MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 10; 23 november 2018

MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 10; 23 november 2018
MEDITATIE
Verborgen verleden…
In de TV serie "Verborgen verleden", waar bekende Nederlanders op zoek gaan naar hun voorouders, schieten ze vol als ze die gevonden hebben. Eén van hen zei, dat ze een „hier en nu‟ mens was en niet van te voren had kunnen bedenken, dat ze daar zo emotioneel van zou worden. De andere deelnemers reageerden min of meer vergelijkbaar.

We leven blijkbaar in een wereld, waarin het verleden geen rol van betekenis speelt en als dat toch het geval is, zijn we verrast en emotioneel. Mensen met historisch besef, die bewust in een traditie staan, zijn een minderheid geworden. Velen hebben geen referentiekader meer, die ze kunnen raadplegen op zoek naar een goede manier om met de werkelijkheid en zijn uitdagingen om te gaan. Lopen daardoor in groepen achter de fluitspelers aan met hun goed in de oren liggende deunen zonder zich af te vragen waar ze naar toe gaan. Want, als je niet meer weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe gaat.

Adolf Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco, Joseph Stalin, Nicolae Ceauṣescu, Mao Zedong, Fulgencio Batista, Fidel Castro, en Augusto Pinochet, allemaal leiders met absolute macht uit de vorige eeuw. Zij wisten heel goed waar ze naar toe wilden en hoe ze de fluit moesten bespelen om daar te komen, want zonder volgers zouden ze hun doel nooit bereiken. Velen hebben zo de handen gekust, die ze hebben geslagen.

Het bewust meedoen in een christelijke traditie is dan ook van levensbelang. Niet alleen omdat we de Bron kennen waar we vandaan komen maar ook omdat we, lopend in de voetsporen van hen die ons zijn voorgegaan, weten waar we naar toe gaan. Ons „hier en nu‟ is met die Bron verbonden, hangt niet los in de lucht en geeft perspectief.

De continuïteit is dus gewaarborgd, wat ons ook moge overkomen. Dat bepaalt onze houding en onze blik. Eeuwigheidszondag is het einde van het kerkelijk jaar, maar tevens een nieuw begin. Je moet eerst zijn gegaan, om ergens anders te kunnen komen. En als we ons dan afvragen hoe onze houding zou moeten zijn, krijgen we vanuit de Bijbel genoeg referentiekader aangereikt: Marcus 10: 35 t/m 45. Wij hebben geen verborgen verleden, geen onbekend heden en ook geen duistere toekomst.
Kick Koldewijn.

DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 25 nov 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen EEUWIGHEIDSZONDAG.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 02 dec 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen 1ste Advent.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Missionair Werk.
Zondag 09 dec 10.00 uur: Ds. N. van Doorn (Middelburg). 2de Advent
Collecten: 1. Diaconie. 2. Pastoraat.
Zondag 16 dec 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen 3de Advent
Dienst van Schrift & Tafel.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 23 dec 10.00 uur: Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen) 4de Advent.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Maandag 24 dec 22.30 uur: Ds. B.J. Griffioen Kerstnachtdienst.
10 min vooraf samenzang Collecten: 1. Voedselbank. 2. Kerk.
Autorijdiensten:
Zondag 25 nov Dhr. B. Rechtuyt 659 5529.
Zondag 02 dec Dhr. A. Kamer 659 4826.
Zondag 09 dec Dhr. H. Buurma 659 3218.
Zondag 16 dec Dhr. C.D. Braam 659 6190.
Zondag 23 dec Dhr. R. Hoogeboom 659 5322.

BIJ DE DIENSTEN
We zijn gewend dat in de dienst op Eeuwigheidszondag de families bij het noemen van de naam een licht ontsteken en zo hun geliefden gedenken die zijn overleden. Deze keer zullen, in een wijde schaal met fijn zand, de kaarsjes zijn geplaatst. Deze schaal zal na deze zondag vanaf de Eerste Advent geplaatst worden op een rustige plek bij de icoon en het kruis in de Stiltekapel. Wie naar de kerk komt en dan voor of na de zondagmorgenviering behoefte heeft een licht te ontsteken voor iemand om die speciaal te gedenken, kan dat daar in alle rust doen. Een aansteekkaarsje ligt erbij.
De eerste Adventszondag, 2 december, lezen we een gedeelte van het boek Openbaring (hoofdstuk 8), een boek dat niet veel gelezen wordt in de zondagse dienst. Het vraagt wel wat moed om in de verbeelding van Johannes te komen. Dit literair genre wordt apocalyptiek genoemd. Dat is wel anders dan de eschatologie van de herfst, de eindtijd, maar ze hebben raakvlakken. De herfsttijd en de adventstijd passen in die zin bij elkaar dat de tijd van de voleinding (herfst) en de tijd van de verwachting van de Komst van de Heer wat betreft hun inhoud in elkaars verlengde liggen. De wereld waarin wij leven wordt in de herfst kritisch belicht en dat blijft zo in de Advent. Zo wordt het verlangen naar die komst van de Mensenzoon steeds sterker, met een groeiend besef van de gemeente die de liturgie viert en ervaart hoe dringend die komst is.
De derde zondag van Advent, 16 december (Openbaring 12, 1-17) is weliswaar een zondag waarop gevierd mag worden dat het licht van de Komst van de Messias nadert, toch is de tegenstelling tussen de wereld van het kwaad tegenover het visioen van de komende vredesvorst een spanning die aanwezig blijft. De komst van de Messias gaat same n met die strijd tegen het kwaad. In dit hoofdstuk wordt de figuur van een razende en tierende draak geschilderd, die dan staat tegenover de gestalte van een zwangere vrouw. In een viering waarin we naast de schriftuitleg ook brood en wijn delen, moedigt dat ons aan om ook in de laatste periode van de duisternis te volharden in de verwachting van de Messias en het verlangen naar zijn Komst. Nog een korte tijd van wachten zal het zijn. We hopen met elkaar inspirerende diensten te hebben, die een goede opmaat naar Kerst betekenen voor ons allen.
Hartelijke groet, Bert Griffioen.


BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
2110 Dhr. J.A.M. Baars Hoofdweg 22.
2810 Mw. J.M. Schmidt-Bijl Keizersweg 167 B.
0411 Dhr. & mw. A.J.T. den Arend Roerdompstraat 17.
1111 Mw. M. Beets-Uitgeest Keizersweg 185.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0412 Mw. H.E.J. Stapelvoort-van Oudheusden Keizersweg 165 A.
0812 Mw. G. Krom-Kliffen Kamerlingh Onneslaan 137.
0812 Dhr. W.P.C. Bac Keizersweg 127 B.
1512 Mw. A.A. van de Berg Kamerlingh Onneslaan 131 kamer 240.
2112 Mw. G.J. Schaaf Hermina Maria Dijklaan 20.
2112 Dhr. B. Waterham Einsteinlaan 27.
2112 Dhr. J. Nusselder Keizersweg 113 B
2112 Mw. N.P. de Jong-Schouten Nieuweweg 1.
2412 Mw. J.C. Bijleveld-Beentjes Egelantierstraat 102.
2812 Mw. B. van Gaalen-Nugteren Hoofdweg 200.
2812 Dhr. F.J. Goudappel Reaumurstraat 1.
2912 Mw. A.M. van der Wulp- Bormann Franklinstraat 81.

BEDANKT
Wat ben ik weer vreselijk verwend door de kerk met een heel leuk kaartje en mooie azalea voor mijn verjaardag en een schaal met heerlijk fruit vanwege de Oogstdienst.
Heel hartelijk dank, Roos Pipper.


PROFICIAT
We willen ook vanaf deze plaats het echtpaar Rimmelzwaan-Smit van harte feliciteren met hun huwelijksjubileum. Ruim vijf en twintig jaar zijn zij samen en ervaren hun verbondenheid als een enorm geschenk en zijn er zeer dankbaar voor. Onze hartelijke gelukwensen natuurlijk ook voor hun zoon Floris, bij velen bekend vanwege zijn inzet en medewerking aan het welslagen van de Eetclub op de donderdagavond in de Karavanserai.

AANDACHT VOOR DE EINDEJAARS COLLECTE 2018
Aan het einde van ieder jaar ontvangt u van het College van Kerkrentmeesters een verzoek voor de Eindejaarcollecte.
Voor onze gemeente is dit een belangrijke bron van inkomsten, die we ook dit jaar weer hard nodig hebben om onze plannen te kunnen verwezenlijken.
Een goed gesprek´ is het jaarthema van de Protestantse kerk en wij als Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden sluiten daar graag bij aan.
Als Kerkenraad hopen we dat onze gemeente ook in het nieuwe jaar een plek van ontmoeting is. Een plek waar we met God, elkaar en anderen in gesprek gaan over wat ons bezighoudt. We doen dat bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten voor verschillende groepen: onder andere gesprekskringen, thee met thema, de Eetclub, Vijvergesprekken en het kampeerweekend voor de kinderen. Door diaconaal betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben, dichtbij en ver weg. Door op zondag samen ons geloof te vieren.
Om al deze activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Uw vrijwillige bijdrage is volledig bestemd voor het plaatselijke werk van onze gemeente. We zijn voor een zeer groot deel afhankelijk van deze bijdragen. Daarom vragen we u aan het eind van dit jaar om een extra gift, zodat we al ons mooie werk in het nieuwe jaar kunnen voortzetten. Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die we als Kerkenraad zorgvuldig uitkiezen. De opbrengsten uit deze collecte zijn onder andere ook bestemd voor de motor van de kerkklok van onze kerk die we dit najaar hebben moeten vervangen.
Daarom vragen wij ook nu weer uw bijzondere aandacht voor deze belangrijke collecte! Wij danken u alvast hartelijk voor uw gift! Vriendelijke groet, Marijn Vis, penningmeester.

PASTORAAT
Even enkele korte berichtjes van uit het pastorale team. Het bezoekersteam van de Meerwende heeft afscheid genomen van Eigje van Beem; na jarenlang trouw bezoekwerk heeft zij aangegeven te willen stoppen. Dat spijt ons natuurlijk erg, maar we hebben begrip voor haar besluit en willen haar ook op deze plaats van harte bedanken voor haar inzet in het pastoraat en wensen haar alle goeds toe en Gods zegen voor de toekomst.
Lou van Meeteren wordt lid van het bezoekersteam Meerwende en Inger Albers gaat het team van de Schuilhoeve versterken en daar zijn we erg blij mee.
Ds. Bert Griffioen heeft aangegeven zelf ook de jubilarissen te willen feliciteren. Daarom kunnen de a.s. jubilarissen voortaan een telefoontje van Anneke de Korver verwachten om een afspraak te maken en alleen als u dit zelf vraagt zal er een berichtje in Meerkontakt worden geplaatst. Tot slot: u mag altijd voor uzelf of een ander één van de coördinatoren (zie achterkant Meerkontakt) bellen als u de predikant of ouderling zou willen spreken!
Namens het pastorale team, Lucie Gijzenberg (023 555 1754).


EVEN AANDACHT VOOR DE ROUWSUITE……….
Hoe vergaat het u? Bent u regelmatig bezig met de gedachte aan en de mogelijke organisatie van uw uitvaart? Ik, eerlijk gezegd, liever niet; het leven is nog zo mooi en waard om te leven. Ik voel mij nog prima, dus waarom zou ik bezig zijn met mijn overlijden!
Toch kan er zomaar een einde komen aan ons leven. En als we dan niets is geregeld, besproken of zelfs vastgelegd… zadelen we onze nabestaanden op met al die keuzes en beslissingen. En dát op een moment dat zij er wel het minst op wachten. Zij hebben dan meer dan genoeg aan het verwerken van het verlies, het geven van een plekje aan diegene die er niet meer is en er nooit meer zal zijn.
Daarom is het goed om nú al een aantal praktische zaken te regelen voor dát moment! En dat kunt u doen in samenspraak met echtgenoot/echtgenote, kinderen, vrienden en een uitvaartverzorger…..
Denk daarbij ook aan de mogelijkheden die wij als kerkelijke gemeente kunnen bieden. Niet alleen in spiritueel opzicht, maar ook heel praktisch,
Wij beschikken over een prachtige rouwsuite, waar overledenen kunnen worden opgebaard. Daarnaast kunnen wij uw (ook niet-kerkelijk geïnspireerde) condoleance- en uitvaartbijeenkomsten verzorgen in samenwerking met uw uitvaartverzorger. Wij hebben een aantal vrijwillige gastvrouwen, die u graag informeren.
Daarom zit in dit Meerkontakt de folder van onze rouwsuite. Bewaar deze, bespreek uw wensen met elkaar en ..bel het nummer in de folder (020) 659 3133 om u verder te laten informeren en ruimte(n) te bezoeken.
Harm Jonker, Werkgroep Rouwsuite Badhoevedorp.

OPROEP AAN NIEUWE SCHRIJ(V)(FST)ERS
Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar meditatieschrijvers. Onze vorige oproep heeft helaas geen resultaat gehad. Het kabinet Rutte III regeert nog immer, maar betekent dat dan dat hij het bij het rechte eind heeft over een gebrek aan bereidheid & beschikbaarheid van vrouwen als schrijvers in onze Gemeente?
Dames en heren, wacht niet tot wij aan je deur staan, maar zoek contact met Inger Albers (020 659 3747) jaia@planet.nl of Erik Gräeve (020 388 2505)
ejpgraeve@hetnet.nl.
Tot slot: misschien dat u meer voelt voor een incidentele meditatie ter gelegenheid van een bepaalde al dan niet kerkelijke gebeurtenis en/of maatschappelijke gebeurtenis. Ook dat kan vindt een plek in Meerkontakt. Wij regelen dat uw bijdrage in de gewenste editie gepubliceerd wordt.
Wij bezuinigen niet op menselijk kapitaal in ons meditatiekabinet en sluiten niemand buiten.
De redactie.

MEERKONTAKT
Nu we hierboven toch over het Meerkontakt schreven, direct maar de "spelregels" voor kopij:
Kopij: (bij voorkeur) uw bijdrage elektronisch; dat kan tegenwoordig op diverse wijzen. Zie hiervoor ook de laatste pagina.
Tekstopmaak: lettertype „times new roman‟, „11 pt.‟ en "platte tekst", dus geen aparte regelafstanden. Uiteraard kunnen illustraties (foto‟s) worden toegevoegd, maar dienen (op papier) wel toonbaar te zijn. Bent u minder handig met tekstverwerking? Liever kopij in afwijkende opmaak dan geen kopij!
Houdt rekening met het uiterste aanlevertijdstip: 18.00 uur. Informeer vooraf de redactie bij overmacht. kopij moet dan nog langs veel schakels voordat Meerkontakt bij u is! Kopij wordt door ons ook doorgestuurd naar de beheerder van de onze Pelgrimskerksite (zie de laatste bladzijde van dit Meerkontakt) en daar komt uw bericht altijd sneller beschikbaar voor lezers!
Aanmelden Meerkontakt via e-mailversie? Stuur: g.slingerland@quicknet.nl een berichtje. Zo komt Meerkontakt elektronisch bij u thuis.
De redactie.


KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
EETCLUB:
Woensdag 19 december vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.

Opgeven vanaf woensdag 5 december 09.30 uur bij:
Anneke de Jongh tel: 659 3339, achdjongh@planet.nl.
Nel Biemond tel: 659 4875, nel.biemond@kpnmail.nl.

"Het christelijk geloof, een eigentijdse introductie"
Aad van Egmond, voor velen een bekende en vertrouwde naam, die hier jaren lang predikant was schreef een boek en presenteerde dat afgelopen week in ‟t Trefpunt in Bennebroek. Onder de titel Het christelijk geloof, een eigentijdse introductie, verscheen een mooi en zeer leesbaar uitgebreid werk. Op de achterkant schrijft hij onder andere dat het boek helderheid wil verschaffen over een God die onvoorwaardelijke liefde in volmaakte vrijheid is. Een bevrijder pur sang: de God van de Bijbel en de God van het christelijk geloof.
Mijns inziens is het boek het zeer waard om eens met een leesgroep of gesprekskring in onze gemeente aan te vatten (het geheel of delen ervan). Vervolgens is het ook heel aardig om Aad zelf dan eens uit te nodigen op een avond en hem erover te spreken. (mei?) Hij heeft me al gezegd wel te willen! Vanaf deze plek willen we hem in ieder geval van harte gelukwensen met deze prestatie. En dan is nu na zeven jaar van werken en creatief zwoegen voor hem een periode afgerond en heeft hij echt vrij. (zijn eigen woorden!).
Bert Griffioen.


MATINEECONCERT SLOTERKERK
CECILIA INTERNATIONAL CHOIR MET CHRISTMAS CAROLS
Zondagmiddag 16 december a.s. om 15.00 uur organiseert de Stichting "Vrienden van de Sloterkerk" in de Sloterkerk, Osdorperweg 28 te Amsterdam een optreden van het beroemde CECILIA INTERNATIONAL CHOIR uit Den Haag. Wat is er mooier dan in de decembermaand de wereldberoemde Christmas Carols zoals het „Holy Night‟ te beluisteren in het sfeervolle interieur van de Sloterkerk? Dit veelgevraagde koor is een begrip onder vele liefhebbers en kenners van o.a. de Cristmas Carols. Voor informatie de website: www.cecilia-choir.com en www.sloterkerk.nl. De toegangsprijs is €10,-. Na afloop een gratis consumptie in het wijkgebouw Vink en Boer. Behalve thee of koffie ook glühwein!
Reserveren: concert@sloterkerk.nl. Bert Stilma.


KERSTCONCERT HAARLEMMERMEERS MANNENKOOR
Zaterdagavond 15 december a.s. geeft het Haarlemmermeers Mannenkoor „Zang en Vriendschap‟ (HMZV) een Kerstconcert in Kerkgebouw P.G. De Rank in Nieuw-Vennep.
Het koor met rond 50 zangers, al meer dan 85 jaar een begrip in de Haarlemmermeer, krijgt bij dit sfeervolle concert medewerking van: Annelies van der Vlies, mezzosopraan, Gerrit van der Heide, tenor, Herman Rouw, vleugel, Klaas Koelewijn, orgel, Algehele muzikale leiding: Roland Bosma.
Uitgevoerd worden o.a.: ‟t Is geboren het Goddelijk Kind, Transeamus, Panis Angelicus, Ave Maria, On Christmas Night, Still Still Still, Weihnachtsglocken, Stille Nacht, Die Könige, Heilige Nacht, Cantique de Nöel, Do you hear what I hear, What child is this, The Angel Gabriël, Mary‟s boy-child, The Lord‟s prayer, In the bleak midwinter, Oh thou that tellest good tidings, The first Norwell, Little drummer boy, Feliz Navidad. Ook zijn er meerdere momenten van samenzang.
Toegangsprijs € 12,50 (incl. pauzedrankje), kinderen € 6,25. Aanvang: 20:00 uur, zaal open: 19:30 uur. Kaarten verkrijgbaar bij Lex van Saarloos, tel. 06 2813 2074 of ondergetekende. U bent van harte welkom!
Peter Roodenburg, tel. 06 4885 7599.


ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
20 november MIK koorproject 20.00 uur.
25 november Eeuwigheidzondag 10.00 uur.
26 november Moderamen 19.30 uur.
27 november MIK koorproject 20.00 uur.
28 november MIK vergadering 20.00 uur.
30 november Consistorievergadering 09.30 uur.
30 november Geloven in de wandelgang 14.30 uur.
03 december Werkgroep Liturgie 20.00 uur.
04 december MIK koorproject 20.00 uur.
10 december Kerkenraad 20.00 uur.
11 december Raad van Kerken 13.45 uur.
11 december MIK koorproject 20.00 uur.
12 december Werkgroep Kerkdiensten 20.00 uur.
 
terug