MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 05; 11 MEI 2018

MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 05; 11 MEI 2018
MEDITATIE
OORLOG & VREDE
 
Onze ouders hadden kort in Velzen gewoond, maar waren naar een paar jaar alweer terug in Amsterdam en woonden daar aan een groot plein van waaruit je nog net een stukje “Hoofdweg” kon zien.
Toen de Duitsers binnenvielen, trokken zij met veel geweld in legerauto’s en tanks Amsterdam binnen via diezelfde Hoofdweg.
We zagen van alles langskomen en ik vroeg mijn vader of ik mocht gaan kijken. Mijn vader zei: “Nee natuurlijk niet, het zijn toch onze vijanden! Ga niet naar ze kijken.”
 
Enkele jaren later werd ons plein gebombardeerd: veel bommen en ook slachtoffers. Die nacht liepen we, met de politie, naar onze grootouders in de Zaanstraat waar we onderdak kregen. Later gingen we naar een vakantieoord in het Gooi. Dankzij de kerk kregen we, nog later, plaats in de provincie Friesland.
Omdat voedsel steeds schaarser werd, ging mijn vader fietsend op zoektocht het boerengebied in. Steeds verder, helemaal naar Friesland. Daar zeiden ze tegen hem: “Misschien kun je je kinderen beter hiernaartoe brengen. Dan hoef jij niet van die lange tochten te maken”.
 
Zo vertrokken bijna alle kinderen (niet mijn oudste broer) met de boot naar Friesland. In Lemmer gingen we aan wal en konden met de postauto meerijden, richting Groningen. Er was gevaar, want auto’s werden vaak vanuit de lucht beschoten. Het laatste stuk, ongeveer 30 kilometer, moesten we lopen.
 
In de plaats Wijnjeterp werden wij bij verschillende gezinnen ondergebracht. Ik woonde bij een familie met een paar koeien en veel grond waarop ik kon werken. Naar school ging ik niet, want er was geen HBS. Meerdere boeren hadden onderduikers. Veel jongeren werden door de Duitsers opgepakt en afgevoerd. Mijn oudste broer was daarom niet naar Friesland gegaan. Omdat dat te risicovol zou zijn.
 
Een nacht vertrokken de Duitsers met veel lawaai en konden wij de Nederlandse vlag verderop al zien wapperen. Kort daarop werden wij bevrijd door de Canadezen. Zij deelden chocoladerepen uit en in ons dorp was feest; Bevrijdingsfeest (13 april)!
 
Na lang wachten konden we terug naar Amsterdam; vanaf Zaandam liepen we naar huis. Ik kon weer terug naar school, want dat had ik gemist. Ik mocht ook een jaar overslaan! Mijn oudste broer, die in Amsterdam was ondergedoken, had nog wel iets meegemaakt.
Op een dag had iemand grote papieren voor onze ramen geplakt: “Duitsland wint op alle fronten”.
Tegenover ons huis woonde eerst een Joodse familie. Nadat ze naar een concentratiekamp waren afgevoerd. ging daar een NSB-gezin wonen, verraders dus, waarvoor je moest oppassen! Bovendien woonde schuin boven ons een Duitse militair met zijn gezin.
De bevrijding werd met veel vreugde gevierd, de slachtoffers uitgebreid herdacht.
Jan Koetsier.

DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 13 mei  10.00 uur:    Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen).
     Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Zondag 20 mei  10.00 uur:     Ds. B.J. Griffioen & Pastor L. Seebolt   PINKSTEREN. Dienst van Schrift en Tafel.
     Collecten:             1. Zending/Pinksteren             2. Kerk.
Zondag 27 mei  10.00 uur:      Pastor F.A.L. van der Louw (Heemskerk).
     Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Zondag 03 juni  10.00 uur:       Ds. B.J. Griffioen.
     Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Zondag 10 juni  10.00 uur:       Ds. M. van Leerdam (Amsterdam-Osdorp).
     Collecten:             1. Werelddiaconaat.                2. Kerk.
Zondag 17 juni  10.00 uur:       Ds. B.J. Griffioen.
     Collecten:             1. Binnenlands diaconaat.       2. Kerk.
Zondag 24 juni  10.00 uur:       Pastor W. Wierenga (Amsterdam).
     Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.

Autorijdiensten:
Zondag 13 mei        Dhr. G. Klaasse Bos                023 5551 782.
Zondag 20 mei        Dhr. J. Handgraaf                   659 3889.
Zondag 27 mei        Dhr. D.J. Tolsma                     6197638.
Zondag 03 juni        Dhr. F.J. Goudappel                659 4876.
Zondag 10 juni        Dhr. C. Zorge                          023 5551 275 of 06 5326 0243.
Zondag 17 juni        Dhr. D. Hijstek                        659 5240 of 06 1141 5575.
Zondag 24 juni        Dhr. B. Rechtuyt                     659 5529.
 
Als u gebruik wilt maken van de crèche voor 0-4 jarigen: voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar:
Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.
 
BIJ DE DIENSTEN
13 mei verwelkomen wij hartelijk ds. Coosje Verkerk uit Amstelveen in ons midden.
20 mei, Pinksteren, de vijftigste Paasdag vieren we in oecumenisch verband in de Pelgrimskerk. De Raad van Kerken bereidde een en ander voor en een gezamenlijk koor van zangers heeft zich voorbereid. Op deze manier vieren we met velen samen het wonder van de verstaanbaarheid van Gods grote daden. We zullen dit doen onder de titel: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’
Zondag 27 mei verwelkomen wij hartelijk pastor Fred van der Louw uit Heemskerk, die al eerder dit jaar voorging en toen onaangekondigd invaller was. Wie hem toen wel had willen ontmoeten maar er dus niet van op de hoogte was, krijgt nu een tweede kans!
3 juni lezen we het begin van het boek Job (eerste hoofdstuk). Job is een zeer rijk man, een sjeik kun je wel zeggen die alles ziet verdwijnen maar die zijn God niet verlaat, al is er niks en niemand meer om zich aan vast te houden. Waar dat toe leidt zullen we al lezend merken; geen eenvoudige preekstof denk ik, maar wel boeiend.
Zondag 10 juni verwelkomen wij hartelijk ds. M. van Leerdam uit Osdorp-Sloten.
17 juni mag ik zelf weer voorgaan en lezen we dat Job (10) onbegrijpelijk lijden moet, en zijn vriend Bildad zegt dan ook dat Job het er naar gemaakt zal hebben en er niet onschuldig aan is. Job neemt geen blad voor de mond en spreekt vanuit diepe rouw tot de Eeuwige.
Vriendelijke groet, Bert Griffioen.

UIT DE WIJK
Helaas hebben we definitief afscheid moeten nemen van de heer Herm (Henk) Timmer. Wij bidden zijn familie kracht toe.
De heer Wapstra van de Keizersweg verblijft tijdelijk in De Meerwende, nu zijn vrouw in het ziekenhuis ligt, vanwege een heupoperatie.
De heer Roest woonde voorheen op de Keizersweg, maar is verhuisd naar Woonzorgcentrum Nieuw-Overbos in Heemstede. De dames Zorge en De Pijper revalideren nog steeds thuis. U allen Gods zegen toegewenst.
Met een hartelijke groet, pastor Ans Creemer.
 
BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE

0804     Mw. A G. Remmers                                   Keizersweg 253.
1504     Mw. M. Zorge-Kooy                                  Hoofdweg 88.
2204     Fam. E.J. Varkevisser-van der Velde         Pa Verkuijllaan 137.
2904     Mw. M.H. Schaap-Deutz                            Keizersweg 251.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE

0406     Dhr. J. Plooij Sr.                               Badhoevelaan 28.
0406     Mw. H. Molenaar-Keijzer                  Keesomstraat 13.
0506     Mw. D. Noorlander-Oskam               Generaal Snijdersplantsoen 26.
0606     Mw. H. Uittenbogaard-de Klark         Voltastraat 13.
1406     Dhr. C.A. Bakker                               Comeniusstraat 20.
1506     Dhr. H.H. van Trappe                        Pascalstraat 73.
1506     Dhr. J.D. van Vliet                             Keizersweg 157.
2206     Mw. W. Streefkerk-Alink                   Geraniumlaan 45.
2706     Mw. A. Gehrels-Knibbe                     Toevluchtstraat 45.
2806     Mw. C.B. Moens-Roubos                  Geraniumlaan 53.
 
BEDANKT
Beste mensen, leden van de gemeente,
Op 26 april kwam een lid van de gemeente, namens u, een boeket brengen voor ons 50-jarig huwelijk. Wij waarderen dit omzien naar elkaar en hopen nog lang in uw midden te kunnen zijn.
Onze dank hebben wij in een traktatie gegoten die afgelopen zaterdag (28-4) door mijn vrouw is geproduceerd en zondag door de aanwezigen in de kerk genuttigd. Degenen die dit hebben gemist danken wij langs deze weg.
Met vriendelijke groet, Wil en Hans van der Kramer.

Heel veel dank voor het fleurige boeket bloemen gekregen namens de gemeente Badhoevedorp-Lijnden!
Heel veel dank voor de bezoekjes, telefoon, kaarten, chocolade en bloemen, gekregen na mijn nare val.
Marianne Zorge.
 
IN MEMORIAM GERARD FONTAIN
18 april overleed Gerard Fontain, geliefde echtgenoot van Tiny.
Van oorsprong was Gerard Rotterdammer, maar in de Haarlemmermeer was werk te vinden en zo kwam hij hier als kamerbewoner terecht. En ontmoette hij Tiny van de Koppel. In mei 1953 trouwden ze en ze waren erg gelukkig samen. Ze kregen zelf nooit kinderen, maar de kinderen in de buurt en de neefjes en nichtjes mochten komen voor spelletjes en om te logeren. Overdag moest er dan vaak wel stil worden gedaan want Oom Gerard had soms ook nachtdienst.
Op Schiphol werkte hij als grondwerktuigkundige en kon zich in zijn werk verder ontwikkelen. Het werk vroeg grote precisie en zorgvuldigheid en dat was aan hem goed toevertrouwd. Vanwege het werk moest er nog wel eens worden gereisd, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten en daar genoot Gerard van. Als het kon ging Tiny mee.
Kerkgangers waren zij niet maar wel bezochten zij samen jaarlijks de kerstvieringen in het Concertgebouw.
We lazen bij het afscheid op Westgaarde een klein gedeelte van Genesis twee, waar de mens zijn vrouw ontvangt uit handen van de Eeuwige: een prachtige scene waaruit enthousiasme en dank spreekt omdat de mens niet alleen hoeft te blijven maar een schepsel is dat samen met de ander in liefde en vriendschap het leven mag genieten. We wensen allen die Gerard gedenken dat de kostbare herinneringen hen tot zegen zijn. Bert Griffioen.
 
KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
1404       Mw. A.H. Roelink-Versteeg                       Nachtegaalstraat 12.
1804       Dhr. G. Fontain                                          Spechtstraat 12.
 
NIEUW INGEKOMEN:
0604       Dhr. M. Bail                                               Einsteinlaan 65
               Fam. J. den Arend-Soen                           Lindberghstraat 5.
 
VERTROKKEN:                                                      naar:
2104       Mw. K.H. Geers                                         Harfsen.

DIACONIE
Zondag 17 juni is de collecte voor het Binnenlands Diaconaat ten bate van “Inloophuis als ontmoetingsplek.”
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer.
Voor deze mensen is een inloophuis de ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Waar even op adem gekomen kan worden.
Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar ook vele vrijwilligers vanuit de plaatselijke protestantse gemeenten actief zijn. Elk inloophuis heeft een eigen programma, afgestemd op de behoeften in de wijk.
Vrijwilliger Marjan vindt het belangrijk dat buurtbewoners een plek hebben waar ze hun verhaal kunnen vertellen en waar aandacht is voor iedereen. De meeste mensen die ze ontmoet hebben veel meegemaakt. Ze vindt het fijn dat ze in het inloophuis haar steentje kan bijdragen voor haar naaste.
Naast het werk van de inloophuizen, steunt Kerk in Actie het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). Zij hebben een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen
Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden.
Van harte aanbevolen, Uw Diaconie.
 
GEEN KINDERARBEID IN DE TEXTIELINDUSTRIE IN INDIA
De collecte met de Kinderdienstkinderen door balletjes te werpen bracht  €161,50  op. Rainbow, de grote duif vloog gedurende de Veertigdagentijd tot en met Paasmorgen voor een project in Tirupur in Zuid-India. Hoewel kinderarbeid verboden is in India, werken duizenden kinderen onder slechte omstandigheden in textielfabrieken. De organisatie SAVE spoort de kwetsbare kinderen op.
Hartelijk dank namens hen en hun ouders. Bert Griffioen.
 
GENESIS, JOB, EFEZIËRS
Wie Paasmorgen in de kerk was, heeft gemerkt dat een van de lezingen uit het boek Genesis werd gelezen. Met enige regelmaat kiest het team van het oecumenisch leesrooster, naast de traditionele lezingen, een alternatief spoor. Met gedeelten van hoofdstukken 1-11 in de periode van Paasnacht tot en met Pinksteren komen er oorspronkelijke verbanden van het kerkelijk jaar naar voren. Genesis 1 horen we namelijk altijd in de Paasnacht, Noach en de ark zijn onlosmakelijk met de doop verbonden en de torenbouw van Babel vertelt van de vele talen, een situatie die resoneert met het wonder van de Pinksterdag, zoals in Handelingen 2 beschreven. Zo zullen we op Pinksteren Genesis 11 lezen naast Handelingen 2. Vanaf 3 juni tot en met 26 augustus lezen we eerst gedeelten van Job en vanaf 15 juli uit de brief van de apostel Paulus gericht aan de christenen in de oude stad Efeze. Een multireligieuze stad die er blijkbaar om vraagt zich uit te spreken hoe zich als kerk te verhouden tot een uitdagende omgeving.
Bert Griffioen.
 
KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
EETCLUB
Donderdag 17 mei vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.

Opgeven vanaf donderdag 3 mei bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875, nel.biemond@kpnmail.nl.
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146, cathriengeel@gmail.com.

Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)
(van eind augustus 2018-eind april 2019)

Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst, hoe beleven andere volken hun geloof, wat was Paulus voor een man, hoe kijken we als eenentwintigste eeuwer aan tegen de wonderen van Jezus en welke invloed heeft Augustinus op de huidige theologische inzichten gehad?
Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden. Cursisten zeggen voortdurend dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en verdiept de kijk op dingen die (soms)
allang bekend waren vanwege achtergrond maar het biedt ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring!
De cursus, onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist. In totaal duurt de cursus drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 34 weken bijeenkomsten belegd (locatie: Arie Biemondstraat 103, Amsterdam). Per jaar bedragen de kosten € 235,- (gespreide betaling is mogelijk). Ook is het mogelijk niet de gehele cursus, maar slechts een deel uit het aanbod van 12 vakken te volgen. Meer informatie en aanmelding kan bij de secretaris: Pieter Licht, tel. 06 8399 5520, e-mail: pieter.licht@gmail.com of via de website: www.tvg-amsterdam.nl. Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide studiegids worden toegezonden.
Pieter Licht.
 
KUNST & KERK
Donderdag 19 april 2018 presenteerde Figura Divina een symposium onder de titel ‘Pijnlijk mooi: over kunst, religie en lijden’ in museum De Pont in Tilburg en een klein groepje gemeenteleden bezocht dit evenement om nieuwe ideeën op te doen. Zo gingen een paar jaar geleden ook enkelen naar een Kunstvesper in de Nassaukerk, een kerk die ook bewust betrokken wil zijn bij ontwikkelingen in kunst en zo de buurt en wereld in huis wil halen.
Religie en kunst staan verdiepend of kritisch tegenover het dagelijks leven. Zij tonen iets anders dan het gewone. Vervreemding, confrontatie met eindigheid en dood, schuld en boete, het zijn slechts enkele van de wegen waarop kunst en religie elkaar kruisen. Levensvragen komen zowel in kunst als in religie aan de orde. Figura divina wil een uitwisseling bevorderen door debatten, exposities en publicaties. Men vertelt op de website van Figura divina:
In kunst gaat het om een andere wereld dan de dagelijkse wereld. Kijken we naar een schilderij of een beeldhouwwerk, zien we een toneelstuk, of lezen we een roman of een gedicht, steeds gaat het om iets anders dan het gewone dat verrast of schokt. Het is dan spannend om te bekijken hoe die andere wereld licht werpt op het dagelijkse leven: ontluisterend, verdiepend, ontmaskerend, kritisch-profetisch, hoopgevend.
Het andere dat kunst oproept hoeft niet religieus te zijn, maar kan ook in zijn ontluistering verwijzen naar de vervreemding van de mens zoals de werken van Francis Bacon laten zien. Dan wijst kunst in het negatieve naar religie. Ook in het christelijk geloof gaat het om een andere wereld, die we het Rijk van God noemen. Soms raken die ‘andere’ werelden van kunst en religie elkaar. In discussie met kunst en kunstenaars moet duidelijk worden hoe dat precies gebeurt. Wessel Stoker, ‘Kunst en religie zijn twee verwante zielen’ Voor het tonen van het andere in kunst en in religie is verbeelding nodig. Dat is iets anders dan fantasie. Naast verstand is een mens ook aangewezen op verbeelding om creatieve dingen te doen of nieuwe mogelijkheden te ontdekken die het dagelijkse doen en laten in een nieuw perspectief zetten. Vooral kunst en religie gebruiken geen letterlijke, maar figuurlijke taal zoals de taal van de poëzie, van de gelijkenis, de metafoor of het symbool. Als Jezus vertelt over het Rijk van God in het Evangelie gebruikt hij figuurlijke taal zoals de gelijkenis. ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer …’ Wanneer de Bijbel spreekt over God zoals in de boeken van de Profeten, de Psalmen of het Hooglied gebeurt dat vaak in figuurlijke taal. Het is de uitdaging voor een groepje gemeenteleden dat zich wil verdiepen in Kunst in de kerk om de verbinding tussen de teksten, de liturgie en de verbeelding te intensiveren met de goede inzet van beeldende kunst.
Greet Boersma, Bert Griffioen.
 
VOCI VIVACI zingt MOZARTS REQUIEM.
Komt allen luisteren op 3 juni om 15.00 uur naar het bijzondere Requiem van Mozart in de Pelgrimskerk, Havikstraat 5 1171 DW te Badhoevedorp!
Kamerkoor Voci Vivaci, met solisten Bobby Blommestein (sopraan), Marianne Koopman (alt), Milan Faas (tenor), Peter van der Velde (bas), Jeroen Koopman (organist) en Peter Ouwerkerk (dirigent) laten u graag van deze wondermooie muziek genieten. Wolfgang Amadeus Mozart kreeg in 1791 de anonieme opdracht om een Requiem te schrijven die hij koste wat kost wilde vervullen. De omstandigheden waaronder hij hieraan werkte waren mysterieus en onaangenaam; zijn geheimzinnige opdrachtgever gebruikte een naamloze boodschapper en Mozart verkeerde in constante geldzorgen. Ook had hij het idee vergiftigd te worden en voorgevoelens van zijn aanstaande dood.
Zo componeerde hij een muziekstuk dat getuigt van een enorme spirituele kracht en hemelse schoonheid tegen de achtergrond van een snel afnemende gezondheid. Hij heeft slechts twee maanden aan dit meesterwerk kunnen besteden en overleed op 35-jarige leeftijd. Franz Xaver Süssmayr, een vroegere leerling van Mozart, vulde de partituur aan en maakte o.a. het Lacrimosa af. Opdrachtgever was graaf Franz Von Walsegg, die liet schrijven ter ere van zijn plotseling overleden twintigjarige aanstaande bruid. Het Requiem moest anoniem worden afgeleverd omdat Von Walsegg wilde doen alsof hij het zelf geschreven had. Kaarten kosten €10,-
Andere data waarop we het Requiem uitvoeren: 9 september: uitverkocht! 29 september: In de Kruiskerk te Amstelveen.
Marleen Handgraaf.
 
ORGELCONCERT BEGIJNHOFKAPEL (HERHALING)
Zondag 17 juni is er een orgelbespeling op het Cavaillé Coll orgel van de Begijnhofkapel (bouwjaar 1879)  ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum als organist van de Kapel. We starten 14.30 uur. Wie wil komen, kan het beste per auto/fiets naar eindhalte tramlijn 1 of 2 gaan. Trams stoppen bij halte “Spui” bij het Begijnhof. Van harte welkom, voor iedereen die ook dit orgel wil horen.
Met vriendelijke groet, Mark de Vries.
terug