MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 09; 26 oktober 2018

MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 09; 26 oktober 2018

MEDITATIE
Egypte, een land van eenvoud en eeuwenoude tradities.
Reizend over de Nijl, bericht ik u over onze ervaringen van de afgelopen dagen. Volledig in de watten gelegd door vriendelijke, behulpzame mensen proberen wij een stukje oude beschaving van Egypte op te doen. Wij bezoeken als toerist de oude tempels en koningsgraven. Wij laten ons imponeren door de grote bouwwerken die al 3200 jaar geleden gebouwd zijn. Meesterstukken wat betreft architectuur en manier van bouwen. Dat daar toen werklieden voor gebruikt werden die als slaven werden behandeld, moge gezien die tijd duidelijk zijn. Wat opvalt is dat mensen hier van geslacht op geslacht het vak van hun vaders leren en overnemen. (De steenhouwers uit het oude Egypte hebben de kennis en kunde van het werk overgedragen aan hun kinderen.) Zo kan het dus gebeuren dat bij het maken van het restauratiewerkzaamheden aan de oude tempels gebruik gemaakt wordt van de kennis en kunde die al die jaren zijn overgedragen.
De familiebanden worden hier erg in ere gehouden. De zonen nemen het werk van de vaders over en geven dit weer door aan hun kinderen. Op deze wijze kan men als veehouder, steenhouwer, boek/papiermaker met weinig, goed leven. Voor westerlingen, waar het vaak toch ook om status gaat, is deze manier van leven en werken veelal niet te begrijpen.
Wij gebruiken alle hulpmiddelen die ons ter beschikking staan om dat te doen wat wij willen doen. De stuurman en kapitein van onze boot varen op het zicht en de stroom van het water. Zij gebruiken geen kompas en andere hulpmiddelen. Zij zoeken zich een weg over het water, zoals zij jaren geleden geleerd hebben.
En ik? Ik kijk met ontzag naar wat wij onderweg tegenkomen. Begrijp soms gewoon niet goed hoe mensen hier leven en gelukkig zijn. Tevreden zijn met wat je hebt en wat je krijgt. Geloof er in hebben dat je met elkaar samen kunt werken, leren en werken. Als geloofsgemeenschap zoek je naar de gemeenschappelijke boodschap die beschreven staat en zoek je naar de juiste interpretatie die past in onze tijd, onze manier van leven. Maar onze manier van leven is iets ingewikkelder dan in de tijd waarin de verhalen zijn opgeschreven. Soms vraagt het van ons om terug te gaan naar de basis van alles. Terug te keren naar de bron. Zorgen en omzien naar elkaar, delen wat je hebt met mensen die dat niet hebben. Respecteren dat anderen, die onderling ook naar elkaar kijken, op een andere manier invulling geven aan hun leven en daarmee gelukkig zijn, en dat wij onze manier van denken en leven niet zomaar moeten willen kopiëren naar anderen. Ik denk dat wij met gepaste eerbied moeten kijken naar en leren van mensen, die zo op het eerste oog niets hebben maar toch gelukkig samenleven, leren, werken, en vooral omzien naar elkaar.
Harry den Arend.

DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 28 okt 10.00 uur: Ds. J.C. Bos (Heemstede).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 04 nov 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen OOGSTDIENST.
Collecten: 1. Zending. 2. Kerk.
Zondag 11 nov 10.00 uur: Ds. M. Meiring (Luchthavenpastoraat) ZWO.
Collecten: 1. Binnenlands diaconaat. 2. Kerk.
Zondag 18 nov 10.00 uur: Ds. R. Prent (Amstelveen).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 25 nov 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen EEUWIGHEIDSZONDAG.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 02 dec 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen. 1ste Advent.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Missionair Werk.

Autorijdiensten:
Zondag 28 okt Dhr. D.J. Tolsma 6197638.
Zondag 04 nov Dhr. C. Zorge 023 5551 275 of 06 5326 0243.
Zondag 11 nov Dhr. F.J. Goudappel 659 4876.
Zondag 18 nov Dhr. D. Hijstek 659 5240 of 06 1141 5575.
Zondag 25 nov Dhr. B. Rechtuyt 659 5529.
Zondag 02 dec Dhr. A. Kamer 659 4826.

BIJ DE DIENSTEN
De Oogstdienst, 4 november, is een kleurrijke dienst waarin we onze dank aan God zullen uitdrukken door wat we lezen, zingen, bidden en delen met anderen van de gaven die we hebben ontvangen. Psalm 30 en Mattheüs 6 (19-34) zullen daarbij in deze viering onze leidraad zijn. Neemt u allen, als u huiswaarts gaat, wat bakjes mee om die te verspreiden over de vele adressen?
25 november is het Eeuwigheidszondag. De namen worden genoemd van allen die dit jaar zijn overleden. Met passende muziek, gedachteniskaarsen, gebeden, liederen en sprekende teksten willen we hun namen koesteren. Het thema zal zijn: „koester de namen die wij hier gedenken‟. Alle familieleden zijn uitgenodigd om speciaal te gast te zijn in onze gemeenschap. We hopen allen die bij dit gedenken intens zijn betrokken een goed moment van troost te bieden.
Bert Griffioen.


BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0209 Mw. W.C. Knibbe-van Veen Nieuwe Meerdijk (voor revalidatie:
Hof van Sloten, Amsterdam).
0909 Dhr. G. Hoogendam Sperwerstraat 5.
1609 Mw. H. Koenen-van Dam Keizersweg 173A.
2309 Mw. I.J. Kreuzen-Eilander Keizersweg 93.
3009 Fam. Streefkerk-Alink Geraniumlaan 45.
0710 Mw. A.G. Kiers-Jongeneel Kamerlingh Onneslaan 131, K108.
1410 Dhr. J. van Kooten Hoofdweg 322.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE (LOPENDE MAAND)
0710 Mw. C. Binnekade Einsteinlaan 67.
1010 Mw. R.M. Pipper-Ceuleers Begoniastraat 32.
1210 Mw. W.C. Tolsma-van Ginkel Zuiderakerweg 40.
1210 Mw. W.C. Dekker-Westerveld Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 226.
1510 Mw. C.E.A. van der Bliek-van der Pijl Kraayveld 11.
1510 Dhr. P. Verhoef Goudsbloemlaan 10.
2010 Mw. A. Visser-Verloop Franklinstraat 4.
2310 Mw. L. Heemelaar-de Vries Zernikehof 18.
2410 Mw. P.J.G.H. Mulder-Jeltema Marconistraat 20.
2810 Mw. Z.G. Evers-van Beemdelust Wattstraat 21.
2910 Mw. M. Kromhout-Kliffen Kamerlingh Onneslaan 131.
3110 Mw. O. Brink-Loen Pascalstraat 28.

0611 Dhr. C.J. Streefkerk Geraniumlaan 45.
1211 Dhr. J.H. van Dijk Torricellistraat 16.
1811 Mw. B.A. van Tol Sloterweg 101A.
2011 Dhr. C.N. Hogenhout Parkietstraat 29.
2211 Dhr. J. van Kooten Hoofdweg 322.
2711 Mw. G.C. Kliffen Sloterweg 81/22.
3011 Mw. W.M.F. Boter-de Die Nieuwe Passeerdersstraat 180.

BEDANKT
Blij verrast was ik zondag 26 augustus jl. toen Marianne Zorge mij prachtige bloemen bracht namens u allen. Heel veel dank daarvoor.
Ineke Uittenbogaard.


Lieve gemeenteleden,
Wij willen u bedanken voor uw gulle gaven tijdens de collecte voor het kampweekend van de kinderdienst, dat was op 17 juni. Zaterdag 30 juni zijn wij naar Epe gegaan met 14 kinderen en 5 begeleiders. Het was een zonovergoten weekend. Een compliment aan de kinderen die, ondanks de warmte, heel enthousiast aan de spelletjes hebben meegedaan waaronder een bijbelrenquiz. Natuurlijk hebben we na het waterballonnentrefbal ook een watergevecht gehouden. Zondagochtend ging de buitenkerkdienst over de Tien Geboden. Dominee Bert was hiervoor naar ons toe gekomen en had een mooie liturgietafel gemaakt. De jonge kinderen hebben het gebed voorbereid, de oudere kinderen hebben samen met de dominee de preek gemaakt. Moe maar voldaan kwamen we zondag aan het einde van de middag weer bij de Karavanserai aan.
Nogmaals dank voor uw bijdrage aan het mooie weekend, waarin wij als leiding de kinderen hebben zien genieten en daar zelf enorm van hebben genoten!
Namens de leiding, Wilma van Andel.


Onderscheiding kerkorganist
Toen mij als jochie van 14 jaar gevraagd werd voor het eerst een kerkdienst te begeleiden in de dorpskerk van Nieuwveen was dat achteraf gezien een keerpunt in mijn muzikale ontwikkeling. Het was mijn eerste kennismaking met een pijporgel. Voor die tijd had ik alleen nog maar op een harmonium gespeeld. De klank van het instrument betoverde mij zo, dat ik vanaf dat moment verliefd werd op het pijporgel, een liefde die nooit meer is verdwenen.
In de jaren die volgden, stimuleerden mijn leermeesters mij om bij een koor te gaan werken als hulpje bij het instuderen en begeleiden van nieuwe koorwerken. Een leerproces waarbij je in de praktijk heel veel leert over hoe je moet begeleiden en hoe je kunt zien wat een dirigent van een koor en een begeleider verwacht. Een ontwikkeling die eigenlijk nooit stopt, omdat in de loop van de jaren zowel het orgel als de koormuziek veranderen en de koorleden en begeleider zich hierbij moeten aanpassen. Als je zo bezig bent, vliegt de tijd voorbij.
Toen op 16 september 2018 aan mij het draaginsigne in goud met briljant werd uitgereikt voor de functie van kerkorganist/kerkmusicus was het voor mij een geweldige verrassing, al kon ik mij op dat moment niet zo goed voorstellen dat mijn eerste kerkdienst als organist al ruim 60 jaar geleden was. Langs deze weg nogmaals mijn hartelijke dank voor deze bijzondere onderscheiding.
Theo Kooij.


Afscheid………..maar gelukkig niet helemaal!
Er zijn mensen binnen onze gemeente, die al zó lang actief meedoen met allerlei zaken dat je eigenlijk niet meer weet hoe lang eigenlijk. Zo iemand is dus ook "onze" Kees Braam! Niemand kan eigenlijk meer aangeven hoe lang Kees eigenlijk al deel uitmaakt van het College van Kerkrentmeesters (CvK) en al helemaal niet hoe lang hij al actief betrokken is bij het wel en wee van onze gemeente als hulpkoster bij kerkdiensten als Henriët afwezig is, EHBO-ondersteuning als dat nodig is, helpen met bouwkundig- en technische advies als daarom wordt gevraagd en ga zo maar door. En áls iemand als Kees dan ook aangeeft dat hij het voor wat betreft vrijwilligerswerk toch wat rustiger aan wil doen en zich dus na héééél veel jaren eindelijk uit het CvK wil terug trekken, dan kun je niet anders dan hiervoor heel veel begrip hebben. Dat neemt natuurlijk niet weg dat iedereen die met Kees te maken heeft gehad in kerkelijk verband of daarbuiten dit niet erg jammer vindt. Waar vindt je immers iemand die van zóveel zaken zóveel afweet en altijd een oplossing bedenkt. Maar toch: Kees, wij begrijpen ontzettend goed dat je (eindelijk) ook wat meer aan jezelf, je vrouw, je gezin en andere zaken wilt denken. We zijn je heel veel dank verschuldigd voor alles dat je voor de kerk en onze gemeente hebt gedaan. We wensen je daarom alle goeds en hopen dat je zult genieten van wat meer "vrije tijd".
En…Kees zou Kees niet zijn als hij niet direct een paar intimi heeft aangegeven hem zéker even te bellen als er een kort, praktisch probleem is waarbij hij van dienst kan zijn. Waar vindt je zo‟n man?! We zullen er zeker geen misbruik van maken, maar als de nood aan de man is… Het ga je goed Kees en graag tot ziens binnen de gemeente op een andere manier dan "doenerig" en druk.
Harm Jonker.


IN MEMORIAM GEERTJE MARIA CORNELIA VAN KOOTEN -SLOOTWEG
Woensdag 19 september namen we in de Pelgrimskerk afscheid van Gé van Kooten.
Gé werd geboren in een groot gezin en groeide op in de Haarlemmermeer. Ze werd de geliefde echtgenote van Jurie van Kooten en zij kregen een zoon, twee dochters en zes kleinkinderen. Het feit dat Gé gereformeerd was en Jurie hervormd, betekende in die tijd van hun verloving, begin jaren vijftig nog een behoorlijke hobbel voor de ouders: de huwelijksinzegening zou plaatsvinden in de Geloof en Liefde kerk van Lijnden. Het werd een intens moment in oktober 1956.
Gé was een lieve vrouw, die gewend was hard te werken, had geleerd op de Nijverheidsschool, naald en draad kon hanteren. Zij was een moeder en oma die genoot van de kinderen en kleinkinderen. Ook de reizen naar familie in Amerika en de vakanties met Jur en de kinderen waren bijzondere momenten. Gé was geen mens met een uitgesproken mening. Ze was van jongs af gewend geraakt aan het boerenbedrijf dat dagelijks ter sprake was, al had ze zelf misschien wel eens anders gewild.
De laatste jaren werd haar leven geestelijk en ook lichamelijk zwaarder. We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen dat ze bij de momenten van verdriet door goede herinneringen bemoedigd en getroost zullen zijn. We vertrouwen haar toe in de hand van de Barmhartige God, die eeuwige Licht is. Dat haar gedachtenis allen die haar nu missen tot zegen zal zijn.
Bert Griffioen.


KERKELIJKE STAND
GEHUWD:
2605 Mw. M. Maas Mw. M. van Nienes-Maas.

OVERLEDEN:
0908 Dhr. B.M. Eilander Kamerlingh Onneslaan 131.
1309 Mw. G.M.C. van Kooten-Slootweg.
UITGESCHREVEN:
2009 T. Reemer Egelantierstraat 58.
0710 Dhr. En mw. Drenth-Mast Keizersweg 225B.
NIEUW INGEKOMEN:
1309 Mw. A. Rip Kamerlingh Onneslaan 131.
2009 Dhr. & mw. C. Kooy-Busseler Franklinstraat 147.
2409 Mw. G. Remmers Keizersweg 23 (was gastlid).
2609 Dhr. & mw. Steelink-Schouwenburg Keizersweg 257.
1110 Mw. E.W.J. van Scheltinga-Steinrath Geraniumlaan 87.
VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE: naar:
0509 Fam. J.W. Akoela-Dekker Pa Verkuijllaan 199.
VERHUISD: naar:
1408 Dhr. B.R. van Geldrop Heerhugowaard.
2908 Mw. J.L. Ebbenhout Almere.
VERTROKKEN: naar:
1708 Dhr. L.K. Bast Amsterdam.
0509 Mw. F.J.M. Kuijsten Waalwijk.

UITNODIGING GEMEENTEAVOND
Donderdag 12 november nodigt de Kerkenraad u van harte uit in de Karavanserai en starten wij om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie & thee.
Onderwerpen:
Jaarrekening 2017 en begroting 2019* - Marijn Vis.
Toekomst van onze gemeente - Harry den Arend.
Pauze.
Plan pastoraat - Lucie Gijzenberg.
Beamergebruik - ds. Bert Griffioen.
Wie de stukken per mail wil ontvangen: geef dat door aan juupbosch@online.nl. Juup Bosch, scriba.

Uit de Kerkenraad:
Verdere bijzonderheden en persoons-/functieveranderingen:
In het kader van de gewijzigde privacy wetgeving worden de consequenties voor onze gemeente bezien.
In de Stiltetuin is - op de ronde verhoging die vroeger op het podium onder de lessenaar stond- een grote vaas geplaatst waarin de spiegeltjes van vorige jaren worden gedaan.
Annette Sikkel heeft om gezondheidsredenen besloten geen tweede termijn als diaken te aanvaarden.
Wilma van Andel is benoemd tot lid van de Provinciale Staten voor het CDA en stopt daarom per november als ouderling.
Jeanne Dees is bereid aan te blijven als ouderling; zij gaat zich bezighouden met pastoraat.
Rita Braam, Ien Moens en Roelie Bentschap Knook blijven nog lid van de diaconie.
Juup Bosch zou in oktober moeten aftreden, maar mag nog een half jaar aanblijven. Daarna mag hij zijn werkzaamheden voortzetten, mits iemand anders van de Kerkenraad gedurende vijf maanden wordt benoemd als handtekeningbevoegde namens onze gemeente. Tegen die tijd informeren we u daarover.

SAMENSTELLING KERKENRAAD PER NOVEMBER 2018:
Ouderlingen:
A.J.T. (Harry) den Arend, voorzitter Kerkenraad (vz KR).
H. (Harm) Jonker, vz College van Kerkrentmeesters (CvK), 2e vz KR.
A.J. (Juup) Bosch, scriba.
L.W. (Lucie) Gijzenberg-van de Weg, pastoraat.
A.J. (Jeanne) Dees-Prevo, pastoraat.
G. (Greet) Boersma-de Groot, Commissie Erediensten.
M. (Marijn) Vis, kerkrentmeester, penningmeester CvK.
F.E.K. (Frank) Bentschap Knook, kerkrentmeester.
Diakenen:
R.I. (Rita) Braam-Tolsma, secretaris.
H. (Henk) Kamerman, penningmeester.
C.B. (Ien) Moens-Roubos, „e Schuilhoeve‟.
A.R. (Roelie) Bentschap Knook-Knibbe.
A.S.H. (Anneke) de Jongh-de Vries.
M. (Marianne) Zorge-Kooij.
Ds. B.J. (Bert) Griffioen.

DIACONIE - OOGSTDIENST
Zondag 4 november is het Oogstdienst en worden er weer fruitbakjes uitgedeeld aan gemeenteleden vanaf 85 jaar, We hopen dat er weer velen zijn die ons willen helpen met wegbrengen, Daarvoor alvast onze hartelijke dank. Ook zaterdag 3 november kunnen wij uw hulp gebruiken bij het maken van de bakjes. Dit is 's morgens om 10.00 uur in de koffieruimte van de kerk. Komt u ook eens meehelpen het is heel fijn om te doen en altijd heel gezellig.
Namens de diaconie, Ien Moens.


PASTORAAT – TERUGBLIK DIENST SCHUILHOEVE
Zondagmiddag 30 september hadden wij een dienst in de Schuilhoeve waar onze predikant Bert Griffioen voorging. Wij werden muzikaal begeleid door Nico van Driel. Het was een mooie dienst waarin we ook het Avondmaal hebben gevierd. Onze collectedoel was Sulawesi en bracht €64,25 op; een mooi bedrag. Na de dienst dronken we met elkaar koffie of thee en hadden nog fijne gesprekken. Het was goed om zo samen te zijn.
Namens het pastorale team van de Schuilhoeve, Ien Moens.


OPROEP VOOR DE KERSTMORGENVIERING
Voor de kerstmorgenviering hebben we het plan opgevat er een levende kerststal ín de dienst van te maken. Daarvoor zijn wat rollen en/of voorbereiders nodig (m/v) zoals iemand die mee helpt een stukje decor te maken of een gast in de herberg wil spelen of herder of engel wil zijn. Geïnteresseerd om hier aan bij te dragen? Opgeven bij Marieke Jonker: mail naar jufmariekejonker@hotmail.com.

„IK ZAL JE NOOIT VERGETEN‟
HERDENKINGSBIJEENKOMST - 3 NOVEMBER, DORPSHUIS BADHOEVEDORP

Ook dit jaar organiseert Memento een herdenkingsbijeenkomst voor Badhoevedorpers en omwonenden van Badhoevedorp, hun familie en vrienden. Ook kinderen zijn van harte welkom.
Op deze bijeenkomst willen we samen stilstaan bij onze dierbaren die zijn overleden. Zoals dat vaak ook begin november op begraafplaatsen en in kerken gebeurt, scheppen wij in ons dorpshuis een bijzonder moment van gedenken met muziek, verhalen en gedichten. Er worden kaarsjes aangestoken en de namen van onze overleden dierbaren worden genoemd. U wordt vanaf 15.30 uur verwacht. Om 17.00 uur besluiten we deze bijeenkomst. De kosten zijn €5,- incl. een hapje en een drankje.
Een ieder die geïnteresseerd is de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen, is van harte welkom. U kunt deze middag, als u dat wenst, een foto of een ander aandenken meenemen. Mocht u uw verhaal met de hele groep willen delen dan zouden we dit graag van tevoren willen weten.
Het initiatief voor deze bijeenkomst komt vanuit de werkgroep Memento, een samenwerkingsverband van maatschappelijke - en zorgorganisaties en kerken in Badhoevedorp. Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met: mementobhd@gmail.com of tel. 06 1977 4647.
Greet Boersma.

STEMMEN VOOR TOP-2000 DIENST 30 DECEMBER
Er komt weer een Top-2000 kerkdienst in de Pelgrimskerk en wel zondag 30 december om 15.00 uur.
Ds. Martijn van Leerdam uit Osdorp/Sloten zal deze dienst leiden. Ditmaal is er een live band, „Ithaka‟, van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. En ook nieuw: u bepaalt welke nummers er gespeeld zullen worden! Aangezien de band de nummers moet instuderen, vindt de stemming over de nummers nu plaats. De stemming sluit op 30 oktober via: www.top2000kerkdienst.nl/badhoevedorp.
Er staan al veel nummers in de lijst op de website, maar u kunt ook nog uw eigen nummer toevoegen. Ook kunt u er een motivatie bij zetten en daarbij aangeven of u deze wilt delen tijdens de dienst, of dat uw motivatie gebruikt mag worden met uw naam erbij of anoniem of helemaal niet.
Deze dienst wordt voorbereid in samenwerking met de gemeente Osdorp/Sloten, zij hebben die avond een Top-2000 dienst met dezelfde band.
Namens de voorbereidingsgroep, Wilma van Andel.

RAAD VAN KERKEN - HERDENKING SCHIPHOLBRAND IN TWEE DELEN
Eind oktober herdenkt het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer, waarin onder andere kerken, Humanistisch Verbond, Amnesty International en twee Moslimgroepen samenwerken, de Schipholbrand van 2005. De laatste jaren gebeurt dat altijd in tweeën: een herdenking bij het monument bij de plek van de brand en een thema-avond.
Vrijdag 26 oktober vindt de herdenking bij het monument plaats. Die dag in 2005 ging ‟ avonds laat in het cellencomplex op Schiphol-Oost het brandalarm af. Dat gebouw is inmiddels verplaatst naar Schiphol-West, maar vlakbij de oude plek staat een klein monument, achter Breguetlaan 67 in Oude Meer. Hoogtepunt tijdens de sobere herdenking is het noemen van de elf namen van de slachtoffers. Protestkoor Morrend Volk verleent muzikale medewerking. De herdenking is van 19.00-19.30 (ca.) uur. Iedereen is welkom en wordt gevraagd om bloemen mee te nemen.

Woensdagavond 24 oktober 2018 – UMBGROVE
Er is veel te doen rond Nederland en asielzoekers. Welke richting gaan we op? En is het beleid wel consistent en duurzaam genoeg. Bijna dagelijks wordt er in de media over gesproken. Van belang is de „ritische‟roman van Arthur Umbgrove "Wat we weten". Hij concludeert op grond van gedegen onderzoek in zijn roman dat „e te veel niet weten‟om een oordeel te vellen over het asielbeleid. Niettemin draagt hij voldoende materiaal aan om vast te stellen dat het huidige asielbeleid tenminste voor verbetering vatbaar is. Umbgrove komt op 24 oktober 2018 naar de Bibliotheek van Hoofddorp (theater Meerse) op uitnodiging van het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer. Aanvang 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.30 uur met koffie, gesprek & drankje na afloop. Toegang €10,-.
Paul Boersma.


KLOOSTERWEEKEND 14/16 JUNI 2019.
Ieder jaar brengen we met een aantal mensen een weekend door in een klooster en leven we mee in het levensritme van de monniken. Voor sommigen is het een jaarlijkse ervaring, voor anderen een eerste of een hernieuwde kennismaking. Voor iedereen geldt dat het verblijf in een stilteklooster een boeiende en spirituele ervaring is.
Voor een weekendverblijf in een klooster is veel belangstelling. Alle kloosters zijn snel vol geboekt. Het is dus noodzakelijk om ruim op tijd te reserveren en zelfs dan is de keus nog vaak beperkt. We hebben van vrijdagmiddag 14 juni tot zondag 16 juni 2019 kunnen reserveren in Abdij Koningshoeven, een trappistenklooster in Berkel-Enschot (bij Tilburg). In dit bijzondere klooster zijn we al eerder te gast geweest. Het is nog ver weg en duurt nog best lang, maar we willen deze datum toch vast doorgeven. Mocht u erover denken om ook een paar dagen het kloosterleven en de getijdengebeden mee te beleven of al van plan zijn om mee te gaan, dan kunt u met uw verdere planning hiermee rekening houden.
Voor informatie en/of opgave kunt u altijd bellen. Nan Sikkel (tel: 659 3562/06 1594 9549) ; Bert Griffioen (tel: 337 6412/06 1203 6990).


KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
EETCAFÉ:
Donderdag 15 november vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.

Opgeven vanaf woensdag 31 oktober 09.30 uur bij:
Anneke de Jongh tel: 659 3339, achdjongh@planet.nl.
Nel Biemond tel: 659 4875, nel.biemond@kpnmail.nl.
Programma Eetclub 2018-2019.
(let op! afwijkende dagen).
Data: Aanmelden:
Woensdag 19 december vanaf woensdag 5 dec, 09.30 uur.
Donderdag 17 januari vanaf woensdag 3 jan, 09.30 uur.
Donderdag 21 februari vanaf woensdag 6 feb, 09.30 uur.
Donderdag 21 maart vanaf woensdag 6 mrt, 09.39 uur.
Donderdag in april moeten nog vrijwilligers worden gevonden.
Opgeven bij:
Anneke de Jongh tel: 659 3339, email: achdejongh@planet.nl.
Nel Biemond tel: 659 4875, email: nel.biemond@kpnmail.nl

T(hee) & T(hema)
Onder deze titel hebben wij in deze zomer in de Pelgrimskerk drie thema‟ beluisterd en besproken. Er was veel animo voor. Wij hebben dan ook eensgezind besloten nog een middag te organiseren, maar dan wel in de HH Engelbewaarderskerk en nog voor de feestdagen. Het thema is dan: GEBRUIKEN EN RITUELEN.
In het dagelijks leven hebben we veel rituelen, maar ook in het kerkelijk gebeuren én zo ook in de kerk. Rituelen geven houvast en structuur in ons leven, maar ook een beetje mystiek. Hoe spelen die een rol in ons dagelijkse doen en laten? Pastor Loek Seeboldt probeert met ons hier dieper op in te gaan. Dit gaat gebeuren op: Dinsdag 20 november a.s.
We beginnen om 14.30 uur en stoppen om 16.00 uur. De ingang naar de Pastorie is aan de Adelaarstraat 15. Thee & koffie staan klaar en wellicht ook warme chocolademelk.
VOEL & WEET U WELKOM. Afra, Anneke, Ina, Fiet, Lucie en Truce.

KERKCAFÉ BADHOEVEDORP – 9 NOVEMBER MET ANNEMARIE BUSSER (AMNESTY).
Vrijdagavond 9 november 2018 zal in het kerkcafé in Badhoevedorp (Havikstraat 3) als gast aanwezig zijn Annemarie Busser (Amnesty International). Zij heeft een zeer inzichtelijke studie gemaakt van het uitzetbeleid van Nederland van niet-toegelaten asielzoekers, en uitgeprocedeerde en gedocumenteerde, in Nederland verblijvende, mensen. Kerkcafé is open vanaf 18.30 uur. Om 18.45 uur krijgt Annemarie het woord. Een caféavond met live muziek en hapjes en drank! Vier keer per jaar vindt Kerkcafé plaats - steeds met een bijzondere gast. Deze avond wordt georganiseerd in afstemming met het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer.
Paul Boersma.


AANDACHT VOOR BIJBEL - DOWNLOAD DE APP MIJNBIJBEL
Zondag 28 oktober is Bijbelzondag. Dan vieren honderden kerken in Nederland en Vlaanderen de kracht van Bijbelverhalen. Voorop staat de dankbaarheid dat de Bijbel hier vrijuit en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema van Bijbelzondag 2018 is „Met andere ogen‟
Het thema van dit jaar komt uit het verhaal van de genezing van Bartimeüs uit Marcus 10. Het NBG stelt gratis materiaal beschikbaar om Bijbelzondag tot een feestelijke dag te maken voor jong en oud. Er worden ook tips voor de kerkdienst geboden, en een exegetische schets over Marcus 10 met een verrassend tekenfilmpje en een speciale aflevering van Bijbel Basics, de kindernevendienstmethode voor de leeftijd van 4-12 jaar. Alle materialen zijn kosteloos te verkrijgen:
www.bijbelgenootschap.nl/projecten/bijbelzondag. En in veel kerken wordt gecollecteerd voor bijbels voor schoolkinderen in Kenia (elke kind een eigen bijbel), mede omdat die voor ouders vaak te duur zijn.
Als u de app mijnbijbel download dan vindt u al het materiaal. Het door kinderen gemaakte filmpje is een aanrader.
Info: Paul Boersma 06 5175 4042 paulboersma49@kpnmail.nl
.

MATINEECONCERT SLOTERKERK
Zondag 21 oktober is om 15.00 uur in de Sloterkerk, Osdorperweg 28 te Amsterdam een (vervolg) optreden van een strijkersensemble met een twaalftal musici van het Koninklijk Concertgebouworkest. Op het programma staat o.a. het beroemde vijfde Brandenburgs concert van J. S. Bach centraal. Verder werken van o.a. Telemann. De klavecinist is David Schlaffke. Prijs: €0,-, kinderen gratis. Na afloop is er een gratis consumptie in het wijkgebouw pal achter de kerk. Reserveren via concert@sloterkerk.nl. Zie verder: www.sloterkerk.nl.
Bert Stilma.


ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
29 oktober Moderamen 19.00 uur.
29 oktober Kerkenraad 20.00 uur.
30 oktober Werkgroep Liturgie 20.00 uur.
01 november Raad van Kerken 15.30 uur.
06 november College van Kerkrentmeesters 20.00 uur.
06 november Diaconie 20.00 uur.
08 november Kinderdienst vergadering 20.15 uur,
09 november Kerkcafé (m.m.v. Annemarie Busser) 18.30 uur.
12 november Gemeenteavond (Karavanserai) 20.00 uur.
13 november MIK koorproject 20.00 uur.
15 november Commissie Eredienst 20.00 uur.
16-18 november Kloosterweekend 25+groep
20 november MIK koorproject 20.00 uur.
26 november Moderamen 19.30 uur.
 
terug