MEERKONTAKT 2016 (JAARGANG 29) - hoe doen we dat?! MEERKONTAKT 2016 (JAARGANG 29) - hoe doen we dat?!
Opmaakregels:
Tekstopmaak: lettertype ‘times new roman’, ‘11 pt’ en "platte tekst", d.w.z. geen aparte regelafstanden o.i.d. Uiteraard kunnen illustraties of foto’s worden toegevoegd, maar moeten (in de papieren versie) wel toonbaar zijn. Mocht u minder behendig zijn met tekstverwerking: liever kopij in een afwijkende op-maak dan helemaal geen kopij!
Aanlevertijdstip:
Als u kopij heeft alleen bestemd voor MEERKONTAKT, houdt U rekening met het aanlevertijdstip 18.00 uur? Na inlevering moet de kopij nog langs veel schakels (vrijwilligers) voordat het blad in uw (elektronische) postbus ligt! Informeer de redactie bij overmacht.

Wilt u uw kopij zowel in MEERKONTAKT als (veel sneller) op de WEBSITE (www.pelgrimskerk.org?). Stuur dan uw bericht naar het emailadres: pelgrimskerkbdl.publiciteit@gmail.com

Nog niet opgegeven voor de e-mailversie van Meerkontakt?
Ga naar: g.slingerland@quicknet.nl en geef u op.
Uw e-mailadres nog niet bekend bij de ledenadministrateur?
geef het door aan: peters.corine@gmail.com.
Ook zo kan Meerkontakt elektronisch thuis komen als u dat wilt.
De redactie.
terug