MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 06; 22 juni 2018

MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 06; 22 juni 2018
MEDITATIE 
Rust en bezinning.

Deze maand worden een heleboel zaken afgehandeld. Deelnemers aan een eindexamen hebben net de uitslag binnen en beginnen aan een nieuwe uitdaging in hun leven. Kerkelijke activiteiten worden deze of begin volgende maand afgesloten. Op het werk bekijkt men wat er nog te doen is voordat de vakantie begint. Ook Jezus trok zich na grote drukte en gesprekken terug, om zich in alle rust op te laden voor de volgende ontmoetingen, uitdagingen en confrontaties. Niet  vreemd dus.
 
Er breekt dus een rustige tijd aan, waarin eenieder kan terugkijken op wat er allemaal dit seizoen gebeurd is, wij ons kunnen opladen en kunnen kijken naar een nieuw seizoen. Een seizoen waarin weer van alles gaat gebeuren.
 
De komende periode moeten wij dus gebruiken om de accu op te laden, want er wordt veel van ons verwacht. Wat willen wij wel doen en wat willen wij anders gaan doen. Waar gaan wij onze prioriteiten leggen. Hoe gaan wij de dingen aanpakken. Wiens hulp hebben wij daar bij nodig en op wie kunnen wij een beroep doen?
 
Ook Jezus zocht hulp en steun bij de discipelen om zijn werk en de boodschap die Hij moest verkondigen handen en voeten te geven. Hij had zo weinig tijd om zoveel te vertellen en duidelijk te maken. De rustmomenten die Hem gegeven werden moest Hij dan ook ten volle benutten om zich weer volledig op te laden om verder te kunnen.
 
Zo ook wij, die in ons werk en in ons geloof veel aan elkaar willen en kunnen geven. Wij moeten de komende maanden ons kunnen opladen om elkaar weer van dienst te kunnen zijn. Mensen mogen en kunnen een beroep op ons doen en als er dan een beroep op ons gedaan wordt moeten wij er klaar voor zijn om elkaar te helpen en te ondersteunen. Dat hoeven wij niet alleen te doen. Wij weten ons gesteund in wat wij doen door de Mens die een voorbeeld voor ons is geweest in doen en laten. In die wetenschap gaan wij ons de komende tijd opladen om elkaar daarna weer volledig tot dienst te kunnen zijn.
 
Geniet en rust uit met de mensen direct om je heen. Laad de accu op en kom tot rust, want er zullen altijd mensen zijn die een beroep op ons kunnen, willen en mogen doen. Als dat gebeurt, moeten wij er weer voor elkaar willen zijn.
 
Een goede zomer toegewenst.
Harry den Arend.


DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 24 juni  10.00 uur:  Pastor W. Wierenga (Amsterdam).
     Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Zondag 01 juli  10.00 uur:   Ds. R. Prent (Amstelveen).
     Collecten:             1. Diaconie.                            2. Jeugdwerk PKN/JOP.
Meerwende  10.30 uur:       Pastor F. van der Louw (Heemskerk).
Zondag 08 juli  10.30 uur:   Pastor A.M Creemer-Allard  & ds. B.J. Griffioen  
     Afscheid.10.00 uur ontvangst met koffie. Dienst van Schrift & Tafel.
     Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Zondag 15 juli  10.00 uur:    Ds. A. Sprotte (Amersfoort).
     Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Zondag 22 juli  10.00 uur:     Ds. B.J. Griffioen.
     Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Zondag 29 juli  10.00 uur:      Ds. R.J. Bakker (Amsterdam).
     Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.

Autorijdiensten:
Zondag 24 juni                  Dhr. B. Rechtuyt                     659 5529.
Zondag 01 juli                   Dhr. A. Kamer                        659 4826.
Zondag 08 juli                   Dhr. C.D. Braam                     659 6190.
Zondag 15 juli                   Dhr. H. Buurma                      659 3218.
Zondag 22 juli                   Dhr. R. Hoogeboom                659 5322.
Zondag 29 juli                   Dhr. G Klaasse Bos                 023 5551782.
 
Als u gebruik wilt maken van de crèche voor 0-4 jarigen: voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar:
Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.
 
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 8 juli hebben we de bijzondere dienst waarin pastor Ans Creemer-Allard afscheid neemt. In deze dienst die om 10.30 uur start, gaan Ans en ik samen voor en vieren we ook het avondmaal. Ook zal Ans een bijzondere zegen ontvangen bij dit moment waarop we als gemeente en pastor van elkaar afscheid nemen. U begrijpt wel dat we dat moment niet zomaar voorbij laten gaan en onze dank willen uitdrukken. We hopen een dienst te hebben die zal klinken als een klok en een gezellig en vrolijk samenzijn voor en na de viering.
22 juli zullen we een gedeelte van het eerste hoofdstuk uit de brief aan de Christenen in Efeze lezen. Paulus prijst het sterke vertrouwen van de gemeenschap daar en zegt ook wel het een en ander over de hoopgevende rijkdom die in hen is, wijsheid en kennis van God. Die moeten ze hooghouden onder elkaar en er de waarde van blijven zien. Waarom hij dat zo zegt en benadrukt, dat lijkt me een belangrijke vraag waarmee we de tekst misschien wat beter kunnen vatten. We herkennen er onszelf op sommige punten dan ook in al zijn situaties verschillend.
Vriendelijke groet, Bert Griffioen.

VANUIT DE WIJK
Definitief hebben we afscheid moeten nemen van mevrouw  A. Koelman-Oudekerk, de heer D. Wapstra en mevrouw M.R.B.C. Jongejeugd-de Korver. Moge God aan allen die hen zo lief waren vertroosting schenken.
Laten wij als gemeente voor hen om kracht bidden.
Aan het einde van deze maand neem ik afscheid van uw gemeente als pastoraal-kerkelijk werker. Dankbaar ben ik voor de vele goede contacten  die ik in de afgelopen jaren met u heb gehad. In de dienst van 8 juli a.s. hoop ik persoonlijk afscheid van u te nemen.
Voor nu een hartelijke groet, pastor Ans Creemer.
 
BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0605     Mw. H.M. Wolvetang                    Reaumurstraat 2.
1005     Dhr. L. Jobse                                Kamerlingh Onneslaan 131, K224.
1305     Fam. J. van Kooten                       Hoofdweg 322.
2005     Dhr. J.E. Loobeek                          Akerdijk 99.
2705     Mw. A.C. Topsvoort-Hogenhout     Keizersweg 239 B.
0306     Fam. F.J. Plessius-van Ginkel        Stevinstraat 26.
1006     Mw. G. Wapstra-Post                      Keizersweg 229.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0207     Dhr. J. Hirdes Sr.                                  Franklinstraat 9.
0207     Mw. A.M. Langevoort-Kiestra               Keizersweg 121A.
0507     Mw. P.L. Boersma-van der Wal            Keizersweg 1F.
0607     Mw. J.M.C. Eikelenboom-Cornelisse    Franklinstraat 111.
0707     Mw. H.N. Groot-van der Kooi       Kamerlingh Onneslaan 131, K252.
1207     Mw. G. Wapstra-Post                            Keizersweg 229
1307     Dhr. J. Achterstraat                               Kamerlingh Onneslaan 149.
1407     Mw. N.A. Mutsaers-Eversdijk                Keizersweg 215 A.
1707     Mw. A. van den Brink                             Keizersweg 253 A.
1307     Dhr. H. Niezen                                       Keizersweg 131.
1407     Dhr. P.G. Roos                                      Sperwerstraat 40.
1907     Mw. J.M. van Nes-Henneveld                Keesomstraat 38.
2207     Mw. M.H. Schaap-Deutz                        Keizersweg 251.
2607     Dhr. J. Peters                                         Leeuwerikstraat 32.
2907     Dhr. A.L. Kamer                                   Kamerlingh Onneslaan 143 B.
 
IN MEMORIAM DIRK WAPSTRA
Op 18 mei jl. overleed Dick Wapstra op 88 jarige leeftijd in het OLVG in Amsterdam Oost.
Vanaf 2014 woonde Dick, met zijn echtgenote Iet, in Badhoevedorp op de Keizersweg in de Schuilhoeve. Dick, een Fries van geboorte, betrok met haar, na zijn diensttijd in Indonesië, verschillende woningen na elkaar in Amsterdam. Hier had hij werk en werden ook hun drie kinderen geboren.
Ondanks het verdriet dat ze ten deel viel, genoot het gezin volop, van de ook vele gelukkige tijden, die hen ten deel vielen. Genieten bleven Iet en Dick ook toen ze hun woning in de Schuilhoeve betrokken. Door deze positieve levensinstelling werd het hun beiden mogelijk om, met alle kwalen die Dick getroffen hadden en ook hier weer troffen, te kunnen blijven omgaan.
Toen het lijden te groot werd, moest Dick wel afstand doen van hen van wie hij zo heel veel hield. “Heer, ik ben stil geworden, U hebt mijn ziel tot rust gebracht”, staat daarom op de rouwkaart. In de afscheidsdienst van afgelopen vrijdag 25 mei, hebben we Dick opgedragen aan onze Hemelse Vader. Moge God Iet, hun kinderen en kleinkinderen tot troost zijn.
Ans Creemer.
 
IN MEMORIAM ANNIE KOELMAN-OUDEKERK
Annie werd in Midwolde in 1936 geboren. Met haar vier zussen en drie broers verhuisde het gezin naar Badhoevedorp. Annie vond daar werk, bij de familie Zorge. In die tijd kwam de bakker nog aan de deur, om brood te verkopen. Annie zag daardoor Jan Koelman, de dagelijkse broodbezorger, ze werden verliefd en trouwden in 1956. Drie zoons en een dochter kreeg het gelukkige echtpaar.
Helaas verloor Annie haar man al snel en stond daardoor alleen voor onderhoud en opvoeding van haar gezin. Al vroeg had Annie, nadat haar moeder was overleden, moeten leren om zelfstandig in het leven te staan. Na het overlijden van Jan, haar echtgenoot, moest zij nu opnieuw zelfstandig handelen. Ondanks de zwaarte van deze situatie, maar daarnaast ook de zwaarte van de vele lichamelijke mankementen, waarmee ze steeds meer werd geconfronteerd, lukte het haar om een lieve, goede en zorgzame moeder te zijn. Om positief en vol vertrouwen in het leven te staan. Daarbij vertrouwend op haar Heiland Jezus die, zoals het lied zegt dat Annie had uitgekozen, haar steeds weer kracht gaf. Zij is 12 mei overleden en zaterdag 19 mei jongstleden hebben we haar naar haar laatste rustplaats mogen brengen. We willen geloven dat ze nu is, bij deze Heiland. Als gemeente, bidden we haar kinderen, kleinkinderen, haar achterkleinkind en allen die haar zo lief waren, Gods troostende nabijheid toe.
Ans Creemer.

IN MEMORIAM MARJA RIJKA BEATRIX CHRISTINE JONGEJEUGD- DE KORVER
Zondag 27 mei is door haar Heer thuis gehaald Marja Rijka Beatrix Christine Jongejeugd-de Korver, geliefde vrouw van Cor, allerliefste mama van Florian, Justus, Camiel en Charlotte.
Marja werd 10 februari 1975 geboren en was jongste dochter van Cris en Anneke de Korver. Zij werd gedoopt in de Pelgrimskerk en groeide op in Badhoevedorp. Tijdens haar pabo-tijd woonde zij een korte tijd in Amsterdam.
Ze trouwde met Cor en keerde als gezin (inmiddels met Florian en Justus erbij) terug naar Badhoevedorp. Hier werden Camiel en Charlotte geboren. Hun grote wens ‘een groter gezin’ was verhoord.
Marja’s ouders gaven haar onder andere de naam Beatrix mee “zij die geluk brengt”. Geluk bracht zij aan haar man en kinderen en aan de mensen die zij ontmoette. De kinderen waren haar alles en geen moeite was haar teveel als het om hun geluk en welzijn ging. Ondanks de grote zorgen die zij ook had, was er altijd die vrolijkheid, die sprankeling in haar ogen en het vertrouwen in haar Heer. Zij en haar gezin voelden zich thuis bij de International Church Cross Roads in Amstelveen, maar wilden de banden met Badhoevedorp aanhouden en er bleef een warm contact.
Via de reformatorische basisschool ‘de Akker’ in Amstelveen kwam zij in contact met de Christelijk gereformeerde Elimkerk in Ouderkerk aan de Amstel. Ze genoot vanaf 2017 van die twee-wekelijkse donderdagavonden van die vrouwenvereniging. Tenslotte had ze in maart 2018 gesprekken met de dominee van de Elimkerk over hoe het is om volgens de reformatorische traditie belijdenis te doen. Haar laatste wens op kerkgebied was dan ook belijdenis doen en lid te worden van de Christelijk gereformeerde Elimkerk.
Marja is thuisgehaald terwijl zij ontspannen op haar bed uitjes aan het zoeken was op haar laptop voor de geplande vakantie met het gezin in de zomer. Haar gezondheid was kwetsbaar; Marja en Cor wisten dat haar tijd hier kort was. Dit bleek uit de aanwijzingen die zij ongeveer een jaar geleden op papier had gezet voor de tekst op de rouwkaart en de psalm die er tijdens haar afscheidsdienst gelezen moest worden.
Afgelopen vrijdag was er in kleine kring een dienst in de Hervormde kerk van Sloten , voorgegaan door ds. Rien Wattel. Psalm 91 is gelezen : "Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik". Ook had zij letterlijk aangegeven “kleine kerk’. Zo schermde zij vooral de kinderen af, die in kleine kring zichzelf konden zijn. Voor Cor, de kinderen, Anneke en allen die haar zullen missen, willen wij God om Zijn nabijheid bidden: dat Hij hun toevlucht zal zijn.

KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
2604       Mw. F. Loobeek-van Schaijk               Akerdijk 99.
2804       Dhr. H. Timmer                                    Kamerlingh Onneslaan 131.
1205       Mw. A. Koelman-Oudekerk                 Keizersweg 139B.
1805       Dhr. D. Wapstra                                   Keizersweg 229.
2705       Mw. M.R.B.C. Jongejeugd-de Korver  Egelantierstraat 94.
 
NIEUW INGEKOMEN:
2304       Dhr. C.J. Vos                                             Robert Koekstraat 9.
0805       Dhr. M.T. Mollema                                    Pascalstraat 50.
0905       Dhr. & mw. B.P.E. Drenth-Mast                Keizersweg 225B.
1305       Mw. J.J. Mul-Verheul                                Kamerlingh Onneslaan 131, K138D.
 
VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE:         naar:
1105       Dhr. J. Peters                                  Simon Stevinstraat 89, Hilversum.
 
VERTROKKEN:                                                         naar:
2304       Dhr. D. Roest                                               Heemskerk.
1205       Dhr. & mw. H.G.G. Wellerdieck-Verburg      Hoofddorp.
 2605       Mw. E.N. Kats                                              Amsterdam.
 
Vertrek Ans Creemer en dan....
Zondag 1 juli is het zover: de ondersteuning in het pastoraat wordt beëindigd en daarmee moeten we afscheid nemen van Ans Creemer. Bijna acht jaar is zij binnen onze gemeente werkzaam geweest als pastoraal werker. Velen heeft zij opgezocht en met velen heeft zij een poos meegelopen op hun levensweg. We hebben haar leren kennen als iemand die zich betrokken voelde met onze gemeente, trouw aan haar taak en met veel liefde voor de mensen en God. Enthousiast en creatief op de wijkavonden.
We bedanken Ans voor haar inzet en trouw. Zondag 8 juli zal zij afscheid nemen in een viering van Schrift & Tafel. We zullen haar missen en wensen haar en Jan alle goeds toe en Gods zegen voor de toekomst.

Hoe nu verder? Het pastoraat komt nu op de schouders van onze predikant, Bert Griffioen, te liggen. Gelukkig zijn er de pastoraal bezoekers en de contactpersonen, die hem hierin zullen bijstaan. Ook zullen 3 a 4 gemeenteleden een training krijgen (we gaan ze pastoraal-assistenten noemen) om bij afwezigheid of extreme drukte van Bert bezoeken over te kunnen nemen.
En.... we doen een beroep op u: gemeente zijn we met elkaar: laten we voor elkaar zorgen, aandacht hebben voor de ander, eens even bellen of bij elkaar aanwippen. Wilt u aan ons doorgeven als u denkt dat een bezoek van de predikant of iemand van het pastorale team aan een gemeentelid of uzelf gewenst is? Een telefoonnummer vindt u achterop Meerkontakt en onder "adressen" op de website. Samen kunnen we een gemeente zijn waarin iedereen gezien wordt: doet u mee?
Namens het pastorale team, Lucie Gijzenberg.
 
COLLECTE-OPBRENGST PINKSTERVIERING 2018
Tijdens de Pinksterviering 2018 is gecollecteerd voor het werk van de Raad van Kerken Badhoevedorp-Lijnden.
De opbrengst deze ochtend was € 458,44.
Penningmeester Raad van Kerken Badhoevedorp-Lijnden.
 
NIEUWE CLASSISPREDIKANT
U weet het misschien, maar er zijn grote veranderingen gaande in de regionale kerk. De protestantse gemeenten zijn altijd al met elkaar in verschillende regio’s verbonden. Zo’n regio wordt classis genoemd. Door een grote herindeling is het aantal classicale vergaderingen drastisch teruggebracht. Er zijn nu elf classes in het hele land in plaats van zo’n kleine 70 vroeger. De classis heeft een nieuwe (professionele) functie geschapen, namelijk die van classispredikant. Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten. Deze classispredikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn regio. Hij bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classispredikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping. Met ingang van 1 september 2018 wordt dr. P. Verhoef classispredikant van de classis Noord-Holland. De classicale vergadering, die het beroep heeft uitgebracht, is dankbaar dat dr. Verhoef het beroep heeft aangenomen.
 
VAN CLASSIS HOOFDDORP NAAR RING HOOFDORP
Per 1 mei is er een ring Hoofddorp ontstaan. De invulling is aan ons, de deelnemende gemeenten. Er moet niets. We spraken in een eerste vergadering op 24 mei uit dat onderlinge communicatie wel belangrijk is, en elkaar adviseren, en waar mogelijk samenwerken. Wellicht eens per jaar een georganiseerde ontmoeting met een nuttig thema. Een stuurgroepje is ter plekke ingesteld. In deze ring Hoofddorp functioneert ook het Werkverband van predikanten dat vier keer per jaar vergadert en bereid is mee te denken over kansen tot contact van gemeenten waar dat wenselijk is. Initiatieven vanaf de basis worden op prijs gesteld.

De ‘stuurgroep’ dat zijn op dit moment Joep Dubbink, predikant Uithoorn, Nadine Stolk, ouderling Nieuw-Vennep, Witte Kerk, Mirjam Vermeij, predikant Aalsmeer. Hoofddorp zegde toe een ambtsdrager te leveren. Een reglement is onnodig,  we gaan uit van goed vertrouwen. Het bedoelde stuurgroepje zou idealiter moeten bestaan uit alle ambten, gespreid over de verschillende windrichtingen van de ring, zodat het netwerk zo groot mogelijk is.
 
TER BEZINNING
Hoe goed zou het zijn als er in de Stiltekapel of eventueel in de kerkruimte een plaats zou zijn waar ik zou kunnen stilstaan bij iemand aan wie ik denk of voor wie ik bid. Dit om gedachten en gebeden kracht bij te zetten in de vorm van het ontsteken van een licht en zo verdriet, dankbaarheid, de vele herinneringen aan een familielid, echtgenoot, partner, vriend of vriendin concreet gestalte te kunnen geven.
Het is een, voor de meesten van ons bekend, goed en zinvol, liturgisch gebaar. In de diensten doen we dit soms samen, zoals bij een Vesper of op Eeuwigheidszondag, maar ook wel ver weg als we tijdens de vakantie een openstaande kerk in Italië of Frankrijk binnengaan. Belangrijk voor je bij de gedenkwaardige en bijzondere momenten in de verwerking van een ingrijpende levenservaring.

De Werkgroep Liturgie van de Commissie Erediensten zoekt naar de mogelijkheid tot het plaatsen van een kandelaar die aan deze behoefte zou kunnen tegemoet komen en heeft zich georiënteerd op wat er in allerlei kerken in den lande gebruikelijk is en hoe dat wordt vorm gegeven. Als u zich afvraagt voor welke momenten dit dan zou kunnen functioneren dan denken we echt wel aan uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld vooraf aan de zondagse viering of na de kerkdienst, tijdens een Vesper, rond een huwelijksinzegening, rond een afscheidsdienst, tijdens condoleances, en steeds met het doel een licht te ontsteken ter gedachtenis en bezinning.
Het kan voor mensen een bijdrage en ondersteuning betekenen van hun gebed en geloof. Voor ons als gemeente is het ook een stimulans ons bidden liturgisch vorm te geven, denken wij, maar we zijn natuurlijk benieuwd naar uw reacties. Misschien heeft u zelf ook wel ervaringen waarmee we ons voordeel zouden kunnen doen, of hebt u er vragen bij. Laat het weten aan een van de leden van de Werkgroep, die bestaat uit Jeanne Dees, Nan Sikkel, Theo Kooij, Greet Boersma en Bert Griffioen.
 
ZOMERSE WANDELING LANGS BIJZONDERE PLEKKEN IN HOOFDDORP
Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken een rondwandeling langs bijzondere plekken in Hoofddorp. Woensdag  20 juni starten we om 18.45 uur, vanaf De Ark, Muiderbos 36. Thema is: ‘Er zit muziek in de zomer’. We doen onder andere de kapel van het Spaarnegasthuis aan. Vanwege de actieradius (de wandeling is ongeveer vijf km) starten we de wandeling dit jaar bij De Ark. Rond 22.00 uur sluiten we daar ook met een drankje af. De uiterlijke opgavedatum is 18 juni via 023 5638 145 (tussen 09.00-12.00 uur) of secretariaat@hjoannesdedoper.nl. Voor actuele informatie over deze en andere activiteiten van de Raad van Kerken: www.kerkeninhoofddorp.nl.
 
ONTMOETINGEN ONDERWEG OP ‘DE TREKTOCHT’ DEZE ZOMER
In de vorige Meerkontakt hebt u kunnen lezen dat een groepje gemeenteleden zich bezig gaat houden met Kunst in de Kerk en niet zonder reden.
In veel protestantse kerken zien we tegenwoordig uitingen van kunst, zowel in de inrichting van de kerk maar ook bij voorbeeld in schilderingen, ramen, kleden en beelden. Men organiseert tentoonstellingen en kunstwerken spelen een rol in dienst en preek. In onze kerk zien we daar ook voorbeelden van, b.v. de prachtige glas in lood ramen die na de verbouwing zijn aangebracht, de inrichting van de kerkzaal  en het liturgisch centrum. Sinds het gebruik van de beamer is er soms ook een voorzichtige uiting van beeldkunst die een bijdrage levert aan de eredienst. De beeldcultuur van deze tijd spreekt mensen op een andere manier aan dan het woord en kan tot verdieping en verrijking leiden ook op religieus gebied.

Als Werkgroep Kunst in de Kerk willen wij ons inzetten om de kunst in de kerk meer vorm te geven. Om een begin te maken en zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken, hebben we een plan gemaakt voor de Startzondag waarbij we u het volgende willen vragen. Wilt u de komende maanden van deze zomerperiode alert zijn op een bijzondere ontmoeting die u aan het denken zet? Dat kan een ontmoeting zijn met een persoon, maar ook een ontmoeting zijn met een prachtige omgeving die u uitdaagt de mooiste foto te maken. Het kan ook een voorwerp zijn, alledaags, maar bijvoorbeeld bijzonder van kleur of vorm, of met een beeld, een  gebouw of wat u aangrijpt.

In de startweek, met name voor de startdienst, zouden we een bescheiden mooie kunsthoek willen maken van datgene wat wij met elkaar verzamelen aan voorwerpen, foto’s en dergelijke en dit een rol laten  spelen in deze dienst. Sommigen worden in de startdienst uitgenodigd iets over te vertellen over hun bijdragen.
Uw “zomerontmoeting” kunt u tot zondag 26 augustus inleveren bij één van de leden van de Werkgroep in de kerk. Het zou fijn zijn als u daarbij een korte toelichting geeft,  mondeling of op papier. Wij wensen u een inspirerende zomer met intense en bijzondere “ontmoetingen”.
Namens de werkgroep Kunst in de Kerk, Greet Boersma en Bert Griffioen.
 
KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
T(hee) & T(hema) middagen.
De zomertijd breekt aan: vele activiteiten gaan de zomerstop in en er is alle tijd voor recreatie en ontmoeting. Deze zomer willen we drie middagen organiseren om, onder het genot van een kopje thee, met elkaar in gesprek te gaan rond een thema. Samen met leden van de Parochie hebben we het volgende programma gemaakt:
 
Dinsdag 26 juni : ds. Bert Griffioen: "Wat betekent eigentijds preken in Europa vandaag?", naar aanleiding van zijn contacten met predikanten uit Roemenië.
Dinsdag 24 juli : pastor Loek Seebolt: "Taizé en zijn liederen".
Dinsdag 21 augustus: Ina Tolsma: "Vrouwen voor het voetlicht".
We hopen u te ontmoeten op genoemde data in de ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk.
Aanvang: 14.30 uur en we stoppen rond 16.00 uur. Komt u ook? Lucie Gijzenberg (023 555 1754).

Karin van den Broeke nieuwe voorzitter van het NBG.
Het NBG heeft een nieuwe voorzitter: Karin van den Broeke, tot voor kort synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Nieuwe bijbellezers

Karin van den Broeke verwacht dat de Bijbel nieuwe lezers kan bereiken: ‘We moeten in gesprek gaan met lezers én potentiële lezers van de Bijbel. Die zijn er, want kerken krimpen niet alleen maar. Er worden ook veel nieuwe mensen bereikt, onder meer via “pioniersplekken” van de PKN, kerkplantingen van andere kerkgenootschappen en migrantenkerken. Daar kunnen we op inspelen met uitgaven die nieuwe lezers helpen om de Bijbel te ervaren als een relevant boek.’
Ds. Van den Broeke (1963) studeerde rechten en theologie, was predikant in Kruiningen en Leiden (studentenpastor) en is thans verbonden aan kerk van Noord-Beveland. Daarnaast vervult ze diverse bestuurlijke functies, onder meer in het stichtingsbestuur van dagblad Trouw en in het Executive Committee van de Wereldraad van Kerken.
Paul Boersma.
 


 
 
terug