MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 07; 14 JUlI 2017

MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 07; 14 JUlI 2017
MEDITATIE
OUDERDOM
De laatste tijd is het begrip "ouderdom "weer vaker aan de orde. Het speelt zelfs een rol bij de vorming van een nieuw kabinet. Door diverse partijen wordt ingebracht dat de aandrang bij velen bestaat om de discussie over een voortijdige levensbeëindiging in de wetgeving vast te leggen. Het zou dan mogelijk gemaakt moeten worden om het leven eerder te kunnen beëindigen.
Er kunnen diverse redenen worden aangevoerd om er een einde aan te maken. Men ziet het niet zitten om nog langer door te gaan: men heeft alles al gehad, blijkt niet langer gelukkig te leven, de goede ge-zondheid ontbreekt en men heeft het leven nu wel gezien.
Aan, bijvoorbeeld artsen, zou de bevoegdheid worden gegeven om op verzoek van betrokkene het leven te beëindigen. De zin om nog langer te blijven leven ontbreekt. En wellicht worden zorg en verzorging voor de maatschappij uiteindelijk wel te duur en te groot!?
Hoe zouden wij dat gevoel van "een voltooid leven" kunnen bestrijden? Hoe kunnen we oplossingen hiervoor vinden?
Els van Wijngaarden schrijft in haar boek1, waarin zij verslag doet van gesprekken met ouderen: "Vaak is er een gebrek aan ervaring van wederkerigheid: het is de eenzaamheid die men ervaart, het ontbreken van contact". Als Gemeente zouden wij daarin toch kunnen voorzien?
Een gedicht2:
De maan is opgekomen.
De aarde ligt te dromen.
De nacht is stil en klaar.
De donkere bossen zwijgen
en van de beemden stijgen
de nevels wit en wonderbaar
Geeft dat wij zonder lijden
uit deze wereld scheiden,
geef ons een zachte dood.
Hebt Gij ons weggenomen,
doe ons dan tot U komen
o, onze Heer en onze God!

Jan Koetsier.

1: Els van Wijngaarden, "Voltooid leven" (over leven en willen sterven 2016).
2: Auteur: Duitse kerklieddichter Paul Gerhardt, vertaling: Muus Jacobse.


DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 16 jul 10.00 uur: Ds. N. van Doorn (Biggekerke).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 23 jul 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 30 jul 10.00 uur: Dhr. Chr. Koldewijn (Badhoevedorp).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 06 aug 10.00 uur: Ds. R.J. Bakker (Amsterdam).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 13 aug 10.00 uur: Dhr. Chr. Koldewijn (Badhoevedorp).
Collecten: 1. Zending. 2. Kerk.
Zondag 20 aug 10.00 uur: Pastoor H. Smeulers (Zwijndrecht).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 27 aug 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 03 sep 10.00 uur: Ds. R. Visser (Rhenen).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Miss, Werk/kerkgroei.
Zondag 10 sep 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Autorijdienst
Zondag 16 jul Dhr. F.J. Goudappel 659 4876.
Zondag 23 jul Dhr. B. Rechtuyt 659 5529.
Zondag 30 jul Dhr. D. Hijstek 659 5240 of 06 1141 5575.
Zondag 06 aug Dhr. C. Zorge 023 5551275 of 06 5326 0243.
Zondag 13 aug Dhr. A. Kamer 659 4826.
Zondag 20 aug Dhr. P. de Best 659 4834.
Zondag 27 aug Dhr. C.D. Braam 650 6190.
Zondag 03 sep Dhr. H. Buurma 659 3218.
Zondag 10 sep Dhr. R. Hoogeboom 659 5322.

Als u gebruik wilt maken van de crèche (0-4 jaar): voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar:
Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.
Tijdens de zomervakantie –23 jul t/m 3 sep– is er geen kinderdienst en crèche.

BIJ DE DIENSTEN
Fijn om weer even op de oude vertrouwde basis van Badhoevedorp te kunnen zijn. Ik zie er naar uit om bij u te mogen voorgaan. Zelf ben ik nog al bezig met de gebrokenheid van vertrouwen in de wereld. Vanzelfsprekende samenhang die uit elkaar valt. Verschillen die aangescherpt worden. Hoe makkelijk het ons vergaat om dan met de vinger de ander aan te wijzen. Daarover zal het in de preek gaan. Ik zal het verhaal van Adam en Eva in de hof van Eden als bron gebruiken (Genesis 3) en dat door-zing-zinnetje van Jezus: "oordeelt niet opdat je niet geoordeeld wordt…". Hartelijke groet vanuit het mooiste stukje Nederland: de Walcherse kust!
Nel van Doorn.

23 juli wordt een zondag waarop we met elkaar den-ken over de mogelijkheden om ons te verzoenen. We staan stil bij onze grenzen en kansen omdat dat het appél is dat op gelovigen wordt gedaan. We lezen een klein gedeelte uit de Bergrede. (Mattheus 5, 20-26). Op deze dag gaat het over gerechtigheid en Meerkontakt www.pelgrimskerk.org Pagina 3
vrede en bevrijding die zegen opleveren zal, zo ruim stromend als een grote rivier. De geboden worden vaak betrokken op dat prachtige beeld van de volle waterstromen die goed doen, vruchtbaarheid en toe-komst opleveren voor mensen die hun vertrouwen in God weer (terug)vinden. (Jesaja 48,12-22).
Bert Griffioen.

De zondagen van 30 juli en 13 augustus mag ik in de gemeente, waar ik deel van uitmaak, voorgaan in de dienst. Voor mij voegt dat een extra dimensie toe, omdat ik de meeste mensen die in de kerk zullen zitten, ken en met sommigen van hen in het verleden een tijdje mee heb mogen lopen in hun leven. Bovendien komen we elkaar nog al eens tegen in de supermarkt of elders in het dorp.
De zomertijd is voor mij een periode, waarin reflectie een belangrijke rol in speelt. We zitten met elkaar in een overgangsperiode, waarin op redelijk korte termijn zaken gaan veranderen en een nieuw begin wordt gemaakt. Het omzien naar elkaar is ook dan de basis om dienstbaar te zijn voor de wereld. Daar is moed, inspiratie en durf voor nodig. In het verlengde daarvan lezen we op 30 juli over een opdracht (Mattheüs 25: 14 t/m 30) en op 13 augustus over wat we daarbij als bagage nodig hebben en kunnen verwachten (Lucas 11: 1 t/m 13). Goede diensten gewenst.
Kick Koldewijn.


27 augustus lezen we een stuk van het gebed van Azarja, een van de joodse jonge mannen door koning Nebukadnezar veroordeeld tot de dood in het vuur. Dit komt uit het verhaal van Daniel. (Daniel 3, 34-45 apocrief). Het zijn woorden vol schuldbesef die getuigen van een nederige houding tegenover God. De lezing is gekozen bij het evangelie (Lucas 18,9-14) waarin de farizeeër en de tollenaar getekend worden als een mens zonder en een mens mèt oog voor zijn eigen begrensdheid en schuld. Ongetwijfeld zal de frisse wind van de vakantietijd nieuwe gedachten omtrent dit thema kunnen opleveren!

Ik wens allen een goede zomertijd.
Bert Griffioen.


PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Edward en Eline van der Bend-Slingerland uit Cruquius feliciteren we van harte met de geboorte van hun dochter Maud.
Mevrouw M. Mulder-van Garderen, voorheen won-dend in de Schuilhoeve, vroeg me haar groeten aan u over te brengen. Zij woont (ook nu weer) op een prachtige kamer, maar nu in verzorgingshuis Horizon in Hoofddorp.
Theo Kooy van de Keizersweg mocht gelukkig weer vanuit het ziekenhuis huiswaarts keren. Mevrouw T. Boersma van de Keizersweg en mevrouw I. Middelkoop van de Stevinstraat liggen nog steeds in ziekenhuis Slotervaart. Een kaartje van uw kant zou waarschijnlijk heel fijn gevonden worden.
De heer J. Hoogendam moest helaas opnieuw met een kuur starten.
Wij bidden hen en andere, hier niet bij naam genoemde zieken, kracht toe. Tot eind juli hopen mijn man en ik te genieten van vakantie in het noorden van Bretagne, Frankrijk. Evenals voorgaande jaren, is het ook nu weer de bedoeling dat ik op de RCN camping daar twee zondagen de oecumenische campingdienst leidt. We zijn benieuwd naar de locatie, want daar zijn niet eerder geweest. U allen wens ik Gods zegen. Weet dat ik aan u denk. Pastor Ans Creemer.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0406 Dhr. H. Niezen Keizersweg 131.
1106 Fam. Van der Bend-Slingerland Oude Spaarneweg 26c Cruquius.
1806 Mw. P. Grevenstuk-Kamerman Pascalstraat 27.
2506 Dhr. J .van der Kooy Kamerlingh Onneslaan 131. 0207 Mw. T. Boersma Keizersweg (Slotervaartziekenhuis Amsterdam).

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0408 Mw. J. Kroes-de Jong Keizersweg 241B.
0508 Dhr. H.N. Franzen Franklinstraat 45.
0908 Dhr. E. van Munster Keizersweg 225B.
1008 Mw. L.C.M. de Pijper-Staal Sloterweg 81/12.
1008 Dhr. J. Verbeek Keizersweg 211A.
1108 Dhr. E.J. Mebius Celsiusplantsoen 2.
1508 Mw. A.J. Dees-Prevo Torricellistraat 18.
1508 Mw. S.L. Tan-Jap Fluweelboomlaan 31.
1608 Mw. J.C. Hopman-Wesdorp Robert Kochstraat 41.
1608 Dhr. A. Kreuzen Leeuwerikstraat 44.
1808 Mw. J. van Vugt-Kroes Kamerlingh Onneslaan 139B.
1808 Dhr. M.H. Hendriks Keesomstraat 18.
1808 Mw. A.H. van der Zwaard-Kraan Boylestraat 9. Pagina 4 www.pelgrimskerk.org Meerkontakt
2008 Mw. L.J. van der Meulen-Bekker Prins Johan Frisolaan 4.
2308 Dhr. A.R. van der Meer Franklinstraat 117.
2308 Dhr. H. van den Brink Zernikehof 6.
2808 Mw. A.C. Topsvoort-Hogenhout Keizersweg 239B.
3008 Mw. E. van Beem-den Ouden Boylestraat 11.
0109 Dhr. D. Hijstek Dellaertlaan 22.
1009 Mw. E. de Best-Unk Gaaistraat 8.
1109 Mw. B. Kamp-Markus Jan van Gentstraat 53.
1509 Dhr. A. Kramer Keplerstraat 20.
1609 Mw. M.G. Nahuijsen-Goldschmeding Dr. Schaepmanlaan 8.
1809 Dhr. A. van Spijker Pascalstraat 43.
2009 Mw. A.G. Kiers-Jongeneel Kamerlingh Onneslaan 131K.
2309 Dhr. G. Gramsma Pascalstraat 71.

IN MEMORIAM LEO SARPHATIE .
11 mei overleed Leo Sarphatie, weduwnaar van Agnieta Sarphatie-van Rijn.
Een bijzonder vriendelijke man, lieve vader en opa voor zijn kinderen en kleinkinderen. Leo was hen zeer dierbaar, hij was de trouwe vraagbaak voor Steven, Esther en Jim en met hen had hij tot het laatst toe veel contact.
Na het overlijden van zijn grote liefde Agnieta is Leo nooit meer helemaal in zijn oude doen gekomen. Hij is haar altijd erg blijven missen. Hoe blij en dankbaar hij ook was om alle vriendschap die hij heeft ondervonden in familie en vriendenkring! Leo was iemand die met aandacht kon luisteren, en die kritisch naar de wereld keek, de krant las en graag debatteerde. Hij was iemand die in het geloven ook zocht naar een begaanbare weg in de huidige tijd.
De liefde voor Agnieta, vijfentwintig jaar geleden ontstaan, betekende voor hem een hernieuwde gang naar geloof en kerk. In Badhoevedorp en in de Pelgrimskerk hebben ze zich thuis gevoeld. Nog de laatste keer dat we elkaar spraken in de gesprekskring ‘Geloven in de wandelgang’ hadden we een open gesprek en discussie over de goedheid van God.
Moge hij nu de liefde en het licht vinden van de Barmhartige God en moge de herinneringen en verhalen ons allen tot zegen zijn.
Bert Griffioen.

IN MEMORIAM JANSJE SUZANNA VAN DER HORST-BOER
17 juni jl. overleed mevrouw Jansje Suzanna van der Horst-Boer op de leeftijd van 100 jaar.
Het laatste deel van haar leven woonde Ans in de Schuilhoeve aan de Keizersweg. Voorheen was Doorwerth haar woonplaats. Als ouderling had ze actief aan het kerkelijk werk deelgenomen. Door de steun die zij, zoals ze me vertelde, vanuit haar geloof ontving, was ze niet bang. "God geeft me kracht", zei ze, "God verhoort me". Volgens wens heeft haar begrafenis in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte toe.
Moge God haar opgenomen hebben in Zijn eeuwige heerlijkheid.
Pastor Ans Creemer.

KERKELIJKE STAND

OVERLEDEN:
1105 Dhr. L. Sarphatie Zilvermeeuwstraat 22.

BELIJDENIS:
1806 Mw. Z.E. Gijzenberg Hoofdweg 166.
1806 Mw. K.K. Klaasse Bos Einsteinlaan 359.

VERHUISD BINNEN GEMEENTE: naar:
3105 Mw. N.A. Mutsaers-Eversdijk Keizersweg 215A.

NIEUW BINNENGEKOMEN:
1206 Mw. A.J. Scheelbeek Keizersweg 233A.
1806 Mw. R. Brugmans Zernikehof 54.

COLLECTEOPBRENGST OECUMENISCHE VIERING (PINKSTERVIERING 2017)
In de Oecumenische Pinksterviering van 4 juni jl. was de collecteopbrengst bestemd voor twee doelen: het " WNM Geloven in de ander" en Kerk in actie, "Vrouwen vol vuur".
De collecteopbrengst was €389,45. Aan beide doelen is €200,- overgemaakt. Hartelijk dank!
Joyce Aalberts, penningmeester Raad van Kerken Badhoevedorp/Lijnden.

KERKENRAAD
Verslag gemeenteavond 19 juni 2017. De bijeenkomst wordt bijgewoond door 60-70 gemeenteleden.
Voorzitter Harry den Arend heet allen als volgt welkom:
‘Beste mensen, meelevende leden van onze kerkelijke gemeenschap.
Deze gemeenteavond vindt plaats, omdat bij de laatste gemeentevergadering beloofd is met u in contact te treden indien er veranderingen zouden ontstaan ten aanzien van de invulling van het pastoraat.
De Kerkenraad heeft zich na de laatste gemeentevergadering beraden over de gang van zaken binnen onze gemeente en daarbij ook gekeken naar het pastoraat. Dat heeft geresulteerd in een kerkenraadsdag, waarbij het beleid tegen het licht gehouden is.
Onder leiding van een externe deskundige, ds. Bert Bakker, hebben wij gekeken naar wat er speelt binnen onze gemeente op zowel pastoraal als financieel gebied.
Dat hebben wij gedaan aan de hand van de volgende tekst uit 1 Petrus 5:
‘Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u:
Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil en niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.’
In onze gemeente worden veel goede dingen gedaan binnen de verschillende commissies en raden.
Dat blijven wij doen met steeds minder mensen. Dit betekent dat er een grotere inzet wordt verwacht van steeds minder mensen. Dat gaat je als gemeenschap opbreken. Er vallen gaten, terwijl wij het gevoel hebben dat wij nog steeds hetzelfde moeten blijven leveren. Op die manier proberen wij nog steeds de eindjes aan elkaar te knopen.
Met Bert Bakker hebben wij gekeken naar waar wij mee bezig zijn en waar wij naar zouden moeten kijken zonder direct in oplossingen te denken. Wij hebben elkaar verteld waar wij mee bezig zijn en wat wij daarbij als belangrijk ervaren en beleven. Vaak gebeuren er dingen omdat wij het altijd zo gedaan hebben. Bert Bakker heeft ons de vraag gesteld vanuit welke visie wij dat als gemeente doen: Wat is de gemeenschappelijke grondslag van ons handelen?
De Kerkenraad wil vanavond met u, aan de hand van twee presentaties en twee andere onderwerpen - uitwerking enquête en het project rouwkamer - de opmaat geven tot inhoudelijke discussie om een visie voor onze kleiner wordende gemeente te ontwikkelen en vast te stellen.
Op een gemeenteavond in de startweek,18 september 2017, maken we de eerste aanzet daartoe.
Vanuit die te ontwikkelen visie kunnen wij dan onze kerkelijke werkzaamheden beter handen en voeten gaan geven. Dat kan de Kerkenraad niet alleen. Dat moet gedragen en uitgevoerd worden met en door de hele gemeente, voor zover dat mogelijk is.
In de geest van ‘samen kerk zijn en samen kerk beleven’ open ik deze gemeentevergadering in de verwachting dat een ieder met hart, verstand en gevoel zal deelnemen aan de discussie.’

Daarna geeft Harm Jonker (College van Kerkrentmeesters) informatie over de financiële situatie van onze gemeente en de zorgen voor de toekomst, gerekend tot 2025. De inkomsten zullen gestaag dalen door terugloop van het aantal gemeenteleden. De vaste lasten daarentegen nemen toe: onderhoud gebouwen en personele kosten zijn de grootste uitgavenposten. Leden van 70 jaar en ouder zorgen voor de meeste inkomsten – en hun aantal zal de komende jaren door natuurlijk verloop afnemen. Dankzij financiële reserves kunnen we het nog even uitzingen, maar het is goed de tering naar de nering te zetten.
Tegen deze achtergrond legt Lucie Gijzenberg (ouderling pastoraat) uit, dat de extra pastorale zorg nog voor één jaar kan worden gecontinueerd met 0,2 formatie (8 uur per week), in plaats van de huidige 0,3 (12 uur per week.) Met ingang van 1 juli 2018 zal alleen de predikant – volledige betrekking – overblijven.

De tekst van het kerkenraadsbesluit van 22 mei 2017 luidt als volgt: De Kerkenraad besluit, naar aanleiding van haar beleidsdag d.d. 1 april 2017 en hetgeen besproken is in haar vergadering d.d. 10 april 2017, de ondersteuning van het pastoraat voor de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 vast te stellen op 0,2 fte, zijnde 8 uur per week. De voorzitter van het Consistorie en het CvK zullen het gesprek aangaande wijziging met de pastoraal werker op korte termijn voeren. Zowel het CvK als de andere leden van de kerkenraad zijn van mening, dat het ver-antwoord is om gedurende deze periode het pastoraat inclusief 0,2 fte aan te bieden. Het komende jaar zal worden gebruikt om de inhoud en werkwijze van ons pastoraat aan te passen aan de vastgestelde capaciteit per 1 juli 2018, zijnde 1,0 fte predikantsplaats.
Ook zullen wij met de gemeente in gesprek gaan over de dringende maatregelen die noodzakelijk zijn om het voortbestaan van onze gemeente te borgen.

Na het maken van een aantal opmerkingen stemmen de aanwezigen in met dit kerkenraadsbesluit.

Vervolgens spreekt Harm Jonker over de door gemeenteleden geopperde ideeën om te besparen of extra inkomsten te verwerven. Mogelijk bruikbare ideeën zijn op de wanden in de Karavanserai opgehangen: in de pauze kan worden ingetekend. Omdat daar weinig gebruik van is gemaakt, zullen de ideeën als bijlage in het eerstvolgende Meerkontakt worden gevoegd, op de website worden gezet en ook in de gang tussen kerkzaal en Karavanserai worden opgehangen.

Na de pauze vertelt Harm Jonker over de plannen voor het inrichten van een rouwcentrum, op de plaats waar nu kopieerruimte en archief zijn. Als nieuwe plaats voor het archief wordt gedacht aan de ruimte waar voorheen het orgel van de gereformeerde kerk was. Opgemerkt wordt dat er aandacht moet worden besteed aan brandveiligheid, omdat het archief historisch waardevolle stukken bevat.
Het rouwcentrum kan worden gehuurd door verschillende begrafenisondernemers. Naar verwachting wordt de investering van de verbouwing in drie jaar terugverdiend. Een aantal gemeenteleden zal medewerking verlenen aan de verbouwing. Ook is al hulp toegezegd bij het koffie- en theeschenken bij ontvangst van gasten. Na vijf jaar kan het rouwcentrum winstgevend worden. Voor uitvaarten - ook niet-kerkelijke - kan de kerkzaal worden gehuurd.
Een rouwcentrum lijkt een welkome bron van inkomsten te kunnen worden.
De aanwezigen stemmen in met dit kerkenraadsvoorstel.

Ds. Bert Griffioen sluit de bijeenkomst met gebed en zingen van lied 971 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here.’
Na afloop is er gelegenheid om na te praten, onder het genot van een drankje en wat lekkers.
Juup Bosch, scriba.

PELGRIMSKERK VOL IDEEËN; EEN BLIK OP DE UITKOMSTEN
Voorjaar 2017 is u door ons gevraagd ideeën te geven om samen meer geld te kunnen ontvangen voor de kerk en/of mogelijkheden om minder geld uit te geven. Na enkele maanden heeft dit meer dan 50(!) ideeën opgeleverd. Aan u allen hartelijk dank voor uw inzet, geduld en creativiteit hierin. Wij hadden het voornemen al uw ideeën te presenteren via een "wandcollage" tijdens de gemeenteavond op 19 juni van dit jaar. Gezien de aandacht voor de andere (ook héél belangrijke) agendapunten kon toen onvoldoende aandacht aan al die ideeën worden gegeven. - Wij hebben alle flaps daarom in de gang tussen de kerk en Karavanserai gehangen, waar u ze kunt lezen. - Ook publiceren wij al uw ideeën hierbij via onderstaande link. U kunt de link openen en ziet u alle ideeën gegroepeerd.
/uploads/klant446/files/Uitwerking van de enquête-uitkomsten tbv MK en website - 2017-06-25.pdf - Ook is er een speciale uitgave die u op verzoek kunt ontvangen. Verderop leest u hoe dat werkt.
Hoe kunt u uw mening, commentaar, advies en/of aanbod voor medewerking geven? 1. In de kerk kunt u alle ideeën in de gang tussen kerk en Karavanserai lezen. Daarbij ligt papier dat u kunt gebruiken voor uw verdere mening en/of advies. Stop dat dan graag in de "brievenbusdoos", die bij de flaps staat. 2. Als u het via de mail wilt doen, kan dat natuurlijk ook. Eenvoudig genoeg; u leest bijgaand overzicht, schrijft uw mening, advies en dergelijke op en mailt dat naar: harrydenarend@hotmail.com of naar: h.jonker.sr@kpnmail.nl 3. Als u het thuis in de speciale uitgave leest, kunt u ook uw mening en/of advies opschrijven en hetzij op zondag in de "brievenbusdoos" doen, dan wel afgeven bij de dienstdoende ouderling. Die zorgt dan zeker dat het bij de juiste personen komt. Iedere ontvangen mening betrekken wij bij verdere besluitvorming.
Namens de Kerkenraad, Harry den Arend & Harm Jonker.

HOE KOM IK AAN EEN PAPIEREN EXEMPLAAR?
In de gemeenteavond was u toegezegd in "Meerkontakt EXTRA" de verzamelde resultaten te sturen. Gelet op de hoeveelheid papier (en inkt) om die informatie op een dergelijke schaal te verspreiden, zien wij hiervan af. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook omdat u de informatie op de website kunt bekijken (en printen).
In plaats daarvan wordt een tiental papieren exemplaren in de ontmoetingsruimte en kerk ter inzage gelegd. U wordt vriendelijk verzocht deze niet mee te nemen. Ook hangen de flaps nog enige tijd in de kerk.
Mocht u desondanks behoefte aan een papieren exemplaar hebben, kunt u dit kenbaar maken bij de koster (van dienst). Indien de mogelijkheid er is, krijgt u direct een exemplaar mee.
Voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerk te bezoeken en/of niet op de site kunnen of komen, bestaat de mogelijkheid in de volgende bezorgronde van Meerkontakt de informatie op papier te ontvangen. Wilt u dit vóór 1 september opgeven bij de scriba? In september ligt het dan in uw brievenbus.

OPBAREN, CONDOLEREN EN AFSCHEID NEMEN BIJ DE PELGRIMSKERK IN BADHOEVEDORP.
Onlangs is deze notitie besproken in de Gemeenteavond. Voorstel is een rouwsuite in te richten in de Karavanserai. Verder kan de ontvangstruimte in de Karavanserai ook dienen als ruimte voor condoleancebijeenkomsten en-of uitvaarten. Een uit-vaart kan ook vanuit de kerkzaal van het gebouw, waar zowel orgel, piano als beamer beschikbaar zijn ter ondersteuning van de uitvaartbijeenkomst. 19 juni jl. is een toelichting gegeven op deze plannen en is uw mening gevraagd. Wij zijn blij met alle (veelal positieve) reacties. Volledigheidshalve de link naar de notitie:
http://www.pelgrimskerk.org/uploads/klant446/files/Opbaren%20Condoleren%20en%20Afscheid%20nemen%20bij%20de%20Pelgrimskerk%20-%202017-03-08.pdf.
Harm Jonker.

KERK IN JUSTITIEEL COMPLEX SCHIPHOL: NOOIT SAAI.
Soms druk en onrustig, dan weer intens stil. Muziek die dicht bij mensen ligt.
Multiculti en soms mensen van werkelijk alle kanten van de wereld. De een vertrouwd met geloof, de ander komt maar eens kijken. Hoe Evangelie op deze plek te verstaan? Een uitdaging hier te vieren. En na afloop een kort moment van ontmoeting.
We hebben het over het Justitieel Complex Schiphol waar zowel mensen verblijven die onder het vreemdelingen- als het strafrecht vallen. Bij mensen die onder het vreemdelingenrecht vallen moet u denken aan mensen die komend vanuit buitenland op de luchthaven asiel aanvragen. Aan de andere kant van A4 in ons complex vindt dan gehoor plaats door IND om te kijken of mensen kans maken in de asielprocedure. Zo ja, worden ze overgeplaatst naar een asielzoekerscentrum, zo nee, worden ze overgeplaatst naar de vertrekafdeling voor terugkeer naar hun land.
Omdat het complex veel leegstand kende verblijven er ook mensen die vallen onder het strafrecht. Een bekende groep zijn de zogenaamde bolletjesslikkers ( drugssmokkelaars) of vreemdelingen die met het strafrecht in Nederland in aanraking zijn gekomen. Met beide groepen vieren we op zondag. Voor deze vieringen maken we gebruik van een uitstekende groep kerkvrijwilligers. Maar regeren is vooruitzien, het zou goed zijn als er jongere mensen instromen. Bovendien mag de groep ook meer multiculti worden. Wil je met ons meevieren? Wil je voor en na de dienst hand- en spandiensten leveren? Wil je misschien ook meehelpen bij de feesten die we door het jaar vieren? Kom eens op gesprek. We kunnen kennis maken, je verder informeren, je maakt het een keer mee. Wie weet…
Ben je muzikaal? Heb je muzikale vrienden? Met name voor de middagviering van de vreemdelingen kunnen we je gebruiken. We vieren in een kleine setting van zo’n 15-25 mensen. Welkom! Dominee Michael Idemudia (michadmudi@dji.minjus.nl , 088 0733 254) of
pastor John Gillissen (j.gillissen@dji.minjus.nl, 088 0733 257).

KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
Wat: T(hee) & T(hema).
Wanneer: Donderdag 20 juli & 10 augustus van 14.30-16.30 uur.
Waar: Ontmoetingsruimte, Pelgrimskerk.
De zomertijd breekt aan: vele activiteiten gaan de zomerstop in en er is er alle tijd voor recrea-tie en ontmoeting. Wees welkom in de Pelgrimskerk op 20 juli en 10 augustus om, onder het genot van een kopje thee of koffie, in een ontspannen sfeer in gesprek te komen.
20 juli is het thema; "Was Esther een geëmancipeerde vrouw?" Dominee Bert Griffioen zal dit kort inleiden.
10 augustus gaat het over "Kerk op de camping" ingeleid door pastor Ans Creemer. Vanaf 14.30 uur staat de thee klaar en we willen uiterlijk 16.30 uur stoppen. Komt u ook? Anneke de Korver & Lucie Gijzenberg (meer informa-tie: 023 5551 754)

OPROEP TOT SPONSORING
Ik, Jasmijn Verhoef, 14 jaar (dochter van Willeke Verhoef-Van Wijk) ga volgend schooljaar meedoen aan School at Sea. Dit houdt in dat ik een half jaar lang op een groot zeilschip via Afrika richting de Cariben en weer terugga, (oktober 2017- april 2018). Hier ga ik leren zelfstandigheid en leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Terwijl ik op deze boot ben, werk ik ook aan school en leer dingen zoals koken, wassen en zeilen. Een onderdeel van de selectieprocedure is zelf het geld op te halen dat ik nodig heb om deze reis te kunnen maken. Om dit te doen wil ik graag gedichtenbundels verkopen. De gedichten in deze boekjes heb ik zelf geschreven. Pagina 8 www.pelgrimskerk.org Meerkontakt
De bundels heten: "Golven van licht en donker" (Nederlands) en "Flowers in the earth" (Engels). Andere sponseringen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Mocht u vragen hebben, of wilt u een boekje kopen, dan ben ik te bereiken op jasmijnatsea@gmail.com. Heel erg bedankt!
Jasmijn.

STARTWEEK 2017: VAN 18-22 SEPTEMBER.
In deze week luiden we een nieuw seizoen in waarin we verder willen komen met het ontwikkelen van beleid voor de komende jaren. Daarvoor is veel onderling gesprek nodig en uiteindelijk overeenstemming over beslissingen die genomen moeten worden.
De week start op zondagmorgen 17 september met een feestelijke dienst die gericht is op alle leeftijdsgroepen. Het thema van de dienst zal zijn ‘samen op trektocht, langs ongedachte wegen’. Aan deze dienst wordt op dit moment al gewerkt door ons eigen MIK-projectkoor dat de muziek repeteert. Het staat dit keer onder leiding van onze dorpsgenoot Marleen van der Wel. Zij begeleidde al eens een vrouwenprojectkoor tot ieders genoegen en we zijn blij haar nu opnieuw bereid te hebben gevonden om een gemengd koor te leiden met het oog op onze Startzondag. Na de dienst, waarover in de volgende Meerkontakt meer bekend zal zijn, genieten we van een uitgebreide koffie met lekkers en ontmoeting met elkaar.
Maandagavond de 18de zal er een Gemeenteavond zijn onder leiding van Bert Bakker, die ook begeleider was van de kerkenraad tijdens onze Kerkenraadsdag op 1 april. Met name onze visie en prioriteiten weet hij op een open en aanstekelijke manier naar boven te krijgen. Deze avond verwachten we dus dat u aanwezig bent maar u wilt zo’n avond ook echt niet missen. Het gaat ons immers om de kerk en de toekomst, en die gaat ons allen aan. Heel belangrijk dus dat u er bij bent om met elkaar onze visie en prioriteiten te delen. Bert Bakker ’s leiding staat garant voor een heel kundige begeleiding, dat weten we als kerkenraadsleden inmiddels uit eigen ervaring. En we verwachten dat het ook uw ervaring zal zijn.
De dinsdagavond de 19de. is wat luchtiger. Er zal dan als vanouds een "walking dinner" plaatsvinden dat gezamenlijk begint in de Karavanserai. Daarna verspreiden we ons in groepjes van zes personen over verschillende adressen en hebben daarna op drie verschillende adressen een deel van het diner. Opgave is al mogelijk bij Ina Goudappel, via telefoon 020 659 4876 of de mail: Ina-Goudappel@hotmail.com.
Op de woensdagmiddag zal er ook traditiegetrouw een aantrekkelijk programma zijn voor de kinderen; waarschijnlijk een soort walking dinner! Hierover komt meer informatie in de volgende Meerkontakt.
Donderdagavond 21 september zal er "Filmhuis" zijn onder auspiciën van de Raad van Kerken. Die zorgt voor een interessante film waarover na afloop met elkaar kan worden gesproken.
De afsluiting is dan vrijdagavond: de gezellige BBQ, meestal in de tuin en anders gedeeltelijk in de Karavanserai, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Bert Griffioen.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
20 jul Thee & Thema (ontmoetingsruimte) 14.30 uur.
10 aug Thee & Thema (ontmoetingsruimte) 14.30 uur.
22 aug Raad van Kerken 13.30 uur.
24 aug MIK 20.00 uur.
28 aug Moderamen 19.30 uur.
31 aug Werkgroep Kerkdiensten 20.00 uur.
05 sep Kinderdienstvergadering 20.15 uur.
06 sep MIK koorproject 20.00 uur.

MEDEDELINGEN
Het Kerkelijk bureau Kerkelijk Archief zijn in de maanden juli en augustus gesloten.
De Redactie.

KOPIJ naar: ejpgraeve@hetnet.nl of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie).
Aanleveren woensdag 30 augustus vóór 18.00 uur.
Volgend "MEERKONTAKT" verschijnt 08 september.
terug