MEERKONTAKT 28e JAARGANG, 09; 16 oktober 2015

MEERKONTAKT 28e JAARGANG, 09; 16 oktober 2015
28e jaargang, nr. 09
16 oktober 2015
MEDITATIE
’t Is een vreemd’ling zeker, die verdwaald is zeker...
 
Volgende maand kunnen we deze woorden weer overal horen. De controverse over wat wel kan en niet, ook. Ondertussen hebben wij er in de wereld veel vreemdelingen bij gekregen, die niet thuis konden of wilden blijven. Ze kloppen aan onze deur en vragen om binnengelaten te worden.
Hoor wie klopt daar?
Wat doen we? Laten we ze binnen, of laten we ze buitenstaan?
 
De meesten van ons kunnen zich de werkelijkheid alleen voorstellen, zoals wij die zien en ervaren. Dat diezelfde werkelijkheid door een ander heel anders beleefd en gezien wordt, kunnen velen zich niet voorstellen. Daarmee is de bron van allerlei geschillen gegeven: De vraag of Piet wel of niet zwart kan en mag zijn, of de weggebombardeerde Syriër onderdak wordt gegeven of niet, wij elkaar in onze verscheidenheid accepteren of niet. Aan de ene kant is geen mens hetzelfde, aan de andere kant zijn we allemaal gelijkwaardig. De kerkelijke gemeenschap gaat daar van uit: we worden geaccepteerd zoals we zijn, maar niet gelaten zoals we waren. We veranderen namelijk in onze doorleefde relaties aan elkaar.
  
Zijn er dan geen waarden, normen en regels, die het wat makkelijker voor ons kunnen maken?
Jawel, al moeten we ons ook dan altijd afvragen of de regels nog beantwoorden aan het doel, waar ze voor zijn gegeven. De regel van gastvrijheid bijvoorbeeld. In de Bijbel is dat zelfs min of meer een gebod. Denk maar eens aan Sodom en Gomorra in de geschiedenis van Abraham en Lot (Genesis 19). Vanuit de werkelijkheid van toen gaat het bepaald niet over bepaalde seksuele voorkeuren, maar of er gastvrijheid wordt verleend. In een wereld zonder rechtshandhaving is dat een levensvoorwaarde. Het christendom heeft daar vaak een eigen invulling aan gegeven met alle vreselijke gevolgen van dien. De Bijbel zelf weet wel beter, zie ook Rechters 19: 22 e.v. en Mattheüs 10.
  
Gruwelijk actueel tot op de dag van vandaag. We horen van brandstichting, geweldpleging, discriminatie, vervolging en uitwijzingen. Vreemdelingen worden als criminelen behandeld en opgesloten. Bepaalde politieke partijen maken hen tot zondebokken van de eigen frustraties.
 
Onwetendheid en onkunde vieren hoogtij. In de Bijbel verliezen steden en landen, die geen gastvrijheid verlenen, het eigen bestaansrecht.
  
Eén wereld of geen wereld.
Kick Koldewijn.


KERKDIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 18 okt      10.00 uur:       Dhr. Chr. Koldewijn (Badhoevedorp).
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk

Zondag 25 okt       10.00 uur:       Ds. B.J. Griffioen          Oogstdienst
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Hervormingsdag.
(WINTERTIJD).

Zondag 01 nov       10.00 uur:       Ds. S.L.S. de Vries (Schalkwijk).
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.

Zondag 08 nov        10.00 uur:       Dhr. P. Boersma (Badhoevedorp).
Collecten:             1. Zending/ZWO.                    2. Kerk.
 
De Meerwende        10.00 uur         Ds. B.J. Griffioen          Dienst van
                                                                                              Schrift  & Tafel.
 
Zondag 15 nov         10.00 uur:        Ds. G. van de Meeberg 
                                                                                  (Halfweg/Zwanenburg).
Collecten:             1. Diaconaat.                           2. Kerk.

Zondag 22 nov          10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen
                                                                               EEUWIGHEIDSZONDAG.
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
                                       
 Autorijdienst:
 Zondag 18 okt        Dhr. J. Handgraaf           659 3889.
 Zondag 25 okt        Dhr. D.J. Tolsma             619 7638.
 Zondag 01 nov       Dhr. F.J. Goudappel        659 4876.
 Zondag 08 nov       Dhr. C. Zorge                   023 555 1275 of 06 53260243.
 Zondag 15 nov       Dhr. D. Hijstek                  659 5240.
 Zondag 22 nov       Dhr. B. Rechtuyt               659 5529.
 
Kindercrêche:
Indien u gebruik wilt maken van de kindercrèche voor 0-4 jarigen voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672, wilmavanandel@hotmail.com).

BIJ DE DIENSTEN
In de dienst van 18 oktober lezen we uit 1 Koningen 21 en Mattheüs 21. Geschillen over onroerend goed, waarbij de enkeling het onderspit delft. Hebzucht, macht en geweld lijken beslissend te zijn voor de uitkomst. Als mensen met alle geweld iets willen hebben, dat niet van hen is, vallen de slachtoffers echter aan beide kanten: Alles wat je een ander aandoet, gaat namelijk nooit buiten jezelf om. Dat gebeurt in het groot tussen landen en volken, maar ook tussen mensen onderling. We horen het zondag 18 oktober, als u - op wat voor een manier dan ook - meedoet. Kick Koldewijn.
Op zondag 25 oktober is er in de Marcuslezing sprake van de blinde man die Jezus roept en hoort en ziet. (Marcus 10, 46-52). Op deze oogstzondag graag van allen hulp om de bakjes met vele handen weer rond te brengen aan degenen voor wie ze bestemd zijn. Zo willen we onze betrokkenheid en groeten geven aan ieder en in de viering zeker ook stilstaan bij ‘vruchten van geloof’.
Op Eeuwigheidszondag, 22 november hebben we in het eerste gedeelte van de dienst de gedachtenis van de namen van allen die ons dit jaar zijn ontvallen door hun overlijden. Waarschijnlijk zullen vele familieleden te gast zijn. Muzikaal zal er meegewerkt worden door het duo ‘Anemoi’, harp en fluit, uit Den Haag. Ik denk dat inmiddels de thematiek van deze viering het begrijpelijk maakt dat pastor Ans Creemer en ik samen de dienst doen; helaas zal Fred van der Louw er niet kunnen zijn wegens zijn aanwezigheid in Heemskerk, zijn andere werkplek, en dat kunnen we natuurlijk ook respecteren! Ook daar aan hen een gezegende gedachtenis gewenst.
Inmiddels is ons vertrouwd geworden dat ook allen naar voren kunnen komen om hun eigen kaars te branden bij een naam die hen ter harte gaat, maar niet hardop is genoemd. Bert Griffioen.
In de ZWO viering op zondag 8 november wordt aandacht gegeven aan onderwijs voor kinderen met speciale behoeften – daarop richt zich namelijk onze steun aan Edukans/Ethiopië. Aan deze dienst zal naar verwachting de Oranje Nassau School meewerken. Omdat ds. Griffioen niet beschikbaar is, zal ik de dienst leiden. Paul Boersma.
 
VANUIT DE WIJK
BERICHT DOMINEE BERT GRIFFIOEN

Mw. Pietersen in de Sperwerstraat is de laatste tijd bedlegerig geworden en merkt dat zij erg snel achteruit gaat. Haar leeftijd, ze is geboren in 1919, betekent wel dat dit zorgelijk is. Zij ervaart dat haar krachten afnemen, maar zij is heel dankbaar voor de zorg die ze om zich heen van kinderen en thuiszorg ondervindt. En zij heeft een sterk geloofsvertrouwen. We bidden haar Gods nabijheid toe en goede passende aandacht van mensen om haar heen. De verhuizing van de vrouw van Piet Roos, Ger Roos naar Meerwende is voor beiden een verbetering. Bij het verdriet om de plotselinge verandering na de hersenbloeding is de nabijheid en korte afstand van Meerwende een kleine meevaller voor Piet. En voor Ger betekent dat vaker de kans op herkennen van een gezicht, al is de naam dan toch wel vaak weer moeilijk. We wensen ook hen beiden de kracht en goede moed om verder te gaan, geholpen door mensen om hen heen.
Ook naar Meerwende is mw. Jonker van de Havikstraat verhuisd. Zijzelf en haar man zijn hier beiden ook gelukkig mee, want na een ziekenhuisopname van mw. Jonker werd het duidelijk dat terug naar huis gaan te zwaar zou worden. We wensen hen beiden Gods zegen, met allen die hen lief zijn om hen heen. Bert Griffioen.
BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Naar hun eigen huis mochten gelukkig terugkeren: mw. T. Boersma van de Keizersweg, dhr. en mw. de Jong van de Orchideelaan en mw. K.J. Middelkoop uit de Stevinstraat. Dhr. W. Benschop van de Sloterweg hoopt ook een dezer dagen naar huis te mogen gaan. Mw. H. Koenen-van Dam van de Keizersweg verblijft nog bij haar dochter in Zaltbommel. Mw. G. Wapstra-Post van de Keizersweg verblijft nog in het ziekenhuis, maar de operatie is gelukkig geslaagd. Dhr. P. Abrahamse van de Keizersweg, nu Naarderheem, ligt opnieuw in het ziekenhuis. Mw. E.D. Tiggelaar-Bart revalideert nog thuis. Wij bidden allen Gods kracht toe.
Voorgoed afscheid hebben we moeten nemen van mw. L.O.E. Gabes-de Niet van de Keizersweg en mw. J.M. Kesseling-Hey van de Goudsbloemlaan. Wij wensen dhr. Gabes en allen die om mw. Gabes en mw. Kesseling heen stonden de troost van God in deze moeilijke tijd. Met een hartelijke groet van uw pastor Ans Creemer.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0609     Fam. F. Ahmadirad                      Slotervaart Ziekenhuis,
                                                                  Amsterdam.
             Fam. F.A.L. v. d. Louw                 Zwanenkamp 468, Maarsen.
1309     Mw. P.L. Boersma-van de Wal     Sperwerstraat 30.
             Dhr. R. Groeneweg                       Vlierstraat 3.
2009     Mw. M. Jonker-Hopman                Havikstraat, opgenomen in
                                                                   Slotervaart Ziekenhuis,
                                                                   Amsterdam.
             Mw. K.J. Middelkoop                     Stevinstraat, opgenomen in
                                                                   Slotervaart Ziekenhuis,
                                                                   Amsterdam.
2709     Mw. A. Pietersen-Leenheer           Sperwerstraat 45.
0410     Mw. K. Faber-van ’t Veen              Havikstraat 22.
             Mw. T. van Commenee-Schijffelen  Keizersweg 159.
 
80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE:
0611     Dhr. C.J. Streefkerk                               Geraniumlaan 45.
0811     Mw. J.C. Dekkers-van den Tempel       Keizersweg 161A.
1111     Mw. E.D. Tiggelaar-Bart                        Marconistraat 48.
1211     Dhr. J.H. van Dijk                                  Torricellistraat 16.
1811     Dhr. K. Jonker                                       Havikstraat 23.
2211     Dhr. J. van Kooten                                Hoofdweg 322.
2711     Dhr. W.C. Barendregt                           Dellaertlaan 2.
2711     Mw. G.C. Kliffen                                    Sloterweg 81/22.
3011     Mw. W.M.F. Boter-de Die                      Prins Pieter-Christiaanhof 7.

BEDANKT
Bedankt! Ik was blij verrast door het mooie bloemstukje, dat mij op de startzondag in het ziekenhuis werd gebracht. Hartelijk dank hiervoor! Ineke Middelkoop.

Weer was ik verrast door de mooie en kleurrijke bos bloemen die ik zondag 13 september mocht ontvangen via een lid van de gemeente, dit voelt als een warme deken rond mijn schouders. Corry en ik zullen er samen van genieten. Hartelijk dank, M. Groeneweg.
 
BERICHT VAN OVERLIJDEN:
Op donderdag 1 oktober is overleden mevrouw G. Alofsen-Janzen geboren op 31-01-1929, wonende op de Kamerlingh Onneslaan 125.
 
KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
0109     Mw. W.E. de Jong-Meulman                  Kamerlingh Onneslaan 131.
0809     Mw. G.A. Hogenhout-van Kerkhof         Kamerlingh Onneslaan 131.
 
VERTROKKEN:                                                  naar:
 0309     Mw. M. Uijldert                                      Zwanenburg.
 0108     Mw. R.C. Schaar                                   Amsterdam.
 2608     Mw. N.A. van Zwolle-Iseger                  Amstelveen.
 
VERHUISD BINNEN GEMEENTE:                    naar:
2809     Dhr. J.A. Ketel                                       Sloterweg 81-51.
2809     Dhr. & mw. C. Jobse-van Eijbergen      Kamerlingh Onneslaan 131.
2809     Mw. J. Kroes-de Jong                           Keizersweg 241B.
 
NIEUW INGEKOMEN:
2208     Dhr. M.G.R.G. de Ruiter                       Orchideelaan 96.
1709     Mw. M.H. Schaap-Deutz                       Keizersweg 251.

BERICHT KERKENRAAD
Verslag gemeenteavond 28 september 2015:
Henk Biemond heet als waarnemend voorzitter allen van harte welkom en opent met het gedicht ‘Nooit gaat de Heer aan ons voorbij.’
Vervolgens memoreert hij gebeurtenissen van het voorbije jaar, waarin een aantal belangrijke onderwerpen de revue is gepasseerd.
Het aftreden van de voorzitter van de Kerkenraad heeft ertoe geleid dat ik beide functies vervul. Er zijn een paar leden benaderd, maar die hebben om moverende redenen laten weten deze functie niet te kunnen vervullen. Hetzelfde geldt voor de vervanging van ouderlingen en diakenen, terwijl de gemiddelde leeftijd toeneemt. Een bijzondere zorg ontstond door ziekte van twee organisten. Gelukkig ziet het er naar uit dat wij een nieuwe organist hebben kunnen vinden, buiten de gemeente. Aangevuld met invallers kan begeleiding van de erediensten worden gegarandeerd.
In zijn algemeenheid kan men zeggen dat het steeds moeilijker wordt om uit het reservoir aan leden mensen te vinden die zich als vrijwilliger willen of kunnen inzetten voor het werk van de kerk. Dat stemt zorgelijk. Des te meer dank aan allen die zich wel inzetten. De gaten opvangen en het schip varende houden.
Vanavond richten wij ons op de financiën van de kerk, maar daaraan voorafgaand toch nog een paar opmerkingen.
Het is plezierig om te constateren dat het geluid in de kerkzaal niet meer tot klachten leidt dan die behoren bij het normale gebruik in een zaal met sprekers. De wand en de gordijnen doen hun werk en zijn m.i. de investering waard geweest. Het is alleen jammer dat de wand kwetsbaarder is dan wij hebben ingeschat. Bovendien hebben wij ons niet gerealiseerd dat er zoveel tegen een dergelijke wand gebeurt.
We hadden dit jaar het schilderwerk van de pastorie en het vervangen van een goot, lekkages in de kerk en in de kosterswoning en stormschade binnen het eigen risico. De grote tegenvaller was dat uit het -overigens gesponsorde - onderzoek er asbestsanering moest plaatsvinden.
In februari hadden wij een extra gemeentevergadering over de bezetting van de pastorale medewerkers. Dat is inmiddels geëffectueerd en de commissie voor het Lijndenfonds is geïnstalleerd zodat ook dat kan functioneren.
Er wordt volop gewerkt aan de website van de kerk, waarbij we hebben besloten om gebruik te maken van een aan de PKN gerelateerd bureau, zodat we van standaard techniek gebruik kunnen maken. De website is een noodzaak i.v.m. de fiscaliteit van de kerk, de zogenaamde ANBI status. Naar mijn mening zal dit medium in de toekomst het communicatiemiddel van de gemeente worden.
Voorts is er dit jaar WIFI aangelegd, zodat in alle ruimten gebruik kan worden gemaakt van deze techniek voor de moderne communicatie. Fijn dat een aantal mensen zich hiervoor wil inzetten. Deze investering is ook noodzakelijk voor de mogelijkheden van verhuur van ruimten. Ik denk dat wij meer en meer in die richting moeten gaan denken om wat extra inkomsten te genereren. Het vormt ook een onderdeel voor het gebruik van de beamer. Die is nu nog provisorisch geïnstalleerd en zal einde november volledig gereed zijn.
Wat staat ons het komende jaar te wachten?
We zullen in de vervanging van gordijnen moeten investeren, zoals ik in mijn artikel in Meerkontakt al vermeldde. Er zal hier en daar nog wat onderhoud van de gebouwen nodig zijn en wellicht vervanging van totaal verkleurde vloerbedekking.
Met het vaste onderhoudsbedrijf van de cv hebben we gekeken wat wel en niet mogelijk zou zijn om deze te verbeteren, naast noodzakelijk onderhoud zoals vervanging knoppen en een paar stukken leiding. Helaas na een bezoek geen enkele reactie.
Voorts zijn recent met een ander bedrijf de gehele circuits bekeken. We wachten op offerte, waarbij naast onderhoud vooral is gekeken naar mogelijkheden om te bezuinigen.
Met deze inleiding wil ik de vergadering openen niet nadat ik u er toch nog eens op wil wijzen hoe misschien kleine dingen voor vrijwilligers leuk kunnen zijn. Als leden bereid zijn om de prachtige, karakteristieke buitenlamp te behandelen, zodat hij er weer als nieuw hangt en weer aangesloten is op de elektriciteit, dan is dat echt genieten.’
Daarna licht penningmeester Jacob van Gelder de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 toe. Enige opmerkingen:
De ontvangsten uit vrijwillige bijdragen waren hoger dan begroot, maar worden jaarlijks wel minder.
De verhuur van de Karavanserai bracht meer op door verhuur aan Amstelring.
Door de lage rentestand waren de ontvangsten uit rente lager.
Aan onderhoud werd meer uitgegeven o.a. door de akoestische voorzieningen.
De energiekosten vielen beduidend lager uit vanwege het contract bij Greenchoice en lage gasprijs.
Door het aanspreken van het pastoraal fonds was er over 2014 een bescheiden positief saldo.
Voor 2016 wordt ondanks dat een tekort begroot van ± € 9.000, dat ten laste komt van het eigen vermogen.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Ineke Gräeve-Koldewijn en Tineke van Staalduinen-Vasmel, heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd; de kerkenraad heeft beide stukken inmiddels vastgesteld. Dank aan Jacob van Gelder en Foeke Dekker voor het opstellen van deze duidelijke overzichten.
Na de pauze vertelt ds. Bert Griffioen over zijn ervaringen van het voorbije jaar in onze gemeente. Hij zegt met veel plezier te hebben gewerkt, met veel enthousiaste medewerkers. Het is niet altijd makkelijk te beslissen waar aandacht aan moet worden besteed, wikken en wegen wat je wel en niet kunt doen. Welke prioriteiten stel je?
Hij memoreert onder andere: Romereis - activiteiten voor gedetineerden in het detentiecentrum Badhoevedorp - musical - levende kerststal - kloosterweekend - kerkcafé.
Verder is er veel werk verricht in het pastoraat, de 25+ groep, catechese, commissie erediensten en projecten van MIK (muziek in de kerk) - redactie Meerkontakt. In het kader van permanente educatie begeleidt hij bij het VuMc mensen bij het schrijven van een persoonlijke spirituele biografie.
 
Bij de rondvraag wordt de suggestie gedaan ook bijna afgestudeerde en beginnende predikanten uit te nodigen in onze gemeente voor te gaan.
 
Ds. Bert Griffioen besluit de bijeenkomst met een gedeelte uit Prediker 3 ‘Voor alles wat gebeurt is er een uur,’ en het lezen van lied 717 ‘Waartoe geploegd, als ‘t zaad niet valt in goede aarde?’
Tenslotte is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje en wat lekkers. Juup Bosch, scriba.
 
BERICHT DIACONIE:
Zondag 15 november is er een collecte van Kerk in Actie voor het binnenlands diaconaat.
Wereldhuis, een veilige plek.
De protestantse diaconie van Amsterdam opende in 2008 het Wereldhuis, een plek waar mensen zonder verblijfspapieren hulp krijgen en een luisterend oor vinden. Volgens schatting leven er in Amsterdam 15.000 mensen zonder een verblijfsvergunning. In het Wereldhuis komen vooral arbeidsmigranten. Een klein deel van de bezoekers is uitgeprocedeerde vluchteling. Daarnaast zijn er ook slachtoffers van mensenhandel of mislukte huwelijksmigratie in het Wereldhuis te vinden.
Het Wereldhuis is voor hen een plek om even op adem te komen en nieuwe vrienden te maken. Maar zij kunnen er ook terecht voor juridisch advies, een platform van belangenbehartiging, taalcursussen, fietslessen, medische zorg en starterstrainingen voor wie een eigen bedrijf wil beginnen.
Iedere week is er een dag speciaal voor vrouwen. Het Wereldhuis wil de mensen zo helpen dat ze op eigen kracht verder aan hun toekomst kunnen bouwen. Daarvoor deze collecte.
Zondag 25 oktober is het oogstdienst en worden er weer fruitbakjes uitgedeeld vanaf de leeftijd van 83 jaar. We hopen dat er weer velen zijn die ons willen helpen met wegbrengen, daarvoor vast onze hartelijke dank. Ook zaterdag 24 oktober kunnen we hulp gebruiken bij het maken van de bakjes, s ‘morgens om 10.00 uur in de koffieruimte van de kerk. Kom ook eens meedoen en zie hoe fijn dat is om te doen.
Namens de Diaconie, Ien Moens.
 
BERICHT PASTORAAT:
In de Meerkontakt van deze maand vindt u een nieuwe stratenlijst; op deze (gele) lijst kunt u zien tot welke wijk de straat waar u woont hoort en wie de pastoraal bezoeker en de pastor is . Deze kunt u benaderen als uzelf of iemand die u kent behoefte heeft aan contact en we zouden het fijn vinden als u aan ons door geeft als iemand ziek is en/of opgenomen in ziekenhuis of verpleeghuis. Op die manier kunnen wij, namens de gemeente meeleven in zorgen, maar natuurlijk ook in vreugde.
 
Op de lijst van pastoraal bezoekers ziet u een paar veranderingen:

Margreet de Haas is ons team komen versterken en heeft wijk N van ondergetekende overgenomen en zal voortaan daar het aanspreekpunt zijn. Dit is voor mij een dubbel gevoel; ik ben blij dat Margreet mee wil helpen in het bezoekwerk, maar ik zal de fijne contacten in wijk N missen. Wel blijf ik pastoraal bezoeker van wijk O. Jeanne Dees is bereid om gedurende de vacature in wijk Q samen met Guus Krom er zorg voor te dragen dat er ook in die wijk een aanspreekpunt is. Tot slot zult u met deze Meerkontakt een uitnodiging ontvangen voor een contactavond met wijkgenoten en hopen we u daar te ontmoeten.
Namens het pastorale team, Lucie Gijzenberg.
 
VLUCHTELINGEN EN HERDENKING SCHIPHOLBRAND
De kortstondige komst van 250 vluchtelingen voornamelijk uit Syrië in de
Expohal in Vijfhuizen heeft ons bezig gehouden. Het Rode Kruis Haarlemmermeer,
met vanuit Badhoevedorp vooral Dick van Rooijen, heeft veel werk verzet en wij
hebben vanuit het dorp hem geholpen. Met vele vrijwilligers hebben we goederen
(vooral kleding, speelgoed, en kinderbedjes) ingezameld en verwerkt. Zoveel dat na
het vertrek van de groep vluchtelingen naar een andere opvangplek de bruikbare
goederen zijn opgeslagen. De diaconie heeft een donatie gedaan aan het Rode Kruis.
Te verwachten is dat in de Haarlemmermeer later wederom vluchtelingen zullen worden opgenomen -we zullen dan weer present zijn.
 
Intussen blijven we vanuit het dorp betrokken bij het bezoeken van gedetineerde vluchtelingen (oa uit Albanië, Kongo, Nigeria, Marokko) die ons land weer moeten verlaten. Sommigen moeten soms maanden daarop wachten. Tweewekelijks koken we met hen en geven we hun Engelse taalles. Bij ons laatste bezoek (vrijdag j.l.) bleek wederom hoe eenzaam sommigen zijn, versterkt ook omdat ze niet met elkaar kunnen communiceren vanwege taalproblemen.
 
Herdenking Schipholbrand & symposium in Pelgrimskerk op 26 oktober.
Om 19.00 uur wordt de Schipholbrand herdacht die tien jaar geleden plaats vond bij het herdenkingsmonument aan Ten Pol bij Breguetlaan 67 Oude Meer. We leggen bij de elf paaltjes bloemen. Eduard Nazarski, voorzitter van Amnesty International Nederland, zal een toespraak houden.
Om 20.00 uur wordt in de Pelgrimskerk een symposium gehouden: gevlucht naar Nederland…Sprekers zijn vluchtelingen-advocaat Pim Fischer, wethouder Tom Horn en Annemarie Busser van Amnesty International Nederland.
Informatie: Leo Mesman & Rien Wattel 06 1604 0860, vluchtelingeninhaarlemmermeer@gmail.com en facebook.com/vluchtelingeninhaarlemmermeer. Paul Boersma.
 
BERICHT KINDERDIENST:
Anja van Andel komt het kinderdienstteam versterken. Nu we weer met ons vijven zijn, kunnen we elke zondag kinderdienst blijven houden. Op zondagen tijdens de vakanties zal er echter geen kinderdienst zijn, omdat we dan geen kinderen verwachten. Namens de leiding van de kinderdienst, Juup Bosch.
 
BERICHT MUZIEK IN DE KERK:
Kun/wil je (nog) zingen, zing dan mee met MIK projecten.
Al geruime tijd wordt in onze Pelgrimskerk regelmatig op zondagmorgen voor de dienst geoefend met het instuderen van nieuwe liederen uit het Liedboek . Deze liederen worden dan voor aanvang van de dienst voorgezongen, met de gemeente geoefend en in de dienst zelf met elkaar gezongen. Tot nu toe is er een groep van ongeveer twintig mensen, die afwisselend deelnemen aan het zingen. Maar zij vormen geen vast koor, het zingen staat open voor iedereen die graag zingt. Van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit zingen op zondagmorgen. Om 09.10 uur wordt in de Pelgrimskerk gestart met het instuderen. Ook zullen er andere korte projecten worden georganiseerd, zoals het instuderen van gedeelten van een liturgie, bijvoorbeeld bij de viering van Schrift en Tafel. Ook daarbij van harte uitgenodigd! Over andere projecten wordt hieronder geschreven. Opgeven voor deelname bij ondergetekende, de uitnodiging met data enz. volgt dan vanzelf. Met vriendelijke groet, namens de werkgroep MIK (Muziek in de kerk), Jeanne Dees, tel: 659 4316.
Koorproject Eerste Adventszondag:
In het kader van de MIK projecten is er vanaf woensdag 21 oktober weer een zangproject. Met name zullen er liederen in de sfeer van Huub Oosterhuis/Antoine Oomen en Tom Löwenthal worden gerepeteerd voor de eerste Adventszondag op 29 november, een dienst van Schrift en Tafel (zo mogelijk een kringviering). Dirigent is Wilna Wierenga, bestuurslid van het Nieuwe Liedfonds, en op piano begeleidt Jeroen Koopman het koor.
Iedereen die in een keer of vijf op woensdagavond wil zingen, e n hard werken aan een goede kwaliteit is van harte welkom! Data: 21/10, 28/10, 4/11, 18/11, 25/11. Opgeven bij Jeanne Dees. Bert Griffioen.
 
KRINGEN & GESPREKSGROEPEN:
BERICHT Groep ´Omgaan met Rouw & Verlies´ van start in november 2015.
Binnenkort hopen wij in Badhoevedorp opnieuw een gesprekskring te beginnen rond het thema ‘omgaan met rouw en verlies’. Als je geconfronteerd wordt met de dood van je partner, je kind, broer of zus, moeder of vader zou je misschien je gevoelens daarover wel eens willen delen. Eigenlijk zou je willen dat er eens iemand echt naar je luistert zonder dat er meteen een reactie op komt. Je hebt niet zo’n behoefte aan goede raad, maar wel aan aandacht voor jouw verdriet. In een goede sfeer, om met elkaar te spreken over wat je mee maakt als je iemand hebt moeten verliezen.
Deze kring is bedoeld voor deelnemers afkomstig uit wijde omgeving van Badhoevedorp en Lijnden. Ook deelnemers uit bijvoorbeeld Halfweg of Zwanenburg, uit Hoofddorp of Vijfhuizen zijn welkom en een enkeling komt wellicht nog verder weg. Deze gesprekskring zal bij genoeg deelname in november dit jaar van start gaan en is toegankelijk voor ieder die daar aan denkt iets te kunnen hebben. Het kan voordelen hebben als je elkaar nog niet kent, vinden wij als begeleiders, Corine Peters en Bert Griffioen. Samen zullen we vanuit onze eigen ervaringen op dit vlak met aandacht de kringgesprekken leiden. Corine met haar eigen ervaringen onder andere ook in een bijzondere vorm van luisteren. En Bert Griffioen krijgt in zijn werk als predikant veel te maken met mensen met een verlieservaring. Samen hebben we de leiding van de groepsgesprekken.
Hoewel de groepssessies plaatsvinden in een ruimte van de kerk van Badhoevedorp-Lijnden is de groep uitdrukkelijk bedoeld voor iedereen en niet gebonden aan enig kerklidmaatschap of geloofsovertuiging. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op zes woensdagochtenden van 10.00- 12.00 uur.
In deze bijeenkomsten staan we stil bij zes thema’s die voor de deelnemers van belang zijn. Een bijeenkomst duurt steeds twee uur en heeft een vaste opzet en inhoud. Er wordt verwacht dat je alle bijeenkomsten aanwezig bent. Eerdere ervaring leert dat deelnemers de kring waarderen als erg waardevol en helpend. Wie zich zou willen aanmelden kan het best contact opnemen met Corine Peters, tel. 020 659 6638 of met Bert Griffioen, tel. 020 337 6412. Er volgt dan een eerste individueel gesprek ter kennismaking en daarna wordt besloten over al of niet deelname aan de groep. Corine Peters.

JUBILEUM 70 jaar NCVB/PASSAGE BADHOEVEDORP:
Op 25 juni 2015 was het precies 70 jaar geleden dat er in Badhoevedorp een NCVB werd opgericht. Vanwege vakantietijd hebben we op 22 juli alle leden uitgenodigd voor een koffiemorgen. Er was koffie met heerlijke eigengemaakte taart. Samen met hulp van mijn schoondochter en kleindochter hebben we een Powerpoint presentatie laten zien van hoogtepunten uit 70 jaar NCVB/PASSAGE Badhoevedorp.
Als afsluiting van ons 70 jarig jubileum nodigen wij onze leden uit voor een gezellige avond. Gasten zijn zoals altijd van harte welkom maar dan graag een telefoontje.
Datum: 21 oktober 2015
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: de Karavanserai, Roerdompstraat 17 te Badhoevedorp.
Voor deze avond hebben we uitgenodigd mw. Carla Westerbeek-Sikkes met: Zand Zeep & Soda Verhalen.
 
Vakantieperikelen van een tweeling rondom een zomerhuisje in de duinen van Egmond aan Zee. 
Hartelijke groet,
Namens het bestuur van Passage
Ina Tolsma-van Ginkel
 
Tel: 020-619 7638.

DE EETCLUB:
Donderdag 18 nov vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Reserveren bij:
Opgeven bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875   nel.biemond@kpnmail.nl of
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146   cathriengeel@gmail.com.
 
DE WERELDWINKEL:
WERELDWINKEL GAAT STOPPEN.          
Beste gemeenteleden,
U weet: er is een tijd van komen en een tijd van… Helaas hebben wij als vrijwilligers van de Wereldwinkel moeten besluiten… te gaan. Dat wil zeggen te stoppen met onze werkzaamheden. Op 8 november zal onze laatste (uit)verkoopdienst zijn. Het evenwicht is zoekgeraakt. Tussen enerzijds het draaiende houden van een winkel, anderzijds het aanbod van eerlijke Fair Trade producten in de supermarkt. Zo nam het draagvlak af. Wij bedanken degenen die ons trouw zijn gebleven en hopen dat het bevorderen van eerlijke handel op de kaart blijft staan van de kerkelijke agenda.
Vriendelijke groet, de vrijwilligers Wereldwinkel (Alida, Diana, Marike, Martine, Karolien, Hanneke).
 
BERICHTEN:
Via een contactpersoon hebben wij een gift ontvangen voor de kerk.
Een gift van € 25,- van mw. S te B en een gift van € 50,- van mw. T te B. Wij zullen deze giften graag bestemmen voor de aanschaf van de beamer. De kosten voor aanschaf van en installatie van de beamer bedroegen ruim € 7.000,-. Hiervoor onze hartelijke dank. Jacob van Gelder, penningmeester.

Mw. Gerrie Roos-Broekhuizen is met ingang 22 september verhuisd van Zorgcentrum De Drie Hoven naar Zorgcentrum De Meerwende op de gesloten afdeling (tijdelijk kamer 132). Voor bezoek even melden bij de receptie. Met vriendelijke groet, P.G. Roos.
 
AGENDABERICHTEN:
24 & 25 OKTOBER - NBG dag en Nationale Bijbelzondag www.bijbelgenootschap.nl
Onlangs verscheen de Samenleesbijbel. Het NBG bedacht en maakte deze bijbel speciaal voor gezinnen. De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina's voor kinderen van 8-12 jaar. De Bijbel zit vol met weetjes, opdrachten, vragen en liedjes.
Leden van het NBG (€25,-) hebben toegang tot de bijbelwebsite www.debijbel.nl – met vele vertalingen en gebruiksmogelijkheden.
In de Kruiskerk in Amstelveen is tot en met 24 oktober de tentoonstelling te zien: David & Goliat, en andere bijbeltekeningen van Kees de Kort.
Op 24 oktober 2015 organiseert het NBG het Bijbelfestival in De Fabrique in Utrecht! Een inspirerend evenement rondom de Bijbel, met een hoofdrol voor de Samenleesbijbel. De dag is speciaal voor kinderen en hun ouders/opvoeders. Toegang is gratis/ reeds 3500 aanmeldingen. Zondag 25 oktober staat in het teken van het gebruik van de Bijbel. De lezing van de zondag is uit Marcus 10, 46-52. Paul Boersma.
6 NOVEMBER 2015 19.30 uur FILMHUIS.
Samen met Hoofddorp organiseren we als kerkelijke gemeenschap het filmhuis. De eerste filmavond vindt plaats op 6 november – gast is Trouw redacteur Stevo Akkerman, die de film ' Stories we tell” (Sarah Polley) inleidt en met ons na afloop daarover in gesprek gaat. “Stories we tell” laat familie en vrienden aan het woord over hun herinneringen aan Sarah’s moeder. Dit levert een intrigerend beeld van een sterke, fascinerende en mysterieuze vrouw. De film schetst een portret van een intelligent, warm en liefhebbend gezin. Elk gezinslid heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen visie op het verleden en de waarheid. Hoe beïnvloedt het geheugen de herinnering…” De film zal deze keer niet in het Oude Raadhuis, maar in De Ark, Muiderbos 36 in Hoofddorp worden vertoond.
Paul Boersma.
27 NOVEMBER 2015 KERKCAFé.
Dit jaar vinden er vier kerkcafés plaats. Een goede traditie. In het voorjaar komen de pastor van het Sophia kinderziekenhuis, ds. Falkenburg, Trouw columnist Suurmond en naar verwachting politicus/econoom Arjo Klamer. In de volgende Meerkontakt wordt u over het kerkcafé op 27 november nader geïnformeerd. Paul Boersma.
MATINEE CONCERT SLOTERKERK.
Zondagmiddag 15 november 2015 om 15.00 uur is er in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam een (grotendeels) gezamenlijk optreden van de organist David Schlaffke en van de klaveciniste Christina Scott. Op het programma staan werken van Bernardo Pasquini, J.C. Bach en A. Soler. De spannende combinatie van klavecimbel en het befaamde Knipscheerorgel uit 1851 staat garant voor puur luistergenot. De toegangsprijs bedraagt € 9, inclusief consumptie na afloop. Voor meer programma-informatie: www.sloterkerk.nl. Bert Stilma.

BERICHT REDACTIE:
In het verslag van de Kerkenraad over de financiële gemeenteavond  heeft u kunnen lezen dat er een aantal beslissingen is genomen inzake de vernieuwing van de website. Een aantal mensen heeft vragen over de gevolgen voor het Meerkontakt; immers, de bedoeling is dat de gemeenteleden sneller en eenvoudiger het nieuws binnen de gemeente kunnen lezen. Wat betekent dit dan voor de papieren vorm van Meerkontakt?
Uiteraard is het geen geheim dat de hoop en verwachting is dat meer gemeenteleden via het internet het wel en wee van onze gemeente gaat volgen via die site.
Maar de belofte van de kerkenraad en redactie van Meerkontakt staat dat, zolang er mensen zijn die geen mogelijkheid (of geen affiniteit) hebben met de elektronische snelweg, de papieren versie gewoon in de brievenbus blijft vallen. Wel is het zo dat daar een natuurlijk verloop van het aantal vrijwilligers is zonder aanwas van nieuwe bezorgers. Ook dat heeft onze aandacht.
Mocht u toch alvast willen experimenteren met het raadplegen van elektronisch Meerkontakt, kunt u contact opnemen met  Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532, of g.slingerland@quicknet.nl. U krijgt dan Meerkontakt via de mail. Circa 100 gemeenteleden gingen u al voor.
Voor de huidige lezers van elektronisch Meerkontakt hebben we ook nog een verrassing: omdat steeds meer mensen via smartphone en/of tablet lezen, zullen we op korte termijn Meerkontakt in pdf formaat aanbieden. Dit heeft (grote) voordelen voor de leesbaarheid.
Misschien al deze editie?! De redactie.

Uitnodiging voor de Oecumenische zangmiddag in Badhoevedorp:
Voor iedereen die van zingen houdt:
zondag 25 oktober
bereiden we ons voor op Advent en Kerst door nieuwe en ook reeds vertrouwde liederen te zingen en te oefenen.
Er zal een klein koor zijn dat onder leiding van cantor Ineke Peerboom van de Engelbewaardersparochie in Badhoevedorp zingt als motor voor de samenzang. zingen
Met piano en orgel begeleiding door Jacob Kuikman uit Badhoevedorp.
Over de achtergrond van enkele liederen zal wat worden toegelicht door Bert Griffioen.
Zowel Rooms-katholieke parochianen als Protestantse gemeenteleden worden nadrukkelijk uitgenodigd uit Vijfhuizen, Halfweg-Zwanenburg en Badhoevedorp-Lijnden. Maar natuurlijk zijn ook mensen uit bijvoorbeeld Hoofddorp of Nieuw-Sloten of van elders hartelijke welkom om mee te komen doen.
Programma:
kerk open vanaf              14.45 uur
Aanvang zingen              15.00 uur
Pauze Koffie/thee            16.15 uur
zingen                              16.40-17.30 uur
sluiting en borrel               17.30 uur
We hopen op een mooie muzikale middag en uw aanwezigheid.
Hartelijke groet, Bert Griffioen, mede namens Ineke Peereboom.
Plaats:: Pelgrimskerk, Havikstraat 5, Badhoevedorp .
 
ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA:
Datum:                Onderwerp(en):                                    Tijd(stip)
21 okt                  MIK koorrepetitie                                  20.00 uur.
22 okt                  Ouderlingenoverleg                              20.00 uur.
25 okt                  Oecumenische zangmiddag                 15.00 uur.
26 okt                  Symposium                                           20.00 uur.
27 okt                  Wijkavond (wijk 1)                                 20.00 uur.
28 okt                  MIK koorrepetitie                                   20.00 uur.
29 okt                  Wijkavond (wijk 2 & 3)                           20.00 uur.
02 nov                 College van Kerkrentmeesters              20.00 uur.
03 nov                 Diaconie                                                 20.00 uur.
04 nov                 Kinderdienstvergadering                        20.00 uur.
04 nov                 MIK koorrepetitie                                    20.00 uur.
05 nov                 Werkgroep kerkdiensten                        20.00 uur.
08 nov                  Laatste Wereldwinkel (na de dienst)     10.00 uur.
09 nov                  Raad van Kerken (Engelbewaarderskerk)    20.00 uur.
11 nov                  Pastoraal werkverband                           13.30 uur.
16 nov                  Moderamen                                             19.30 uur.
16 nov                  Kerkenraad (extra)                                   20.15 uur.
18 nov                  Groep rouw- & verliesverwerking             10.00 uur.
18 nov                   Eetclub                                                    18.00 uur.
18 nov                   MIK koorrepetitie                                     20.00 uur.
25 nov                   MIK koorrepetitie                                     20.00 uur.
27 nov                   Kerkcaféavond                                        18.30 uur.
  
BEREIKBAARHEID, (VRIJWILLIGE) BIJDRAGEN & GIFTEN:
Predikant: Dominee B.J. Griffioen
Havikstraat 3, 1171 DW, B’dorp
Email: bertgriffioen@planet.nl
Tel: 337 6412 (vrijdag: vrij).
 
Kerkelijk werker (dinsdag):
Pastor A.M. Creemer-Allard
Email: jcreemer@hetnet.nl
Tel: 029 732 7774 of 06 1081 5202.
 
Kerkelijk werker (vrijdag):
Pastor F.A.L. van der Louw
Email: fvanderlouw@gmail.com
Tel: 06 4659 1437.
 
Coördinatoren pastoraat:
Mw. W. Rechtuyt      tel: 659 5529.
Mw. A. de Korver     tel: 659 5390.
Dhr. H. den Arend     tel: 06 1922 2567.
Ook voor ziektemelding.
Bereikbaarheid pastoraal bezoekers: zie gele kaart.
 
Kanselmededelingen:
Zaterdag voor 20.00 uur in daarvoor bestemde bus aan achterzijde kerk.
 
Scriba:
Dhr. A.J. Bosch         tel: 659 3500.
Van ’t Hoffstraat 40, 1171 AR B”dorp
Email: juupbosch@online.nl
WEBSITE: www.pelgrimskerk.org
Kerkadres: Havikstraat 5.
 
Koster/beheerder:
Mw. H. den Arend    tel: 659 3133.
Roerdompstraat 17a, 1171 HA B'dorp
Email: henrietdenarend@hotmail.com
 
Kerkdienst gemist: http://kerkdienstgemist.nl/assets/196793#.UnVH3PnD-TM
 
Kerkelijk bureau:
Mw. K.G. van Weering-van Wielink
Tel: 659 2246
Mw. E. de Best-Unk  tel: 659 4834.
Maandag open: 19.00-20.00 uur, Karavanserai.
Voor: geboorte, huwelijk, verhuizing, vertrek, overlijden, attestatie. Tel.: 358 1521.
 
Kerkelijk archief:
Maandag open: 10.00-11.00 uur, Roerdompstraat 17a, 1171 HA B’dorp (Karavanserai).
 
MEERKONTAKT:
Voor distributie, (bezorg)klachten, verhuis- en/of overlijdensberichten:
Dhr. G. Slingerland   tel: 659 3532.
Plesmanlaan 36, 1171 EP B'dorp
Email: g.slingerland@quicknet.nl
Mw. B.A. van Tol     tel: 659 4686
Sloterweg 101A, 1171 XJ B'dorp
Vrijwillige bijdragen & giften:
T.n.v.: Protestantse Gemeente
Badhoevedorp-Lijnden.
Bank: NL17FVLB0635800373
Info: I. Gräeve-Koldewijn.
Email: ejpgraeve@hetnet.nl
 
Specifieke giften:
Diaconie:
T.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden, B’dorp.
Bank: NL47FVLB0635810697.
 
Noodfonds:
T.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden, B’dorp
o.v.v. “noodfonds”.
Bank: NL47FVLB0635810697.
 
Zending:
T.n.v.: ZWO Protestantse Gemeente
Badhoevedorp-Lijnden, B’dorp.
Bank: NL69FVLB0635810689.
 
Bloemengroep:
T.n.v.: Kerkvoogdij Hervormde Gemeente, bloemengroep
Bank: NL69ABNA0464202906.
WEBSITE: www.bloemengroep.nl
 
KOPIJ naar: ejpgraeve@hetnet.nl of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie).
Aanleveren woensdag 11 november vóór 18.00 uur. Volgend "MEERKONTAKT" verschijnt 20 november.

 
terug