MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 05; 5 MEI 2017

MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 05; 5 MEI 2017
MEDITATIE
Welke werkelijkheid?
De werkelijkheid wordt door elk mens verschillend gezien en ervaren. Een dakloze zwerver kijkt anders naar een Mercedes dan degene, die hem heeft geparkeerd; welgestelde mensen beleven de werkelijkheid van het ouder worden anders dan degenen die van een kleine uitkering afhankelijk zijn en voor gezonde mensen ziet de wereld er ook anders uit dan voor hen, die een chronische ziekte of een beperking hebben. De situatie waarin mensen verkeren, bepaalt veelal hun blik op de wereld om hen heen. Maar ook als er ogenschijnlijk geen grote verschillen zijn, wordt de gemeenschappelijke werkelijkheid onderling anders beleefd. Alle unieke menselijke eigenschappen, die ons van elkaar doen verschillen, spelen dan mee. We kunnen die verschillen overstijgen, als we bereid zijn door de ogen van de ander naar de wereld te kijken, die ook de onze is.

Veel machthebbers en zij die naar macht streven, zijn eerder navelstaarders dan mensen met een visie, die over grenzen heen willen kijken. Als nationalisten met tunnelvisies en religieuze extremisten de werkelijkheid bepalen, zal de wal het schip doen keren en blijken de mensen die hen in het zadel hebben geholpen de hand te hebben gelikt, die ze slaat. Ze voelen zich dan gemanipuleerd. De werkelijkheid die hen werd voorgespiegeld, blijkt niet te bestaan en angstig wordt er dan geprobeerd die andere wereld buiten te sluiten door grenzen op te werpen, hekken en muren op te richten, desnoods met nepnieuws en alternatieve feiten. De tijd kan echter niet worden stilgezet, noch de klok achteruit.

Het verhaal over de toren van Babel is dan wel geactualiseerd. We spreken elkaars taal niet meer, raken verstrooid en kunnen de werkelijkheid van de ander niet meer begrijpen, wat uiteindelijk uitloopt op de zondvloed.
In een wereld die eigenlijk geen afstanden meer kent, waar overal mensen met culturen te maken krijgen waar ze niet in zijn opgegroeid, de communicatiemogelijkheden vrijwel onbegrensd zijn, kunnen we ons niet meer op een eigen plekje terugtrekken en de ogen sluiten voor de werkelijkheid die daardoor is ontstaan. Hoe bedreigend dat ook voor sommigen is. Lucas vertelt in Handelingen 2 over een Pinksterfeest, waar mensen met uiteenlopende achtergronden en talen een werkelijkheid kregen aangeboden, waardoor ze elkaar gingen begrijpen en verstaan. Maar ook toen waren er mensen die het heel anders zagen: "Ze zullen wel dronken zijn".
Kick Koldewijn.

DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 07 mei 10.00 uur: Ds. R. Visser (Rhenen).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Missionair werk/kerkgroei.
Zondag 14 mei 10.00 uur: Ds. J.C. van de Putte (Noordgouwe).
Collecten: 1. Luchthavenpastoraat. 2. Kerk.
De Meerwende 10.30 uur: Ds. B.J. Griffioen Dienst van Schrift & Tafel.
Zondag 21 mei 10.00 uur: Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Donderdag 25 mei 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen HEMELVAARTSDAG.
Zondag 28 mei 10.00 uur: Ds. N.G. Scholten (Amsterdam).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 04 jun 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen & PINKSTEREN.
In HH Engelbewaarderskerk. Pastor L. Seeboldt Dienst van Schrift & Tafel..
Collecten: 1. Zending Pinkster. 2. Kerk.
Zondag 11 jun 10.00 uur: Pastor F.A.L. van der Louw (Heemskerk).
Collecten: 1. Werelddiaconaat. 2. Kerk.

Autorijdienst:
Zondag 07 mei Dhr. D. Hijstek 659 5240 of 06 1141 5575.
Zondag 14 mei Dhr. B. Rechtuyt 659 5529.
Zondag 21 mei Dhr. A. Kamer 659 4826.
Zondag 28 mei Dhr. P. de Best 659 4834.
Zondag 04 jun Dhr. H. Buurma 659 3218.
Zondag 11 jun Dhr. C.D. Braam 650 6190.

Indien u gebruik wilt maken van de crèche voor 0-4 jarigen: voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 4 juni vieren we Pinksteren in oecumenisch verband. Onder de titel ‘de Geest ádemt…….Vrede, Shalom, Salaam’ bereidt een groepje van de Raad van Kerken deze viering voor om er een mooi feestelijk geheel van te maken. U bent allen hartelijk welkom om 10.00 uur in de HH Engelbewaarderskerk aan de Pa Verkuijllaan. Voorgangers zijn pastor Loek Seeboldt, Karmeliet, en ds. Bert Griffioen.
Een oecumenisch samengesteld koor onder leiding van Ineke Peereboom zal de gemeentezang ondersteunen, muzikaal begeleid door Jim Kuikman op piano en orgel. Lectoren, kinderdienstleiding en andere begeleiding zijn parochie- en gemeenteleden uit beide kerken. Zo hopen we weer te genieten van een echte gezamenlijke viering. Komt allen.
Hartelijke groet, Bert Griffioen.

PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Definitief hebben wij afscheid moeten nemen van mevrouw P. Moens-Elzinga, Geraniumlaan 27 in Badhoevedorp. Afgelopen zaterdag 29 april is zij in verpleeghuis Kloosterhof te Aalsmeer overleden. De afscheidsdienst zal aanstaande donderdag 4 mei om 12.30 uur zijn bij Crematorium Bouwens, Noorddammerweg 40, 1424 NX, De Kwakel. Hierna is er gelegenheid tot condoleren.
In moeilijke tijden waren haar de woorden tot steun van lied 569 uit de bundel van Joh. de Heer:
"Heer wees mijn Gids, blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor, dan ben ik gerust". Meerkontakt www.pelgrimskerk.org Pagina 3
Wij bidden haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die haar zo lief waren, Gods steun toe.
Mevrouw I. Middelkoop uit de Stevinstraat hoopt deze week, na een lange periode van zieken- en verpleeghuis weer thuis te komen. Er zullen enkele aanpassingen aan het huis gedaan moeten worden. Zij is dankbaar voor alle hulp die zij vanuit onze gemeente heeft ondervonden.
Mevrouw P.J. Niezen-de Graaff van de Keizersweg ligt al geruime tijd in het ziekenhuis. Het is een moeilijke tijd. Wij vragen uw voorbede voor haar en haar echtgenoot. U allen bid ik Gods zegen toe. Met een hartelijke groet, Ans Creemer, pastor.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0204 Mw. P. Moens- Elzinga Geraniumlaan 27 .
0904 Dhr. P.G. Roos Sperwerstraat 40.
1604 Mw. P.J. Niezen-de Graaf Keizersweg (nu Spaarne ziekenhuis).
2304 Dhr. L. Sarphatie Zilvermeeuwstraat 22.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0406 Mw. H. Molenaar-Keijzer Keesomstraat 13.
0506 Mw. D. Noorlander-Oskam Generaal Snijdersplantsoen 26. 0606 Mw. H. Uittenbogaard-de Klark Voltastraat 13.
1406 Dhr. C.A. Bakker Comeniusstraat 20.
1506 Dhr. J.D. van Vliet Badhoevelaan 109.
1506 Dhr. H.H. van Trappe Pascalstraat 73.
2106 Mw. F. Loobeek-van Schajik Akerdijk 99.
2206 Mw. W. Streefkerk-Alink Geraniumlaan 45.
2306 Dhr. H. Timmer Kamerlingh Onneslaan 131.
2706 Mw. A. Gehrels-Knibbe Toevluchtstraat 45.
2806 Mw. C.M. Werkhoven-van Pelt Geraniumlaan 37.
2806 Mw. C.B. Moens-Roubos Geraniumlaan 5.

GEFELICITEERD
In de Meerwende was woensdagmiddag jl. een bijzondere receptie. Leny Binnekamp werd onderscheiden! Om enkele woorden van de burgemeester te citeren: ‘Al in 1957, dat is dus zestig jaar geleden, begon u met vrijwilligerswerk in de Pelgrimskerk, en een voorloper daarvan, in Badhoevedorp. Daarvoor was u al actief in Rotterdam, dus overtreft allen hier vandaag in aantal jaren vrijwilligerswerk". Vanuit de Pelgrimsgemeente onze gelukwensen met de benoeming tot LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU.

Ook zijn er twee bruidsparen die binnenkort hun diamanten huwelijksfeest hopen te vieren:
0305 Dhr en mw. P. de Best-Unk Gaaistraat 8.
2305 Dhr. en mw. C.J. Streefkerk-Alink Geraniumstraat 45.

Tot slot hebben we ook nog een gouden bruidspaar:
2205 Dhr. en mw. van der Staaij- Gaemers Windestraat 44.
Wij wensen hen allen een goede gezondheid, voorspoed en gelukkige jaren.

KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
2703 Mw. G.R. Mulder-Fransen Amersfoordtlaan 22.
VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE: naar:
0303 Dhr. D.J. van Vuuren Prins Willem-Alexanderlaan 21.
NIEUW BINNENGEKOMEN:
1803 Dhr. A. Buma Akerdijk 112.
2203 Mw. N.B. Veldman Thomsonstraat 127.
2803 Mw. D.M. Tolsma Torricellistraat 10.
UITGESCHREVEN:
0304 Dhr. M. Meijer Van Leeuwenhoekstraat 9.
0304 Dhr. P. Meijer Windenstraat 182.

KERKENRAAD
Maandag 19 juni a.s. wordt een gemeente-avond belegd, waar de volgende onderwerpen aan de orde komen:
- financiële situatie van onze gemeente en formatie voor extra pastoraat,
- mogelijkheden voor het realiseren van een rouwcentrum en
- resultaten van de actie ‘Help uw kerk aan €€€€-ideeën.’

Uitvoeriger informatie wordt in een volgend Meerkontakt gegeven.
Juup Bosch, scriba.

KLOOSTERWEEKEND IN BENEDICTIJNEN ABDIJ AFFLIGEM. 8 -11 JUNI 2017.
Voor een verblijf van een paar dagen in een klooster is alom veel belangstelling. Veel mensen zoeken de kracht van de stilte en de rust. In een aantal kloosters dat wij benaderden was het gastenverblijf al volgeboekt. Het is ons gelukt om ruimte te reserveren in benedictijnenabdij Affligem, een zeer oude benedictijner gemeenschap met een lange en ingewikkelde geschiedenis. Het is wel wat verder weg (ten westen van Brussel, bij Aalst), maar zeer de moeite waard! Vanwege de wat langere afstand is het mogelijk voor wie dat wil om donderdag 8 juni te vertrekken, waar ook al gebruik van gemaakt wordt. De waarde ervaren van rust en reflectie in een bijzondere omgeving, op het ritme van het kloosterleven met de getijdengebeden als inspiratiebron, is een boeiende ontdekking. Er is volop ruimte voor eigen invulling van de tijd, zoals lezen of wandelen. Er is mogelijkheid van ontmoeting en gesprek of gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld lezen van teksten of luisteren naar muziek. U kunt het zelf bepalen. Een ontmoeting met de monniken en een rondleiding behoort ook tot de mogelijke activiteiten.
De maaltijden zijn gezamenlijk. Of de maaltijd in stilte wordt gebruikt zoals in abdij Koningshoeven, weet ik nu nog niet. Affligem is ook voor mij een nieuwe ervaring. Wat ik wel weet dat is dat ik de beleving van een jaarlijks verblijf van enkele dagen in een klooster niet graag wil missen. Ik kan het u aanraden. Als u mee wilt of er nog over denkt en wat meer informatie wilt, bel of mail ons gerust. Het vervoer is geen probleem.
Nan Sikkel: 020 6593 562, nandicksikkel@gmail.com;
Bert Griffioen: 020 3376 412, bertgriffioen@planet.nl;
Paul Boersma: 020 659 4142, paulboersma49@kpnmail.nl.


KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
KERKCAFÉ VRIJDAGAVOND 12 MEI MET KENAN AKSULAR
Duurzaamheid is het hoofdthema in het Kerkcafé dit seizoen. Duurzaamheid van de dankbaarheid, inge-leid door filosoof Van Tongeren (december), duur-zaamheid van de democratie, ingeleid door Bas de Gaay Fortman (april) en nu de duurzaamheid met betrekking tot mobiliteit.
Kenan Aksular is vrij ondernemer en door middel van vele projecten in binnen en buitenland in de loop der jaren vertrouwd geworden met alternatief autoge-bruik (innovatie) en het vinden van alternatieven voor de klassieke autoproductie. Tevens legt hij verbin-ding met andere terreinen van duurzaamheidsontwik-keling zoals wonen en werken. Creatief en met oog voor nieuwe trends bouwde hij jarenlange expertise op en spreekt met ons over de impact die deze trends zullen hebben op onze sociale verbanden en in welke richting de maatschappelijke ontwikkelingen zullen kunnen gaan. Dit thema wordt ingeleid door Kenan Aksular, ondernemer op het gebied van innovatie en toekomstbestendige mobiliteit. Hij werkt momenteel in opdracht van BMW i, de elektrische tak, aan een groot project. Of we nu zelf rijden, mee rijden of gereden worden; we rijden allemaal. Maar kan dat doorgaan? Wat kost onze mobiliteit nu en hoe gaan we mobiliteit in de (nabije) toekomst beleven? Dat het niet verder kan zoals we nu van punt A naar punt B gaan, is al wel duidelijk voor velen, maar na een gesprek met Kenan Aksular zal dat voor iedereen duidelijk zijn. Wist u bijvoorbeeld dat onze auto voor meer dan 95 procent van de tijd stilstaat en dat dit zeer inefficiënt is?
Door zijn persoonlijke verhaal, ondersteund met beelden zien we waar dit over gaat. En vernieuwing gaat ons allen aan. Waar de klimaatconferentie in Parijs een duidelijk signaal gaf, is het thema actueler dan ooit.
Het Kerkcafé vindt plaats in de Ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk aan de vijver in Badhoevedorp, en wil een informatief programma bieden met luchti-ge livemuziek en lekkere hapjes. Ruim voor 19.00 uur is het café open. Info: bertgriffioen@planet.nl Tel: 06 1203 6990.
Bert Griffioen.

PASSAGE: Uitnodiging: koffie & lunch.
"Herinneringen 70 jaar Passage" door Uzelf.
Datum: woensdag 17 mei, aanvang: 10.30 uur.
Plaats: Karavanserai, Roerdompstraat 17, Badhoevedorp.
17 mei is er gelegenheid om herinneringen te delen en ook om nog een korte presentatie te laten zien en horen. We vinden we het allemaal heel leuk en fijn wanneer u nog iets moois of leuks over de tijd dat u lid was van Passage heeft te vertellen. U wordt van harte uitgenodigd.
Namens het bestuur: Ina Tolsma-van Ginkel.

EETCAFË:
Donderdag 18 mei vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Opgeven vanaf donderdag 4 mei 09.30 uur bij:
Nel Biemond tel: 659 4875 nel.biemond@kpnmail.nl.
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146 cathriengeel@gmail.com.

MUZIEKMIDDAG 21 MEI, OVER LUTHER & BACH MET JELTE VEENHOVEN.
Zondagmiddag 21 mei komt Jelte Veenhoven op uitnodiging van de Raad van Kerken Badhoevedorp een themamiddag verzorgen over de invloed van kerkreformator Maarten Luther op musicus J.S. Bach. Jelte Veenhoven is musicus, organist, dirigent van verschillende koren die een cd uitbracht met Lutherliederen. De middag is bedoeld voor iedereen. Of u nou graag luistert en zingt, of gewoon benieuwd bent naar het thema. Het programma is afwisselend. Zo zal hij spreken aan de hand van de biografieën van Luther en Bach, maar zal er ook geluisterd worden naar specifieke gedeelten van de Mattheuspassion en van de ‘Actus Tragicus’. Daarnaast mogen we zelf ook zingen.
Het belooft dus een bijzonder informatieve, afwisselende en muzikale middag te worden waarvoor we u graag van harte uitnodigen. Neem ook vooral vrienden en bekenden mee van wie u vermoedt dat ze geïnteresseerd zijn. Na afloop is er ruime gelegenheid voor ontmoeting, een goed glas en voor wie nog verder door wil praten gesprek met de inleider van de middag. Pelgrimskerk, zondagmiddag 21 mei om 15.00 uur, Havikstraat 5.
Bert Griffioen.

KERKCAFÉ (terugblik)
Dat Bas de Gaay Fortman (1937) een grondwetactivist is, maakte hij vrijdag 21 april duidelijk tijdens een lezing in de Pelgrimskerk. Als hoogleraar politieke economie richt De Gaay Fortman zich al meer dan een halve eeuw op de dagelijkse spanning tussen macht en moraal. Van 1971-1991 maakte hij deel uit van de Staten- Generaal. Hij was lijsttrekker van de later in Groen Links opgegane Politieke Partij Radicalen (PPR).
Hij schreef het boek ‘Moreel erfgoed’, met als ondertitel ‘Koers houden in een tijd van ontwrichting’. Het gaat over al wat een land aan publieke moraal heeft verworven, zoals gelijke behandeling en het discriminatieverbod. Anders dan ‘cultureel erfgoed’ zoals de Amsterdamse grachtengordel en de molens van de Kinderdijk is ‘moreel erfgoed’ nog geen bekend begrip. Af en toe komen publieke beginselen en deugden bij herdenkingen in de schijnwerpers.
Volgens De Gaay Fortman waart er een spook door de wereld. ‘In onze tijd is er ongelooflijk veel veranderd. We zijn op onze aardbol totaal met elkaar verbonden en krijgen te veel informatie. Hoe de wereld eraan toe is, is een grote zorg voor iedereen.’ Dat uit zich sinds de financiële crisis in angst voor verlies van identiteit. Daartegen komt men in opstand met simpele gevoelens. Er is geen verbondenheid meer en mensen trekken zich niets meer aan van verstand en geweten. ‘Waar zijn onze geestelijke wortels waaruit we ons staande houden?’, is de vraag die De Gaay Fortman stelt.
De ontzuiling in de jaren vijftig en zestig leidde tot ontworsteling (zoals de emancipatie) maar ook tot ontworteling. Kerk, geloof en godsdienst zijn in no time naar de achtergrond geraakt. Er zijn andere vormen van zondagsbeleving voor in de plaats gekomen. Toch is er een tekst die ons vertelt wat onze principes moeten zijn, namelijk de Grondwet. Al bij de Unie van Utrecht (1579) werd vastgelegd dat iedereen mag geloven wat hij wil en niemand mag onderzocht worden op zijn geloof. Artikel 1 van de Grondwet ‘Gelijke behandeling en discriminatieverbod’ zegt hetzelfde. Wij hebben godsdienst- en gewetensvrijheid. Wilders handelt in strijd met de Grondwet als hij stelt dat we de Islam moeten bestrijden en als hij kritiek heeft op Kamervoorzitter Arib.
Zo doet de regering hetzelfde als het om de aardbevingsgedupeerden in Groningen gaat. In de Grondwet staat dat iedereen veilig moet kunnen wonen. Volgens De Gaay Fortman weten nieuwe Kamerleden, die zweren op de Grondwet, niet of nauwelijks wat erin staat. Daarom is hij ‘grondwetactivist’. ‘Iedereen moet aan de grondwettelijk vastgelegde normen gehoorzamen en daarop aanspreekbaar zijn.’
Inger Albers.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
11 mei Werkgroep Kerkdiensten 20.00 uur.
12 mei Kerkcafé (Duurzaamheid & mobiliteit) 18.30 uur.
15 mei Moderamen 19.30 uur.
17 mei Passage 10.30 uur.
17 mei 25+ groep 20.00 uur
18 mei Eetclub 18.00 uur.
18 mei Werkgroep Liturgie 20.00 uur.
21 mei Luther & Bach (Muziekmiddag) 15.00 uur.
22 mei Kerkenraad 20.00 uur.
24 mei Pastoraal Werkverband 15.30 uur.
29 mei College van Kerkrentmeesters 20.00 uur.
30 mei Diaconie 20.00 uur.
04 juni Oecumenische Pinksterviering (in HH Engelbewaarders) 10.00 uur.
08-11 juni Kloosterweekend Affligem
15 juni Eetclub 18.00 uur.
19 juni Gemeenteavond 20.00 uur.
terug