MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 04; 13 APRIL 2018

MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 04; 13 APRIL 2018
MEDITATIE
 
Wie niet weg is, is gezien…
Verstoppertje spelen is van alle generaties en culturen waarschijnlijk het meest populaire spel dat we kennen. Het begint al als we ‘kiekeboe’ spelen met baby’s, die we zo aan het lachen proberen te maken. Lukt dat, dan kunnen we het eindeloos herhalen. Het verveelt blijkbaar nooit.
 
Een dame, die de leeftijd had bereikt waarop men nog wel eens terugblikt, vertelde mij een verhaal over haar jeugd, toen zij met vriendjes en vriendinnetjes verstoppertje speelde op straat. Ze had zich zo goed verstopt, dat ze niet werd gevonden. Toen ze na een tijdje tevoorschijn kwam, was iedereen al naar huis. Dat greep haar aan en huilend liep zij naar haar moeder, die vroeg waarom ze zo huilde. “Omdat ze mij niet meer hebben gezocht”, zei ze.
 
Met mijn gedachten bij deze meditatie zo pas na Pasen en op 4 mei de herdenking van onze doden in oorlogsomstandigheden, moest ik aan dit verhaal denken. Wij kunnen Jezus niet met onze ogen waarnemen. Al zo’n tweeduizend jaar niet meer. Willen we hem ontmoeten dan dienen we dus op zoek te gaan. Wereldwijd leeft hij bij meer dan twee miljard mensen voort en vieren we ieder jaar zijn opstanding. Het christendom is de grootste wereldgodsdienst en groeiende. Een bevestiging voor wat er toen op Paasmorgen is gebeurd? En wat dacht u van de Dodenherdenking? De eerste was al kort na de bevrijding op 9 mei 1945. Dat doen we dus al 73 jaar en het lijkt er zelfs op, of er ieder jaar meer mensen aan meedoen.
 
We hebben het gewoon in ons om op zoek te gaan naar hen, die we niet meer kunnen zien en waarvan we toch geloven, dat ze er bij horen. Om wie ze waren en om wat sommigen van hen voor ons hebben gedaan, waarvoor we hen dankbaar blijven en hen niet willen vergeten. Voorbeelden van trouw en standvastigheid, ondanks alle ellende en aanvechtingen. Velen van hen waren gelovige mensen voor wie het vanzelfsprekend was om degenen, die vervolgd werden, te helpen. Anderen waren anders gemotiveerd, maar deden hetzelfde. Niemand die ik ken, zou daar verschil in willen maken.
 
Wie niet meer wordt gezien, is weg maar blijkbaar niet verdwenen!
 
Christiaan Koldewijn.
 
DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 15 apr     10.00 uur:        Ds. N. van Doorn (Middelburg).
Collecten:             1. Zending                               2. Kerk
Zondag 22 apr     10.00 uur:        Ds. A. Mak (Bloemendaal).
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Eredienst/kerkmuziek.
Zondag 29 apr     10.00 uur:         Ds. R. Visser (Amsterdam).
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
04 mei     19.00 uur:            d.z.v. Raad van Kerken          Dodenherdenking.
Zondag 06 mei     10.00 uur:        Ds. J. van de Putte (Noordgouwe).
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Missionair werk/kerkgroei.
Donderdag 10 mei     10.00 uur    Ds. B.J. Griffioen.
Zondag 13 mei     10.00 uur:         Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen).
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.

Autorijdiensten:
Zondag 15 apr                       Dhr. A. Kamer                        659 4826.
Zondag 22 apr                       Dhr. H. Buurma                      659 3218.
Zondag 29 apr                       Dhr, C.D. Braam                     659 6190.
Zondag 06 mei                       Dhr. R. Hoogeboom                659 5322.
Zondag 13 mei                       Dhr. G. Klaasse Bos                023 5551 782.
 
Als u gebruik wilt maken van de crèche voor 0-4 jarigen: voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar:
Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.
 
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 22 april zal voorgaan ds. Aart Mak. De dienst wordt opgenomen en uitgezonden op Radio Bloemendaal. Zondag 29 april gaat voor ds. Rob Visser uit Amsterdam en zondag 6 mei ds. José van de Putte van Noordgouwe en Dreischor. Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, houden we een dienst in de stiltekapel en lezen we samen het einde van het evangelie, Lucas 24, 44–53, en een briefgedeelte, Efeziërs 4, 1-13, en ik zal behalve deze teksten ook lied 662 tot uitgangspunt nemen van mijn overdenking. Allen van harte welkom. Vriendelijke groet, Bert Griffioen.

UIT DE WIJK
Na een onverwachte ziekenhuisopname is mevrouw Remmers van de Keizersweg weer thuis en hoopt “op krachten” te komen.
Mevrouw De Pijper van de Sloterweg revalideert nog in verpleeghuis Hof van Sloten.
Na een val moest mevrouw Zorge van de Hoofdweg een operatie ondergaan. Ze revalideert thuis. Mevrouw Wapstra van de Keizersweg wacht op een heupoperatie. Haar echtgenoot, de heer Wapstra is na even uit het ziekenhuis thuis te zijn geweest opnieuw opgenomen in het OLVG Oost. Naar een revalidatieplek voor hem wordt momenteel naarstig gezocht. U allen bid ik Gods kracht toe.
Met een hartelijke groet, pastor Ans Creemer.
 
BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
1102     Mw. A. Koelman-Oudekerk             Keizersweg 139 B.
1802     Dhr. J. Peters                                  Leeuwerikstraat 32.
2502     Mw. G. Dijksman                             Christiaan Huygenstraat 76.
0403     Dhr. H.C. Bitter                                Groene Zoom 36.
1103     Mw. A. Brouwer-van Driel                Franklinstraat 97.
1803     Mw. L.C.M. de Pijper-Staal              Sloterweg (revalidatie
                                                                     Hof van Sloten, Amsterdam).
2503     Mw. H.E.J. Stapelvoort-van Oudheusden  Keizersweg 165 A.
2503     Fam. G. Wapstra-Post                     Keizersweg 229.
0104     Mw. N.A. Mutsaers-Eversdijk           Keizersweg 215 A.
 
80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0105     Dhr. A. van Vugt                                       Geraniumlaan 71.
0605     Mw. H.M. Wolvetang                                 Reaumurstraat 2.
1005     Mw. C. Bitter-Wilmink                               Groenezoom 36.
1005     Mw. M.S. Hesterman-Ponman                   Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 322.
1305     Mw. K.G. van Weering-van Wielink          Keizersweg 109A.
1505     Dhr. J. van der Kooij                                 Kamerlingh Onneslaan131, kamer 328.      1605         Dhr. J.E. Loobeek     Akerdijk 99.
1705     Mw. M. Binnekamp-Buitenhuis                 Kamerlingh Onneslaan 97.
1705     Dhr. J. Knip                                               Geraniumlaan 8.
2405     Mw. A. de Vries                                        Sloterweg 172.
2405     Mw. C. van Vliet-Pijper                             Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 114E    2505 Mw. G.M.C. van Kooten-Slootweg                                                         Hoofdweg 322.
2905     Dhr. G.J. Brink                                          Pascalstraat 28.
2905     Dhr. H.B. Post Sr.                                      Snipstraat 2.
 
BEDANKT
Beste mensen allemaal,
Voor een eenvoudige operatie was ik een paar dagen in het Slotervaart Ziekenhuis. De goede raad, die ik uit het ziekenhuis mee kreeg, was "rustig aan". Ik houd mij daar nu een poosje aan. Het was een echte verrassing om mooie bloemen namens de kerk te krijgen. Ik heb er twee weken van genoten; iedereen heel hartelijk bedankt!
Met een vriendelijke groet, Geert Dijksman.
 
JUBILEA
We wensen twee echtparen van harte geluk met hun huwelijksjubileum. Het bruidspaar Henk en Nel Biemond-Koomans is vijftig jaar geleden op 11 april in het huwelijksbootje gestapt. We wensen hen van harte een mooie dag en geluk en gezondheid voor het nieuwe jaar toe, met allen die hen lief zijn.
26 april is het bruidspaar Hans en Wil van der Kramer-Storm vijftig jaar geleden in de echt verbonden. Ook hen feliciteren we met deze heugelijke dag en wensen hen van harte geluk en gezondheid in een nieuw huwelijksjaar, samen met allen die hen lief zijn. Beide echtparen bidden we de zegen toe van de Eeuwige.
Vriendelijke groet,
Bert Griffioen.

 
IN MEMORIAM  JOHANNA SUSANNA VAN DEN AKKER
Ze werd geboren als Johanna Susanna Wortel, 1932 in Amsterdam. Ze huwde Simon van den Akker en sindsdien kennen we haar als Jo van den Akker. Donderdag 29 maart 2018 is ze gestorven.
Ze verbleef de laatste jaren in een verzorgingshuis in Bussum, dicht bij een van haar zonen. De laatste tijd kende ze haar kinderen en kleinkinderen niet meer, maar bedankte hen als ze op bezoek waren geweest.
Velen kennen haar, actief voor de kinderdienst in de Immanuelkerk, samen met Ina Tolsma jarenlang als voorzitter van de christelijke vrouwenbond/Passage, en ook als de moeder van haar dochter Carla.
Carla -zelf een jonge moeder van samen drie kinderen - verongelukte op weg naar haar werk. Vanaf toen werd oma Jo een moeder voor Carla’s kinderen: Astrid, Petra en Edo. Zij hebben samen met hun vader Geert-Jan en Jo’s twee zonen, Johan en Edwin en hun partners en kleinzoon Marc, oma Jo op vrijdag 6 april naar haar laatste rustplaats gebracht. Zij werd  geboren in het scheppende licht van de Eeuwige, zij was een licht voor velen. Scheen omwille van anderen die zo tot licht kwamen. Velen zullen diep, diep respect voelen voor deze moeder en oma, mens voor andere mensen. Ze is voorbijgegaan, om er juist voor anderen te zijn. De Eeuwige zoekt op wat voorbijgegaan is, zegt Prediker. Dat Hij dat waarmake.
Paul Boersma.
 
KERKELIJKE STAND
VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE:        naar:
2802       Dhr. B.M. Eilander                          Kamerlingh Onneslaan 131.
0203       Dhr. A. Nederveen                          Pasteurstraat 5.
1803       Mw. A.B. de Korver-Blazer             Amstelveen.
 
NIEUW INGEKOMEN:
0603       Mw. S.K. Homeijer                                    Sloterweg 366.
 
VERTROKKEN:                                                       naar:
0803       Mw. D.J. de Vries                                      Amsterdam.
0803       Dhr. L.J. Kingma                                       Stadskanaal.
 
KERKENRAAD
Uit de kerkenraad van 19 maart 2018:
De werkgroep pastoraat licht het voorstel toe betreffende pastoraat na juli 2018. Het zal nader worden uitgewerkt. Na vaststelling zal de gemeente worden geïnformeerd.
Er wordt een werkgroep ingesteld die -op grond van wat besproken werd op de gemeenteavonden in 2017- voorstellen zal doen aan de Kerkenraad. Na akkoord bevinden worden deze aan de gemeente voorgelegd, naar verwachting najaar 2018.
In het vervolg zal in elke dienst tijdens het bidden van het Onze Vader de kerkklok worden geluid.
Juup Bosch, scriba
 
Besluiten uit de synode van de PKN.
Wijzigingen in de kerkorde:

Er komen elf classes, die geleid worden door speciaal daarvoor aangestelde predikanten.
Het vierjaarlijkse visitatiebezoek wordt vervangen door een bezoek van de classispredikant.
Gemeenten krijgen meer mogelijkheden voor bestuurlijke inrichting en samenwerking.
Er komen ringen van gemeenten, waarin zij elkaar ontmoeten.
Gemeenten en ringen kiezen een aantal afgevaardigden in de classicale vergadering.
Juup Bosch, scriba.
 
DODENHERDENKINGEN IN BADHOEVEDORP.
Ook dit jaar begint de Dodenherdenking in ons dorp met een herdenkingssamenkomst in De Meerwende, Kamerlingh Onneslaan 131. Aanvang 15.00 uur. Alle bewoners van dit mooie zorgcentrum hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Een tweetal bewoners heeft herinneringen opgeschreven en zij zullen hun getuigenis op 4 mei uitspreken. Er is een programmaboekje, muziek zal klinken en er worden gedichten gelezen.
Gastspreker is de heer Paul Boersma, interim- voorzitter van het 4 mei comité Badhoevedorp-Lijnden.
Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog altijd een bron van inspiratie. Dit jaar 2018 is daarom uitgeroepen tot JAAR VAN HET VERZET.
De samenkomst wordt afgesloten met een korte plechtigheid bij de vlag in de tuin voor het gebouw.
Namens het comité, Truus Peters.

De Raad van Kerken Badhoevedorp-Lijnden houdt om 19.00 uur een herdenkingsdienst in de Pelgrimskerk aan de Havikstraat, aansluitend is om 19.45 uur de herdenking bij het monument naast de kerk. De voorzitter van het comité, de heer Henk Biemond, zal de gastspreker van de avond, mevrouw Judikje Kiers, welkom heten. Mevrouw Kiers heeft vele jaren in Badhoevedorp gewoond en is nu directeur van het Amsterdam Museum. Leerlingen van de Oranje Nassauschool zullen de erewacht betrekken en een bloemendefilé sluit de herdenking af. Als altijd staat een aantal stoelen op het grasveld.
Namens het comité, Truus Peters.
 
DE SCHUILHOEVE
Zondagmiddag 15 april nodigt het pastorale team van De Schuilhoeve haar bewoners uit voor een viering in hun “huiskamer”. Aanvang: 15.00 uur.
Na de viering is er gelegenheid om, onder het genot van een kop koffie of thee, gezellig met elkaar samen te zijn en/of met elkaar te spreken tot ca. 16.30 uur. Ook gemeenteleden die niet in de Schuilhoeve wonen, zijn van harte welkom.
Wilt u gehaald worden? Neem dan contact op met de dames I. Moens: 659 7600 of W. Rechtuyt, 659 5529.
De voorganger in deze viering is pastor Ans Creemer.

 
KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
KERKCAFé (TERUGBLIK)
De kerken worden geconfronteerd met een teruglopend ledental maar religiositeit is niet voorbij. Mensen zoeken naar zingeving. Wat betekent dat voor mens, kerk en samenleving? Hierop wist Henk Leegte, sinds 2000 predikant van de Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam, tijdens het derde Kerkcafé naar eigen zeggen ook geen antwoord. Maar hij had wel een paar suggesties.
Ds. Leegte begon met uit te leggen wat het, historisch bezien, betekent Doopsgezind te zijn. Doopsgezinden zijn praktisch ingesteld, zijn boer of ondernemer omdat zij niet in overheidsdienst mochten werken. Na vervolging door protestanten en rooms-katholieken werden zij gedoogd. Veel Doopsgezinden verlieten Nederland omdat zij hun geloof niet konden beleven zoals zij dat wilden, namelijk sober en Christus navolgend. Wie hier bleef, paste zich aan. Doopsgezinden zijn geen theologen maar een soort familie met veel onderlinge hulp, ook internationaal.
De kerk wordt klein. Er zijn weinig belijdenissen meer. Toch maakt dit ds. Leegte niet boos of depressief. ‘Het is nu winter in de kerk maar het kan lente worden. Het wordt nooit meer zo als vroeger maar laat je niet door nostalgie leiden. Niemand weet immers hoe het moet. Zelfs goede predikanten krijgen de kerk niet vol. Wat hebben wij in de kerk te verkopen? Niemand wil het hebben, roept men dan. Maar dat is niet waar. We moeten uitzoeken waar we goed in zijn, bijvoorbeeld sociaal actief of hulp aan vluchtelingen.’
Maar als je leven op z’n kop staat, heb je behoefte aan steun. Ds. Leegte pleit daarom voor een ‘hartelijke’ kerk, die niets en niemand uitsluit. De predikant moet dat stimuleren. ‘Probeer ontmoetingsmomenten te creëren voor mensen die nog niet aan kerkgang toe zijn’. Ds. Leegte prees de rouwsuite. ‘Daarmee hebben jullie goud in handen. Het is een dienst aan de samenleving en een dienst aan de Eeuwige.’
Inger Albers.
 
KERKCAFé, ONTMOETINGSRUIMTE PELGRIMSKERK
Vrijdag 13 april is het dit winterseizoen de laatste kans voor u om een keer ons eigen kerkcafé te bezoeken. We hebben een goede en interessante spreker met Ger Groot in huis en muziek met het trio van Nadine Strang, ons inmiddels goed bekend. De deur zwaait om half zeven open en de uitloop is tot tegen tienen leert de ervaring. Soms wordt het zelfs later wat de goede sfeer in het café tekent. In deze snel veranderende tijd komen er vragen op ons af rond het einde van het leven. Men heeft het ook wel over ‘voltooid leven’. Deze thematiek zullen we bespreken en bij ons in laten leiden door Ger Groot, die als columnist regelmatig in Trouw schrijft.
Allen Hartelijk welkom. Bert Griffioen.

EETCAFÉ
Donderdag 19 april vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
 
Opgeven vanaf donderdag 5 april bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875, nel.biemond@kpnmail.nl.
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146, cathriengeel@gmail.com.
 
VOORJAARSCONCERT HAARLEMMERMEERS MANNENKOOR (HERHALING)
Zaterdagavond 21 april a.s. geeft het Haarlemmermeers Mannenkoor ‘Zang en Vriendschap’ dit concert in de Pelgrimskerk.
Jeroen Koopman (geen onbekende in de Pelgrimskerk) begeleidt ons op de vleugel en verzorgt intermezzi op vleugel en orgel.
Algehele muzikale leiding: Roland Bosma. Kaarten kosten € 12,50 (incl. pauzedrankje) en zijn nog verkrijgbaar bij ondergetekende. Zaal open: 19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur. Meer informatie vindt u op de flyer op het informatiebord in de kerk. Het wordt weer een heel mooi concert, u bent van harte welkom! Peter Roodenburg, 06 4885 7599.

EETCAFÉ
Donderdag 16 mei vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
 
Opgeven vanaf donderdag 2 mei bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875, nel.biemond@kpnmail.nl.
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146, cathriengeel@gmail.com.
 
SLOTERKERKCONCERT (VIJF FLUITISTEN VAN HET CONCERTGEBOUWORKEST)
Zondagmiddag 15 april 2018 is er in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam een optreden van de voltallige groep fluitisten, verbonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest. Dit is vrij uniek! Met als thema ‘KONINKLIJKE FLUITEN’ worden werken uitgevoerd van o.a. J.C. Bach en Debussy.
Toegangsprijs €10, consumptie na afloop inbegrepen. Reserveren: concert@sloterkerk.nl. Zie: www.sloterkerk.nl. Bert Stilma.
 
KLOOSTERWEEKEND DONDERDAG 7 TOT ZONDAG 10 JUNI (HERINNERING)
Na een aantal jaren in abdij Koningshoeven een kloosterweekend gehouden te hebben, gaan Badhoevedorpers dit jaar naar de trappistenabdij in Zundert. Info: Nan Sikkel nandicksikkel@gmail.com. of 020 659 3562.
 
ORGELCONCERT BEGIJNHOFKAPEL
Zondag 17 juni geef ik een orgelbespeling op het Cavaillé Coll orgel van de Begijnhofkapel (bouwjaar 1879). Dit ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum als organist van de Kapel. We beginnen om 14.30 uur. Wie deze gebeurtenis wil bezoeken kan het beste per auto/fiets naar eindhalte tramlijn 1 of 2 gaan. Trams stoppen bij halte “Spui” bij het Begijnhof. Van harte welkom, zou ik zeggen, voor iedereen die dit orgel ook eens wil horen.
Met vriendelijke groet, Mark de Vries.
terug