MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 01; 13 JANUARI 2018

MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 01; 13 JANUARI 2018
MEDITATIE
De maand december is meestal een drukke tijd in het jaar. Niet alleen kijkt men dan wat terug op het afgelopen jaar, maar men ziet uit naar wat er komen gaat. Dat alles is meestal aanleiding tot uitgebreide gesprekken en discussies. Vaak gevolgd door veel post via de brievenbus. Daarbij komen de vele activiteiten samengaand met de veel aandacht vragende kerkelijke feestdagen. En dat is goed, want de feestdagen brengen ons veelal terug bij waar het wezenlijk om gaat, om ons geloof en leven.
 
Dit jaar bracht december in het bijzonder het feit van de wisseling van het jaartal, naar 2018 dus! Bij veel van die christelijke feestdagen staat de plaats van onze Heer Jezus in het middelpunt.
 
Ik herinner mij, dat ik bij een reis in Ethiopië aanwezig was bij een door de plaatselijke kerken omstreeks half januari georganiseerde feestzondag, gewijd aan de doop van Jezus. Ik was speciaal naar de plaats Halibela gegaan, waar tenminste elf kerken in de rotsen zijn gebouwd. De kerken gingen alle precies gelijktijdig uit, zodat de mensen zich allemaal op hetzelfde moment op dezelfde plaats konden verzamelen. Men kon zich daar ook laten dopen! Ik liep met de stoet mee, maar werd er op aangekeken, dat ik niet in feestkleding liep, maar in mijn vakantiehemd.
Men reikte mij toen een prachtig bij het feest passende gekleurde sjaal aan, dat ik nog steeds af en toe in de Pelgrimskerk om heb!
 
Binnenkort zal in onze kerk een speciale kinderdienst worden gehouden. We weten niet veel van de kindertijd van Jezus zelf, maar wel dat hij regelmatig naar het kind verwees! Dit is dan ook een groot teken voor een kerkelijk bestaan.
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Tekst: Jeremiah Rankin.
Vertaling: Gert Landman.
Muziek: Ralph Vaughan-Williams.
  
Jan Koetsier.

DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 14 jan          10.00 uur:            Dhr. Chr. Koldewijn (Badhoevedorp).
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Missionair werk.
Meerwende          10.30 uur:            Pastor A.M. Creemer-Allard.
Zondag 21 jan          10.00 uur:            Pastor L. Seebolt & Dhr. P. Boersma.(Oecumenische dienst).                      (Engelbewaarderskerk).
 Dienst van Schrift& Tafel.
 Collecten:             1. Diaconie                             2. Oecumene.
 Zondag 28 jan          10.00 uur:            Ds. R.J. Bakker (Amsterdam).
 Collecten:             1. Diaconie.                            2. Catechese & Educatie.
 Zondag 04 feb          10.00 uur:            Ds. J. Post- Hospers (Zwolle).
 Collecten:             1. Werelddiaconaat.                2. Kerk.
Zondag 11 feb          10.00 uur:            Ds. A.C. Houtkoop (Hillegom).
Schoolkerkdienst          Collecten:             1. Diaconie.                            2. D.z.v. Oranje Nassau School.
Zondag 18 feb          10.00 uur:            Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen).
1ste zondag 40 dagentijd       Dienst van Schrift & Tafel.
 Collecten:             1. Collecte 40 dagen.              2. Kerk.
 
Autorijdiensten:
Zondag 14 jan       Dhr. B. Rechtuyt                     659 5529.
Zondag 21 jan       Dhr. A. Kamer                        659 4826.
Zondag 28 jan       Dhr. D.J. Tolsma                     619 7638.
Zondag 04 feb       Dhr. C.D. Braam                     659 6190.
Zondag 11 feb       Dhr. H. Buurma                      659 3218.
Zondag 18 feb       Dhr. R. Hoogeboom                659 5322.
 
Indien u gebruik wilt maken van de crèche voor 0-4 jarigen: voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 14 januari lezen we het vervolg in Johannes 3: 22 t/m 30, waarin de Doper van zichzelf zegt dat hij kleiner moet worden en Jezus groter. Goede dienst.
Kick Koldewijn.
Zondag 11 februari is de jaarlijkse schoolkerkdienst waarin met name veel wordt gedaan door leerlingen en leiding van de Oranje Nassau School. Dit keer zal alles zijn plek vinden rond het verhaal van de verlamde man die door zijn vrienden bij Jezus wordt gebracht. Ds. Caro Houtkoop, geestelijk verzorger bij Cordaan in Aalsmeer, gaat voor.
Bert Griffioen.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
1012     Dhr. J. Hoogendam                   Lutkemeerweg 252.     
1712     Mw. E. de Jong-Hogenhout      Reigerstraat (revalidatie:
                                                               Hof van Sloten, Amsterdam).
2412     Mw. B.A. van Tol                      Sloterweg (revalidatie: Meerwende,
                                                               Kamerling Onneslaan 131).
3112     Dhr. P.C. van Wijk                    Sloterweg 337.
 

 
80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0102     Mw. J. Kramer-Hoogwerf                        Keplerstraat 20.
0502     Dhr. H.C. Bitter                                       Groenezoom 36.
0702     Mw. M. Beets-Uitgeest                            Keizersweg 185.
1002     Mw. H. Koenen-van Dam                       Keizersweg 173A.
1102     Dhr. P.C. Brouwer                                   Franklinstraat 97.
1702     Mw. M. de Haas-Bontenbal                     Orchideelaan 38.
1802     Dhr. D. J. Tolsma                                    Zuiderakerweg 40.
1802     Mw. C. van der Tang-de Korte                Keizersweg 123A.
2002     Mw. J.M. van Iperen-Berveling               Windestraat 66.
2302     Dhr. J.A. Koetsier                                    Wattstraat 19.
 
BEDANKT
Beste mensen van de Pelgrimskerk,
Mijn moeder is nu ruim drie jaar geleden, na het overlijden van mijn vader, naar het Anton Pieckhofje in Haarlem verhuisd, omdat zij door de dementie niet meer alleen kon wonen. Er wordt daar gelukkig erg goed voor haar gezorgd, en wij als kinderen proberen haar zoveel mogelijk te bezoeken.
Toen ze daar net woonde, gingen mijn broer of ik nog wel eens met haar naar de Pelgrimskerk, maar dat is nu niet meer goed mogelijk. Heel geleidelijk vervluchtigt haar geheugen verder. Mijn moeder herkent ons meestal niet, maar voelt wel dat we vertrouwd, bekend zijn.
Navertellen wie er op bezoek is geweest of wat ze heeft gedaan, dat kan ze al lang niet meer. Maar geregeld merk ik dat er weer iemand van de Pelgrimskerk is geweest, met een kaartje, een bloemetje of plantje, en laatst trof ik toevallig Paul Boersma met een fruitmand voor mijn moeder. Het raakt en ontroert mij zeer dat ze, ook al woont ze niet meer in Badhoevedorp, door de kerk, waar zij zoveel jaren met mijn vader samen lid van was, niet vergeten wordt. Namens haar, mijn broer en zussen wil ik u allen daarvoor heel erg bedanken.
Met vriendelijke groet, Elly Blok, dochter van Elly Blok-Arntzen.
 
Beste Pelgrimsgemeente,
Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen, kaarten en alle aandacht die ik van U heb ontvangen. Het was een warme ervaring die mij steun en kracht gaf in die spannende weken. Dank voor al die blijken van verbondenheid.
Vriendelijke groet van Leny Binnekamp.

IN MEMORIAM JACOB HOUDKAMP
Jacob Houdkamp werd op 17 april 1940 geboren in Rotterdam.
Op de hbs leerde hij Trees kennen, waarmee hij later trouwde. Zij kregen samen vier kinderen. Na enkele verhuizingen kwam het gezin in Hoevelaken, waar Jaap meegeholpen heeft aan de oprichting van een Samen op Weg-kerk. In 1976 kwamen ze naar hun huidige woonplaats, het Prins Pieter Christiaanhof te Badhoevedorp. Samen met Trees leidde Jaap het bedrijf “Corning” aan de oude Sloterweg. Na zijn pensionering heeft hij zich als vrijwilliger voor de COA ingezet. Op Eerste kerstdag, na een ziekteperiode, is Jaap thuis overleden. Afgelopen 3 januari hebben we hem naar zijn laatste rustplaats gebracht met de bede tot God: “Bevestig Gij het werk van Jaaps handen”.  Moge God Trees, de kinderen, kleinkinderen en Jaaps broer Bram zijn troost schenken. Ans Creemer.
 
OECUMENISCHE VIERING ZONDAG 21 JANUARI - 10.00 UUR IN DE ENGELBEWAARDERSKERK
Elk jaar wordt op de derde zondag van januari in Badhoevedorp een gezamenlijke viering georganiseerd rond het thema ‘gebed om eenheid’. Dit jaar komen protestanten en katholieken en allen die zich uitgenodigd mogen weten samen in een oecumenische viering, waar de Raad van Kerken van Badhoevedorp/Lijnden zich verantwoordelijk voor weet. Wat bindt mensen binnen een parochie of gemeente, wat verbindt hen weer met een groter verband als een bisdom of regionaal verband van kerken? En hoe komen alle relevante verschillen tussen mensen dan tot hun recht? Hoe ervaar je verbondenheid terwijl je hecht aan je eigen ruimte en menszijn? Het zijn vragen die niet uitsluitend in kerken spelen.
Ook in een land als Nederland spelen vragen over eigenheid en verbondenheid (men spreekt van zoeken naar een gemeenschappelijke identiteit). In deze viering zullen we met teksten en woorden, muziek en zang en een prachtig tafelgebed iets mogelijk maken om te ervaren hoe goed het is als mensen samenkomen - in de kerk rond Schrift & Tafel met het oog gericht op God en mensen.
In de viering gaan Loek Seeboldt en Nan Sikkel voor. Onze Bert Griffioen is dan naar verwachting nog herstellende van een operatie. Info bij de voorzitter van de Raad van Kerken, Paul Boersma. paulboersm49@gmail.com 06 517 54042.
 
AFSCHEID
Zondag 3 december 2017 nam Wim Bac afscheid als organist van de Pelgrimskerk. Hieronder wil hij ons graag iets vertellen over zijn tijd bij ons.
 ‘Begin jaren negentig vroeg de kerk mij of ik nu en dan als organist kon invallen. Ik stemde toe en heb dat maar liefst vijfentwintig  jaar gedaan.
Mijn belangstelling  voor het orgel is gewekt toen ik met mijn ouders kerkte in de Oosterkerk. Daar werd het orgel bespeeld door een blinde organist, die met zijn geleidehond naar de kerk kwam. De hele dienst lag de hond, stil, pal achter de orgelbank. Zodra de predikant de zegen had uitgesproken, stond hij op en stak zijn kop door de toen nog algemeen bestaande groene gordijntjes, speurde de kerk af en als de laatste kerkganger verdwenen was, begon hij te blaffen zo van “Kom op, we moeten nu naar huis.”
Daar heb ik ook mijn eerste orgellessen gekregen en jaren later daar nog een kerkdienst begeleid wat ik natuurlijk erg leuk vond.
Een aantal jaren ben ik tweede organist van de Elthetokerk  geweest. Tijdens de orgelstudie was het gebruikelijk alle orgels in de stad te bezoeken en met organisten een soort stagegesprek te houden. Daarbij kreeg ik vaak veel praktische raadgevingen en voorbeelden.
Tijdens die rondgang heb ik veel orgels bespeeld van kerken die nu niet meer bestaan: de Overtoomkerk, de Koepelkerk aan het Leidse Bosje, het oude kerkje in de Wakkerstraat in de Watergraafsmeer, de Pro Rege-kapel en de Pniëlkerk.
Dat ik nu moet stoppen als organist, vind ik heel jammer. Graag had ik nog doorgegaan, maar mijn ogen kunnen de afstand tussen orgelbank en lessenaar niet overbruggen. Ik moet dus de hele liturgie uit mijn hoofd leren en mijn zus Ank wijst soms tijdens het spelen de noten met een stokje aan. Heel veel steun kreeg ik van Bert, die mij zo snel mogelijk de liturgie stuurde en vaak op zondagmorgen nog wat aantekeningen kwam brengen om het mij zo makkelijk mogelijk te maken. Ik dank hem daarvoor heel hartelijk. Dat geldt ook Henriët, die mij trouw de liturgie van de predikanten uit de buitengewesten toestuurde en Nico die het organistenrooster voortreffelijk regelde. Lia Kooy wil ik eveneens bedanken. Zij stuurde mij vaak al de proefdruk van de liturgie.
Mijn laatste dienst in de Pelgrimskerk was zowel voor Ank als mij heel indrukwekkend. De warme, hartelijke woorden van Bert, de gemeente die ons toezong, het prachtige bloemstuk met ingebouwd cadeau van de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters, de vele bedankjes en handdrukken, het was voor ons overweldigend. Ik heb een goede tijd bij u allen gehad en Ank en ik zijn er trots op bij uw fijne gemeente te mogen behoren. U zingt heel behoorlijk en ik hoop dat u samen met de organisten de ‘Lofzang’ gaande houdt. Nogmaals hartelijk dank. Wim Bac.
 
KERST-INN 2017, EEN TERUGBLIK.
Tweede kerstdag hielden we voor de derde achtereenvolgende keer de Kerst-Inn in onze Pelgrimskerk.
De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het niet dríngen was om binnen te komen, maar.....de sfeer was geweldig! Zo'n 60-65 gasten in totaal, hebben genoten van het samenzijn,  genietend van hapjes en drankjes, terwijl ze konden luisteren naar de spontaan en vakkundig uitgevoerde "live music". Deze familiegroep muzikanten wist een ongedwongen sfeertje te creëren. Er waren ook gasten die graag een kijkje wilden nemen in de kerkzaal en dat leidde tot bewonderende opmerkingen. Ja, waar wij, als gemeente, al jaren aan gewend zijn, is voor de nieuwkomer soms een eyeopener.
Al met al was ook deze Kerst-Inn een geslaagde poging de -om het maar met Hendrik Groen te zeggen- "OMANIDO-bewoners van ons dorp en allen die daar nog lang niet aan toe zijn, een paar gezellige uurtjes te bezorgen. De voorbereidingscommissie.
 
LAATSTE NIEUWS OVER DE ROUWSUITE
Hoewel het een drukke periode was, zo eind december, is het werk aan de rouwsuite toch doorgegaan. En dat betekent dat de bouwkundige werkzaamheden hun einde naderen. Nog een paar zaken en dan…..gaan we inrichten!
Dat houdt in dat we nu preciezer kunnen plannen wanneer, wat gebeurt en……wanneer de opening plaatsvindt.

De officiële opening is zaterdag 3 maart 2018. Dan is er van 11.00-16.00 uur een “open dag” voor iedereen uit het dorp die de rouwsuite wil zien. U hoort hierover via posters, website en het volgende MEERKONTAKT meer.
In dát nummer een uitgebreider laatste artikel over de verbouwing, inrichting en opening. Maar noteer wel alvast deze datum in uw agenda!
Speciaal voor u houden we een korte rondleiding naar de Karavanserai met een toelichting op de rouwsuite na de kerkdienst van 25 februari.
We zullen u dan laten zien hoe de ruimte is geworden en uitleggen hoe we deze gaan beheren. Ook is er een korte foto-impressie van de verbouwing. U bent natuurlijk hartelijk welkom! Harm Jonker.

EETCLUB:
Donderdag 18 januari vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven kon al vanaf donderdag 4 januari bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875   nel.biemond@kpnmail.nl ;
Cathrien van der Vlies            tel: 659 2146   cathriengeel@gmail.com.
 
VIJVERGESPREK MET DESANNE VAN BREDERODE IN HET KERKCAFÉ.
Vrijdagavond 26 januari om 18.30 u. gaat voor de tweede maal in dit kerkelijk seizoen de deur van het kerkcafé open in de ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk. Koffie en thee staan klaar en er is live muziek: de perfecte ambiance om weer in informele sfeer samen te zijn en met elkaar een gesprek aan te knopen dat ergens over gaat. Voor deze avond hebben we een gast uitgenodigd die geen onbekende voor u is: Desanne van Brederode. Zij is schrijfster en filosofe en is al eerder onze gastspreker geweest. Vlak voor Kerst was zij te zien en te horen in een uitzending van het programma Het Vermoeden, waar ze vertelde over haar pas verschenen essay: “Als stilte steekt”, over het effect van collectief zwijgen over wandaden en misstanden. Wij hebben haar gevraagd om met ons in gesprek te gaan over een onderwerp dat veel invloed heeft in de samenleving en door veel mensen als probleem wordt ervaren. We leven in tijden van versnelling en van grote haast. De eenentwintigste eeuw dwingt ons tot een tempo dat bijna niet meer is vol te houden. Het levenstempo van onze tijd put ons uit en maakt mensen ziek. Hoe het wel moet? Daar heeft al een aantal mensen over geschreven. Desanne laat daar ook haar licht over schijnen en haar prikkelende opvattingen geven nieuwe impulsen aan het denken over mens en samenleving. Kortom, aanleiding genoeg voor opnieuw een goed gesprek in een ontspannen sfeer. De muzikale bijdrage komt deze avond ook van goede bekenden: zangeres Nadine en haar pianist. U wordt van harte uitgenodigd om op vrijdag 26 januari naar het Kerkcafé te komen. Vanaf 18.30 u is de deur open en blijft, zoals altijd, de hele avond open staan. U kunt komen en gaan wanneer u wilt. Zoals u van ons gewend bent, wordt ook voor een drankje en een hapje gezorgd.
Nan Sikkel.
 
EETCLUB:
Donderdag 15 februari vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven vanaf donderdag 1 februari bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875   nel.biemond@kpnmail.nl
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146   cathriengeel@gmail.com.
 
ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum:          Onderwerp(en):                                                     Tijd(stip):
15 jan            Moderamen                                                           19.30 uur.
17 jan             Kinderdienstvergadering                                       20.00 uur.
18 jan             Eetclub                                                                  18.00 uur.
23 jan             Consistorie                                                            09.30 uur.
23 jan             Kinderdienst vergadering                                       20.15 uur.
24 jan             Pastoraal werkverband                                           13.30 uur.
26 jan             Kerkcafé (met Désanne van Brederode)                18.30 uur
29 jan             Kerkenraad                                                            19.30 uur.
05 feb             College van Kerkrentmeesters                              20.00 uur.
06 feb             Diaconie                                                                 20.00 uur.
11 feb             Schoolkerkdienst (Oranje Nassau School)             10.00 uur.
12 feb             Moderamen                                                             19.30 uur.
16 feb              Eetclub                                                                  18.00 uur.
18 feb              Start 40-dagen tijd.
 
terug