MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 02; 16 FEBRUARI 2018

MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 02; 16 FEBRUARI 2018
MEDITATIE:
Bezinnen.

Wij staan weer aan het begin van de veertigdagentijd. De tijd voorafgaande aan het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. Een verhaal dat met de geboorte van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest tot de kern van ons geloof behoort.
 
Veertig dagen om ons te bezinnen op waar wij mee bezig zijn: bezinning op ons geloof of op waar wij in ons leven, zoals gezin, werk en vrije tijd, mee bezig zijn. Een evaluatiemoment dus. Kijken waar wij staan in ons geloof in het werk of dat ons ook bezighoudt. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar wel eerlijk ten opzichte van de mensen die om je geven of waar je mee verbonden bent.
 
Als mensen maken wij steeds keuzes. Wij laten ons leiden door situaties waar wij mee te maken krijgen, emoties die hun weg moeten vinden om een plekje te krijgen in het leven. Dat geldt zowel voor mensen individueel, maar ook als gemeente van Christus. Zoals wij allen weten wordt er op dit moment erg nagedacht hoe wij als gemeente verder moeten. Welke keuzes moeten er gemaakt worden.
 
Uit de gemeentevergaderingen van afgelopen jaar is duidelijk geworden dat mensen op de eerste plaats komen. Daar moeten wij dus onze aandacht als gemeente op richten. Dat past wel in de denk- en werkwijze van Jezus. Wij moeten gaan voor de mensen. Wij zijn belangrijk om de boodschap van ons geloof gestand te doen in woord en gebaar. Dat doen wij ook in de veertigdagentijd: bezinnen, gedenken, bedenken en zoeken naar nieuwe mogelijkheden en richtingen. Dat moet ons als individu en gemeente sterker maken. Dat zorgt ervoor dat wij als kerk, hoe groot of klein dan ook, een plek hebben in deze wereld die er toe doet. Bezin,  gedenk en bedenk dus welke inbreng je als lid van onze gemeente kunt hebben om de opdracht van Jezus, omzien naar elkaar en doen wat in onze mogelijkheid ligt om elkaar en onze naaste te ondersteunen, handen en voeten te geven.

Harry den Arend.

DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 18 feb     10.00 uur:            Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen).
                                                        1ste zondag 40 dagentijd
                                                         Dienst van Schrift & Tafel.
Collecten:             1. Collecte 40 dagen.              2. Kerk.
 
Zondag 25 feb     10.00 uur:            Pastor A.M. Cremer-Allard (Kudelstaart).
                                                         2de zondag 40 dagentijd   
Collecten:             1. Binnenlands diaconaat.       2. Kerk.
 
Zondag 04 mrt     10.00 uur:            Ds. H.G. van Viegen (Waddinxveen).
                                                         3de zondag 40 dagentijd   
Collecten:             1. Zending                               2. Kerk.
 
Zondag 11 mrt     10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen.
                                                         4de zondag 40 dagentijd                     
Collecten:                                1. Diaconie.      2. Kerk.
 
Woensdag 14 mrt     19.30 uur:        Ds. B.J. Griffioen   
                                                          Biddag voor Gewas & Arbeid.
 
Zondag 18 mrt     10.00 uur:            Ds. G.M. Landman (De Bilt).
                                                         5de zondag 40 dagentijd 
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
 
Zondag 25 mrt     10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen
                                                         Palmzondag.
                                                          6de zondag 40 dagentijd        
Collecten:                                1. Diaconie.      2. Kerk.
 
Autorijdiensten:

Zondag 18 feb          Dhr. R. Hoogeboom    659 5322.
Zondag 25 feb          Dhr. G. Klaasse Bos   023 555 1782.
Zondag 04 mrt          Dhr. J. Handgraaf        659 3889.
Zondag 11 mrt          Dhr. D.J. Tolsma          619 7638.
Zondag 18 mrt          Dhr. F.J. Goudappel     659 4876.
Zondag 25 mrt          Dhr. C. Zorge                023 5551 275 of 06 5326 0243.
                              
Als u gebruik wilt maken van de crèche voor 0-4 jarigen: voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.
 
BIJ DE DIENSTEN
De eerstkomende drie zondagen hebben we, voor velen, bekende voorgangers die ons door de eerste 40dagentijd zullen leiden.
De vierde zondag in de veertigdagentijd, 11 maart lezen we een gedeelte uit Johannes 6 waar vijf gerstebroden en twee visjes uitgedeeld worden door Jezus om de mensen, zo ’n vijfduizend, te voeden. In het evangelie van Johannes is geen sprake van een ‘Laatste Avondmaal’ en van de instellingswoorden maar toch komen alle elementen van het avondmaal door het hele evangelie aan bod.
De wijn in hoofdstuk 2, de bruiloft te Kana, het brood in dit gedeelte van hoofdstuk 6 dat staat in het verband van het joodse Paasfeest, feest van de uittocht, de exodus uit Egypte. Hoe mooi om dan samen midden in de veertig dagen al deze glinstering van Pasen te zien, die behalve in deze tekst ook in de roze kleur van deze dag zichtbaar wordt.
Woensdag 14 maart is het Biddag voor Gewas & Arbeid. In de avond houden we in de stiltekapel een uitgebreide Vesper en staan stil bij de woorden van Prediker 3, 1-13, het bekende gedeelte dat ervan spreekt dat er voor alles een eigen tijd is.
Wij willen ons bezinnen op de goede gaven die ons in de natuur en in de werkkracht van mensen zijn gegeven tot zegen van mensen en tot zegen en opbouw van de menselijke samenleving.
Bert Griffioen.

VANUIT DE WIJK
Definitief hebben wij afscheid moeten nemen van Pieter Cornelis Brouwer.
Piet is 23 januari 2018 thuis aan de Franklinstraat overleden. De afscheidsdienst was 29 januari in de Sloterkerk te Amsterdam. Wij bidden zijn vrouw Antje, zijn kinderen en kleinkinderen Gods kracht en troost toe om dit verlies te kunnen dragen.
Gelukkig weer thuis na ziekenhuis en/of revalidatie zijn de dames Van Tol, Koelman en T. Boersma en de heren Baars, Kooy, Van de Brink en Griffioen.
Mevrouw E. de Jong hoopt spoedig te kunnen verhuizen naar De Schuilhoeve.
Mevrouw Rechtuyt heeft te kampen met een langdurige griep. Mevrouw Van de Water kreeg het bericht dat haar gezichtsvermogen minder was geworden.
De dames Wapstra en De Pijper wachten beiden op een opname voor een operatie.
Mevrouw Wijhenke is opgenomen in een verpleeghuis. Ik bid u allen Gods zegen toe.
Met een hartelijke groet, pastor Ans Creemer.
 
BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0701     Dhr. B.J. Griffioen                          Havikstraat 3.
1401     Dhr. J.A.M. Baars                           Hoofdweg 22 Lijnden.
2101     Mw. W. Rechtuijt- v.d. Vaart           Leeuwerikstraat 7.
2801     Mw. T. Houdkamp-Miedema           Prins Pieter Christiaanhof 11.
0402     Dhr. T. Bosma                                 Oudheusdenstraat 14.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0103     Mw. M. Bakker-van Ramshorst              Comeniusstraat 20.
0503     Mw. A. Achterstraat-Schot                      Kam. Onnesln 131,
                                                                             Kamer 106.
0703 Mw. J.W. van Munster-van Oosten             Keizersweg 225B.
0803     Mw. M. Gramsma-Gerritse                      Pascalstraat 71.
1003     Mw. G. Dijksman                                    Kamerlingh Onneslaan 76.
1403     Mw. C. Kiers-Roobol                              Einsteinlaan 5.
1503     Mw. P.G.M. Koetsier-Wisman                 Edisonstraat 14.
1603     Mw. T. van Dijk-Arends                          Torricellistraat 16.
1903     Mw. J.C. van den Boogaard-Kreeft         Hermina Maria Dijklaan 29.
2103     Dhr. H. Buurma                                       Nieuwemeerdijk 122.
2703     Mw. M.C. Bouman-Kooij                        Keizersweg 141.
3103     Mw. I.J. Kreuzen-Eilander                       Keizersweg 93.
 
BEDANKT
Dank voor alle bloemen, steun en medeleven tijdens de lange tijd dan mijn man Siem ziek was. Helaas heeft hij het niet meer gered ondanks zijn vechtlust
Hartelijke groet, Conny Dooyeweerd.
 
Dank!! Lieve Pelgrimgenoten.
Dank voor zoveel meeleven in de weken die voorbij zijn. Dank voor het mooie boeket op 24 december. Dank voor alle bezoekjes, kaarten en telefoontjes. Dank voor alle leuke attenties, in welke vorm dan ook! Het was hartverwarmend en ook zeer opbeurend dat zoveel mensen aan mij dachten! Ik voelde mij echt gedragen door onze gemeenschap. Een lieve groet voor u allen.
Barbara van Tol.

Bewegen is erg fijn en dat merk ik nu vooral omdat ik dit de afgelopen maanden maar in beperkte mate kon. Gelukkig mag ik langzamerhand (doktersadvies) weer aan alles gaan meedoen en het gewone werkzame leven opbouwen. Voor al de lieve groeten en wensen, bloemen en aandacht die ik van u kreeg na mijn operatie wil ik u hartelijk bedanken.
Ik hoop, wanneer dit blad verschijnt, weer op de meeste momenten mijn vertrouwde plek in te kunnen nemen.
Vriendelijke groet, Bert Griffioen.
 
IN MEMORIAM PAULINA VAN DER MEER-VAN RIJN.
Op 9 december 2017 overleed mijn vrouw Paulina (Lien) van der Meer-van Rijn.
Geboren in 1932 in Amsterdam kwam zij in 1935 met haar ouders naar Badhoevedorp en woonde eerst in de Lijsterstraat. In 1938 verhuisden zij naar de Leeuwerikstraat 47 en kwam toen recht tegenover mij, haar toekomstige echtgenoot, te wonen. Wij leerden elkaar beter kennen, onder meer door mijn vriendschap met haar broer, hetgeen na onze verloving in 1955, in 1958 resulteerde in de belofte om voortaan samen door het leven te gaan.
Dat hebben wij bijna 60 jaar volgehouden. In een kerkdienst op 15 december jl. hebben wij afscheid van haar genomen met de woorden van onze trouwtekst; “geprezen zij de Here, dag aan dag draagt hij ons”, waarna we haar begraven hebben op Zorgvlied in Amsterdam.
Mede namens onze kinderen Hans, Paul en Caroline Edith, hun geliefden en kinderen.
A.R. van der Meer.

IN MEMORIAM MIEKE NAHUIJSEN-GOLDSCHMEDING
Woensdag 24 januari overleed Maria Gerarda Nahuijsen-Goldschmeding op de leeftijd van 81 jaar.
Mieke was een gelovige vrouw met een groot liefdevol hart.
Ze groeide op als de jongste van drie kinderen in een warm gereformeerd gezin aan de Da Costakade. Haar moeder schilderde verdienstelijk, haar vader was ambtenaar bij de gemeente Amsterdam.
Ze was een heel bijzondere vrouw, die het vermogen had het meisje van de Da Costakade haar hele leven met zich mee te nemen.
Via de kweekschool voor het onderwijs werd zij onderwijzeres op de protestants christelijke scholen in de Karel Doormanstraat en in de Bestevaerstraat. Dat vond ze geweldig! Door de jaren heen hadden meer dan 1.200 kinderen het voorrecht door haar te worden begeleid. Daar kon ze kind met de kinderen zijn en ging haar liefde vooral uit naar hen, die het moeilijk hadden.
Op latere leeftijd leerde zij Jan Christiaan Nahuijsen kennen, de liefde van haar leven. Ze begonnen samen in Amsterdam-Zuidoost en verhuisden later naar Heemstede.
Vanuit haar Amsterdamse achtergrond kon ze moeilijk aarden in het kerkelijk leven daar, totdat ze in aanraking kwam met de gemeente in Badhoevedorp-Lijnden. Hier voelde zij zich thuis en schreef ze zich in als lidmaat. Met een zekere regelmaat zagen we haar op de zondagmorgen in de kerk en onderhield ze warme contacten met gemeenteleden.
Toen ze weduwe werd, volgde ze een cursus muziekgeschiedenis, waar ze glansrijk voor slaagde. Ook bezocht zij veel mensen in een verzorgingshuis, waar ze uit de Bijbel voorlas.
Toen ze vorig jaar hoorde, dat ze onomkeerbaar ernstig ziek was, begon zij de muziek te verzamelen voor haar begrafenis en de Bijbeltekst, die gelezen moest worden: Psalm 23. Ze zei: dat het vooral om de glorie van God moest gaan en niet om de hare. De laatste maanden van haar leven werd ze liefderijk verzorgd in een hospice, waar ze heel tevreden was.
Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad hebben we woensdag 31 januari afscheid van haar genomen. Haar rouwkaart is verluchtigd met een schilderij van haar moeder en bovenaan staat: “De Heer is mijn Herder”.
Chr. Koldewijn.
 
KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
0912       Mw. P. van der Meer-van Rijn            Franklinstraat 117.
2512       Dhr. J. Houdkamp                              Prins Pieter Christiaanhof 11.
 
VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE: 
                                                                   
naar:
1801       Mw. A.H. van der Berg                 Kamerlingh Onneslaan 131.
 
NIEUW INGEKOMEN: 
                                                                    
naar:
1212       Dhr. M.R. Seur                             Egelantierstraat 68
2312      Dhr. E.J. van Waveren                  Hoofdweg 35, Lijnden.
1001       Mw. E.A. Oosterhof                      Raasdorperweg 44.
1001       Dhr. J.E. Bentvelzen                    Thomsonstraat 123.
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

KERKBALANS 2018: HERINNERING OVER UW VRIJWILLIGE BIJDRAGE
Kort geleden viel bij u de brief op de deurmat voor de actie ‘KERKBALANS 2018’.
Allereerst viel daarbij op dat (door een foutje bij de verzending) op de retourenveloppe de tekst staat dat deze bij u wordt opgehaald. DAT GEBEURT DUS NIET! Wij vragen u, net als voorgaande jaren, de enveloppe in het offerblok in de hal te doen. Mocht dat voor u bezwaarlijk zijn dan kunt u contact opnemen met Foeke Dekker (telefoon: 020 890 0175 of mail: fw.dekker@quicknet.nl). Hij is dan graag bereid deze bij u op te halen.
De vrijwillige bijdrage is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente. Zoals u in de begeleidende folder hebt kunnen lezen, is er een flink verschil tussen de inkomsten en uitgaven van onze gemeente en daarom is een ieders bijdrage van belang.
Wij willen u daarom nogmaals vragen om, indien u dat nog niet gedaan heeft, uw bijdrage aan de gemeente kenbaar te maken door het inleveren van het toezeggingsformulier.
Wij hopen dat u wilt reageren en gul wilt schenken om onze gemeente te helpen alle dingen te doen die we belangrijk vinden: Voor ú en voor anderen! Hoe eerder u de retourenveloppe inlevert, des te sneller kan deze in de administratie worden opgenomen en ook dát is belangrijk voor een goed verloop van dit jaar.
Inmiddels zijn wij blij verrast dat al behoorlijk wat mensen hun toezegging kerkelijke bijdrage inleveren in het offerblok in de gang van onze kerk. Hartelijk dank daarvoor!
Als u verzocht heeft de bijdrage via automatische incasso te laten betalen, maandelijks vanaf januari 2018, weet dan dat dit niet mogelijk is.
Uw toegezegd bedrag wordt in tien gelijke termijnen vanaf maart geïncasseerd van de door u opgegeven rekening.
Indien u vragen heeft dan kunt u te allen tijde met mij contact opnemen, via telefoonnummer 06-14928440.
Hartelijk dank voor uw bijdrage! Marijn Vis, Penningmeester.

DE ROUWSUITE GAAT OP 3 MAART OPEN!
Op 3 maart 2018 is het eindelijk zo ver!
Na meer dan een jaar denken, stukken schrijven, besprekingen voeren, verbouwen, inrichting kopen en reclame maken wordt de “ROUWSUITE BADHOEVEDORP” geopend met……een
OPEN DAG VAN 11.00-16.00 UUR

Wat staat u dan allemaal te wachten?
Er wordt een “rouwbeurs” gehouden in de meeste ruimtes van onze gebouwen. Op het voorplein van de Pelgrimskerk begint het al: daar komen verschillende rouwauto’s te staan; de moeite waard om te zien, natuurlijk.
Eenmaal binnen kunt u genieten van een kopje koffie in  de ontmoetingsruimte. Daarna een blik in de stiltekapel, die is ingericht met mogelijkheden rond een uitvaart.
Voor mensen die onze kerkzaal niet kennen, bestaat de mogelijkheid daar vrijblijvend rond te lopen en te genieten van onze mooie ruimte met orgel, piano, beamer en geluidsinstallatie. Voor onbekenden een goede gelegenheid te bekijken of en waarvoor zij die ruimte eventueel zouden willen huren.
Dan de gang in, naar achteren.
In de gang treft u uitvaartzorg De Meer, waar eigenaren Jacco van der Laarse en Jaap van der Maarl u graag informeren over wat zij voor u kunnen betekenen als u in uw directe omgeving te maken krijgt met overlijden, opbaren, condoleren en uitvaart. Dan rechtsaf, de gang in op weg naar de Karavanserai.
In die corridor en in de zaal van de Karavanserai staan ook weer standhouders met begrafeniskisten, grafmonumenten en urnen. Bloemisten, maar ook een notaris, iemand die beschikbaar is voor “rouwverwerking” en een leverancier van “herdenkingsmogelijkheden” completeren de rij. En ten slotte waar het allemaal om gaat!
Naast informatie inwinnen, kijken hoe rouw(bloem)stukken worden gemaakt, wat er allemaal kan worden geboden bij en rond overlijden van dierbaren kunt u ook…..de rouwsuite bezichtigen!
En daar zijn we best trots op! U kunt met eigen ogen zien hoe de ruimte is geworden en welke mogelijkheden deze biedt om dierbaren op te baren en als nabestaande daar op bijna elk gewenst moment aanwezig te kunnen zijn. Gewoon om even tot rust te komen, te mijmeren over alle dierbare herinneringen, even alleen te zijn met het verdriet over het verlies of om samen een kopje koffie te drinken of zelfs de uitnodigingen voor het afscheid te schrijven.
Rond de klok van twaalven zal de rouwsuite dan “formeel” door de werkgroep rouwsuite worden geopend. U bent daar allen hartelijk welkom om rond te lopen, de stands te bezoeken, informatie te krijgen en op uw gemak even in de rouwsuite rond te lopen.
U BENT DUS VAN HARTE WELKOM!

En wat dan als de beurs is afgelopen en het weekend voorbij?
Vanaf maandag 5 maart 2018 kan de rouwsuite worden gebruikt. Verhuur wordt geregeld door een groep van vier “gastvrouwen” (Henriët den Arend; Anneke de Jongh; Ina Jonker en Lia Kooij).
Zij kunnen door uitvaartverzorgers worden benaderd met de vraag of de suite beschikbaar is voor gebruik. Tijdens de beurs kunnen zij u in hun eigen stand verder informeren hoe dat allemaal in zijn werk gaat.
Voor u allen: hartelijk welkom, Harm Jonker, voorzitter CvK/werkgroep rouwsuite.

DIACONIE
Zondag 25 februari is er een collecte voor het Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie. Steeds meer mensen in Nederland hebben, tijdelijk of blijvend, schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. In 2011 heeft Kerk in Actie, samen met andere kerken en christelijke organisaties, het project “SchuldHulpMaatje” opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot “maatjes” opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid en krijgen daarnaast 15.000 mensen via internet hulp bij hun financiën. Ook is er een speciale website waar jongeren meer te weten kunnen komen over geldzaken en risico’s van schulden en waar ze ontdekken hoe ze schulden kunnen voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak. Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland.
Van harte aanbevolen door uw diaconie. Ien Moens.
                                              
Sobere maaltijden in de veertigdagentijd.
Een sobere maaltijd van soep en brood, en met het geld dat je dan uitspaart een goed doel steunen. Dat is al jaren de succesformule van Sobere Maaltijden. Ook dit jaar zijn er sobere maaltijden georganiseerd op verschillende kerkplekken in Hoofddorp. Zeven woensdagen van 18.00-19.30 uur, van Aswoensdag 14 februari tot en met de woensdag voor Pasen, 28 maart.
Elke maaltijd wordt een korte inleiding gehouden door bevlogen mensen, die zich inzetten voor projecten in het buitenland zoals stichting ‘Gered Gereedschap’. Ook projecten dichter bij huis worden toegelicht zoals Thuisbegeleiding van gezinnen in de problemen en jeugdland.
Woensdag 14 februari is de eerste maaltijd in het Parochiehuis , Kruisweg 1073. Thema is het project van Vastenactie in Zambia.
De maaltijden staan open voor alle belangstellenden, je kunt je voor elke maaltijd apart opgeven bij het Parochiesecretariaat van de J. de Doperparochie secretariaat@hjoannesdedoper.nl of van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur op: 023 563 8145
Voor het volledige programma én actuele informatie over deze en andere activiteiten van de Raad van Kerken: www.kerkeninhoofddorp.nl.
Marja Brussen.
 
KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
                                  89e Wereldgebedsdag in Nederland.
                                 Vrijdag 2 maart 2018 - Aanvang 19.30 uur.
                                 Plaats: H.H. Engelbewaarderskerk in Badhoevedorp.

 
De eerste vrijdag in maart is wereldwijd een dag van gebed. Zolang die dag duurt zijn er ergens in de wereld gebedssamenkomsten, waar dezelfde gebeden worden gebeden, dezelfde gedeelten uit de Bijbel worden gelezen en dezelfde noden bij God worden neergelegd. Als de zon in het verre Oosten opgaat over de eilanden van de Stille Oceaan, dan worden daar de eerste diensten gehouden. Uur na uur ontwaken weer ergens anders andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en de organisatie heeft als motto; samen vieren, samen bidden, samen delen! In juni 2019 zal het Europese Congres worden gehouden in Nederland. Wij vieren dan ons 90-jarig bestaan. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Suriname.
Thema is: “En God zag dat het goed was….”
Doet u ook mee: Samen zingen en bidden geeft een krachtig signaal af tegen alle geweld in de wereld. De zang wordt begeleid door Jim Kuikman. Muzikale medewerking verleent het H.H. Engelbewaarderskoor, aangevuld met zangers uit de Pelgrimskerk o.l.v. Ineke Peereboom.
Voor vervoer kunt u Dick van Rooijen bellen: 659 3554 of 06 2410 9010. In de dienst wordt ook een collecte gehouden, ditmaal voor de volgende projecten:
Stichting Unu Pikin: biedt werk aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Het Parelhuis: vangt HIV besmette jonge kinderen op waarvan ouders of familie niet zelf de verzorging op zich kunnen nemen.
Opleiding nieuwe Gezondheidsassistenten (ZZG): de opleiding van gezondheidsassistenten voor de zorg in het binnenland wordt verzorgd door de Medische Zending en is belangrijk voor jong en oud.
Namens: Raad van Kerken en WGD Comité, Ina Tolsma-van Ginkel.
 
 EETCLUB:
Donderdag 15 maart vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven vanaf donderdag 1 maart bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875   nel.biemond@kpnmail.nl
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146   cathriengeel@gmail.com.
 
KERKCAFE: VRIJDAGAVOND 9 MAART 18.30 uur IN ONTMOETINGSRUIMTE PELGRIMSKERK
De vijvergesprekken in het kerkcafé op vrijdagavond worden door de aanwezigen zeer gewaardeerd. ‘De sympathie en deskundigheid van de gastsprekers als ook de intensiteit van de gesprekken in een ontspannen en informele sfeer maken de ontmoetingen tot waardevolle ervaringen’, aldus een trouwe bezoeker.
Het overkoepelende thema van dit seizoen is: de snel veranderende samenleving. In de maand december was prof. Jaap van den Herik onze gast. Hij gaf ons een inkijkje in de wereld van de kunstmatige intelligentie, een snel voortschrijdend proces, waarvan de impact groot is en de gevolgen nog niet te overzien. In januari heeft schrijfster en filosofe Desanne van Brederode ons laten delen in haar visie op het levenstempo en de levensstijl van onze dagen. Zij introduceerde o.a. opnieuw het oude symbool van de ‘binnenkamer’, de innerlijke plek waar je ziel huist en tevens een tastbare plek waar je kunt toekomen aan bezinning en bezieling. Ook maakte ze ons deelgenoot van haar betrokkenheid bij het Syrisch Comité waar ze het pijnlijk stilzwijgen van het westen bij het uitbreken van de burgeroorlog onderzocht.
Op vrijdagavond 9 maart zetten wij het gesprek voort, nu vanuit religieus perspectief. Ook daar hebben flinke verschuivingen plaats gevonden en zijn nog steeds gaande. De samenleving is geseculariseerd. De positie van kerk en geloof is veranderd. Het is een minderheidspositie, maar ondanks schijnbare oppervlakkigheid is de samenleving ook vol met religiositeit. Wat is er aan de hand? Wat betekent dat voor de samenleving? Kortom, genoeg stof om een gesprek met elkaar en met de gastspreker aan te gaan.
Deze avond is onze gastspreker Henk Leegte, predikant van de doopsgezinde gemeente aan de Singelkerk in Amsterdam.
De deur gaat open om 18.30 u. Om ongeveer 21.30 u. besluiten we het gesprek, waarna er nog gelegenheid is om na te praten. Er is muziek en ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.
Allen hartelijk welkom. Nan Sikkel.
 
VLAGGETJESDAG…
Kon het niet laten bij alle publiciteit over zin en onzin van carnaval.
Kick Koldewijn:

 
In de tweede eeuw vóór Christus, toen de stadstaat Rome uitermate machtig was geworden, Griekenland en Spanje waren veroverd, veranderden ook de economische verhoudingen op het platteland.
Vóór die tijd was het eigenlijk nog een agrarisch rijk, maar na de Punische oorlogen aan het einde van de derde eeuw vóór Christus raakten de kleine boeren hun grondgebied kwijt en trokken als proletariërs naar Rome, dat daardoor een geweldige groei doormaakte. De grond kwam in het bezit van grootgrondbezitters, die zelf in villa’s in Rome woonden. Ze stelden pachters aan en lieten geïmporteerde slaven werken op hun tot weiden omgevormde bezittingen met slachtvee. Koren werd nu grotendeels uit Egypte ingevoerd en tegen gesubsidieerde prijzen op de markt gebracht. De vruchtbare Nijl en het klimaat aldaar leverden meerdere oogsten per jaar.
In de winter echter lag de handel stil. Stormen maakten het (zeil)schepen onmogelijk uit te varen. Ze werden op scheepskarren getrokken en gedurende dit jaargetijde in loodsen ondergebracht. Van de gelegenheid  werd gebruik gemaakt om reparaties uit te voeren.
Tegen het voorjaar, werden ze weer op de scheepskarren (carrus navalis = scheepskar), geladen en versierd door de straten van Ostia getrokken om daarna te water te worden gelaten.
Rondom die gebeurtenis was er een feest, dat drie dagen duurde, waarbij de drank rijkelijk vloeide en zich allerlei uitspattingen voordeden. Nu hebben feesten de eigenschap, dat ze zich niet makkelijk laten wegdrukken.
Toen Rome christianiseerde, werd door de staatskerk het feest van de onoverwinnelijke zon en de verjaardag van Apollo op 25 december het ons bekende kerstfeest, maar bij het feest van de carrus navalis lag dat wat moeilijker.
De kerk heeft het zelfs in bepaalde tijden verboden, gezien de manier waarop het werd gevierd…zonder succes uiteraard.
Het gegoochel met Latijn (carnevale= vlees, vaarwel of carnelevare = opruimen van het vlees) kon in de ogen van mijn leraar klassieke talen geen genade vinden.
Niettemin nog altijd tot op de dag van vandaag de overheersende gedachte bij het carnaval.
De bron van dit feest ligt echter verankerd in de oiko nomos, de regels van het huis, het huishoudboekje…de economie…en niet over het begin van de veertigdagentijd. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat er wel degelijk velen onder ons zijn die uitzien naar vlaggetjesdag. Maar dan hebben we het eerder over nieuwe haring dan over graan.
 
ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum:                     Onderwerp(en):                                       Tijd(stip):
14 feb                       Begin veertigdagentijd.
19 feb                       Raad van kerken                                     10.00 uur.
21 feb                       Denktank Pastoraat                                 10.00 uur.
22 feb                       Commissie Eredienst                               20.00 uur.
01 mrt                       Muziek in de Kerk (MIK)                           10.00 uur.
02 mrt                       Wereldgebedsdag (Engelbewaarderskerk) 19.30 uur.
06 mrt                       College van Kerkrentmeesters                 20.00 uur.
06 mrt                       Diaconie                                                    20.00 uur.
09 mrt                       Vijvergesprekken                                      18.30 uur.
12 mrt                       Moderamen                                               19.30 uur.
14 mrt                       Vesper Biddag Gewas & Arbeid                19.30 uur.
15 mrt                       Eetclub                                                       18.00 uur.
 
terug