MEERKONTAKT, 29E JAARGANG, nr. 05; 13 MEI 2016

MEERKONTAKT, 29E JAARGANG, nr. 05; 13 MEI 2016
MEDITATIE

MENSEN VAN DE WEG...

Lang geleden werden Christenen wel genoemd ‘de mensen van de Weg’.
Zo'n naam had wel enige betekenis, er zat ook iets opschepperig in, zoals:
"wij weten de weg, volg ons maar, dan komt alles goed, wij weten de weg".
Je zou zover kunnen gaan dat in alle landen, alle gebieden waar Christenen,
het Christendom , de meerderheid heeft, alles in orde is.
Immers wij Christenen weten de weg en dan kan er niets mis gaan, we weten precies hoe het moet en we kunnen niet verdwalen.
De weg wordt ons steeds duidelijk gemaakt en we volgen nauwgezet de geboden..
We zijn immers de mensen van de Weg.

In onze tijd doen zich helaas tal van problemen voor nadat wij een betrekkelijk korte periode hebben gehad waarin vrede en rust de overhand leken te hebben. We zijn thans verzeild geraakt in een periode van onrust en wereldproblemen.
Het lijkt erop dat de politici niet erg in staat zijn om de problemen op te lossen.
Je kunt wel afvragen of men misschien de weg kwijt is geraakt.
Hoewel veel gebieden op de wereld bewoond worden door Christenen, ja soms zelfs een meerderheid vormen, geeft dit toch geen zekerheid om de problemen op te lossen.
Na het feest van Pasen maken wij ons op voor het Pinksterfeest. Een feest dat ons allen weer op weg brengt zoals de bekende dichter Jaap Zijlstra ons in een mooi lied aanreikt.

Lied 646 uit het Liedboek:

De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.

Zo valt een lange weg ons licht
de Schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

De avond daalt, blijf bij ons Heer!
hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!

Wij keren naar Jeruzalem
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het dagelijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

Jan Koetsier.

KERKDIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 15 mei     10.00 uur:     Ds. B.J. Griffioen & Pinksteren (Oecumenische dienst Pastor L. Seebolt in Engelbewaarderskerk).
Dienst van Schrift & Tafel.
Collecten:     1. Zending Pinkster.                   2. Kerk.
Zondag 22 mei     10.00 uur:     Pastor H. Smeulers (Zwijndrecht).
Collecten:     1. Diaconie.                                2. Kerk.
Zondag 29 mei     10.00 uur:     Ds. N.G. Scholten (Amsterdam).
Collecten:     1. Diaconie.                                2. Kerk.
Zondag 05 juni     10.00 uur:     Pastor F.A.L. van der Louw (Heemskerk).
Collecten:      1. Werelddiaconaat Pinkster.    2. Kerk.
Zondag 12 juni     10.00 uur:     Ds. B.J. Griffioen Spring over dienst.
Collecten:      1. Project ZWO.                         2. Rooseveldhuis.

Autorijdienst:
Zondag 15 mei            Dhr. D. Hijstek 659 5240.
Zondag 22 mei            Dhr. B. Rechtuyt 659 5529.
Zondag 29 mei            Dhr. A. Kamer 659 4826.
Zondag 05 juni             Dhr. P. de Best 659 4834.
Zondag 12 juni             Mw. T. van Dijk 449 3083.

Indien u gebruik wilt maken van de kindercrèche voor 0-4 jarigen voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN:
De pinksterviering, zondag 15 mei om 10.00 uur, zal geheel in lijn met de inhoud van de viering een oecumenische dienst zijn. Dit keer vindt die plaats in de Engelbewaarderskerk. Overeenkomstig de inhoud omdat in het Pinksterverhaal zoals in het boek Handelingen (2, 1-11) is beschreven mensen van allerlei taal en afkomst de berichten van Gods daden in hun eigen taal verstaan. Dat hopen we ook met deze Open Oecumenische viering te vieren: dat iedereen in zijn eigen taal verstaat wat de bijzondere daden van God zouden kunnen zijn en betekenen. De dienst is met een voorbereidingsgroep van onze Raad van kerken voorbereid, en aan de viering wordt meegewerkt door het koor onder leiding van Ineke Peereboom; de liederen worden op piano en orgel begeleid door Jim Kuikman. Na afloop bent u natuurlijk van harte welkom om bij koffie/thee/limonade de gelegenheid te baat te nemen elkaar te ontmoeten.

22 mei gaat bij ons voor pastor H. Smeulers uit Zwijndrecht.

29 mei gaat voor ds. Niek Scholten uit Amsterdam (Willem de Zwijgerkerk).

5 juni gaat voor onze eigen pastor Fred van der Louw.

Spring over dienst op 12 juni. Dan maken we samen met de kinderen van de basiscatechese een bijzonder mooie dienst met daarin onder andere de gelegenheid voor ouders om de kinderen hun goede wensen en zegen mee te geven op hun nieuwe levensweg en bredere horizon. Want na de zomer zijn enkele van hen toe aan de middelbare school. Dat betekent voor hen een grote verandering en dat willen we ook als kerkgemeente niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er zullen dan ook wat cadeautjes worden gegeven en ze worden welkom geheten door de jongeren van de jeugdkapel. Zoals het er nu naar uitziet zullen we in deze dienst gedeeltes uit het leven van de profeet Jona tot uitgangspunt van de viering hebben. Jona is een prachtig en ook levendig verhaal dat zich heel aardig laat verbeelden; wie herkent nou niet dat je exact in de tegengestelde richting wilt gaan dan blijkbaar de bedoeling is?
Bert Griffioen.

VANUIT DE WIJK
BERICHT DOMINEE BERT GRIFFIOEN
Na een korte ziekenhuisopname en uitgebreid onderzoek is Niek Slootweg gelukkig weer thuis. Voor hem en voor zijn vrouw Elly was zijn val in het wa-ter wel een flinke schok. We wensen hen alle goeds bij het herstellen hiervan. Ook wensen we andere gemeenteleden die meer of minder ernstig met ziekte te maken hebben en met onderzoek of therapie veel sterkte. Soms moeten ook behoorlijk lastige afwegingen worden gemaakt en moeilijke beslissingen worden genomen en onze gebeden voor elkaar zijn dan gewenst en worden op prijs gesteld. Laten we elkaar zo gedenken, en de namen die ons bekend zijn en voor wie dit geldt dragen we dan met ons mee in voorbeden.
Bert Griffioen.

BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
In de nacht van 29 op 30 april jl. is de heer C.A. Dekkers van Keizersweg 161A overleden. De wens van de familie was om, geheel in stilte, in familiekring afscheid van hem te nemen. Moge De Eeuwige zijn echtgenote, mevrouw J.C. Dekkers-van den Tempel, zijn kinderen, kleinkinderen, verdere familie en allen die hem lief zijn, troost en kracht bieden.
Op eerste Pinksterdag, 15 mei om 15.00 uur, hoop ik samen met haar bewoners een viering te hebben in de Schuilhoeve. De locatie is, evenals de vorige keren, de huiskamer op de eerste verdieping tegenover de kapper. Na de viering kunnen we samen onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar van gedachten wisselen. Wilt u er een keer bij zijn, maar bent u geen ‘Schuilhoevenaar’, of hebt u een gast die graag mee wil, dan bent u -of is hij/zij- hierbij natuurlijk van harte welkom. Vanaf 14.30 uur is de deur open.
Van maandag 16 mei tot en met zondag 29 mei, hopen mijn man en ik te genieten van het prachtige Friese platteland. Het is voor ons heerlijk ontspannend, om ’s morgens de schapen op de dijk van de Waddenkust te zien grazen. Ieder jaar ook weer, is het een speciaal gebeuren om op de zondagochtend vanaf de oude hoge preekstoel in de Dorpskerk, de gemeente toe te spreken. In de tijd dat ik afwezig ben, kunt u, indien nodig, altijd een beroep doen op mijn collega’s.
In de afgelopen weken zijn er heel veel meldingen geweest ten aanzien van geestelijk en/of lichamelijk lijden. Soms moesten er beslissingen genomen worden, soms was een beslissing nemen niet meer mogelijk. Soms hielpen de behandelingen, maar soms ook helemaal niet. Laten we, als gemeenschap van Christus, voor elkaar bidden en elkaar tot steun zijn. Ik wens u goede Pinksterdagen.
Met een hartelijke groet van uw pastor, Ans Creemer.

BERICHT PASTOR FRED VAN DER LOUW
Mevrouw Jobse, is na een verblijf van een aantal maanden in Hospice Bardo te Hoofddorp teruggekeerd naar de Meerwende.
Mevrouw Smit-Wolvetang, Réaumurstraat 2, verblijft in het verpleeghuis Leo Polak te Amsterdam. Dit zijn enkelen uit onze gemeente. Er zijn ook anderen die zorgen hebben over gezondheid, omstandigheden, familieleden of vrienden. Er zijn er ook die na een spannende tijd goede berichten kregen van de artsen. En zo in alle omstandigheden worden we gedragen door de Heer die zei: Ik ben met u, alle dagen. En zo willen we als gemeente met elkaar meeleven. Schroom daarom ook niet om een bezoekmedewerker of één van de pastores te benaderen. We zijn er graag voor u op de donkere en lichte dagen.
Met een hartelijke groet, pastor Fred van der Louw.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
1004          Dhr. F. Dekker Kamerlingh Onneslaan 89.
                  Mw. G.M.E.T. den Braber-Niezen Hoofdweg 86A.
1704          Fam. Van Munster-van Oosten Keizersweg 215B.
                  Mw. P.L. Boersma-van de Wal Sperwerstraat 30.
2404          Mw. M. Kattenberg-Koningen Meidoornweg 21.
                  Dhr. N. Slootweg Nieuwe Meerdijk 159.
0105          Mw. K.J. Middelkoop Stevinstraat 34.
                  Mw. G.R. Mulder-Fransen Burgemeester Amersfoortlaan 22.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0406          Mw. H. Molenaar-Keijzer Keesomstraat 13.
0506          Mw. D. Noorlander-Oskam Generaal Snijderplantsoen 26.
0506          Mw. L. Kleijssen-Alant Eksterstraat 45.
0606          Mw. H. Uittenboogaard-de Klark Voltastraat 13.
1406          Dhr. C.A. Bakker Comeniusstraat 20.
1506          Dhr. H.H. van Trappe Pascalstraat 73.
1506          Dhr. J.D. van Vliet Badhoevelaan 109.
2106          Mw. F. Loobeek-van Schajik Akerdijk 99.
2206          Mw. W. Streefkerk-Alink Geraniumlaan 45.
2306          Dhr. H. Timmer Keizersweg 261A.
2506          Mw. M. Jonker-Hopman Havikstraat 23.
2706          Mw. A. Gehrels-Knibbe Toevluchtstraat 45.
2806          Mw. C.B. Moens-Roubos Geraniumlaan 5.
2806          Mw. C.M. Werkhoven-van Pelt Geraniumlaan 37.

BEDANKT
Badhoevedorp – De Pelgrimskerk stond afgelopen zondag in het teken van de gospelzang. Het was een experiment dat enthousiast werd ontvangen. ‘Dat jaagt het stof eens uit de kerk.’

De werkgroep MIK, muziek in de kerk, heeft zich als opdracht gesteld alle muziekgenres in de diensten te laten horen. Deze keer stond de gospel, een lied van kracht en bevrijding, op het programma. Een groot gelegenheidskoor, gemeenteleden van de Pelgrims- en Engelbewaarderskerk, zong onder leiding van gospelzangeres Diane Ranselaar vier liederen. ‘Ze stonden als een huis’, reageerde een toehoorder. Ranselaar slaagde erin ook de gemeente driestemmig te laten zingen met steun van het koor dat de uitnodiging kreeg zich ook in Vijfhuizen te laten horen.
Inger Albers.

BEDANKT JAN BONKE
Onder de koffie, na de dienst van zondag 10 april, werd op informele wijze Jan Bonke bedankt voor zijn inzet als coördinator voor alle organistenzaken. Ik heb daarbij het volgende toespraakje gehouden en het is voor wie er niet bij kon zijn hieronder nog te lezen. Jan en Riet, zijn vrouw en de kinderen met partners waren eveneens aanwezig en dat maakte het geheel tot een feestelijk en toch wel een beetje speciaal gebeuren!
"Beste mensen, het was ons als kerkenraad een behoefte, om vandaag even stil te staan bij een moment van afscheid; niet als organist, schrikt u niet, maar toch wel een soort ontslag dat de kerkenraad Jan hier wil verlenen, namelijk van een taak, die ook wel eens een last kan zijn – hoewel ik denk dat je het vaak met plezier deed: maar nu dan toch maar afscheid van de coördinator sinds jaren van de groep organisten die onze gemeente heeft en die voor vele zaken zorg moet dragen.
Jan, ik las dat je schreef vanaf 1999 te zijn gevraagd door kerkenraad, (officieel!) om het werk als coördinator op je te nemen. Ik denk dat niet velen van ons weten, dat je behalve organist ook orgelbouwer bent, en dat je dus vele technische zaken kunt herkennen en uitdagingen aangaat, die u en ik niet zouden weten aan te pakken. Jan stemde bijvoorbeeld met regel-maat de trompet in het orgel. Je zocht naar invallers en we hadden het geluk dat een lange tijd de rijkdom van vijf organisten dat weinig nodig maakte. De ziek-te van Theo Kooij en Peter Lowie maakte het toch nog al eens precair, de situatie, en de eerste taak om een rooster rond krijgen voor een jaar koste toch nog al wat telefoontjes en gesprekken. Ook de orgelbouwer Pels & van Leeuwen vroeg bij algehele stemmingen van het instrument om assistentie.
Maar bijvoorbeeld het installeren van de monitor waarop de organist zien kan wat er beneden gebeurt werd door Jan persoonlijk aangebracht. Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik had het niet gekund, en ik weet zeker dat de toewijding en precisie waarmee Jan zaken tegemoet treedt basis is waarop deze zaken tot stand konden komen en goed konden gaan functioneren.
Kortom, niet alleen de muziek en begeleiding tijdens de vieringen, maar het geheel had en heeft je hart. Maar nu is het moment gekomen om het stokje over te dragen en het is ons een vreugde om je daarom te bedanken voor wat je betekend hebt en nog betekent voor ons en sta ons toe dat te doen d.m.v. wat concrete zaken die het leven mooi maken en veraangena-men. Allereerst voor Riet een kleurige bos; ik weet dat ze je goed genoeg kende om je steeds te laten gaan, je muzikale geluk achterna, maar toch! Dank je, Riet! En voor jou een bon die mogelijkheden biedt, binnen bepaalde grenzen dat wel…."
Applaus volgde en daarna besteedden we nog even kort aandacht aan het feit dat het erg goed is dat het stokje kan worden overgedragen, en dat Nico van Driel zich bereid heeft verklaard om de komende tijd de taak van coördinator op zich te nemen. "Nico, veel plezier met dit werk en fijn dat je het op je wilt nemen!"
Bert Griffioen.

IN MEMORIAM KLAAS JONKER
Op 14 april is overleden Klaas Jonker, sinds 1943 gehuwd met Marijtje en vader, groot- en overgrootvader.
Klaas was lange tijd bekend als een van de melkboeren van Badhoevedorp en samen met zijn vrouw hield hij een melkhandel aan de Sloterweg. Klaas was zoon van een veenarbeider in de polder bij Osdorp, woonde daar met een groot gezin op een kleine woonboot. Zijn eerste werkervaring was werken bij boeren in de Lutkemeer, en werken voor een melkboer in Amsterdam, een stage die hem goed van pas kwam.
De periode waarin hij zijn eigen zaak had bleef voor hem de belangrijkste. Lief en leed werden samen gedeeld en over menselijk leed dat werd ervaren werd weinig of niet gesproken, maar dat hun tweede dochtertje maar een half jaar heeft geleefd en wel moest worden genoemd op de kaart zegt misschien iets over het ingrijpende van dat verlies.
Emotionele dingen waren voor Klaas geen gespreksonderwerp. Er moest hard worden gewerkt, en veel tijd en aandacht voor gevoelsmatige overwegingen was er niet. De oorlogsperiode was ingewikkeld voor hen omdat ze zo dicht naast de Duitsers woonden. Hun deelname aan verzetsactiviteit was vanzelfsprekend niet zichtbaar voor de mensen.
In de winkel en de klantenkring werden mensen soms, zonder ruchtbaarheid, geholpen als er te weinig geld was. Geloven was voor hem vooral doen naar wat je gelooft en er werk van maken op de maandag na de zondagse kerkgang.
De kleinkinderen hebben goede herinneringen aan een grootvader, en de achterkleinkinderen aan een overgrootvader die heel goed kon genieten, en zorgde voor lekker en goed eten, en die gasten aan tafel wist te waarderen. We wensen Klaas’ vrouw Marijtje, die nu in Meerwende woont, kinderen Riet en Hans, Greet en Piet, en Harm en Ina en de familie en vrienden toe dat zijn gedachtenis en de vele verhalen hen tot zegen zal zijn.
Bert Griffioen.

IN MEMORIAM BEN NOORLANDER
Op woensdag 27 april is overleden Ben Noorlander die woonde Groene Zoom 12.
Hij werd in 1926 te Bergambacht geboren, en na zijn turbulente jeugd in en om het café van zijn ouders aan de Lekdijk werd zijn Indiëtijd een mooie ervaring. Terug in Nederland kreeg hij werk op Schiphol bij KLM en later op het Luchtvaartlaboratorium vanwege minder onregelmatig werk. Zijn eerste vrouw kreeg al snel na hun huwelijk de diagnose MS wat een grote invloed op hun leven heeft gehad. Het betekende een jarenlange grote intensieve zorg en toch was de periode waarin ze samen hun dochter Agnes zagen opgroeien een hele goede en mooie tijd. Toen hij na het overlijden van zijn vrouw enkele jaren alleen had geleefd, ontmoette hij Toos Plag. Onverwacht groeide er tussen hen een nieuwe liefde. Vijfentwintig jaar hebben zij gekregen, wat opnieuw een mooie tijd werd en waarin ze veel reizen hebben kunnen maken. Zijn overlijden betekent een groot gemis voor wie hem van dichtbij leerde kennen. Ben was een krachtige, sportieve, zorgzame en lieve man, een onvergetelijke vader en schoonvader en een opa met een groot hart voor de kleinkinderen. We bidden Toos, de familie en vrienden dat zijn gedachtenis hen tot zegen zal zijn.
Vrijdag 3 mei werd hij vanuit onze kerk na een afscheidsplechtigheid en condoleance begraven op begraafplaats De Wilgenhof.
Bert Griffioen.

KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
2703     Mw. J. Kreuzen-Dekker Leeuwerikstraat 44.
1304     Dhr. K. Jonker Havikstraat 23.
0105     Mw. J. Hendriks-van de Beek Keesomstraat 18

VERHUISD BINNEN GEMEENTE:
                                                                           naar:
2504     Dhr. & mw. H.A. Trauschke-Schenk     Einsteinlaan 73.

UITGESCHREVEN:
2504     Mw. L. Kleijssen-Alant Eksterstraat 45.

VERTROKKEN:
                                                                           naar:
2504     Dhr. H.D.S. Amaro Pantaleao               Amsterdam.
2504     Mw. E.I. Amaro Pantaleao                    Amsterdam.

NIEUW BINNENGEKOMEN:
1302     Dhr. R.O.J. van Groningen Sloterweg 148.

BERICHT COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
EINDSTAND TOEZEGGINGEN AKTIE VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2016
Inmiddels zijn de laatste toezeggingen door Ineke Gräeve verwerkt en is voor dit jaar in totaal € 80.741 toegezegd door gemeenteleden. Dat is ruim € 8.000 meer dan vorig jaar! In 2016 hebben we in totaal 163 toezeggingen mogen ontvangen, een flinke stijging t.o.v. 147 toezeggingen in 2015. Dat is zeer goed nieuws natuurlijk! Niet iedereen die een bijdrage doet aan de gemeente levert ook daadwerkelijk het formu-lier in, dus ieder jaar krijgen we ook een flink bedrag binnen van gemeenteleden die het geld zelf overma-ken. Het blijft echter spannend of we het voor 2016 begrote bedrag van € 115.000 gaan halen.
Namens het CvK dank ik u allen voor uw bijdragen! En Ineke, hartelijk dank voor je hulp dit jaar weder-om!

AKTIE: SOLIDARITEITSKAS 2016
Binnenkort (week 21) ontvangt u een envelop over ‘Solidariteitskas 2016’. Gemeenten die zelf (tijdelijk) niet meer, of soms ook nog niet, in staat zijn om de kosten te dragen voor bijvoorbeeld predikant of kerk-gebouw, kunnen een beroep doen op de Solidariteits-kas voor een bijdrage. Deze is van tijdelijke aard en dus niet bedoeld om gemeenten structureel te onder-steunen. Wij, als gemeente in Badhoevedorp-Lijnden, zijn solidair en dragen daarom bij aan die landelijke kas van de PKN. Wij vragen u om een bijdrage van €10,-. In de envelop vindt u bijgevoegd een folder met meer informatie en een acceptgiro.
We hopen wederom op uw bijdrage! Hartelijk dank alvast!
Vriendelijke groet, Jacob van Gelder, penningmeester.

BERICHT DIACONIE
HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN:
Als er al in de Bijbel wordt gesproken over ‘ambtsdragers’, zijn het diakenen. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij werken naar het voorbeeld van Jezus Christus, die oproept tot naastenliefde, barmhartigheid en het bevorderen van gerechtigheid. Binnen onze PKN-Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden verrichten diakenen dienstwerk tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld en nemen ze initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn. Zij verlenen naar hun vermogen hulp aan hen die bijstand, verzorging of bescherming nodig hebben. De diaconie is betrokken bij sociale vraagstukken en het aanspreken van overheid en samenleving op haar verantwoordelijkheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
Lokale hulp:
 praktische en/of financiële hulp (dat kan o.m. via het noodfonds).
 ondersteunen bij het vinden van de weg in het woud van regelgeving.
Regionale hulp:

 zoals het vluchtelingenproject Vijfhuizen (i.s.m. buurtgemeenten).
 samenwerking met de Voedselbank.
Landelijke hulp:
 dit gebeurt voornamelijk op financieel terrein via de landelijke PKN middels Kerk in Actie.
Mondiale hulp:
 via de commissie ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Aandacht en financiële steun voor projecten in ontwikkelingslanden, met name op het gebied van onderwijs.

ACTIVITEITEN VAN DE DIAKENEN:
Ambtelijke tegenwoordigheid in de erediensten:
 Elke zondag inzamelen en verwerken van gaven volgens een jaarlijks vastgesteld collecterooster (ongeveer 1 x per drie weken)
 Praktische voorbereidingen op de zondagen wanneer de Maaltijd van de Heer gevierd wordt.
 Ambtelijke deelname hieraan, samen met andere ambtsdragers en predikant.
Het (mede)organiseren van de jaarlijkse Oogstdienst, waarbij de ‘oogst’ aan de oudere leden in de gemeente wordt uitgedeeld.
Jaarlijkse voorbereiding van de ouderenmiddag/-viering in samenwerking met het Pastoraat.
Participatie in de eigen Diaconale Raad, eens in de 4 weken.
Actieve betrokkenheid in andere beleidsorganen: Kerkenraad (1 x per 6 weken), voorts: Moderamen (beurtelingse participatie), Commissie Eredienst (vaste afgevaardigde) en de regionale Classis (afgevaardigde).
Financieel beleid en beheer m.b.t. het diaconaat en contact met het College van Kerkrentmeesters.
     Verantwoordelijkheid voor de zondagse bloemendienst in de kerk.

HET HUIDIGE COLLEGE VAN DIAKENEN:
Henk Kamerman - voorzitter & penningmeester.
Rita Braam - secretaris.
Ien Moens.
Thea Schellingerhout.
Roelie Bentschap-Knook.
Marianne Zorge.
Annette Sikkel.

OPROEP:
Wij zijn op zoek naar versterking van ons diaconale team, i.v.m. het aftreden op korte termijn van enkele diakenen. Heeft u diaconale affiniteit, bent u slagvaardig, praktisch ingesteld en wilt en kunt u een steentje bijdragen aan het werk in de gemeente?
Voor informatie, hulp of anderszins kunt u contact opnemen met: (Henk Kamerman, hcbr-kamerman@yahoo.com tel. 020 659 7291.
Annette Sikkel.

BERICHT REDACTIE
Ofschoon de vakantieperiode nog ver weg lijkt, leek het verstandig de kopijdata in de 2e helft 2016 onder uw aandacht te brengen; houd u hiermee rekening met het aanleveren van uw kopij?
Aanleveren:             Publicatie:           Bijzonderheden:
0607                        1507.
3108                        0909                    Startzondag.
0510                        1410                    Musical.
0211                        1111                    Eeuwigheidszondag.
0712                        1612                    Advent & Kerst.

In de vorige editie van Meerkontakt heeft u uitgebreid kunnen lezen over de nieuwe website van onze kerk. De redactie zal voor alle ‘papieren' lezers een volledig en lezenswaardig Meerkontakt blijven verzorgen.
Aangeleverde Meerkontakt kopij zal ook op de site worden gepubliceerd, tenzij anders door u wordt aangegeven.
De redactie.

KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
DE EETCLUB
Donderdag 19 mei vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Nel Biemond tel: 659 4875 nel.biemond@kpnmail.nl of
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146 cathriengeel@gmail.com.

BENEDICTIJNSE SPIRITUALITEIT IN ABDIJ ONZE LIEVE VROUW VAN KONINGSHOEVE IN BERKEL-ENSCHOT (BIJ TILBURG).
De klokuren zijn altijd aan elkaar gelijk, maar voor de meesten van ons gaat de tijd snel en lijkt soms wel tussen je vingers door te glippen. Er gebeurt veel. Op alle niveaus staat de kwaliteit van samenleven en samenwerken onder druk en we hebben het gevoel dat wij, ieder op zijn eigen manier, er zelf ook mee te maken hebben. Het is een tijd van snelle veranderingen. Er komt veel op ons af. Allemaal meningen, allemaal keuzes. We hebben volle agenda’s. Via de media komt de hele wereld bij ons binnen en we hebben er geen grip op. Ieder heeft ook zijn eigen zorgen en verdriet.
Je kunt behoefte hebben om even pauze te nemen en vrij te zijn van al die prikkels en eisen. Behoefte aan het zoeken van evenwicht tussen je binnenste en de buitenwereld. Behoefte aan rust en regelmaat en gevulde dagen zonder stress. Of gewoon zomaar even de tred van het dagelijks leven loslaten.

Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeve is een Trappistenklooster waar de monniken leven volgens de regel van Benedictus. Ze houden zich vast aan eeuwenoude leefregels die nog altijd actueel zijn en die ook buiten de kloostermuren kunnen helpen om aandachtig te leven, te luisteren en een balans te vinden in je bestaan. De benedictijnse spiritualiteit is niet ingewikkeld en weinig spectaculair. Het is moeilijk en makkelijk tegelijk. De nadruk ligt op eenvoud, orde en met aandacht luisteren. De dag begint vroeg, aandachtig en mooi, en wordt ook aandachtig en mooi op tijd weer gesloten. Stilteperioden zijn oefeningen in luisteren en concentratie. Er zijn heilige en niet-heilige plekken in het klooster. Er zijn plekken waar je met anderen samen kunt zijn, maar ook plekken als je niet gestoord wilt worden. Dat bepaal je zelf. Kortom, een bijzondere omgeving om te vertoeven.

Als u hiervan iets wilt ontdekken en ervaren, voor het eerst of opnieuw, dan is dat mogelijk in het weekend van 17-19 juni 2016 a.s.
Gastvrijheid is een belangrijke waarde voor de monniken, dus gasten worden door hen met aandacht ontvangen en zijn zeer welkom.
Informatie en opgave bij Bert Griffioen (337 6412) bertgriffioen@planet.nl, Paul Boersma ( 659 4142) paulboerma49@kpnmail.nl en ondergetekende. Een informatieve bijeenkomst vooraf behoort tot de mogelijkheden.
Nan Sikkel (659 3562) nandicksikkel@gmail.com.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum:     Onderwerp(en):                                            Tijd(stip):
15 mei      Oecumenische Pinksterviering (in HHE)      10.00 uur.
19 mei      Eetclub                                                          18.00 uur.
22 mei      Groep 25+ thema & borrel                             16.30 uur
23 mei      Kerkenraad                                                    19.30 uur.
30 mei      College van Kerkrentmeesters                      20.00 uur.
31 mei      Diaconie                                                        20.00 uur.
24 mei      Werkgroep Liturgie                                        20.00 uur
02 juni      Werkgroep kerkdiensten                                20.00 uur
06 juni      Moderamen                                                    19.30 uur.
12 juni      Spring over dienst                                          10.00 uur.
terug