MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 09; 13 OKTOBER 2017

MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 09; 13 OKTOBER 2017
MEDITATIE
Op weg en onderweg.
 
Henriët en ik verblijven tijdens het schrijven van dit stukje in het mooie Toscane. Wij rijden het hele gebied door om vele plaatsen te bezoeken en genieten van de verscheidenheid die het landschap ons elke dag weer voorschotelt.
 
Oude forten/kastelen zoals in Volterra of San Gimignano geven je het gevoel terug te keren naar de Middeleeuwen. De kronkelende weggetjes omhoog met een stijgingspercentage van soms 15 tot 20 procent zorgen ervoor dat je niet te snel gaat en heel voorzichtig bent. Ben je éénmaal boven dan heb je een schitterend vergezicht over al die heuvels die in elkaar overgaan. De veelkleurigheid van het landschap, de wijngaarden en olijfboomgaarden geven je een adembenemend uitzicht. De schaduwen die wolkjes veroorzaken en de val van het licht van de zon op de heuvels zorgen ervoor dat je steeds een ander beeld voor ogen krijgt van hetzelfde landschap.
 
Al mijmerend voor mij uitstarend op de oude stadsmuur, dacht ik even terug aan de laatste gemeenteavond. Uit de Bijbelteksten die werden voorgelegd kwamen o.a.: Kwetsbaar en afhankelijk worden van mensen die nog geen discipelen zijn...... en Vertrouwen dat als je je kwetsbaar op weg laat zenden, God zich niet onbetuigd zal laten..... (beiden uit Lucas 11) veelvuldig voor.
 
Denkend aan de gemaakte keuzes uit de aangereikte soms wat abstracte stellingen, maakten dat ik mij, in alle verscheidenheid die naar boven kwam, terugvond in het veelkleurige landschap dat ik hiervoor beschreef.
Knipperend met de ogen tegen het zonlicht bedacht ik nog wel dat de boeren die het landschap het aanzicht geven, zich in tijden van aanvallen door de vijand, konden terugtrekken binnen de muren van het fort of kasteel. Via ongebaande wegen wisten zij hun heil te zoeken en te vinden binnen die muren.
 
Ook wij hebben een opdracht en missie om een weg te zoeken voor de toekomst van onze gemeente. Dat is niet gemakkelijk. De verscheidenheid en veelzijdigheid van onze gemeente is als het landschap in Toscane.
 
Toch zullen wij met al die veelkleurigheid de kansen moeten creëren en benutten om als gemeente op pad te kunnen gaan. Nu zijn wij nog aan het verkennen en vallen ons steeds andere dingen op. Als wij het landschap in al zijn schoonheid en mogelijkheden ontdekt hebben, kunnen wij gaan bouwen. Daarbij hebben wij elkaar hard nodig. Ik ga kwetsbaar op weg in het vertrouwen dat God met mij en ons meegaat. Dat moet mooie momenten opleveren. Gaat u ook mee?

Harry den Arend.
 
DIENSTEN                                                                                                                                     PELGRIMSKERK
Zondag 08 okt          10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen.
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Zondag 15 okt          10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen                   (Doopdienst).
Collecten:             1. Werelddiaconaat.                2. Kerk.
Zondag 22 okt          10.00 uur:            Ds. J.A. Verkerk                     (Amstelveen) Oogstdienst.
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Zondag 29 okt          10.00 uur:            Prof. Dr. K. Zwanepol            (Ermelo).
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Oecumenische viering             Dienst van Schrift & Tafel.
Zondag 05 nov          10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen.                 
Collecten:             1. Zending (ZWO).                  2. Kerk.
Zondag 12 nov          10.00 uur:            Ds. G. Neels                            (Hoofddorp) ZWO.
Collecten:             1. Binnenlands diaconaat.       2. Kerk.
Meerwende          10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen                   Dienst van Schrift & Tafel.
Zondag 19 nov          10.00 uur:            Ds. M. van der Kooi               (Driebergen).
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
 
 Autorijdienst
 Zondag 08 okt        F.J. Goudappel                659 4876.
 Zondag 15 okt        Dhr. D.J. Tolsma              619 7638.
 Zondag 22 okt        Dhr. D. Hijstek                  659 5240 of 06 1141 5575.
 Zondag 29 okt        Dhr. B. Rechtuyt               659 5529.
 Zondag 05 nov       Dhr. A. Kamer                   659 4826.
 Zondag 12 nov       Dhr. D.J. Tolsma               619 7638.
 Zondag 19 nov       Dhr. C.D. Braam                659 6190.
 
Als u gebruik wilt maken van de crèche (0-4 jaar): voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar:
Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
15 oktober hopen we samen een mooie viering te hebben waarin Maud, de dochter van Eline en Edward van der Bend-Slingeland, zusje van Amber en Max uit Cruquius wordt gedoopt. De lezingen en liederen worden hierop gekozen in overleg met de betrokken familie, zodat het een persoonlijke doopdienst kan worden. U bent natuurlijk allen hartelijk welkom om deze dienst met een bijzonder doopmoment mee te maken!
Zondag 22 oktober is het Oogstdienst, geleid door ds. C. Verkerk, die wij reeds nu van harte verwelkomen in ons midden.
Vervolgens, op zondag 29 oktober, hopen we een mooie klassieke Lutherse Oecumenische viering te houden in de Pelgrimskerk. Dr. Klaas Zwanepol zal voorgaan en eveneens enkele leden van de Raad van Kerken waaronder uw beide pastores Seeboldt en Griffioen. Deze dienst van Schrift & Tafel, is voorbereid door de Raad van Kerken in gezamenlijk overleg met de gastvoorganger. We hopen dat een oecumenische zanggroep zijn diensten zal kunnen bijdragen aan de muzikaliteit in de liturgie.
Op zondag 5 november lezen we uit het evangelie een gedeelte dat gaat over het geloof van de hoveling die Jezus vraagt mee te gaan om zijn zoon te genezen. (Johannes 4). Daarnaast lezen we een gedeelte van de apostel (Efeziërs 6) over het advies om een goede wapenrusting te dragen.
Bert Griffioen.
 
PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Gelukkig mocht de heer Van Munster van de Keizersweg weer thuiskomen uit het ziekenhuis en mevrouw Van Beem van de Boylestraat het revalidatiecentrum verlaten. Mevrouw L. Boersma is verhuisd naar Keizersweg 1. We wensen haar daar een goede tijd. Mevrouw Werkhoven-van Pelt revalideert nu in Bornholm. Mevrouw T. Boersma van de Keizersweg verblijft nog in Hof van Sloten. Helaas heeft mevrouw Varkevisser uit de Pa Verkuyllaan opnieuw lichamelijke klachten. Sommige gemeenteleden hebben al lange tijd met ongemakken te maken. Hierbij wil ik dit keer noemen: mevrouw Remmers en mevrouw Smit-Wolvetang.
Aan alle hierboven genoemden, maar eveneens aan u allen die dit lezen, bid ik God zegen toe. Met een hartelijke groet van pastor Ans Creemer.
 
BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0309     Mw. M.G. Nahuijsen-Goldschmeding       Dr. Schaepmanlaan 8, Heemstede.
 1009     Fam. Verhoef-Herngreen                 Sloterweg 54.
 1709     Mw. D. Noorlander-Oskam              Generaal Sneijderplantsoen 26.
 2409     Mw. A.H. van der Zwaard-Kraan      Sloterweg 81/12.
 0110     Mw. C.M. Werkhoven-van Pelt         Geraniumlaan (nu Bornholm in Hoofddorp).

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0611     Dhr. C.J. Streefkerk                                        Geraniumlaan 45.
0911     Mw. A. Koelman-Oudekerk                           Keizersweg 139B.
1211     Dhr. J.H. van Dijk                                          Torricellistraat 16.
1811     Mw. B.A. van Tol                                           Sloterweg 101A.
2011     Dhr. C.N. Hogenhout                                      Parkietstraat 29.
2211     Dhr. J. van Kooten                                         Hoofdweg 322.
2711     Mw. G.C. Kliffen                                           Sloterweg 81/22.
3011     Mw. W.M.F. Boter-de Die                              Nieuwe Passeerdersstraat 180.
 
BEDANKT
Hartelijk bedankt voor alle blijken van medeleven en de prachtige bos bloemen die ik van de kerk mocht ontvangen. Ze staan prachtig op een mooi plekje.
Mieke Nahuijsen-Goldschmeding.

Hierbij een bedankje. Blij verrast was ik toen Barbara mij een prachtig boeket kwam brengen na afloop van de kerkdienst. Het geeft mij een warm gevoel om er zo bij te blijven horen.
Dicky Noorlander.
 
IN MEMORIAM ETTJE JACOBA FERWERDA-POUDEROIJEN
Na een lang en vruchtbaar leven is woensdag 6 september Cobi Ferwerda overleden. Nadat alle kinderen afscheid van haar genomen hebben, is ze rustig heengegaan.
Vele jaren heeft Cobi met haar gezin in de Van der Waalsstraat gewoond. In 1967 overleed haar man Andries, predikant in Amsterdam Slotermeer, op 45-jarige leeftijd na een ernstige ziekte. Cobi bleef achter met vier jonge kinderen en moest daarna ook noodgedwongen verhuizen. Ze vond woonruimte in Badhoevedorp. Bij alle verdriet en veranderingen in haar bestaan was dit nog een extra moeilijke opgave, zeker ook voor de kinderen die hun vertrouwde omgeving in Amsterdam moesten loslaten.
Ondanks het ingrijpende verlies wist ze steeds weer op allerlei manieren haar leven opnieuw vorm te geven en heeft zij het met haar kinderen in Badhoevedorp weer kunnen hervinden.
Dapper en zelfstandig ging ze haar weg. Studie en werk hielpen haar daarbij en met haar zorgzame instelling heeft ze ook voor verschillende mensen veel betekend. Ze was een meelevend lid van de kerkelijke gemeenschap en heeft zich met haar kennis, interesse en geloof op diverse terreinen ingezet. Voor Cobi was God een God van de mogelijkheden, zoals ze zelf eens zei. Dat was voor haar niet zomaar een geloofsuitspraak, maar een waarheid die voortkwam uit de werkelijkheid van haar eigen leven.
Ruim twaalf jaar geleden, nadat ze bij een ongeluk hersenletsel had opgelopen, vertrok ze naar verzorgingshuis Westerhout in Alkmaar. Daar woonde ze in de buurt van haar dochter Cathrien. Toen ze haar leven zelf niet meer kon vormgeven en steeds meer afhankelijk werd, verhuisde ze naar een verpleeghuis in Heiloo, waar ze de laatste jaren verbleef.
Enige tijd geleden hadden haar kinderen te kennen gegeven dat ze hun moeder graag vanuit de kerk in Badhoevedorp zouden willen begraven. In een dienst in de Pelgrimskerk hebben we afscheid van haar genomen en las haar zoon Sytze psalm 103, een psalm die zoveel herinneringen opriep aan het ouderlijk huis toen het gezin nog compleet was. Na de dienst werd Cobi te ruste gelegd op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam, waar ze na vijftig jaar weer herenigd werd met haar man Andries. Hun beider leven ingelijst in een Licht dat niet dooft. Moge de kinderen en de kleinkinderen zich vasthouden aan wat hen dierbaar was en is in hun moeder, schoonmoeder en oma Cobi en daarin troost vinden.
Nan Sikkel-Wilschut.

KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:     
2208     Mw. K.J. Middelkoop                                Stevinstraat 34.
VERHUISD BINNEN GEMEENTE:                                                     naar:
1409     Mw. P.L. Boersma-van der Wal                 Keizersweg 1F.
VERTROKKEN:
2208     Dhr. W. Blom                                            Aalsmeer.
0109     Dhr. D. Sluimer                                          Huizen.
0909     Dhr. F.C.G. Versteegen                              Velp.
NIEUW BINNENGEKOMEN:
1809     Dhr. F.J.M. Kuijsten                                   Adelaarstraat 14A.
1809     Mw. D.C. van der Stel                                Jan van Gentstraat 122F.    
  
KERKENRAAD (VERSLAG GEMEENTEAVOND MAANDAG 18 SEPTEMBER).
De bijeenkomst wordt bijgewoond door 55 gemeenteleden. Voorzitter Harry den Arend heet allen welkom: ‘De kerkenraad heeft de gemeente nodig om lijnen uit te zetten voor de toekomst naar ‘Kerk 2025.‘ Vanavond kunt u meedenken, meepraten over wat u van belang vindt. Ds. Bert Bakker zal ons daarbij begeleiden.’
Ds. Bert Griffioen opent de bijeenkomst met het zingen van lied 841: ‘Wat zijn de goede vruchten.’ Twee daarvan vallen op: geduld en geloof.
Ds. Bert Bakker vertelt eerst iets over zijn werk als begeleider bij veranderingsprocessen in gemeenten. ‘Vanavond denken we na over wat we van belang vinden, de tweede avond (in november) zal gekeken worden naar de financiële situatie van de gemeente Badhoevedorp-Lijnden.’
Vervolgens laat hij in groepjes uit een aantal Bijbelgedeelten er drie kiezen die het meest aanspreken. Elk groepje doet vervolgens verslag. Het meest worden gekozen:
Jezus’ oproep om vanuit vertrouwen op God te durven leven: Hij zorgt en geeft toekomst (Mattheüs 6).
Kwetsbaar en afhankelijk worden van mensen die nog geen discipelen zijn: wij komen niet iets brengen, maar verwachten dat in de ontmoeting iets kostbaars kan ontstaan - genezing, vrede. (Lukas 11).
Vertrouwen dat als je je kwetsbaar op weg laat zenden, God zich niet onbetuigd zal laten: dat (naast vervelende) ook goede dingen zullen volgen. (Lukas 11).
Paulus’ accent op hoe we zijn, niet op wat we zijn. (Efeze 4:1-6).
Daarna wordt – weer in groepjes – de opdracht gegeven uit dertien aandachtspunten uit de visienota van de PKN er drie te kiezen die in onze gemeente prioriteit moeten krijgen. De meningen zijn gevarieerd: bijna elk aandachtspunt wordt een aantal keren gekozen.
Uitschieters zijn:
Wij zijn blij met iedere jongere en laten tegelijkertijd onszelf minder bepalen door de mythe: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.
Aandacht voor alternatieve vormen van vieren.
 
De kerkenraad zal bespreken op welke wijze rekening kan worden gehouden met wat vanavond is genoemd.
 
Ds. Bakker sluit de avond met het lied 248: ‘De dag door uwe gunst ontvangen,’ en gebed, afgesloten met het
‘Onze Vader’. Na afloop gelegenheid voor ontmoeting met een drankje en wat lekkers.
Juup Bosch, scriba.
 
GEMEENTEAVOND: van filosofisch naar……maken van praktische keuzes!
De derde en voor dit jaar laatste gemeenteavond vindt 2 november om 20.00 uur plaats.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en vanaf 20.00 uur zullen we jaarrekening 2016 en begroting 2018 voorleggen. Deze kunt u vooraf opvragen bij de scriba: juupbosch@online.nl.

Maar eerst nog even terugkijken:
In juni dit jaar hadden we een gemeenteavond, waarin wij u informeerden over de stand van onze gemeente: we “vergrijzen snel en sterk”. En dat heeft in toenemende mate invloed op de inkomsten, maar ook op het tekort aan “menskracht” om alle taken uit te voeren die wij wíllen uitvoeren en op de toenemende behoefte aan zorg en “omzien naar elkaar”. Lang niet alles wat we zouden willen, kúnnen we meer doen!
 In september dit jaar hadden we een vervolg op die eerste gemeenteavond. (zie vorig artikel).
Tijdens deze derde gemeenteavond zullen we met de accenten uit die eerdere bijeenkomsten onderzoeken wat alle keuzes praktisch betekenen voor ons werk en vooral ook….onze toekomstige uitgaven.
Eerst dus worden het financieel jaarverslag over 2016 en de begroting voor 2018 voorgelegd. Op basis daarvan krijgt u gelegenheid om “samen” (en dat doen we weer in kleinere groepjes) uw gewenste, toekomstige begroting te maken. Een oefening dus in het maken van keuzes op basis van de beschikbare middelen. De opdracht is: “probeer op basis van de ingeschatte inkomsten over meerdere jaren een sluitende begroting te maken”. Dus: pas in je groepje de uitgaven aan, aan de inkomsten!
Zo hopen dat u ons  “voedt” met uw ideeën en standpunten over wat ú vindt dat de toekomst van onze gemeente zou moeten zijn. Uw standpunten werken wij verder uit en leggen later concrete voorstellen voor over de (veranderende) toekomst van onze gemeente. We nodigen u allen daartoe van harte uit.
Namens de kerkenraad, Harm Jonker.
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Herinnering vrijwillige bijdrage 2017
Begin dit jaar hebben wij van veel gemeenteleden een toezegging ontvangen voor een vrijwillige bijdrage. Inmiddels is het overgrote deel hiervan door ons ontvangen. Hiervoor zeggen wij u heel hartelijk dank!
Van een aantal gemeenteleden hebben wij het toegezegde bedrag echter nog niet mogen ontvangen. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn na te gaan of u het toegezegde bedrag reeds heeft overgemaakt? Ook zijn er gemeenteleden die geen toezegging hebben gedaan en ook nog geen bijdrage hebben overgemaakt. Wellicht ziet u ruimte om nog iets bij te dragen dit jaar. U kunt uw bijdragen overmaken op rekening NL17 FVLB 0635 8003 73 t.n.v. Protestantse gemeente te Badhoevedorp-Lijnden. U weet dat kerkelijke giften in aanmerking komen voor fiscale aftrek.? Overweegt u uw vrijwillige bijdrage meerdere jaren vast te leggen en op die manier in aanmerking te komen voor fiscale aftrek van deze bijdrage? Dan is dit een goede gelegenheid. U kunt deze bijdrage dan fiscaal aftrekken, ongeacht de "drempel" die de fiscus normaal stelt. Op die manier kunt u méér bijdragen terwijl u hetzelfde uitgeeft! Een overweging waard? U kunt het formulier “Overeenkomst Periodieke Gift” downloaden op onze website: www.pelgrimskerk.org.
Foeke Dekker.
 
INRICHTING ROUWSUITE IN DE KARAVANSERAI (VERVOLG)
Tijdens de gemeenteavond van 19 juni hebben wij beloofd u met enige regelmaat op de hoogte te houden van de vorderingen met betrekking tot het plan tot opzet en inrichting van een rouwsuite in de Karavanserai. Tot nu toe is al veel (maar vooral “achter de schermen”) gebeurd. Allereerst zijn uw reacties door het College van Kerkrentmeesters (CvK) en de Kerkenraad besproken. Dat heeft geleid tot een besluit van het CvK in juli om daadwerkelijk tot het inrichten van een rouwsuite in de Karavanserai over te gaan. Dit besluit is bekrachtigd door de Kerkenraad. Na de vakanties zijn we gestartt met de uitwerking van de plannen, waarover we u informeerden.
Verloop verbouwing:
De “stookkelder” is opgeruimd en schoongemaakt voor materiaalopslag;
De “orgelruimte” op de 1e verdieping is leeggemaakt en kan worden aangepast als nieuwe archiefruimte.
De Jeugdkapel ruimte wordt binnenkort opgeruimd en geschikt gemaakt voor de oudsten van de kinderdienst en als kopieerruimte (vouwen in de Rode Zaal).
In de tweede helft van oktober wordt de “orgelruimte” brandwerend betimmerd, zodat medio november het archief naar deze ruimte kan worden overgebracht. Die verhuizing zal zeker menskracht vergen en dan zullen we graag een aantal mannen (en misschien ook wel vrouwen) benaderen om een dag te helpen met het overbrengen van alle archiefspullen naar deze ruimte. Als de kopieerapparatuur en het archief zijn verhuisd, is de ruimte in de Karavanserai vrij om te verbouwen tot rouwsuite. Maar……tegen die tijd zullen we u hierover zeker weer verder “bijpraten”.
Sponsoring:
Via de website en Meerkontakt hebben wij uitgelegd dat u desgewenst financieel kunt bijdragen aan een (extra) fraaie inrichting van de rouwsuite. We noemen dat “sponsoring”.
Van enkelen onder u hebben wij inmiddels een bijdrage ontvangen, waarvoor wij u natuurlijk hartelijk dank zeggen. Voor diegenen die alsnog een financiële bijdrage willen geven voor de inrichting van de rouwsuite hierbij nog even wat dat is en hoe dat kan:
We hebben voor de verbouwing en inrichting zo “voorzichtig” mogelijk begroot om niet een al te groot bedrag te hoeven investeren. Een aantal gemeenteleden heeft ons daarna benadrukt de rouwsuite vooral écht mooi te maken. Dat kan, maar dat kost natuurlijk extra geld voor zaken als: koeling, katafalk, kandelaars, bloementafels, verlichting en dergelijke.
Wilt u daarvoor een financiële bijdrage leveren? Die kunt u storten op rekening NL17 FVLB 0635800373 t.n.v. Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden. Vermeld u daar vooral graag bij: “ROUWSUITE”. Dan wordt uw bijdrage opgeteld bij het reeds beschikbare bedrag.
Wanneer is de ruimte af en hoe gaat de opening?
Een logische vraag van diverse mensen. Natuurlijk is nog niet precies aan te geven wanneer de ruimte helemaal klaar is. We streven ernaar om in het voorjaar van 2018 gereed te zijn; laten we zeggen “ergens in maart of uiterlijk april”.
En we hebben het voornemen de opening een extra “tintje” te geven in de vorm van een “open dag” in de Karavanserai, waarbij gelijktijdig een rouwbeurs wordt georganiseerd. Een extra gelegenheid om de ruimte te bezichtigen, mogelijkheden te vernemen en ook geïnformeerd te worden over alles wat bij en rond overlijden & uitvaart aan de orde komt. Maar ook daarover hoort u van ons t.z.t. meer!
Werkgroep ROUWSUITE.
 
‘SAMEN OP TREKTOCHT LANGS ONGEDACHTE WEGEN’
Onze startzondag van 17 september ligt achter ons. Die zondag hebben twee gemeenteleden u uitgenodigd om reisverhalen in de Bijbel te gaan lezen. U mocht antwoorden op een aantal vragen. Al lezende dacht u wellicht aan vroeger, aan de mooie avonturen in de kinderbijbel. Of u herkende de problemen, die reizigers ook nu moeten ervaren. Vluchten vanwege oorlog, zoeken naar een verloren kind, iemand wordt op een barre tocht liefdevol verzorgd: het lijken gebeurtenissen van deze tijd. U draagt zelf een rugzakje mee vol herinneringen op uw trektocht door het leven. Wij hebben daarom ook gevraagd of u een herinnering wilde opschrijven over een speciale gebeurtenis, die u heeft geraakt op uw levensreis.
Het is fijn, dat meerdere gemeenteleden het enthousiasme hebben opgebracht om de formulieren in te vullen. Iedereen had bijna alle antwoorden goed op de vragen. Hannie van Driel was de beste.
De antwoorden zijn: 1. Drie keer (Genesis 8:6-12) 2. Ram (Genesis 22:13) 3. Om Jozef te zien (Genesis 46:1) 4. Tien plagen, de laatste: alle eerstgeborenen werden gedood (Exodus 12:29) 5. In het kadaver van een leeuw (Rechters 14:9) 6. Hij toont een reep van de mantel van Saul (1 Samuel 24:12) 7. De wijsheid van Salomo (1 Koningen 10:6) 8. Er wordt voor hem een kamer ingericht op het dak van het huis (2 Koningen 4:10) 9. Hij moet de kruik stuk slaan (Jeremia 19:10) 10. Gabriel (Daniel 8:16) 11. Een worm vreet de boom aan, waardoor de boom dood gaat (Jona 4:7) 12. Op de weg van Jerusalem naar Jericho (Lucas 10:30) 13. Het veulen werd nog niet eerder bereden (o.a. Lucas 19:30) 14. Hij lijdt schipbreuk (Handelingen 27:41) 15. Zeven sterren (Openbaring 1:16).

Ook hebben we mooie reisverhalen gelezen. Kick Koldewijn vertelt, hoe hij een ongedachte reis heeft gemaakt om uiteindelijk te worden zoals we hem kennen. Zijn bijdrage: “Ongedachte reizen…
Achttien jaar was ik, toen reizen onderdeel werd van mijn eerste baan in de maatschappij. Als radio-officier bij de grote handelsvaart was ik maanden van huis en ontmoette ik vele mensen aan boord en in de landen, die we op de wereld aandeden. Vaak waren we weken op de oceanen van deze wereld onderweg naar verre bestemmingen. Nooit zal ik die avond vergeten, even over de evenaar op het zuidelijk halfrond, toen de passaatwind was gaan liggen bij een onbewolkte hemel. De sterrenpracht was imponerend en als je omhoog keek, kwam er zoveel licht naar beneden, dat je er bij kon lezen. Niet voor te stellen. Ik weet nog wel, dat ik naar het schavotje ben gegaan, het dek boven de brug waar het standaard kompas stond en de kist met de signaalvlaggen. Omhoog kijkend voelde ik mij kleiner en kleiner worden. Gefascineerd door wat erop mij afkwam, had ik een kosmische ervaring van een onbeschrijfelijke eenheid. Als puber had ik alles wat ik aan godsdienstige opvoeding had genoten, overboord gegooid…kon niet waar zijn. Die ervaring van toen bleek het begin van een zoektocht te zijn naar wat ver boven mensen uitstijgt en onmogelijk door hen kon zijn bedacht. Kick Koldewijn”. Zoals beloofd krijgen Hannie en Kick een attentie. Wij willen iedereen bedanken voor het meedoen!
Bep Dekker en Epie Boven.
 
DIACONIE
Zondag 22 oktober is het Oogstdienst en worden er weer fruitbakjes uitgedeeld aan gemeenteleden vanaf 85 jaar. We hopen dat er velen zijn die ons willen helpen met wegbrengen; daarvoor alvast hartelijk dank. Ook zaterdag 21 oktober kunnen wij uw hulp gebruiken bij het maken van de bakjes. Dit is ‘s morgens om 10.00 uur in de koffieruimte van de kerk. Komt u ook eens meehelpen, het is altijd heel gezellig om te doen.
Namens de Diaconie, Ien Moens.

Donderdag 19 oktober, 20:00-21:30 uur,
De Lichtkring Lunenburgdreef 70, Hoofddorp.
Hoe moet het verder met…jouw spirituele weg.
Nuweira Youskine groeide op in een bijzonder gezin. Haar moeder was katholiek, haar vader was soefi, een mystieke stroming binnen de islam. Ze ging naar een christelijke lagere school, maar het soefisme was heel belangrijk in het gezin waar ze opgroeide, omdat haar oudoom de grondlegger van een moderne stroming in het soefisme is. Als volwassen vrouw zocht ze de bredere stroming van de islam in Nederland op. Ze schreef columns in Trouw waarin ze de islam verdedigde. Maar langzamerhand merkte ze dat het felle en strijdbare van deze columns niet meer bij haar paste. Ze sloeg een andere spirituele weg in.
Nuweira Youskine heeft een boeiende en leerzame levensweg. Te midden van verschillende geestelijke stromingen moet ieder mens zijn of haar weg zien te vinden. Zij ondervond dat het belangrijk is om verworteld te zijn. Op donderdag 19 oktober komt ze naar de Lichtkring (20.00 uur tot 21.45 uur). Zij zal vertellen over haar levensverhaal en we zullen met elkaar spreken over onze eigen verworteling - en misschien ook wel de moeite die je daar mee kan hebben. Het zal ook gaan over de andere wegen die je tijdens je leven in slaat en de spirituele wissels die je overgaat. Aanmelding niet nodig, toegang is gratis.
Informatie: Ds. Coen Wessel c.wessel@pghoofddorp.nl.

Nationale Bijbelzondag: 29 oktober 2017 (herhaling).
Zondag 29 oktober is het Bijbelzondag. In dit Reformatiejaar zullen honderden kerken op Bijbelzondag in een feestelijke dienst stilstaan bij dat bijzondere boek, onder het thema: ‘Vier je Bijbel’. – zie voor materiaal en informatie: bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag. Paul Boersma.
 
KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
 EETCLUB:
Donderdag 19 oktober vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven vanaf donderdag 5 oktober 09.30 uur bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875   nel.biemond@kpnmail.nl;
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146   cathriengeel@gmail.com.
 
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn de "bloemengroep" van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden. U ziet ons eigenlijk vrijwel nooit en áls u ons ziet (bij voorbeeld als kerkganger of gewoon in    de tuin), herkent u ons natuurlijk helemaal niet als de "bloemengroep". Wie en wat     zijn wij dan? Lees hieronder verder en u zult ons "ontdekken".
Wij zijn een groepje enthousiaste vrijwilligers die vooral van bloemen, bloemschikken, tuinieren en vooral het thematisch maken van bloemstukken houden.
Thematische kerkstukken:
Als er een bijzondere dienst is in de kerk, dan overleggen we met de predikant waaraan hij die dag graag aandacht wil besteden en waarover hij wil gaan prediken. Wij overleggen dan (met onze creatieve instelling) hoe we rond dat specifieke thema iets moois kunnen maken met bloemen en groen. En het resultaat?
Dat zetten we altijd op ons eigen website. Het zou te ingewikkeld zijn om die foto's steeds door te geven aan de site van de Pelgrimskerk. Maar als u op de onderstaande link klikt, dan komt u vanzelf op ónze website terecht en kunt u (ook) genieten van wat we allemaal hebben gemaakt. http://www.bloemengroep.nl
Onderhoud van de kerktuin:
En we onderhouden met elkaar ook de fraaie kerktuin achter de kerk. Bent u daar wel eens geweest? Hebt u daar wel eens gewandeld en gekeken bij de herdenkingsmuur van overledenen? Ga vooral eens kijken in de tuin en geniet van wat we daar allemaal hebben gepoot en gezaaid. Samen met de kinderen van de kinderdienst zaaien en oogsten we zelfs van tijd tot tijd fruit (dat dan weer te koop is in de kerk).
Kerkmonument:
Voor wie de kerk aan de achterzijde binnenkomt zal het beeld in de tuin bekend zijn. Jarenlang stond er een houten symbolisch beeld. Toen dat helaas door de tand des tijds was aangetast, hebben we de kunstenaar gelukkig bereid gevonden een nieuw standbeeld voor ons (en vooral ook voor u) te maken.
Het beeld symboliseert ons als gelovigen die eigenlijk altijd "op reis" zijn. Een kerkganger die, met de koffer in de hand, (sommigen denken dat het een krat bier is) op weg is naar.....? Zijn wij niet allemaal op deze manier op weg?!

HOE IS ASIEL ZOEKEN IN NEDERLAND?
‘Een nette leugen is beter dan de rommelige waarheid. En een oma-fiets is wat anders dan een vrouwenfiets.'
Dat zijn twee dingen die Nederland Rodaan al Galidi leerde. Hij beschrijft dat uitgebreid in zijn boek ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’. Op dinsdagavond 24 oktober komt de schrijver zelf naar Hoofddorp. Deze unieke avond vindt plaats in de filmzaal van de Openbare Bibliotheek in Hoofddorp om 19.45 uur. Rodaan al Galidi heette vroeger Semmier Kariem (1971). Hij is gevlucht uit Irak, waar hij bouwkundig ingenieur was. In 1998 landt hij op Schiphol. In de chaos van die eerste dagen in Nederland kan hij zich de precieze datum en tijd niet meer herinneren. Hij vraagt asiel aan. Wat hij niet weet is dat hiermee het langste wachten van zijn leven begint, in het asielzoekerscentrum, een wachtkamer die hij deelt met vijfhonderd anderen. Zijn asielaanvraag wordt afgewezen en hij is uitgeprocedeerd. Dan leert hij zichzelf de Nederlandse taal en begint met schrijven. In 2007 kreeg hij een voorlopige verblijfsvergunning in Nederland. Intussen kreeg hij een aantal nominaties voor literaire prijzen. In de indringende roman ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ (€ 24,95) beschrijft hij onder zijn nieuwe naam Rodaan al Galidi de vele jaren in asielzoekerscentra en wat hij hier leerde, ontdekte en ondervond.
Deze activiteiten worden georganiseerd door het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer, facebook.com/vluchtelingenhaarlemmermeer/. Op 26 oktober 2017, vlak na de avond met de schrijver, wordt bij het Monument van de elf mensen die omkwamen bij de Schipholbrand in 2005, deze ramp herdacht: van 19.00-19.30 uur bij Breguetlaan 67, Oude Meer.
Bert Griffioen.

MEMENTO
'Memento' is de naam van een Herdenkingsbijeenkomst die in 2016 voor het eerst werd gehouden in het Dorpshuis in Badhoevedorp rond Allerzielen (2 november).
Mensen krijgen steeds meer de behoefte om verdriet bij het verlies van een dierbare of bij het omkomen van medemensen bij rampen of aanslagen samen te delen.
Ons dorp biedt daarvoor mogelijkheden voor mensen die kerkelijk betrokken zijn (Aller Heiligen en Allerzielen viering in de Rooms-Katholieke- en de Eeuwigheidszondag in de Protestantse kerk). Ook binnen verzorgingshuis De Meerwende worden herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd.
Voor een groot deel van onze dorpsgenoten ontbreekt echter een plek waar, of moment waarop, men kan herdenken samen met anderen. In 2016 is het plan opgevat  om een niet kerkelijke bijeenkomst,  dorps breed, samen met andere organisaties in het dorp te gaan organiseren.
In 2017 krijgt dit initiatief een vervolg op dinsdagavond 31 oktober 2017 19:30 uur - 21:00 uur, weer in het Dorpshuis. Iedereen is daar van harte welkom.
Dik van Rooijen.

MATINEE CONCERT SLOTERKERK
Cellist Fred Edelen, verbonden aan het Concertgebouworkest.

Zondagmiddag 15 oktober is er om 15.00 uur in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam een optreden van de, aan het Koninklijk Concertgebouworkest verbonden, cellist Fred Edelen. Samen met de klavecimbelspeelster Christina Scott-Edelen zullen er een drietal sonates van J. S. Bach worden gespeeld. De toegangsprijs bedraagt €10,-, consumptie inbegrepen. Zie voor verdere informatie: www.sloterkerk.nl.
Bert Stilma.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum:                 Onderwerp(en):                            Tijd(stip):
09 okt                  Moderamen                                    19.30 uur.
10 okt                  Werkgroep Liturgie                         20.00 uur.
12 okt                  Werkgroep kerkdiensten                20.00 uur.
19 okt                  Eetclub                                           18.00 uur.
23 okt                  Moderamen                                    19.30 uur.
26 okt                  Werkgroep kerkdiensten                20.00 uur.
29 okt                  Oecumenische Lutherse viering    10.00 uur.  
30 okt                  Kerkenraad                                     19.30 uur.
31 okt                  Herdenking overledenen (Dorpshuis, Badhoevedorp)                                                            19.30 uur.
01 nov                 Vergadering Kinderdienst                20.15 uur.
02 nov                 Gemeenteavond                              20.00 uur.
06 nov                 College van Kerkrentmeesters        20.00 uur.
07 nov                 Diaconie                                           20.00 uur.
13 nov                 Moderamen                                      19.30 uur.
26 nov                 Eeuwigheidszondag                         10.00 uur.
 
terug