MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 11; 15 DECEMBER 2017

MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 11; 15 DECEMBER 2017
 
KERSTEDITIE
MEERKONTAKT

Medewerkers van MEERKONTAKT wensen u goede feestdagen en een gezegend 2018.

Jesaja 9:5,6
Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven de heerschappij rust op zijn
schouders en men noemt hem: Wonderbare
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst. Groot zal zijn heerschappij zijn en
eindeloos de vrede op de troon van David en
over zijn koninkrijk……


MEDITATIE
Brief aan Maria.
Dag Maria,
Wie kent je niet? Zo veel mensen hadden een duidelijk voorstelling van je. En nog kijk je ons aan vanaf al die schilderingen, of afgebeeld in het fraaie steen of het goedkope gips.
De eeuwen door zagen mensen veel in je, ze zochten hun heil en vonden vaak troost bij je. Waarom? Omdat je een vrouw was? Een moeder? Of omdat je één van ons was, een mens, maar dichter bij God dan iemand van ons?
Ze vertelden je alles, legden hun hart voor je bloot. Brandende kaarsen waren als vurige gebeden. Jij zou het God wel in zijn oor fluisteren. Had de kerk Hem dan zo almachtig gemaakt en zo ver van ons verwijderd dat mensen daarom jou opzochten?
En je stond er maar, op je voetstuk, zwijgend. Een adres was je, maar ook een voorbeeld moest je zijn. Een ideaal voor vrouwen, uitgedacht door mannen: nederig, kuis en aanvaardend. Zo hebben ze ook jou opgehemeld, zelfs letterlijk!
Nu ben ik een protestantse jongen, opgevoed met een forse huiver voor jou. Ja, zo rond de Kerst, dan kan ik wat met je aanvangen. Zonder jou is het feest niet compleet. Maar verder…
Maria, wie ben je? Als het gips afbrokkelt, de verf gaat bladderen, als alle brokaat en kronen worden afgelegd, wie ben je dan?
Ik ben opnieuw je verhaal gaan lezen. Vooral Lukas had iets met je. En langzamerhand ben ik gaan begrijpen, dat je me veel nader komt zonder versiering, zonder voetstuk. Jouw kracht ligt in wie je was. Jij stond en staat voor al die mensen die begrijpen, en er zelfs van zingen, dat mensen niet hoog hoeven te klimmen en ver te reiken om iemand te zijn. Jij bent zelf het levende bewijs dat God de aarde zoekt en zelf een en al handreiking naar mensen is.
Want zo was je toch? Een meisje zonder pretenties, met misschien wel niets anders aan je hoofd dan je uitzet en je gastenlijst voor je bruiloft. En je woonde in een dorpje dat maar nauwelijks op de kaart te vinden is. En toch, de uitverkorene! Ben je daarom soms zo de hoop voor kleine mensen?
Ja, voor God was jij de Bruid!
Ook van mij: wees gegroet!
Uit: De mens in het Kind, Gedachten en gedichten rond Kerst, Sytze de Vries.
Bert Griffioen.

 
DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 17 dec 10.00 uur: Ds. J.C. van der Putte (Noordgouwe), 3e advent.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 24 dec 10.00 uur: Ds. R. Prent (Amstelveen) 4e advent.
Collecten: 1.Voedselbank 2. Kerk.
Zondag 24 dec 22.20 uur: Ds. R. Wattel (Hoofddorp, kerstnachtdienst).
Voedselbank m.m.v. Gospelkoor Edoza.
Maandag 25 dec 09.50 uur: Ds. B.J. Griffioen Kerst.
10 minuten vooraf: inzingen Collecten: 1. Kind in de Knel. 2. Kerk.
Zondag 31 jan 14.00 uur. Ds. M. van Leerdam (Amsterdam).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 07 jan 10.15 uur: Dhr. Chr. Koldewijn 11.45 uur: koffieconcert.
09.45 Nieuwjaarsontmoeting Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 14 jan 10.00 uur: Dhr. Chr. Koldewijn (Badhoevedorp).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Missionair werk.
Meerwende 10.30 uur: Pastor A.M. Creemer-Allard (Kudelstaart).

Autorijdiensten:
Zondag 17 dec Dhr. J. Handgraaf 659 3889.
Zondag 24 dec Dhr. D.J. Tolsma 619 7638.
Maandag 25 dec Dhr. F.J. Goudappel 659 4876.
Zondag 31 jan Dhr. C. Zorge 023 555 1275
of 06 5326 0243.
Zondag 07 jan Dhr. D. Hijstek 659 5240
of 06 5326 0243.
Zondag 14 jan Dhr. B. Rechtuyt 659 5529.

Wilt u gebruik maken van de crèche voor 0-4 jarigen: voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
De kerstnachtviering zal een feestelijke sfeervolle viering zijn met medewerking van het Koor Edoza uit Hilversum. Voorganger is Rien Wattel. Om tien minuten voor half elf ‘zingen we in’ met de vanouds bekende en vertrouwde liederen.
Dat zal ook op kerstmorgen tien minuten voor tien gebeuren. En dan zal de viering muzikaal worden opgeluisterd door deelname van een muziekgroep van blazers onder leiding van Kerensa Kooij, dochter van Theo en Lia. Dit ensemble bestaat grotendeels uit het gezin van Kerensa, wat natuurlijk bijzonder is. Beide diensten zijn van harte bij u aanbevolen.
In januari en februari zal ik niet voorgaan. Hopelijk zal ik maar korte tijd aandacht moeten besteden aan revalidatie, wegens een nieuwe heup. Gelukkig zijn er verschillende andere ons vertrouwde voorgangers gevonden die het stokje over nemen!
Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een heel goede jaarwisseling. Bert Griffioen.

De eerste twee zondagen in januari mag ik in de gemeente, waar ook ik deel van uitmaak, voorgaan. In de dienst van 7 januari wordt het feest van Epifanie gevierd, voornamelijk in oosters orthodoxe kerken. In westers georiënteerde kerken vieren we die zondag meestal het in de Middeleeuwen ontstane feest van Drie Koningen, die uit Jesaja 60 zijn weggelopen. In Mattheüs 2 zijn het echter magiërs - professionele astrologen- die een ster hebben gevolgd. We zullen die ochtend over Epifanie hebben (Joh. 1: 34): De getuigenis van Johannes de Doper, dat Jezus als lam, geadopteerd wordt als Gods Zoon.
Zondag 14 januari lezen we het vervolg in Johannes 3: 22 t/m 30, waarin de Doper van zichzelf zegt dat hij kleiner moet worden en Jezus groter. Goede diensten toegewenst.
Kick Koldewijn.

VANUIT DE WIJK
PASTOR ANS CREEMER-ALLARD

Mevrouw Van de Water van de Sloterweg is gelukkig weer terug in haar huis. De heer Van Munster van de Keizersweg is na opnieuw een ziekenhuisopname nu weer verder thuis aan het herstellen. De heer Hoogendam van de Lutkemeerweg moet nog wel ‘rustig aan doen’, maar is blij met het feit dat het onderzoek een positieve uitslag had. Mevrouw T. Boersma van de Keizersweg revalideert nog steeds in Hof van Sloten. Het is een langdurig proces, maar er is vooruitgang. Namens de heer Plessius uit Bornholm breng ik groeten aan u over. U allen bid ik Gods zegen toe.
Hartelijke groet van uw pastor Ans Creemer.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
1211 Dhr. & mw. Dooijeweerd-de Jongh Toevluchtstraat 29.
1911 Fam. Vermeeren-Houtsma Ibisstraat 50.
2611 Mw. M.S. Hesterman-Ponman Kamerlingh Onneslaan 131.
0312 Mw. M. Binnekamp-Buitenhuis Kamerlingh Onneslaan 97.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0101 Mw. E.C. Kroese-de Vries Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 152.
0501 Mw. W.M. van der Meij-Slootweg Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 330.
0501 Mw. P. Schaaf-Schipper Fonteinlaan 9.
0601 Mw. J. den Arend-de Vries Burgemeester Amersfoordtlaan 76.
0601 Dhr. P. de Best Gaaistraat 8.
0701 Mw. A.C. Verhoef-Vrijbloed Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 218.
0701 Dhr. L. Jobse Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 224.
0901 Mw. A.H. Roelink-Versteeg Nachtegaalstraat 12.
0901 Dhr. C. van der Vlies Kraayveld 13.
1001 Dhr. R. Hoogeboom Stevinstraat 3.
1301 Mw. H. Vaerewijck-Meulenbelt Geraniumlaan 79.
1501 Mw. M. van de Water-van Dam Sloterweg 419.
1601 Mw. H. Boerkoel-Vermaat Keizersweg 73.
1801 Mw. N.E. Bakker-Plooij Uiverstraat 48.
1801 Mw. G. Voorham-Weijland Wernerstraat 6.
1901 Dhr. H.W. Eisenberger Keizersweg 191A.
2001 Dhr. E.J. Varkevisser Pa Verkuijllaan 137.
2301 Dhr. J.H. Zelle Franklinstraat 131.
2401 Dhr. A.L. de Jong Raasdorperweg 60.
2701 Dhr. W. Schaar Dellaertlaan 94.
3101 Dhr. J. van Weering Keizersweg 109A.

BEDANKT
Afscheid Wim Bac
Zondag 3 december namen we afscheid van Wim en zijn zus Ank Bac als vast team dat zorgde voor een goed lopende en muzikale liturgie.
In mijn persoonlijk woorden aan Wim en Ank zei ik het zo: ‘We hebben altijd erg kunnen genieten van je orgelspel. Jij hebt vaak een mooi tempo in je begeleiding, en je bent ook iemand die altijd oog heeft voor het karakter, de adem en de sfeer van de liturgie van de bewuste zondag. Je bent ook niet bang uit het orgel te halen wat er in zit, zowel zacht spelend als ook met vol spel; heel fijn. En dat is een groot goed, in de Eredienst, om die op deze wijze alle recht te doen. Het is direct verbonden met het hart van ons geloof, en als musicus heb je daar zeer aan bijgedragen.
Behalve dat we aan jou veel dank zijn verschuldigd, geldt dat ook voor Ank. Zondag aan zondag als dat zo uitkwam zat jij naast je broer in al die kerken, en er zijn in Amsterdam bijna geen kerken te vinden waar Wim niet gespeeld heeft. Geweldig om de verhalen te horen van wat je dan soms meemaakt.’ Wim schreef een artikel waarin we in de volgende Meerkontakt meer lezen.
Bert Griffioen.
 
VERHUIZING VAN HET ARCHIEF:
Zaterdag 11 november was de eerste echte grote mijlpaal in de totstandkoming van de rouwsuite: ons archief (gehuisvest op de plek waar de rouwsuite komt) werd verhuisd naar de "oude orgelruimte". Die ruimte is helemaal betimmerd en voorzien van een plafond, zodat het archief in een goede en brandvertragende ruimte staat. En dat was een operatie.....! Bij dezen willen we daarom alle mannen die hebben geholpen hartelijk bedanken! Zij hebben een fantastische klus geklaard.
Namens het CvK, Harm Jonker

IN MEMORIAM SIMON DOOIJEWEERD
Donderdag 16 november overleed in Hospice Bardo Simon Dooijeweerd op de leeftijd van acht en tachtig jaar. Simon was al lange tijd ziek, maar door de grote zorg van zijn vrouw Conny en velen om hen heen kon hij heel lang thuis blijven.
Simon groeide op in Badhoevedorp in een klein gezin met een zus. Hij werkte graag en hard en leverde met zijn zaak, die hij van zijn ouders overnam, goederen aan Schiphol. De oudste van de drie kinderen, Ed met zijn vrouw Meta nam die weer over en breidde uit. Toen in 1970 zijn eerste vrouw plotseling overleed was dit voor het gezin heel zwaar. De kinderen werden uiteindelijk door familie opgevangen.
Simon en zijn vrouw Conny, met wie hij daarna trouwde, werkten hard verder. Maar ze hielden van muziek en gingen ook graag naar uitvoeringen als de tijd het toeliet. Ook werd na het pensioen de tijd om te reizen die altijd had ontbroken, door hen met groot genoegen ruim ingehaald.
In een zware ziekteperiode van Conny in de jaren negentig was Simon trouwe helper en steun. We wensen dat het afscheid van Simon en zijn doorzettingsvermogen en wil om te leven Conny en de kinderen en kleinkinderen en allen om hen heen tot troost en steun zal zijn.
Bert Griffioen.

TOP2000 KERKDIENST OP 31 DECEMBER OM 14.00 UUR-15.00 UUR
Op de drempel van de tijd, op een scharniermoment in het jaar willen we aan de hand van muziek terugkijken op scharniermomenten in het leven. Het wordt een dienst met persoonlijke verhalen, persoonlijke liederen en muziek van deze tijd. Waarin we ook stilstaan bij de overgang van oud naar nieuw, die we met vertrouwen tegemoet mogen zien. In de dienst zal voorgaan dominee Martijn van Leerdam, van de Sloterkerk in Amsterdam. Komt allen!
Hartelijke groet, de 25plus groep

 
EEUWIGHEIDSZONDAG
In de dienst op Eeuwigheidszondag werden de namen genoemd van wie ons zijn ontvallen en hebben we licht ontstoken ter nagedachtenis van hen. Wij noemden bij name:
1411 Pieter van Sluijs, 93 jaar.
2211 Hendrika Heeren, 82 jaar.
2612 Willemijntje Oosterhof-Lodder, 74 jaar.
0401 Johanna Jongkind-Dekker, 99 jaar.
2301 Cuno Arjen Ester, 52 jaar.
1202 Aartje Oortgiesen-Rijkse, 86 jaar.
1802 Marijtje Jonker-Hopman, 94 jaar.
0603 Gerrie Roos-Broekhuizen, 82 jaar.
0803 Lammechien Jongejeugd-Groenwold, 80 jaar.
2703 Geertruida Roelfina Mulder-Fransen, 84 jaar.
2904 Pierkjen Moens-Elzinga, 85 jaar.
0605 Petronella Johanna Niezen-de Graaff, 82 jaar.
0905 Margaretha Dam-Uithol, 87 jaar.
1105 Leo Sarphati, 79 jaar.
1206 Anna Maria Hooning, 59 jaar.
1606 Cornelis Martinus Buis, 80 jaar.
1706 Jansje Suzanna van der Horst-Boer, 100 jaar.
0307 Johannes Verbeek, 99 jaar.
2107 Jacob Albert Schaufeli, 85 jaar.
2208 Karolina Josina Middelkoop, 70 jaar.
3108 Willem Blom, 74 jaar.
0609 Ettje Jacoba Ferwerda-Pouderoijen, 90 jaar.
1209 Reinier Dirk Jacob Wolterbeek, 73 jaar.
0810 Cornelia Maria Werkhoven-van Pelt, 89 jaar.
 
KERKELIJKE STAND
HUWELIJKSINZEGENING:
0112 Erwin Boelhouwer & Sara Marieke Jonker van ’t Hoffstraat 20.
OVERLEDEN:
1611 Dhr. S. Dooijeweerd Toevluchtstraat 29.
VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE: naar:
2810 Dhr. & mw. J.J. Schellingerhout-Verhoeve Kamerlingh Onneslaan 143A.
0312 Fam. J.F.M. Barendsen Geraniumlaan 63.
0712 Fam. F.P. Tolsma Sloterweg 288B.
VERTROKKEN: naar:
0611 Dhr. A.G.R.G. de Ruiter Amsterdam.
2611 Dhr. F. Kuiper Nigtevecht.
UITGESCHREVEN:
0212 Dhr. & mw. A. van Spijker-Klein Pascalstraat 45.
NIEUW INGEKOMEN: naar:
0711 Mw. H.M. Jansen Adelaarstraat 26.
0711 Dhr. & mw. B.W. Slegt-Pronk Fokkerstraat 21.
0711 Mw. K.H. Geers Pascalstraat 50.

KERKENRAAD
Samenstelling Kerkenraad (KR) per december 2017.
B.J. (Bert) Griffioen, predikant.
Ouderlingen:
A.J.T. (Harry) den Arend, voorzitter (vz) KR.
A.J. (Juup) Bosch, scriba KR.
H. (Harm) Jonker, vz college van kerkrentmeesters (CvK), 2e vz KR.
L.W. (Lucie) Gijzenberg-van de Weg, pastoraat.
W. (Wilma) van Andel, jeugd & jongeren.
F.E.K. (Frank) Bentschap Knook, kerkrentmeester.
M. (Marijn) Vis, kerkrentmeester.
A.J. (Jeanne) Dees-Prevo.
Diakenen:
R.I. (Rita) Braam-Tolsma, secretaris.
H. (Henk) Kamerman, penningmeester.
C.B. (Ien) Moens-Roubos, ‘De Schuilhoeve’.
A.R. (Roelie) Bentschap Knook-Knibbe.
A.C.H. (Anneke) de Jongh-de Vries.
A. C. (Annette) Sikkel.
M. (Marianne) Zorge-Kooij.
Met vriendelijke groet, Juup Bosch, scriba.

ACTIE KERKBALANS 2018: "GEEF VOOR JE KERK"
Binnenkort valt bij u de brief weer op de deurmat met het verzoek voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor onze gemeente. Deze bijdrage van gemeenteleden is de belangrijkste inkomstenbron, om alle dingen die we als kerk doen mogelijk te kunnen blijven maken. Graag brengen we daarom deze brief en actie extra onder uw aandacht.

WAAR GEBRUIKEN WE DE GELDEN VOOR?
Bij de brief, vindt u een folder met een greep uit die zaken waar we uw bijdrage voor 2018 aan zullen besteden. Veel van uw bijdragen zijn bestemd voor ons gemeente-zijn zoals we dat graag willen. Met uitgebreide aandacht voor de erediensten met koor en zang, maar ook de verschillende thema bijeenkomsten door de week en de invulling van het pastoraat. Daarnaast zijn we ieder jaar veel geld kwijt aan verwarming en onderhoud van ons kerkgebouw. Al die zaken hebben onze aandacht. We streven ernaar om jaarlijks de verschillen tussen inkomsten en uitgaven zo klein mogelijk te houden, maar hebben te maken met een afnemend ledenaantal en een lage rentestand en deze drukken de inkomsten terwijl de uitgaven jaarlijks oplopen. Daarom hebben we al enige jaren een tekort. Dat tekort loopt helaas telkens verder op, zodat we ons genoodzaakt voelen u dringend te vragen ook uw bijdrage te verhogen.

HOEVEEL TE GEVEN DAN?
Voor 2018 verwachten we een verschil tussen inkomsten en uitgaven, na het aanspreken van onze verschillende reserve potjes (voor pastoraat en onderhoud bv) van ongeveer € 30.000, dat is fors tekort. We begroten €108.000 aan inkomsten voor de actie Kerkbalans "Geef voor je Kerk", maar zoals u ziet zijn alle extra’s van harte welkom om het gat zo klein mogelijk te houden.
Op basis van voorgaande jaren verwachten we voor 2018 om ongeveer van 200 gemeenteleden bijdragen te ontvangen. Wat betreft de verwachte opbrengst komt dat uit op een gemiddelde bijdrage van € 540. Nemen we
echter ook het verwachte tekort van €30.000 mee, dan is per toezegging een gemiddeld bedrag nodig van € 690 om niet verder in te teren op ons bezit.
Bovenstaande bedragen zijn niet gering en lopen ieder jaar op. Daar zijn we ons als Kerkenraad (KR) terdege van bewust. Voor de één is een dergelijk bedrag gemakkelijker op te brengen dan voor de ander. Uiteindelijk gaat het er om wat we als gemeente SAMEN kunnen doen. Iedere bijdrage, groot of klein, is daarom van harte welkom.
We geven u graag de volgende overwegingen mee:
Een streven naar het gemiddelde bedrag, indien u zich dit kunt veroorloven.
Indien uw toezegging al boven dit bedrag is, dan zou u kunnen overwegen om het bedrag te verhogen met minimaal 5%.
BELANGRIJK
Op het toezeggingsformulier dat u ontvangt, ziet u twee mogelijkheden om uw bijdrage over te maken:
- Machtiging: aangeven op het toezeggingsformulier- NIET de maand JANUARI aankruisen, want dat kunnen we niet op tijd verwerken-, dus graag vanaf februari.
- Zelf overmaken op de bekende bankrekening van de kerk.

MOGELIJKHEDEN OM ‘EXTRA’ TE GEVEN: PERIODIEKE GIFT EN/OF LEGAAT
Voor sommige gemeenteleden kan het interessant zijn om de bijdrage aan de gemeente te laten vastleggen, zodat het mogelijk wordt het bedrag af te trekken bij de belastingaangifte. U krijgt dan een groot deel van uw gift terug (het percentage van uw hoogste loonbelasting schijf) en daarom kunt u het bedrag aan de kerk verhogen, maar blijven de netto kosten voor u gelijk. Hierover kunt u meer lezen op www.kerkbalans.nl. Maar ook op onze eigen website www.pelgrimskerk.org onder "Kerkrentmeesters" kunt u hierover meer lezen. Indien u daar meer over wilt weten in een persoonlijk contact dan verneem ik het graag.
Een andere mogelijkheid om uw kerk financieel te steunen is een legaat schenken: na uw overlijden ontvangt de gemeente dan een bedrag. Ook daarover leest u meer op beide websites.

Namens het College van Kerkrentmeesters (CvK) en de KR wil ik u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage, groot of klein. Het is van groot belang en het wordt zeer gewaardeerd. We hopen op een mooie opbrengst, omdat ook dit een bijdrage levert aan een gezonde en langdurige toekomst voor onze gemeente. Namens Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters, Harm Jonker, 2e voorzitter KR, vz.kerkrentmeesters@pelgrimskerk.nl tel: 020 449 2800.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
NIEUWS OVER DE ROUWSUITE (VERVOLG)
In MEERKONTAKT 10 schreven we over de start van werkzaamheden om de rouwsuite in de Karavanserai te maken. Nu kunnen we al veel meer vertellen (en op de website laten zien) over de voortgang, en aangeven welke plannen er zijn om de rouwsuite bij alle dorpsgenoten bekendheid te geven.

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN:
11 november was de "oude orgelruimte" op de 1e verdieping helemaal betimmerd en kon het archief verhuizen. Wel veertien mannen stonden om0 9.00 uur klaar om alle dozen en kasten over te brengen. Een gezellige drukte! Maar ook een heel vlotte en goede verhuizing. En de innerlijke mens? Die werd goed verzorgd tijdens de koffie (met appeltaart van "De Goede Buur").

De week erna kwam pas de échte verrassing: die maandag werd ik gebeld door Adri den Braber die aanbood om met hulp van Adri Kamer het plafond en de muren weg te halen en opnieuw op te bouwen. Geweldig! Vanaf dat moment is het héél snel gegaan. Binnen een week was de ruimte leeg en kon de elektriciteit worden aangelegd (en dat is inmiddels al klaar). Ook kon meteen worden gesproken met de leverancier van de airconditioning. Ook die is inmiddels geplaatst. En zelfs de muren en het plafond zijn afgetimmerd. Komende week komt er een nieuw kozijn met dubbele toegangsdeur en wordt de ruimte schoongemaakt. Dan kunnen stukadoor (vóór kerst), schilder en "witter" (tussen kerst en oud/nieuw) aan de slag. Hebt u iemand die het plafond en de muur in de gang wel wil witten? Dan hoor ik dat graag! Vervolgens de vloerbedekking en plinten en dan kunnen de muren worden "afgewerkt" en het schakelmateriaal worden geplaatst. Het wordt echt een plaatje! Kom gerust langs om de voortgang te bewonderen.

DE INRICHTING
Al eerder hebben we aangegeven dat we de inrichting goed en mooi willen maken. Niet alleen bouwkundig moet het een degelijke en mooie ruimte zijn, maar ook qua uitstraling moet het een ruimte worden waar nabestaanden hun dierbaren met een goed gevoel zien opgebaard alsof het "de eigen huiskamer" zou zijn. Dat vergt aandacht, maar natuurlijk ook geld. Eerder boden wij u al de mogelijkheid hieraan een (financiële) bijdrage te leveren. Verschillende gemeenteleden hebben hieraan gehoor gegeven. Wij willen hen/u daarvoor dank zeggen. Maar wilt u ook een bijdrage geven voor een fraaie inrichting van onze rouwsuite? Dan kan dat vanzelfsprekend en ……zijn wij u natuurlijk dankbaar. U kunt uw bijdrage storten op Rekeningnummer: NL17 FVLB 0635800373 t.n.v. Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden. Vermeld daarbij: "ROUWSUITE".
Naar verwachting zullen de meeste werkzaamheden eind januari klaar zijn. Dan inrichten en …. de ruimte gebruiken!
 
WAT ALS DE ROUWSUITE "AF" IS?
Wij hebben u al geïnformeerd over het groepje van vier gastvrouwen dat wil meewerken aan een goede en nette uitvoering van het werk als de rouwsuite af is. Zij hebben vooral het contact met uitvaartbegeleiders en nabestaanden en regelen wat nodig is voor een juiste gang van zaken. Maar uitvaartbegeleiders moeten natuurlijk wel weten van het bestaan van de rouwsuite en de mogelijkheden. Tot nu toe is de bekendheid van de rouwsuite die komt een zaak van: "hoort, zegt het voort". Maar daar gaan we natuurlijk verandering in brengen.
Die ingebruikname willen we niet ongemerkt laten passeren. We zullen ongeveer eind februari een "open dag" houden waarbij u allen, maar ook alle geïnteresseerde dorpsgenoten, kunnen komen kijken. Tijdens die "open dag" zullen ook verschillende adviseurs, leveranciers en zij, die te maken hebben met alles rond overlijden en uitvaarten, aanwezig zijn om u desgewenst over uiteenlopende zaken te informeren en te adviseren. Voordien zullen we u informeren over de datum en tijd. Dat zullen we ook zeker in de plaatselijke bladen doen, zodat ook andere dorpsgenoten op de hoogte zijn.
Harm Jonker, namens het CvK en de Werkgroep AFSCHEID.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS IS WEER COMPLEET!
Wij hebben u in de loop van het jaar meermalen aangegeven dat wij ons zorgen maakten over de bezetting van het College van Kerkrentmeesters (CvK).
Met het vertrek van Jacob van Gelder als penningmeester en een tijdelijke afwezigheid van Kees Braam was de bezetting wel heel smal geworden. Dat legt extra druk op de nog aanwezigen, maar is bovendien niet goed voor onze gemeente. Als we alle zaken die we aantreffen goed willen oppakken, moeten we goed bezet zijn. En dat is gelukt!
In de loop van dit najaar hebben twee gemeenteleden zich gelukkig bereid verklaard toe te treden tot het CvK en de Kerkenraad (KR) als ambtsdrager. Het betreffen: Marijn Vis en Frank Bentschap Knook. Beiden zijn zondag 3 december bevestigd als ouderling-kerkrentmeester nadat zij vanaf begin november al deel uitmaakten van het CvK. Wij hebben hen natuurlijk heel hartelijk welkom geheten en wensen hen ook een heel goede, gezellige, maar vooral ook inspirerende en vruchtbare tijd toe in die fora.
Harm Jonker, voorzitter.

DIT JAAR GEHOUDEN ENQUÊTE: UITKOMSTEN!
In het afgelopen voorjaar hebben we onder alle gemeenteleden een enquête gehouden. Doel daarvan was om u zoveel mogelijk te betrekken bij ideeën om onze inkomsten en uitgaven beter op elkaar af te stemmen. Dat kon, door ideeën in te leveren om minder geld uit te geven of….om meer geld binnen te krijgen. Eerder meldden wij u al dat we een hartverwarmend aantal ideeën hebben ontvangen. Zoveel, dat wij -naast het gewone werk dat we doen- best wel tijd kwijt waren om al die ideeën te groeperen, goed te bekijken en te beoordelen of en zo ja, wat we daarmee zouden kunnen doen. Inmiddels hebben we, met elkaar verwante ideeën, gebundeld. Ook hebben we de meeste ideeën bekeken op haalbaarheid. En….sommige ideeën hebben we zelfs al min of meer ten uitvoer gebracht. Maar nu, eind 2017, hebben we al uw ideeën van een besluit of een voornemen voorzien. Al die besluiten en voornemens zijn inmiddels in het CvK en de KR aan de orde. En in januari kunt u van ons een reactie op die ideeën tegemoet zien. Waarschijnlijk zal dan een extra inlegvel bij Meerkontakt komen, waarin deze zaken zijn verzameld.
Harm Jonker, voorzitter.

DE GOOT LEKT…….EN MOET DRINGEND GEREPAREERD EN GESCHILDERD WORDEN!
Een kerkgebouw heeft natuurlijk -net als elk huis- van tijd tot tijd onderhoud nodig. De ene keer is dat veel en de andere keer iets minder. En soms……elfs wel erg veel! Zo vergaat het ons natuurlijk ook met ons kerkgebouw en de beide woningen. Dus zijn we al een tijdje in gesprek met een loodgieter, een schilder en een timmerman. We weten namelijk dat het zink in de goot aan de kant van de vijver (de noordwestkant) erg slecht wordt. Zó slecht zelfs dat deze al enige tijd lekt. En daar moeten we dus écht iets aan doen om te voorkomen dat de hele goot wegrot! Daarom hebben we de loodgieter die regelmatig voor ons werkt opdracht gegeven deze goot te vernieuwen zodra het weer dat toelaat. Dat betekent dat het minimaal een week echt droog weer moet zijn, want er moet een stijger langs deze kant van de kerk worden geplaatst. En we verwachten dat de timmerman dan wel hier en daar wat herstelwerk zal moeten doen. Ook maken we van deze gelegenheid gebruik om de goot aan deze kant van de kerk meteen te laten schilderen. We weten dus niet precies wanneer, maar….plotseling ziet u een steiger langs het gebouw. Dan weet u het: er wordt gewerkt! En daarnaast moet ook aan zowel de kosterswoning als de pastorie zinkwerk worden vervangen. Ook dáár zult u dus op enig moment steigers zien verschijnen om het werk uit te voeren.
Harm Jonker, voorzitter.
 
LEVENDE KERSTSTAL
Badhoevedorp - Speciaal voor kinderen tot en met elf jaar is 17 december om 16.00 uur een levende kerststal. wij zullen in en buiten de kerk langs het kerstverhaal wandelen, samen met onze verteller dominee Bert Griffioen. Onderweg ontmoeten we de engel Gabriel, de herders, koning Herodes en de drie wijzen. Wij komen uiteindelijk in de kerststal, waar wij Jozef, Maria en het kindje Jezus zullen vinden. Met elkaar zingen we mooie kerstliederen. Alle kinderen zijn welkom, ook kinderen die misschien nog nooit in een kerk zijn geweest. Vriendjes & vriendinnetjes meenemen mag. (Groot)ouders en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. De dienst duurt ongeveer drie kwartier. Na afloop kunnen de kinderen genieten van warme chocomel en een kerstkransje. Voor volwassenen is er warme glühwein.
Anja van Andel.

EETCLUB:
Donderdag 21 december vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven kon al vanaf donderdag 7 december bij:
Nel Biemond tel: 659 4875 nel.biemond@kpnmail.nl ;
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146 cathriengeel@gmail.com.

KERST-INN
We schreven er al over in de vorige Meerkontakt. Tweede Kerstdag vieren we licht en warmte in de Pelgrimskerk waar de deuren voor IEDEREEN van 11.00-14.00 uur wijd open staan. U kunt dus buren, familie, vrienden meenemen voor dat kopje koffie en/of glaasje. U kunt een aardig gesprek met ánderen voeren i.p.v. met uzelf, of rondlopen en dat bewuste kaarsje voor die geliefde aansteken!
Echt, u kunt zich een paar uur "thuis" voelen als u letterlijk de stoute schoenen aantrekt.
Over "op weg gaan" gesproken: u weet toch dat als u niet eigen gelegenheid kunt komen, de volgende nummers kunt bellen? We herhalen ze nog even:
Mw. Ien Moens: 659 7600 of
Fam. Rechtuijt: 659 5529. Zien we u in groten getale komen Tweede Kerstdag? Fijn, gezellig!
De Voorbereidingscommissie.

NIEUWJAARSCONCERT
Zondag 7 januari zal, na de Nieuwjaarsontmoeting en de dienst een klein concert plaatsvinden in de Pelgrimskerk. Michaja Heemskerk, viool, Thomas Heemskerk piano, en Nicholas Papadimitriou orgel zullen het nieuwe jaar feestelijk inluiden. Allen hartelijk welkom, ook mensen die na de dienst zich zouden willen aansluiten. Aanvang concert is: 11.45 uur en duurt een uur.
Bert Griffioen.

KLOOSTERWEEKENDEN 2018.
Een paar dagen voor jezelf. Meeleven in het ritme van de kloostergemeenschap met getijdengebeden en eucharistieviering. Plaats van ontmoeting, verstilling en inspiratie in een sfeer van devotie en rust.
Kloosterweekenden zijn geliefd. Gastenverblijven zijn snel volgeboekt. Tijdig reserveren is een must. Voor het komende jaar hebben we op twee verschillende momenten ruimte gereserveerd voor verschillende groepen.
Van 8 t/m 10 juni in Abdij Maria Toevlucht, een trappistenklooster in Klein Zundert.
Op 16 en 17 november in Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot, eveneens een klooster van de trappisten. Dit is bedoeld als introductieweekend voor jongeren en jonge ouders om kennis te maken met het kloosterleven. We geven deze data vast door zodat degenen die erover denken om mee te gaan, voor het eerst of opnieuw, er alvast rekening mee kunnen houden. Er zijn al belangstellenden die geïnformeerd hebben.
Nan Sikkel.

EETCLUB:
Donderdag 18 januari vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven vanaf donderdag 4 januari bij:
Nel Biemond tel: 659 4875 nel.biemond@kpnmail.nl ;
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146 cathriengeel@gmail.com.
Meerkontakt www.pelgrimskerk.org Pagina 12
 
MEERKONTAKT
Hierbij de spelregels voor kopij voor Meerkontakt:
Kopij: (bij voorkeur) uw bijdrage elektronisch; dat kan tegenwoordig op diverse wijzen. Zie hiervoor ook de laatste pagina.
Tekstopmaak: lettertype ‘times new roman’, ‘11 pt.’ en "platte tekst", dus geen aparte regelafstanden. Uiteraard kunnen illustraties (foto’s) worden toegevoegd, maar dienen (op papier) wel toonbaar te zijn. Bent u minder handig met tekstverwerking: liever kopij in afwijkende opmaak dan geen kopij!
Houdt rekening met het uiterste aanlevertijdstip: 18.00 uur. Informeer vooraf de redactie bij overmacht. kopij moet dan nog langs veel schakels voordat Meerkontakt bij u is!
Aanmelden Meerkontakt via e-mailversie? Stuur: g.slingerland@quicknet.nl een berichtje. Zo komt Meerkontakt elektronisch thuis.
De redactie.

KERKELIJK ARCHIEF
Met ingang van 11 november 2017 is het kerkelijk archief verhuisd naar de 2de verdieping (Witte Zaal). Mocht u een van de archivarissen willen spreken of bezoeken op maandagochtend (10.00-11.00 uur),
neem dan contact op met:
Frans Goudappel: 020 659 4876 of
Hans van der Staaij: 020 659 2883.
Met vriendelijke groet, de archivarissen.

MATINEE CONCERT SLOTERKERK
Viooltrio met Tony Rous,
Zondagmiddag 22 januari om 15.00 uur treedt op in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam de, jarenlang aan het Koninklijk Concertgebouworkest verbonden, violist Tony Rous.
Met zijn strijkerstrio "Domenica" voert hij werken uit van Boccherini, Schubert en Beethoven Een romantisch programma.
Zie: www.sloterkerk.nl Toegangsprijs: slechts €,-. Na afloop gratis consumptie in het wijkgebouw pal achter de kerk.
Reserveren: concert@sloterkerk.nl of tel: 020 615 7692.
Bert Stilma.

PUBLICATIEDATA MEERKONTAKT 2018
Nr: Aanleveren: Publicatie: Bijzonderheden:
1. 0301 1201 Schoolkerkdienst.
2. 0702 1602 40 dagentijd.
3. 0703 1603 Zomertijd & Pasen.
4. 0404 1304 Dodenherdenking & Hemelvaart.
5. 0205 1105 Pinksteren & Spring over.
6. 1306 2206.
7. 1807 2707.
8. 2908 0709 Startzondag.
9. 1710 2610.
10. 1711 2611 Eeuwigheidszondag & advent.
11. 0512 1412 Kerst.
1. 0901 1801 2019.

Wilt u er zeker zijn dat er minstens 1 vrouwelijke meditatieschrijfster is? Geef u dan op! Onze website www.pelgrimskerk.org ontvangt uw kopij ook graag en... plaatst (bijna) meteen! Stuur uw kopij naar: pelgrimskerkbdl.publiciteit@gmail.com.
De redactie.
 
ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
17 dec Levende kerststal (kinderkerstdienst) 16.00-16.45 uur.
18 dec Kerkenraad 19.30 uur.
19 dec Consistorie 09.30 uur.
21 dec Eetclub 18.00 uur.
24 dec Kerstnachtdienst 22.20 uur.
25 dec Kerstmorgenviering 09.50 uur.
26 dec Kerst-Inn 11.00-14.00 uur.
31dec Top 2000 dienst 14.00 uur.
02 jan College van Kerkrentmeesters 20.00 uur.
02 jan Diaconie 20.00 uur.
07 jan Nieuwjaarsontmoeting 09.45 uur.
07 jan Koffieconcert 11.45 uur.
09 jan Koorrepetitie H.H.E. Engelbewaarderskerk 20.00 uur.
15 jan Moderamen 19.30 uur.
18 jan Eetclub 18.00 uur.
terug