MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 03; 19 MAART 2017

MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 03; 19 MAART 2017
MEDITATIE
Activisme en Contemplatie
Zowel voor katholieken als protestanten brengt de Veertigdagentijd vragen met zich mee over de betekenis en inhoud van deze tijd. Een periode die ook wel vastentijd wordt genoemd. Hoe kun je zo vasten dat je dichterbij God komt?
Een verlangen dat voor heel wat mensen wel herkenbaar is.
Wat zou ik er voor kunnen doen of laten?
We zijn de taal en de cultuur van geloven wat kwijt aan het raken.
Het verlangen blijft blijkbaar.
Ter illustratie het volgende: omdat ik een paar dagen in een klooster een plekje zocht kwam ik er achter dat dat niet eenvoudig was te regelen op korte termijn; vele plaatsen waren vol. Ik maakte er uit op dat het verlangen naar bezinning en ontmoeting breed aanwezig is.
Het Klooster van Heeswijk-Dinther, werd de plek waar ik uiteindelijk terecht kon bij de Norbertijnen, monniken die dicht bij de gemeenschap staan en gasten graag verwelkomen. Je eet er gewoon mee in de refter (eetzaal) en ’s morgens ben je ook voor een kop koffie in hun huiskamer welkom en dat biedt dan kansen tot ontmoeting en kennismaking op een persoonlijke manier.
Vele orden waaronder deze hebben ‘Bid en Werk’ in hun blazoen staan en dat inspireert. Als ik onze kerkgemeenschap zie dan zou ik ons wensen iets meer van die contemplatieve kant op het spoor te komen. Niet omdat het niet goed zou zijn om te werken en actief gemeente te zijn, maar de weg van de bezinning is in feite moeilijker. Hoe maak je het je eigen?
Wekelijks een half uur in kleine kring mediteren in stilte in onze Stiltekapel misschien?
Kerkzijn is altijd wel een sociaal gebeuren geweest en activisme werd en wordt vaak als een ‘pré’ gezien.(met name onder gereformeerden) Als contrast met ‘ingeslapen’ behoudender gemeenten. Maar dat neemt niet weg dat actief worden voor iets ook wel eenvoudiger is dan het bereiken van bezinning en de diepere laag van de contem-platie en het gebed. Toch lukt het her en der ook gewone wijkgemeentes wel om het contemplatieve karakter en de bezinning in hun structuur van werken in te bouwen, al vraagt dat iets anders. Om stil te worden heb je echt wel tijd en aandacht nodig. Maar wat je tot nog toe minder gewend bent is te leren, en de Veertigdagentijd is bij uitstek geschikt om eens voor jezelf iets anders te proberen.
Is het plaatsnemen, of beter nog ons binnenkomen in de kerk voor af aan het begin van onze viering op de zondagmorgen al gericht op openstaan en op ontmoeting met de onverwacht Andere?
Hoe kunnen we zó vasten dat we dichter bij God komen was mijn beginvraag. De vraag is niet juist gesteld denk ik nu. Hoe kunnen we zó vasten dat de Eeuwige toegang tot ons krijgt en ingang vindt in ons bestaan. Hoe leer ik mij niet af te sluiten voor die diepere en ook kwetsbare laag, waar ik zal ontdekken dat God is te ontmoeten, dat het kan? Het helpt al als ik rustig de kerk in kom en niet spreek over van alles en nog wat van de afgelopen week, maar vooral gericht raak op de dienst. Het brengt me misschien tot een innerlijk gesprek en zou dat nu juist niet een heel goed begin kunnen zijn om de Ander te ontmoeten en Hem/Haar misschien wat minder voor de voeten te lopen. Ik ga het proberen en hopelijk u ook. Zal de Eeuwige u en mij zoeken en vinden?
Ik wens ons alleen een gezegende Veertigdagentijd!

DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 19 mrt 10.00 uur: Ds. A. Mak (Bloemendaal).
3e zondag 40 dagentijd.
Collecten: 1. Werelddiaconaat/ZWO 2. Kerk.

Zondag 26 mrt 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen.
4e zondag 40 dagentijd.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Zondag 02 apr 10.00 uur: Pastor W. Wieringa (Amsterdam).
5e zondag 40 dagentijd.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Zondag 09 apr 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen PALM PASEN.
6e zondag 40 dagentijd.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Autorijdiensten:
Zondag 19 mrt Dhr. H. Buurma 659 3218
Zondag 26 mrt Dhr. R. Hoogeboom 659 5322
Zondag 02 apr Dhr. G. Klaasse Bos 023 5551782
Zondag 09 apr Dhr. J. Handgraaf 659 3889

Indien u gebruik wilt maken van de crèche voor 0-4 jarigen: voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
Op 19 maart, Zondag Oculi (Psalm 25,15 mijn ogen zijn bestendig op de Heer) verwelkomen wij ds. Aart Mak, voorganger bekend van ‘Kerk Zonder Gren-zen’ uit Bloemendaal. Gelezen zal worden Lucas 11, 14-28 waarin Jezus door de omstanders wordt beticht met de duivel onder een hoedje te spelen. Hij drijft met de baas van de demonen, Beëlzebul, een ‘demon’ die in een man was gaan wonen uit.
Zondag Laetare (Jesaja 66, 10 verheug u met Jeruzalem, gij allen die haar liefhebt) 26 maart, de dag dat de zomertijd begint vieren we Klein Pasen, de vierde zondag in de Veertigdagen. Een bijzondere feestdag omdat Pasen als hoopvol licht al voelbaar aanwezig is in teksten en liederen hoewel we ons midden in de voorbereidingstijd bevinden.
Zondag Judica, (Psalm 43, doe mij recht) 2 april verwelkomen we Wilna Wierenga, pastor in Hille-gom. We kennen haar onder andere van een zeer geslaagd koorproject (MIK project) waaraan zij afgelopen jaar leiding gaf in de Pelgrimskerk en hebben haar dan vandaag als voorganger. De lezing is Johannes 8, 46-59, een heftige woordenwisseling van Jezus met de mensen in de synagoge. Hij werpt de beschuldigingen ver van zich af.
Palmpasen 9 april, luidt de Stille Week in, de acht dagen die intens verbonden zijn met Pasen. Deze octaaf begint met de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, die op deze dag met name door de kinderen in de kerk en door alle volwassenen zingend zal worden gevierd, wellicht met echte palmtakjes (buxus).
Hartelijke groet, Bert Griffioen.

PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
De heer en mevrouw Jonker uit de Fahrenheitstraat hebben door haar overlijden afscheid moeten nemen van Harms moeder.
Mevrouw Mulder-Jeltema uit de Marconistraat heeft door zijn dood afscheid moeten nemen van haar partner Henk.
Zeer ernstig ziek is mevrouw Middelkoop uit de Stevinstraat. Zij ligt al geruime tijd in het Slotervaart ziekenhuis.
Van mevrouw Schaaf, langdurig verblijvend in een verpleeghuis te Haarlem, wil ik u de groeten overbrengen. Zij voelt zich daar erg op haar plaats.
Sommige klachten moeten helaas blijvend gedragen worden. Hoe goed kan het dan zijn, als we deze met anderen kunnen delen. Enkele namen wil ik hierom noemen: de dames Gramsma, Maas en Smit. Laat ons aller gebed voor hen allen tot troost zijn.
Met een hartelijke groet, Ans Creemer, pastor.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0502 Dhr. T.W. Biesheuvel Prins Willem Alexanderlaan 9.
1202 Mw. W. Rechtuijt-van der Vaart Leeuwerikstraat 7.
1902 Mw. T. Boersma Keizersweg 71.
2602 Mw. K.J. Middelkoop Stevinstraat 34.
0503 Fam. C.A. Ester Generaal Snijderstraat 4.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0304 Mw. E.C.M. Blok-Arntzen Anijsstraat 11.
0404 Mw. R. Dijksman-Meerman Geraniumlaan 53.
1204 Dhr. H. Eikelenboom Franklinstraat 111.
1304 Mw. T. Boersma Keizersweg 71.
1704 Dhr. J. Boorsma Keizersweg 183B.
1804 Dhr. H. Volkstedt Franklinstraat 36.
1804 Mw. M. Mulder-van Garderen Keizersweg 153A.
2404 Dhr. C.M. Buis Franklinstraat 75.
2604 Mw. J.M. Schmidt-Bijl Keizersweg 167B.

BEDANKT
Hartelijk dank voor de mooie bloemen van onze Pel-grimskerk, waar we na twee weken nog steeds van genieten. Tevens dankbaar voor de gezellige bezoeken, de vele kaarten en leuke telefoongesprekken tijdens mijn herstelperiode. Graag tot ziens en met hartelijke groet,
Tjaco Biesheuvel.

IN MEMORIAM AARTJE OORTGIESEN-RIJKSE
Op zondag 12 februari overleed Aartje Oortgiesen-Rijkse. Zij werd geboren in Breukelen. Ze trad in het huwelijk met Gerard Oortgiesen en samen woonden ze enkele jaren in Amsterdam waar hun eerste kind Albert geboren werd. Haar man kreeg werk op Schiphol en toen hier in Badhoevedorp de Marechausseekazerne was gebouwd met een aantal huizen in de Lindbergstraat verhuisden ze daarnaartoe. Daar werd hun dochter Janique geboren.
Aartje was een geïnteresseerde vrouw, zelfbewust, hartelijk, spaarzaam en creatief om binnen de gegeven marges veel dingen te kunnen doen.
Lange tijd was ze geregeld op zondag in de kerk te vinden, maar daar nam ze halverwege de jaren negentig wat meer afstand van. Ze was en bleef een religieuze vrouw die kritisch en bewust in het leven stond en haar geloof op haar eigen manier vooral beleefde in het leven en het genieten van de mensen en de natuur. Ze genoot van de kin-deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Haar vreugde en verdriet, haar vragen aan het leven en kwesties met God vocht ze liever in haar binnenkamer uit. Contact met degenen van de kerk die haar bezochten bleef ze zeker wel waarderen.
We lazen bij de gedachtenis een klein gedeelte uit de Bergrede , Mattheüs 6, waar Jezus spreekt over de Vader die in het verborgene ziet. Wie in het verborgene bidt, mag weten dat je al voordat je bidt door de Vader gezien bent. Het is niet nodig dat de mensen op de hoeken van de straten je zien bidden. Juist de wederkerigheid en het innerlijk gesprek met God en jezelf en het elkaar blijven bevragen is van belang.
We wensen Albert en Petra, Janique en Niek en hun kinderen en families en allen voor wie Aartje een vriendin was dat haar gedachtenis, alle verhalen en herinneringen, en de flonkering van haar ogen hen tot zegen zal zijn en blijven.
Bert Griffioen.

IN MEMORIAM MARIJTJE JONKER-HOPMAN
Marijtje Jonker-Hopman overleed op 18 februari 2017.
Marijtje werd 25 juni 1922 geboren, vlak na de Eerste Wereldoorlog in een tijd van nieuwe vrede en verdraagzaamheid tussen volken en…tussen mensen. Haar eerste levensjaren waren vreugdevol en gelukkig. Helaas al enkele jaren later verstoord door de ernst van de crisisjaren. Deze periode veroorzaakte zóveel verdriet dat dit haar tot het laatst pijn bleef doen.
Ook de hierop volgende oorlogsjaren waren niet eenvoudig, maar leverde haar ook haar echtgenoot Klaas Jonker op, met wie zij ruim 73 jaar getrouwd zou zijn. Samen bouwden zij na de oorlog met hárd werken een florerende melkzaak op. Maar het wel en wee van de wereld en de gevolgen hiervan voor haar gezin vormden daarnaast een rode draad in haar leven. Altijd was zij beducht voor crises in de wereld die ook haar gezin en omgeving zouden kunnen treffen. Hoewel zij een zéér zelfstandige en zelfbewuste vrouw was, was feminisme haar vreemd. Loyaliteit aan haar man en kinderen ging voor haar boven onafhankelijkheid. Pas na het beëindigen van het bedrijf kreeg zij meer tijd voor zichzelf: verjaardag fonds en bezoekdame voor de kerkgemeenschap en verder ook tijd voor genoe-gens en vakanties.
Maar met het stijgen van de jaren werden de lichamelijke klachten ernstiger en werd zij verzorgd door haar man en kinderen. Uiteindelijk was het thuis verzorgen geen optie meer en was scheiding van haar man onvermijdelijk. Zij ging wonen in zorgcentrum Meerwende en haar man bleef thuis wonen, waar hij al na een aantal maanden in april 2016 overleed.
Maar dapper als zij al veel tegenslagen had doorstaan, overwon zij het verdriet van dat verlies. Zonder hem te vergeten probeerde zij toch het laatste deel van haar leven te genieten van wat haar nog was gegund. Uitjes buitenshuis, maar ook binnenshuis. En zorgen voor anderen. Dan vertelde zij trots dat "de lieve heer haar hier had neergezet om andere ouderen te helpen en tot troost te zijn".
Zij verliet ons rustig, waarbij zij het geloof had dat het goed zou komen. Zij keek uit naar een betere wereld, zonder zorgen, verdriet of pijn.
Op vrijdag 24 februari hebben wij haar, na een dankdienst voor haar leven, aan de aarde toevertrouwd in de overtuiging dat haar geest voortleeft, onder haar eigen motto: "Uw genade is mij genoeg".
Harm Jonker.

KERKELIJKE STAND
GEDOOPT:
0502 Jairo Jazzy-Ray Akoela Nieuwe Osdorpergracht 582, A’dam..
0502 Auke Benjamin Beij Plesmanlaan 68.

OVERLEDEN:
2301 Dhr. C.A. Ester Generaal Snijdersstraat 4.
1202 Mw. A. Oortgiesen-Rijkse Pa Verkuijllaan 38.
1802 Mw. M. Jonker-Hopman Keizersweg 215.

VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE: naar:
2501 Dhr. J.I. Hooning Akerdijk 221.
2402 Mw. H.N. Groot- van der Kooi Kamerlingh Onneslaan 131.

UITGESCHREVEN: naar:
2302 Dhr. H.P.G. Roelvink Thomsonstraat 229.
2302 Mw. J. van Wijk-van de Maarl Akerdijk 117.

VERTROKKEN: naar:
0502 Dhr. Go Uithoorn.
1002 Dhr. A.G. Katz Aalsmeer.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
HERINNERING ACTIE VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2017
Deze actie loopt alweer enkele weken. Op dit moment is ruim € 64.000 toegezegd en hebben we tot nu toe in totaal 130 toezeggingen mogen ontvangen en daar zijn we uiteraard erg blij mee! Vorig jaar hebben we in totaal 169 toezeggingen ontvangen voor een totaalbedrag van € 82.000. Dit jaar lopen we dus nog iets achter ten opzichte van 2016. Onze hoop is natuurlijk dat we het bedrag van vorig jaar kunnen evenaren.
Naast toezeggingen ontvangen we ieder jaar ook bijdragen van gemeenteleden die zelf een bedrag overmaken aan onze kerk. Vrijwillige bijdragen zijn veruit de belangrijkste bron van inkomsten voor onze gemeente en dus ontzettend belangrijk om alle zaken in de gemeente goed te regelen. Dit jaar rekenen we op een bedrag van € 110.000. Wij willen u daarom nogmaals vragen om, indien u dat nog niet gedaan heeft, alsnog uw bijdrage aan de gemeente kenbaar te maken door het inleveren van het formulier dat u enkele weken geleden in de brievenbus heeft gehad. Dit kan in het ‘offerblok’ in de hal van de kerk, of per post. Voor vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende, via telefoonnummer 06 1881 7022. Hartelijk dank voor uw bijdrage! College van Kerkrentmeesters, Jacob van Gelder, penningmeester.

VERTROUWDE & NIEUWE PAASLIEDEREN 26 MAART
In ons Liedboek staan naast de vele vertrouwde paas-liederen ook meerdere, nog te ontdekken, andere paas-liederen. Wat is er heerlijker om ons te laven aan de mooie al meer bekende liederen als: ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’ (642), en ‘Daar juicht een toon daar klinkt een stem’ (637), en daarnaast ook nieuwe liederen zoals: ‘Groen ontluikt de aarde’ (625) en ‘de oorsprong van leven en licht’ (986). Zondagmiddag 26 maart houden we daarom een zangmiddag in de Pelgrimskerk voor iedereen die van zingen houdt.
Jan Boogert speelt piano en ik zal kort wat vertellen over onder andere de lentemotieven die vallen te ontdekken in veel van de liederen die we zingen zullen. De nieuwe liederen worden eerst door het MIK-koor gezongen dat we voor deze middag hebben gevormd en die zijn dan vervolgens zo mogelijk ook mee te zingen. De middag is van 15.00-16.30 uur met na afloop een glaasje. De toegang is gratis en bij de bar zal een collectebus staan voor uw gift. Zo nemen we een kleine sprong vooruit en is het midden in de Veertigdagentijd al even Pasen.
Bert Griffioen.

DE KLOK IN ONZE TOREN
De klok in onze toren
heeft een geschiedenis:
de eerste ging verloren
in tijden ongewis.
Een nieuwe klok moest komen
en roepen ons te saam.
De klok van onze dromen
zou dan weer luiden gaan.

De klok in onze toren
heeft een geheimenis:
de vreugd ons eerst beschoren
werd louter droefenis.
Zij is te zwaar gebleken,
stil hangt zij nu voortaan.
Maar stroom en klepel breken
haar vastgezet bestaan.

De klok in onze toren
heeft een betekenis:
zij tracht ons aan te sporen
tot heilsgetuigenis.
Haar klank wil onderbreken
ons dagelijks bestaan.
Zij noodt ons aan te treden
om naar Gods huis te gaan.
Tekst: J. van der Kooij.

Het bovenstaande lied zongen wij als kerkenraadsleden niet lang geleden nog eens met licht nostalgische gevoelens toen we op een genoeglijk moment bij elkaar waren ten huize van een van ons. Navraag bij de schrijver, ons gemeentelid mijnheer Van der Kooij, leerde dat het lied door hem geschreven moet zijn toen de kerk honderd jaar bestond.
Dat was toen nog de gereformeerde kerk die in 1888 werd gesticht. Misschien leuk om te weten dat ds. Koelé in 1988 schreef dat de stichtingsdatum 16 maart is geweest. Toch is de huidige klok nog geen 130 jaar oud want de nieuwe klok waarover het lied spreekt is na de Tweede Wereldoorlog in de toren gehangen. Maar de klok werd te zwaar voor de constructie dus alleen de klepel beweegt.

Klokken vind ik eigenlijk onmisbaar. Ze zijn zo karakteristiek voor ons openbare leven. Klokgelui kan echt inspireren en aanzetten tot eredienst. Ik beschouw klokgelui zelfs wel als een deel van de eredienst. Want zoals er staat: de klok tracht ons aan te sporen tot heilsgetuigenis. Het heilsgetuigenis begint al met de klank van de klok zelf die ons als voorbijgangers doet beseffen: daar is een kerk en er wordt dienst gehouden, gelezen, gezongen en gebeden.
Wanneer de klok wordt geluid bij het bidden van het Onze Vader kan de klok met zijn mooie klank een diepe ont-roering in de bidder zelf teweeg brengen. Wie binnen in de kerk is en tegelijk met het hardop samen bidden zijn gebed ondersteund voelt door de klok kan er diep door geroerd worden: je bidt dit niet alleen voor jezelf of met elkaar maar evenzogoed met en voor de wereld buiten je zelf. Dat maakt dat het luiden vol betekenis is.

Wie buiten loopt of fietst en de klok hoort kan er bij stil staan. Hij kan vermoeden dat er een belangrijk en existentieel levensmoment plaatsvindt als een huwelijksinzegening of een afscheid. Of hij kan denken aan het bidden van het Onze Vader of zich opgeroepen voelen om te komen en zijn dagelijks bestaan te laten onderbreken!
Bekend is ook nog de functie waarbij de klokken ook net als vuurtorens bij naderend gevaar werden ingezet om te waarschuwen. De torens en de klokken van zeer oude historische kerken waren zodoende vaak eigendom van de burgerlijke gemeente; ze hadden eveneens een even wereldlijke als edele taak en konden daarmee ook reddend zijn voor mensen in nood, een baken bij ontij!

Mooi vind ik het hoe de schrijver verwoordt dat deze klok ons onderbreekt in ons dagelijks bestaan. Juist in de Veertigdagentijd, wat een tijd van bijzondere bezinning is, staan we stil bij wat voor ons belangrijk is en aandacht moet hebben. Daarvoor helpt het hopen we om samen te komen en daaraan zullen we door deze klank steeds herinnerd worden.
Bert Griffioen

VASTENMAALTIJD DINSDAGAVOND 21 MAART-ENGELBEWAARDERSKERK
Elk jaar organiseert de Rooms-katholieke kerk - met betrokkenheid van leden van de Pelgrimskerk - een vastenmaaltijd. De maaltijd kent een eenvoudige liturgie en er is aandacht voor een Solidaridad pro-ject. Voor € 6,- (kinderen € 3,-) kunt u deelnemen en zo deze Veertigdagentijd voor u op een bijzondere wijze vorm geven. Aanvang 17.30 uur (tot 19.30 uur). U kunt zich opgeven bij mw. Bep van de Water w.v.d.water@quicknet.nl of Paul Boersma.

KLOOSTERWEEKEND DONDERDAG 8 TOT ZONDAG 11 JUNI.
Na een aantal jaren in abdij Koningshoeven een kloosterweekend te hebben gehouden, gaan Badhoe-vedorpers dit jaar naar Affligem - heel wat verder weg en reden om voor wie dat wil vanaf donderdag 8 juni 2017 af te reizen. Affligem ligt ten westen van Brussel (bij Aalst). Zeer de moeite waard. U zult er in een volgend bericht meer over kunnen lezen. Zie: http://www.abdijaffligem.be/ Info: Nan Sikkel 020 659 3562 nandicksikkel@gmail.com. Paul Boersma.

Filmhuis Special: Adamas Inloophuis en "The fault in our stars"
Filmhuis Special: een film met een maatschappelijk interessant thema, een inleider en gelegenheid voor een nagesprek met een drankje. Vrijdagavond 24 maart is in Het Oude Raadhuis "The fault in our stars" te zien, de film wordt ingeleid door Annelies Osinga, coördinator bij Adamas inloophuis.
"The Fault in Our Stars" is een Amerikaanse romantische dramafilm uit 2014
onder regie van Josh Boone. De film is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van John Green, waarin twee jonge kankerpatiënten elkaar ontmoeten en al gauw steun bij elkaar vinden. Shailene Woodley en Ansel Elgort vertolken de twee tieners. De film ontleent zijn bekendheid ook aan de opnames in Amsterdam. Annelies Osinga: "In Adamas delen we de moeilijke momenten, maar ook de mooie. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor deze film". Het Adamas inloophuis is een plek waar volwassenen en kinderen geconfronteerd met kanker en hun naasten uit de hele regio van harte welkom zijn. Ze kunnen bij het inloophuis terecht voor informatie, lotgenotencontact, therapeutische begeleiding, creatieve en lichaamsgerichte workshops en uiteraard voor een luisterend oor. Filmhuis Special is een activiteit van de Raad van Kerken Hoofddorp. De inleiding op de film begint om 19.30 u. De film begint om 20.00 u. Kaarten ( a €10,-) zijn te koop via www.demeerse.nl of aan de kassa. Voor actuele informatie over alle activiteiten van de Raad van Kerken www.kerkeninhoofddorp.nl

KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
EETCLUB:
Donderdag 20 april vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Opgeven vanaf donderdag 6 april 09.30 uur bij:
Nel Biemond tel: 659 4875 nel.biemond@kpnmail.nl
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146 cathriengeel@gmail.com.

WERELDGEBEDSDAG
Terugblik op Wereldgebedsdag Badhoevedorp-Lijnden 2017
Vrijdag 3 maart is in de kapel van de Meerwende de Wereldgebedsdag gehouden. De oecumenische viering werd heel goed bezocht, was inspirerend en verbindend. Veel deelnemers spraken na afloop uit dat het zeer de moeite waard was. Wij hebben het mooie bedrag van € 300,- opgehaald ten behoeve van drie speciale projecten op de Filippijnen. De Raad van Kerken heeft dit bedrag aangevuld tot € 350-. Na afloop was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie met een extra traktatie. Rest mij alle bezoe-kers te danken voor hun komst, het comité Wereld-gebedsdag en alle medewerkers voor hun medewerking.
Ina Tolsma-van Ginkel.

125ste JUBILEUMCONCERT SLOTERKERK
Musici van het Koninklijk Concertgebouworkest
Zondagmiddag 26 maart zal om 15.00 uur in de Slo-terkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam dit jubileum-concert plaatsvinden.
Een heuglijk feit dat de initiatiefnemer van deze ma-tineeserie, "De Stichting Vrienden van de Sloterkerk" op gepaste wijze wil vieren. Het Egmontkwartet zal het beroemde werk van J. Haydn getiteld: "De zeven laatste Woorden"(opus 51) uitvoeren in een bewer-king voor strijkers. Deze strijkers zijn de topmusici Arndt Auhagen (1ste viool), Eke van Spiegel (2de vi-ool), Edith van Moergestel (altviool) en Fred Edelen (cello). Deze zeer ervaren musici zijn jarenlang ver-bonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest. Zie verder www.sloterkerk.nl. De toegangsprijs is slechts € 9,-. Na afloop een gratis consumptie in het wijkge-bouw pal achter de kerk.
Reserveren via concert@sloterkerk.nl.
Bert Stilma.

KERKCAFÉ vrijdagavond 21 april a.s. met prof. dr. Bas de Gaay Fortman
Dit jaar zijn er minder kerkcaféavonden. De geplande avonden 10 maart en 7 april zijn verplaatst naar vrijdag 21 april. Dan komt Bas de Gaay Fortman - hij is de gast van deze caféavond (weer met livemuziek en lekkere hapjes) en zal stellig spreken over duurzaam-heid van de democratie. Onlangs publiceerde hij met zijn kleinzoon een boekje over de (afwezige!) rol die de grondwet speelt in onze democratie. De Gaay Fortman reflecteert niet vanuit een bepaalde politieke opvatting. Ruim voor 19.00 uur is het café met we-derom deze keer een bijzonder vijvergesprek, dat het kerkcafé kenmerkt. Op 12 mei zal er naar alle waar-schijnlijkheid een derde kerkcaféavond zijn.
Informatie:
Paul Boersma.

Repair Cafés in maart
In maart zijn nog twee Repair Cafés in Haarlemmermeer. Woensdag 22 maart ‘s morgens in Badhoevedorp en ’s middags in Hoofddorp. Tenslotte is 31 maart het Repair Café in Nieuw-Vennep.
In elk Repair Café zitten vrijwilligers klaar, die thuis zijn in elektrische
apparaten, hout- en andere klussen, naaiwerk en fietsen. Tot nu toe scoren
elektrischte apparaten het hoogst: cd- en dvd-spelers, strijkijzers, stofzuigers, magnetrons en vooral koffiemachi-nes. De Senseo en Nespresso hebben vaak dezelfde klacht, zodat de vrijwilligers ervaren zijn geworden in het repa-reren ervan. Senseo heeft daarvoor aan Repair Cafés een speciale training aangeboden. De dames achter de naaimachine zeggen: ‘we kunnen best veel, maar de klussen moeten binnen een redelijke tijd gedaan kunnen worden, zoals knopen aanzetten of verplaatsen, scheuren herstellen of kleding korter maken.’
Het Repair Café in Badhoevedorp werd 22 februari feestelijk geopend door burgemeester Theo Weterings. Zijn kapotte transformator kon helaas niet gerepareerd worden: alles was dichtgelast. Met volgende klussen ging het een stuk beter.
Alleen in Badhoevedorp is het Repair Café ’s morgens open: van 09.30-12.00 uur. Elders zijn ze open van 13.30-16.00 uur. Tijdens middagcafés in maart is ook het Energie Café aanwezig voor advies over ‘minder watts’ en zuiniger stoken. Repair Café Badhoevedorp op woensdagmorgen 22 maart in 't Rietland, Chr. Huygensstraat 21, Hoofddorp op woensdagmiddag 22 maart in kerkcentrum De Ark, Muiderbos 36 en Nieuw-Vennep op 31 maart in wijkgebouw Linquenda, Oostmeer 52. De reparaties zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage is heel welkom, voor-al voor nieuwe apparatuur. Alle informatie over Repair Cafés in Haarlemmermeer is te vinden op de Facebookpagina facebook.com/repaircafehaarlemmermeer.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
13 mrt Moderamen 19.30 uur.
19 mrt 25 plusgroep 16.30 uur.
21 mrt Vastenmaaltijd HHE 17.30 uur.
22 mrt Pastoraal werkverband 13.30 uur.
22 mrt Koorproject voor zangmiddag 26e 20.00 uur.
23 mrt Werkgroep kerkdiensten 20.00 uur.
24 mrt Filmhuis ("Fault in our stars") 20.00 uur.
26 mrt Zangmiddag 15.00-16.30 uur.
30 mrt Consistorievergadering 10.00 uur.
01 april Bezinning dag Kerkenraad 09.30 uur.
20 mrt Kerkenraad 19.30 uur.
3 april Raad van kerkenvergadering 10.00 uur.
03 apr College van Kerkrentmeesters 20.00 uur.
04 apr Diaconie 20.00 uur.
6 april MIK vergadering 15.30 uur.
18 apr Moderamen 19.30 uur.
20 apr Eetclub 18.00 uur.
21 apr Kerkcafé 19.30 uur.
terug