Goudsbloemlaan 16.
0110     Mw. G. Alofsen-Janzen Kamerlingh Onneslaan 125.
2010     Mw. A. Pietersen-Leenheer Sperwerstraat 45.
VERTROKKEN:
             naar:
1210     Mw. A. Brouwer Jupiter 100, Amstelveen.
0810     Dhr. J. Buis Zwolle.
0810     Dhr. T.A. Bender Amsterdam.
1910     Dhr. R.D.J. Wolterbeek Amsterdam.
VERHUISD BINNEN GEMEENTE:
             naar:
1610     Mw. G. Roos-Broekhuizen Kamerlingh Onneslaan 131.

BERICHT 25+ GROEP
VOORPROEVEN
Wat is Voorproeven? Op deze avond, die uitgaat van de 25+ groep, ‘proeven’ we de lezing uit de bijbel vooraf aan de dienst van de Eerste Adventszondag, 29 november. We lezen en bespreken de tekst en praten er over door onder leiding van ondergeteken-de. Ook andere geïnteresseerden, kerkelijk of niet, die zich normaal gesproken niet onder de kring van de 25+plus voegen omdat ze in een andere leeftijdsca-tegorie vallen zijn bij deze activiteit hartelijk en uit-drukkelijk welkom en uitgenodigd! Aarzel niet en kom gewoon eens voorproeven. Bert Griffioen.
Dus: 19 november VOORPROEVEN 20.00 uur!

BERICHT COMMISSIE PR & PUBLICITEIT
EINDELIJK!!! DE WEBSITE IS VERNIEUWD! De nieuwe website kunt u zien op: www.pelgrimskerk.org
U KUNT NU STUKJES, AKTIVITEITEN EN MEDEDELINGEN VOOR DE WEBSITE STUREN NAAR:
pelgrimskerkbdl.publiciteit@gmail.com

De commissie PR/Publicaties heeft zich (zoals eerder gemeld) dit najaar gericht op het zoeken naar, kiezen van en daarna invullen van een "standaard-website", die is ontworpen door Human Content Mediaproducties (HCM) uit Amsterdam in nauwe samenwerking met PKN Nederland.
HCM is een bedrijf dat vooral voor kerkgemeenten in Nederland websites maakt die door de gemeente dan zelf kan worden ingevuld en/of uitbreiden. In september en oktober hebben we nogal wat werk verricht om de juiste website te kiezen (niet te ingewikkeld, maar wel toereikend). HCM heeft wel 7 verschillende soorten "formats" (de manier waarop de site eruit ziet). Eenmaal gekozen voor een "format", kan en moet deze verder worden "opgemaakt". Dat is voor deskundigen niet moeilijk, maar voor ons als vrijwilligers natuurlijk wel wat ingewikkelder en….tijdrovender. Gelijktijdig hebben we allerlei informatie (uit Meerkontakt en anderen bronnen) op verschillende plekken op de site gezet, zodat een beeld ontstaat wat er allemaal kan met de site. Ook hebben we gekeken of, en hoe, er foto’s bij de artikelen kunnen worden geplaatst ter verfraaiing. En ten slotte het belangrijkste: het invoeren van alle kerkdiensten voor de rest van dit jaar, zodat u ziet wanneer welke dienst is en wie daarin voorgaat. Daarbij hoort dan ook meteen het invoeren van de mogelijkheid om de kerkdiensten gelijktijdig en/of achteraf te beluistenen via kerkdienstgemist.nl. En…….nu dat loopt willen we niet langer wachten om u te het resultaat te laten zien!
Maar daarmee is het werk nog lang niet af.
Het moet natuurlijk een gewoonte worden voor iedereen die iets aan alle gemeenteleden (en anderen) wil melden dat ook meteen opgeeft bij de redactie van de website. Dat kan via het volgende e-mailadres: pelgrimskerkbdl.publicaties@gmail.com
Voorlopig volstaat dat en bekijkt de redactie of, waar en hoe uw mededeling kan worden geplaatst (u kunt daarvoor natuurlijk ook zelf een voorkeur aangeven). Later zullen we meerdere verantwoordelijken "machtigen" om zelf direct informatie op de website te plaatsen en dan……wordt het pas écht een website ván en vóór ons allemaal. Maar voor nu veel leesplezier en we hopen ook op uw medewerking door het opsturen van stukjes om op de site te plaatsen.
Namens de Commissie PR/Publiciteit, Harm Jonker.

BERICHT RAAD VAN KERKEN
Film ‘Welcome’ in De Ark met inleiding van Leo Mesman.
Vrijdagavond 20 november is in De Ark de film "Welcome" van regisseur Philippe Lioret te zien. Deze film uit 2009, die diverse prijzen heeft gewon-nen, is een ‘sociaal docudrama’ met een thematiek die in die zes jaar alleen maar groter is geworden, namelijk het leven en overleven van vluchtelingen in wat wel ‘de jungle’ van Calais wordt genoemd. De film is een aanklacht tegen de Franse wet die hulp aan niet-gedocumenteerde vluchtelingen verbiedt. De hoofdpersoon in de film is Bilal, een 17-jarige Koer-dische vluchteling, die wil proberen zwemmend het Kanaal over te steken naar zijn vriendin in Engeland en daarvoor op zwemles gaat in Calais. De film zal worden ingeleid door pastor Leo Mesman, die zitting heeft in de werkgroep Vluchtelingen in Haarlem-mermeer van de Raad van Kerken.
Na afloop is er gelegenheid tot napraten.
Filmhuis-extra is een samenwerking van de Raad van Kerken Hoofddorp en Badhoevedorp met het Oude Raadhuis. Deze film wordt echter in De Ark, Mui-derbos 36, gedraaid. De voorstelling begint om 19..30 uur. De entree is € 5,-.
Nadere informatie: Aarnoud van der Deijl, tel.023 2000 192.

BERICHT KINDERDIENST
‘KERSTVIERING 2015’
Op 1e Kerstdag gaan wij weer een musical(tje) doen met alle kinderen en jongeren van de protestantse kerk.
Graag willen wij jullie hiervoor uitnodigen. De spelregels zijn als volgt:
 je moet op 1e Kerstdag ’s ochtends naar de kerk komen!
 Vanaf 4 jaar
 Wees bij de generale repetitie.
 Probeer maximaal 1 oefenmoment te missen, anders wordt het lastig.
Hieronder de data wanneer we gaan oefenen. We starten gezamenlijk in de
kerk, gaan dan naar de rode zaal en komen niet meer in de kerkdienst terug.
 Zondagen: 22 november, 29 november, 6 december, 13 december, 20 december.
 Woensdag 23 december 16.30 uur, generale repetitie. We sluiten dan gezellig af met pancakes! Wil je meedoen, geef je snel op bij; Marieke Jonker, jufmariekejonker@hotmail.com of 06 2424 0514.

BERICHT PASTORAAL WERKVERBAND
‘ONDER DE BOOM’
De Pelgrimskerk organiseert 2e Kerstdag van 11.00- 14.00 uur een kerstcafé. Wie zin heeft kan binnenlo-pen, want het is ‘open huis’. Wat je in deze caféach-tige omgeving kunt verwachten is koffie en thee, versierd met appeltaart en kerstbrood. Luister naar live muziek in de kerkruimte waar een metershoge kerstboom staat. Een kaarsje opsteken kan in de stil-tekapel. In de gang en de ontmoetingsruimte is er plaats voor een goed gesprek met een glas in de hand. Kerkelijk of niet, iedereen is Tweede Kerstdag van harte welkom. Inger Albers.

KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
Eetcafé: Donderdag 17 dec vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Nel Biemond tel: 659 4875 nel.biemond@kpnmail.nl of
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146 cathriengeel@gmail.com.

Passage
Uitnodiging: Hulphond Nederland.
Datum: woensdag 25 november, aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Karavanserai, Roerdompstraat 17, Badhoevedorp.

Gastspreker namens Hulphond Nederland is mw. Indra Salman, die, samen met haar hulphond Rafke, de presentatie zal houden.
Hulphond Nederland leidt hulphonden op en stelt deze kosteloos ter beschikking aan mensen met een lichamelijke handicap of epilepsie. Een hulphond opent en sluit gordijnen, bedient licht- en liftschakelaars, doet was in en uit de wasmachine en geeft de portemonnee aan de kassa af. Voor mensen met epilepsie helpt de hond tijdens een aanval, door alarm te slaan of een telefoon of medicijnen te brengen. Veel cliënten van Hulphond Nederland geven aan dat ze door hun hulphond zelfstandiger en onafhankelijker zijn en makkelijker contacten leggen. Hulphond Nederland zet ook hulphonden in ten behoeve van veteranen met Post Traumatische Stress syndroom (PTSS) en in therapieën met kinderen met autisme en autisme verwante stoornissen.
Zoals altijd zijn niet alleen leden, maar ook gasten van harte welkom!!
Namens het bestuur: Ina Tolsma-van Ginkel.
Uitnodiging: Adventsviering.
Datum: woensdag 09 december, aanvang: 16.00 uur.
Plaats: Karavanserai, Roerdompstraat 17 te Badhoevedorp.

Wij ontvangen u graag om 16.00 uur in de Karavanserai met een kopje koffie/thee en een traktatie. Om ongeveer 16.45 uur volgt de liturgieviering die als thema heeft: HOOP.
In die viering wordt er ook een collecte gehouden, bestemd voor een goed doel. Na de viering nodigen wij u uit voor de bekende maaltijd bestaande uit diverse soorten stamppot en een toetjesbuffet. Wij vragen van u een bijdrage van €,- p.p. Graag bij binnenkomst gepast betalen. Heeft u iemand die u graag als gast mee zou willen nemen, die mogelijkheid is er, maar dan graag even doorgeven aan: Ina Tolsma-van Ginkel, tel.: 020 619 7638. Zonder tegenbericht rekenen wij op uw komst. Schroomt u niet om de autodienst te bellen, er zijn extra chauffeurs bereid om te rijden. Voor Badhoevedorp is de coördinator mw. W. Rechtuyt, tel.: 659 5529, voor Amsterdam dhr. D.J. Tolsma, tel.: 619 7638.
Namens het bestuur: Ina Tolsma-van Ginkel.

BERICHTEN
Interne verhuizing. Mw. Gerrie Roos-Broekhuizen is per 10 november verhuisd van kamer 132 naar kamer 036 op de begane grond van de gesloten afdeling in de Meerwende. Met vriendelijke groet, P.G. Roos.

DATA KLOOSTERWEEKEND 2016
Omdat we dit jaar geen overzicht hebben van alle activiteiten die plaatsvinden op deze manier een ‘re-minder’ voor iedereen die geïnteresseerd is om een keer een kloosterweekend mee te maken. We hebben de datum laten reserveren van het weekend vrijdag 17 t/m zondag 19 juni en zijn dan welkom in het klooster Koningshoeven van Berkel-Enschot, dicht onder de rook van Tilburg. Het is een goede ver-trouwde plek geworden waar wij steeds gastvrij zijn ontvangen. Voor bezinning en rust een niet onbelang-rijke voorwaarde. Mocht u overwegen mee te gaan, dan is het raadzaam dit weekend open te houden in uw agenda. Bert Griffioen.

MEERKONTAKT 2016 (JAARGANG 29).
Hieronder de (vrijwel ongewijzigde) spelregels voor het aanleveren van kopij voor Meerkontakt:
Kopij: (bij voorkeur) uw bijdrage elektronisch; Dat kan tegenwoordig op diverse wijzen. Zie hiervoor eerder in dit blad het "BERICHT COMMISSIE PR & COMMUNICATIE (blz. 4 e.v.).
Tekstopmaak: lettertype ‘times new roman’, ‘11 pt’ en "platte tekst", d.w.z. geen aparte regelafstanden o.i.d. Uiteraard kunnen illustraties of foto’s worden toegevoegd, maar moeten (in de papieren versie) wel toonbaar zijn. Mocht u minder behendig zijn met tekstverwerking: liever kopij in een afwijkende op-maak dan helemaal geen kopij!
Houdt U rekening met het aanlevertijdstip 18.00 uur? Na inlevering moet de kopij nog langs veel schakels (vrijwilligers) voordat het blad in uw (elektronische) postbus ligt! Informeer de redactie bij overmacht.
Nog niet opgegeven voor de e-mailversie van Meerkontakt?
Ga naar: g.slingerland@quicknet.nl en geef u op. Als uw e-mailadres niet bekend is bij de ledenadministrateur geef het door aan: peters.corine@gmail.com. Ook zo kan Meerkontakt elektronisch thuis komen als u dat wilt.
De redactie.

KERSTCONCERT AALSMEERS MANNENKOOR CON AMORE
Om in de juiste stemming te komen, geeft mannenkoor Con Amore uit Aalsmeer zaterdag 12 december a.s. een sfeervol Kerstconcert in de Nieuwe Ontmoetingskerk in Rijsenhout. Con Amore, alom bekend om haar enthousiaste en muzikaal hoogwaardige optredens, heeft ook meegewerkt aan de succesvolle Toren-CD voor de totstandkoming van de Rijsenhoutse kerktoren. Uiteraard biedt het programma het traditionele Kerstrepertoire, waaronder "Stille Nacht", "De nacht was Zwijgend" en het, echt voor een mannenkoor geschreven, "Cantique de Noël", maar er is ook ruimte voor verrassende nieuw-ingestudeerde nummers. Voor Con Amore is de Kerst al aangebroken tijdens hun repetities; er wordt hard en met veel plezier gewerkt om u straks een heerlijke en verrassende muziekavond in Kerststemming te bezorgen! Graag zien wij uw komst tegemoet en hopen samen een heerlijke muzikale avond te mogen beleven die de donkere dagen voor Kerst verlichten zal met zang en gezelligheid.
Het concert begint om 20.00 uur (zaal open: 19.00 uur) in de Ontmoetingskerk, Werf 2 te Rijsenhout. Voor meer informatie: FACEBOOK.COM/PKNRIJSENHOUT en WWW.PKNRIJSENHOUT.NL Voor reserveren van kaarten à €,- kunt u terecht bij het secretariaat van Con Amore, tel. 06 2422 7973, ons kerkemail: CONCERT@PKNRIJSENHOUT.NL, of tel. 02 9736 0844. Gert-Jan van der Veen.

KERSTMATINEE VAN HET HAARLEMMERMEERS MANNENKOOR
Op zondagmiddag 13 december a.s. geeft het Haarlemmermeers Mannenkoor Zang en Vriendschap (HMZV) een Kerstconcert in de Pelgrimskerk. Aan-vangstijd is 15.00 uur. Medewerking verlenen het Kennemer Koper Kwartet, alsmede Hellen van Rooijen, sopraan, Hanneke Ooteman, piano en Jan Boogert, orgel. Algehele muzikale leiding: Roland Bosma.
HMZV zingt o.m. Tollite Hostias, Pueri Concinite, Cantique de Noël, Ave Maria, Away in a manger, On Christmas night, Heilige Nacht, Stille Nacht, Ding Dong merrily on high, King all-glorious.
Het Kennemer Koper Kwartet is in onze kerk geen onbekende. Zij spelen o.m. ’A Spiritual Christmas’, arr. Charles Evans, een medley van Christmas Carols, ‘March of the Kings’ van Georges Bizet en ‘Comfort ye, my people’ van G. F. Händel (uit de Messiah). Hellen van Rooijen zingt samen met HMZV o.m. Ave Maria, Pueri Concinite en King all glorious. Ook zijn er meerdere momenten van samenzang. Het con-cert heeft geen pauze. Toegangsprijs is €10,- incl. drankje na afloop. Kinderen €5,-. Kaarten verkrijg-baar bij Lex van Saarloos, Peter Roodenburg, aan de zaal (indien niet uitverkocht) of via website www.HMZV.nl. Het wordt een heel mooi en sfeervol concert, u bent van harte welkom! Peter Roodenburg, voorzitter HMZV.

MATINEE CONCERT SLOTERKERK
Christmas Carols in de Sloterkerk.
Op zondagmiddag 13 december 2015 is er in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam
een optreden van het vermaarde Cecilia International Choir uit Den Haag. Dit internationale koor is reeds in 1976 opgericht en vele concerten geeft, staat nu onder leiding van Marine Fribourg. Op het programma staan de wereldberoemde Christmas Carols. David Schlaffke verleent zijn medewerking op het al even vermaarde Knipscheerorgel uit 1851. Aanvangstijd: 15.00 uur en de toegangsprijs is €9,- inclusief consumptie na afloop. Voor meer informatie over het programma zie: www.sloterkerk.nl en www.cecilia-choir.com.
Bert Stilma.

SCHILDERIJEN OVER LOSLATEN EN VASTHOUDEN NA DE DOOD
In november houdt Oecumenisch Centrum De Ark een bijzondere expositie: zes grote schilderijen van Godelieve Smulders uit Amsterdam vertellen van de weg die ze ging na de dood van haar partner, twee jaar geleden. Maar de serie eindigt met een terugvinden en vasthouden van zijn leven. In de schilderijen valt op dat het handschrift van Godelieve Smulders ruim, groots en monumentaal is. De doeken meten bijna 2,5 bij 1,2 meter. Rond Loslaten en Aanwezigheid maakte ze een serie van 12 grote schilderijen, waarvan er in november zes in De Ark hangen. Ze zijn ontstaan als uitdrukking van het onherroepelijke proces van rouw en loslaten, maar toch ook aanwezigheid voelen, na het plotselinge verlies van haar partner twee jaar geleden. Wie er naar kijkt, ziet heel veel lijnen. En heel veel beweging: zowel verdwijnende lijnen, het beeld lijkt bijna op te lossen, als terugkomende lijnen. Zo vertelt ze haar verhaal: na het loslaten kwam er een nieuw gevoel van aanwezigheid. Bijzonder door z’n eenvoud en kleur is het grote schilderij met de vingerafdruk van de duim van haar partner. Door dat verhaal komen ook ervaringen uit het christelijk geloof in beeld: Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. Anders gezegd: het geloof in een leven dat we blijven delen. De schilderijen mixen heel mooi een zekere afstand en abstractie en iets heel nabijs. Dat maakt ze ook ontroerend. Het universele en het unieke, passie en compassie raken aan elkaar. Godelieve Smulders heeft na haar opleiding aan de Rietveldacademie en de Rijksacademie eerst 10 jaar figuratieve beelden gemaakt. Daarna heeft zij zich in de jaren ‘90 ontwikkeld tot monumentaal beeldhouwster met beelden in de openbare ruimte. De laatste 10 jaar heeft zij zich voornamelijk bezig gehouden met schilderen, film, fotografie en internet kunstprojecten. Al deze verworvenheden maken haar tot een allround kunstenaar, breed en veelzijdig. Haar atelier is in de 2e Nassaustraat in Amsterdam. Rond de expositie zijn drie kerkdiensten in De Ark op de zondagen 8, 15 & 22 november om 10.30 uur met predikant Aarnoud van der Deijl. De 1e zondag hoopt Godelieve Smulders ook aanwezig te zijn. Oecumenisch kerkcentrum De Ark ligt aan Muiderbos 36 in Hoofddorp.
De expositie is te zien tot begin december en open rond de kerkdiensten op zondag (dus half uur vóor 10.30 en na afloop rond 11.45 uur), dinsdags van 13.30-16.00 uur en op afspraak via 06 1604 0860 of cultuurindeark@gmail.com.
De expositie is een activiteit van Cultuur in De Ark, onderdeel van de Protestantse Kerk van Hoofddorp.

VIER AVONDEN KERKCAFÉ
Het is al een traditie geworden, het kerkcafé op vrijdagavonden. Zo’n zeventig-tachtig mensen hebben één of meerdere van deze avonden al eens beleefd en ze worden gewaardeerd. In een informele sfeer met steeds prachtige livemuziek en lekker hapjes en een gast die aanspreekt, bieden de mensen elkaar een bijzonder ervaringsrijke avond. Dit jaar zijn er vier avonden gepland met als gasten Henk Vijver (zie onder), Nette Falkenburg (pastor van het Sophia kinderziekenhuis -12 februari 2016), Jean-Jacques Suurmond (columnist -11 maart 2016) en Stevo Akkerman (journalist en schrijver -15 april 2016). De laatste twee kennen velen van het dagblad Trouw. Paul Boersma.

VRIJDAG 27 NOVEMBER 2015 KERKCAFÉ – GELOVEN IN VERZOENING
We zijn heel blij dat dr. Henk Vijver onze gast is in het kerkcafé van 27 november 2015. Vijver is ethicus en kenner van Latijns-Amerika. Hij heeft in opdracht van Kerk in Aktie verhalen opgetekend van mensen die geweld hebben ervaren in de strijd in Colombia tussen de FARC en de Colombiaanse overheden. Geen beschouwing over geweld, maar verhalen hoe verder, verhalen van -hoe onvoorstelbaar ook- verzoening.
In een prachtig boek zijn deze verhalen opgetekend, met als titel ‘De kolonel krijgt eindelijk post’ (een antwoord op een verhaal van Gabriel Marquez).
Een kerkcafé van een hoog kwalitatief gehalte, met wederom schitterende muziek en verrassend lekkere hapjes.
We vragen geen toegangsprijs - wel houden we de hoed op als u het café verlaat. Het kerkcafé gaat open om 19.00 uur - u kunt binnenlopen en weggaan wanneer u wilt (als in een café) en, werkelijk, u gaat als een ander mens het weekend in! Bert Griffioen, Nan Sikkel, Paul Boersma en anderen onder wie Lida Roodenburg en Henriët den Arend. Informatie:
Tel: 06 5175 4042 (paulboersma49@kpnmail.nl)

SKANDALON ACADEMIE UTRECHT
De Skandalon Academie Utrecht presenteert: een cursus Hebreeuws door dr. Rijk Schipper.
Maak kennis met de bronnen van de Bijbel op een historische locatie! De gratis kennismaking les Hebreeuws zal worden aangeboden op dinsdag 12 januari 2016, aanvang 19.30 uur, in de Nicolaïkerk te Utrecht. Meld u aan voor de kennismaking les via info@skandalon.nl (aanmelding is niet verplicht, maar wel gewenst). Organisatie:
De Skandalon Academie Utrecht, cursus Hebreeuws is een initiatief van Uitgeverij Skandalon.
Deze heeft reeds ervaring met het aanbieden van lessen Hebreeuws in Middelburg. Gezien het succes daarvan bieden zij nu ook in het midden van het land een cursus Hebreeuws aan.
De uitgeverij heeft de benodigde boeken in haar fonds, namelijk de Basiscursus Bijbels Hebreeuws 1 & 2. Ook de bekende Naardense Bijbel van Pieter Oussoren geeft zij uit.
Cursus:
Deze cursus beoogt studenten de basiskennis van het bijbels Hebreeuws bij te brengen. Na het volgen van de cursus zal men zelfstandig eenvoudige Hebreeuwse teksten kunnen lezen. Ook zal men met behulp van een vertaling de meer complexe teksten kunnen doorgronden. De cursus is bedoeld voor zowel beginners als mensen die hun kennis van het Hebreeuws willen opfrissen.
Tijdens de lessen zal ook aandacht worden besteed aan de geschiedenis en cultuur van het jodendom. Enkele thema’s: de Joden en hun verhouding tot christendom en islam; Sefardische en Asjkenazische Joden; het jodendom in de moderne tijd.
De lessen zullen plaatsvinden op dinsdagavond, van 19.30 tot 21.30 uur. Een pilotgroep gaat van start in januari 2016. Eerste avond: dinsdag 12 januari 2016, gratis proefles. Bij voldoende belangstelling wordt deze groep na de zomer voortgezet. In september gaat een tweede groep van start. Nieuws daarover volgt op de website en in komende nieuwsbrieven. De cursus wordt afgerond met een certificaat.
Voor de cursus is geen voorkennis vereist.
Locatie:
De cursus vindt plaats in de kosterij van de Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9, 3512 XC Utrecht. Zie ook www.nicolaikerk.nl. Cursusgeld:
Het cursusgeld voor de pilotgroep (januari-mei 2016) bedraagt €75,-.
Voor een reguliere cursus (15 lessen) bedraagt het cursusgeld €350,-.
De boeken Basiscursus Hebreeuws zijn als deelnemer te verkrijgen voor €69,50 (i.p.v. €159,-)
Als u na de proefles besluit door te gaan met de cursus, ontvangt u een factuur van Uitgeverij Skandalon. Voor vragen daarover: info@skandalon.nl. Bert Griffioen.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip)
19 nov Voorproeven 20.00 uur
25 nov Passage: Hulphond Nederland 19.30 uur.
25 nov MIK (koorrepetitie) 20.00 uur.
27 nov Kerkcafé (Geloven in verzoening) 18.30 uur.
30 nov College van Kerkrentmeesters 20.00 uur.
30 nov Raad van Kerken, Engelbewaarderskerk 20.00 uur.
01 dec Diaconie 20.00 uur.
03 dec RvK, Werkgroep Vluchtelingen H’meer 10.00 uur
03 dec Werkgroep Kerkdiensten 20.00 uur
07 dec Kerkenraad 19.30 uur.
09 dec Passage: Adventsviering 16.00 uur.
16 dec Eetclub 18.00 uur.
16 dec MIK (vergadering) 20.30 uur.
20 dec Levende Kerststal 16.00 uur.

BEREIKBAARHEID, (VRIJWILLIGE) BIJDRAGEN & GIFTEN:
Predikant: Dominee B.J. Griffioen
Havikstraat 3, 1171 DW, B’dorp
Email: bertgriffioen@planet.nl
Tel: 337 6412 (vrijdag: vrij).
Pastoraal werker (dinsdag):
Pastor A.M. Creemer-Allard
Email: jcreemer@hetnet.nl
Tel: 0297 32 7774 of 06 1081 5202.
Pastoraal werker (vrijdag):
Pastor F.A.L. van der Louw
Email: fvanderlouw@gmail.com
Tel: 06 4659 1437.
Coördinatoren pastoraat:
Mw. W. Rechtuyt tel: 659 5529.
Mw. A. de Korver tel: 659 5390.
Dhr. H. den Arend tel: 06 1922 2567.
Ook voor ziektemelding.
Bereikbaarheid pastoraal bezoekers: zie gele kaart.
Kanselmededelingen:
Zaterdag voor 20.00 uur in daarvoor bestemde bus aan achterzijde kerk.
Scriba:
Dhr. A.J. Bosch tel: 659 3500.
Van ’t Hoffstraat 40, 1171 AR B"dorp
Email: juupbosch@online.nl
WEBSITE: www.pelgrimskerk.org
Kerkadres: Havikstraat 5.
Koster/beheerder:
Mw. H. den Arend tel: 659 3133.
Roerdompstraat 17a, 1171 HA B'dorp
Email: henrietdenarend@hotmail.com
Kerkdienst gemist: http://kerkdienstgemist.nl/assets/196793#.UnVH3PnD-TM
MEERKONTAKT:
Voor distributie, (bezorg)klachten, ver-huis- en/of overlijdensberichten:
Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532.
Plesmanlaan 36, 1171 EP B'dorp
Email: g.slingerland@quicknet.nl
Mw. B.A. van Tol tel: 659 4686
Sloterweg 101A, 1171 XJ B'dorp
Kerkelijk bureau (maandag):
Mw. K.G. van Weering-van Wielink
Tel: 659 2246.
Mw. E. de Best-Unk tel: 659 4834.
Kerkelijk archief (maandag):
Roerdompstraat 17a, 1171 HA B’dorp
(Karavanserai).
Vrijwillige bijdragen & giften:
T.n.v. Protestantse Gemeente
Badhoevedorp-Lijnden.
Bank: NL17FVLB0635800373
Info: I. Gräeve-Koldewijn.
Email: ejpgraeve@hetnet.nl
Specifieke giften:
Diaconie:
T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden, B’dorp.
Bank: NL47FVLB0635810697.
Noodfonds:
T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden, B’dorp
o.v.v. "noodfonds".
Bank: NL47FVLB0635810697.
Zending:
T.n.v. ZWO Protestantse Gemeente
Badhoevedorp-Lijnden, B’dorp.
Bank: NL69FVLB0635810689.
Bloemengroep:
T.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente, bloemengroep
Bank: NL69ABNA0464202906.
WEBSITE: www.bloemengroep.nl

KOPIJ naar: ejpgraeve@hetnet.nl of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie).
Aanleveren woensdag 09 december vóór 18.00 uur. Volgend "MEERKONTAKT" verschijnt 18 december.
terug