MEERKONTAKT 2016, 29e JAARGANG, NR. 06; 10 JUNI 2016

MEERKONTAKT 2016, 29e JAARGANG, NR. 06; 10 JUNI 2016
MEDITATIE

LENTE.
Middeleeuwse liefdespoëzie begint heel vaak met een zogenaamde ‘Natureingang’: de bloemen bloeien, de vogels zingen. Het is tijd om elkaar te beminnen en dat doe je het best omringd door een betoverende natuur. Het is dan ook feest. Geen koude meer, geen sneeuw, ijs en duisternis. De dagen worden langer. Stel je voor hoe blij mensen waren die vaak in erbarmelijke omstandigheden de winter door moesten komen.
Lente is dan ook vaak bezongen in onze literatuur. Als Gods schepping, als het wonder dat uit die kale winterse grond, als het even meezit, de planten zich in snel tempo ont-wikkelen. Schrijvers kunnen er lyrisch van worden. Neem Nicolaas Beets (1814 -1903), gevierd predikant, dichter, schrijver en dan ook nog getrouwd met een vrouw van adel. Schreef als student de Camera Obscura. Later nooit meer zoiets frivools. Hij was er te deftig voor geworden.
Maar de natuur bleef Beets altijd boeien. ‘Lente! Balsem in de atmosfeer’ schreef hij 17 mei 1835 als student in zijn dagboek. Hij maakte die dag een eenzame wandeling door de Haarlemmer Hout. ‘Nooit heeft de Hout dieper indruk op mij gemaakt. Ik had het jeugdig groen niet zien worden, en nu alles in het volle blad, dichte lommer. Heerlijke lente! Hoe schoon is in alles de jeugd!, ook in de plantenwereld. Ik ben geheel opgetogen, bidden, danken, mijmeren.’
Na zijn zondagse wandeling, gaat Beets naar de kerk, de beroemde dominee Des Amorie van der Hoeven horen ‘over Elia’s wegneming in een onweder (2 Koningen 2). Heerlijk, vooral de greep aan ’t slot.’ Daarna bezoekt de aankomende predikant Beets ‘den waardigen’ dominee Manger. Diepe zuchten over de theologie onzer dagen.’
Inger Albers.

KERKDIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 12 juni 10.00 uur:           Ds. B.J. Griffioen Spring-over dienst.
Collecten:          1. Project ZWO.        2. Rooseveldhuis.
Zondag 19 juni 10.00 uur:           Ds. B. de Boer (Amsterdam).
Collecten:           1. Diaconie.              2. Kerk.
Zondag 26 juni 10.00 uur:           Ds. B.J. Griffioen.
Collecten:           1. Diaconie.              2. Kerk.
Zondag 03 juli 10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen Dienst van Schrift & Tafel.
Collecten:            1. Diaconie.             2. Jeugdwerk PKN/JOP.
Zondag 10 juli 10.00 uur:             Ds. J.C. Bos (Heemstede).
Collecten:            1. Diaconie.             2. Kerk.
Zondag 17 juli 10.00 uur:             Ds. B.J. Griffioen.
Collecten:            1. Diaconie.             2. Kerk.
Zondag 24 juli 10.00 uur:             Ds. G. van Schuppen (Amsterdam).
Collecten:             1. Diaconie.            2. Kerk.

Autorijdienst:
Zondag 12 juni      Dhr. G. Klaasse Bos           023 555 1782.
Zondag 19 juni      Dhr. C.D. Braam                 659 6190.
Zondag 26 juni      Dhr. H. Buurma                   659 3218.
Zondag 03 juli       Dhr. R. Hoogeboom            659 5322.
Zondag 10 juli       Mw. T. van Dijk                   449 3083.
Zondag 17 juli       Dhr. J. Handgraaf                659 3889.

Indien u gebruik wilt maken van de kindercrèche voor 0-4 jarigen voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar:
Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
Aanstaande zondag 12 juni vieren we met de jongeren van de basiscatechese en de hele gemeente de Spring over dienst 2016. De basiscatechisanten, Nan en ik zullen ook deels samen met ouders deze dienst vormgeven. De nieuwe stap die de overspringers gaan zetten wordt ondersteund in deze bijzondere zondagse viering waarin het gebed en de persoonlij-ke zegening een belangrijke plaats krijgen. Samen volgen we het verhaal van Jona, zijn naam betekent duif, en het is vooralsnog de vraag of de vleugels worden uitgeslagen door deze ‘duif’ en welke kant het op zal gaan.
In de dienst van zondag 19 juni verwelkomen we voor het eerst in ons midden ds. Ben de Boer uit Amsterdam. Zijn speciale taakopdracht is het om pastor te zijn voor mensen die te maken hebben met psychiatrische ziekte. Hij werkt zodoende op ver-schillende plekken in de stad. Hij heeft op korte termijn toegezegd te kunnen voorgaan bij ons in Badhoevedorp, en daar zijn we erg blij mee. De predikant die er oorspronkelijk zou zijn moest wegens ziekte afzeggen.
Zondag 26 juni ga ik zelf voor en zal in de zomertijd enkele keren uit het boek Numeri lezen. Het volk Israël is onderweg in de woestijn, maar om nu te zeggen dat ze het voorbeeld zijn van een bevrijd en dankbaar volk kun je niet direct zeggen; eerder het tegendeel is waar en Mozes taak en leiderschap komt daardoor nog al eens onder grote druk te staan. Maar daarmee ook Gods eigen rol.
Zondag 3 juli is een dienst van Schrift en Tafel, waarin we in de woorddienst lezen over de profeet Bileam die van de wat onrustige en angstige koning Balak van Moab opdracht krijgt om het volk Israël te vervloeken. (Numeri 23, 1-12) Dat pakt anders uit, en de kracht en inzet van de God van Israël speelt daarin een belangrijke rol. Een intrigerend verhaal van zegenen tegen de achtergrond van de kwestie wie het eigenlijk is die Zegen geeft aan het volk. Is dat altijd degene die de zegenwoorden spreekt zelf, of juist Degene die ze influistert!
10 juli verwelkomen wij in ons midden ds. J.C. Bos uit Heemstede.
Bert Griffioen.

VANUIT DE WIJK
BERICHT DOMINEE BERT GRIFFIOEN
Hoe ouder mensen worden, hoe vaker er ook kan worden gezegd, in dank aan God, dat het leven goed was en nu rond is. Er hoeft op zo’n moment niet meer zoveel. Het leven wordt fysiek of praktisch vaak wel zwaarder, maar is geestelijk gesproken voltooid. En dat bedoel ik positief. Iemand heeft vaak geen angst voor een naderend einde en is inspirerend voor z’n omgeving, familie en vrienden.
Ik zie bijvoorbeeld bij iemand als Roelie Hoogsteen dat zij blij is met aandacht en toeloop, een telefoontje van deze en gene en dankbaar terug kan zien op zoveel goeds en moois wat ze heeft ervaren in haar leven. Ook nu ze langzaamaan toch steeds meer kracht gaat inleveren en het hart het moeilijker krijgt, is haar geest nog steeds een grote kracht en dat is iets om dankbaar voor te zijn.
Marijtje Kattenberg had de afgelopen weken een zware periode. Haar energie is minder geworden, en de kanker die nog maar kort geleden werd ontdekt kost haar veel. Behandeling is niet goed mogelijk en uitzaaiingen zijn niet goed in te dammen. Haar situa-tie is zorgelijk, maar sinds enkele dagen is er weer wat meer kracht en voelt zij zich wat beter. Wat blijft is de onzekerheid over de toekomst.
Voor iemand als zij die ondanks een hoge leeftijd altijd graag en actief bezig is met werken en nooit klachten heeft gehad toch lastig om nu plotseling haar levenstempo aan te passen. We wensen haar de zegenende kracht van goede en als dat nodig is zor-gende mensen om haar heen!
Cees van der Vlies werd een korte tijd opgenomen in het VUmc wegens benauwdheid. Al gauw kon een behoorlijk afdoende behandeling veel meer lucht geven en kon de patiënt naar huis. Uiteindelijk zal tegen het einde van deze zomer wellicht nog een ingreep volgen.
Vorige week werd Dinie Wijhenke opgenomen in het Slotervaartziekenhuis. Ze ging wel uitgebreid door de molens van allerlei onderzoeken, maar tot nu toe niet met een heel duidelijk resultaat. De opname heeft haar overigens toch wel weer wat kracht teruggegeven, en wellicht blijft poliklinische bijstand een deel van haar leven, maar dat ze weer naar huis kan is misschien wel zo belangrijk en dat ze kan blijven autorijden. Dat is een voorwaarde om te kunnen blijven wonen aan de Nieuwemeerdijk. Een bijzonder mooie plek maar ook wat ver van dorp en winkel.
Zondag 17 juli is de eerste dienst in de zomerse periode van de schoolvakantie. We hopen dat wie elders verblijft op de vakantieplek de rust en de inspiratie vindt die nodig is om na een genoten vrije tijd weer voldoende energie te hebben om het werk aan te vatten. Ik zal me ook bij deze stroom van mensen bevinden, is de bedoeling. Voor wie thuis blijven geldt de wens tot nieuwe energie en inspiratie vaak wel minstens zo sterk en hen wensen we dan ook een heel goede periode. Aan de voorgangers de komende tijd zal het niet liggen, want die kunnen garant staan voor een continue kwaliteit in de diensten, evenzovele momenten en kansen voor ontmoeting met elkaar en met de goede God. Waar u ook bent of reist, woont of overnacht, laat de zegen van de Eeuwige uw licht en kompas zijn! Bert Griffioen.

BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Het Friese platteland was prachtig. Mijn man en ik hebben genoten. Terug in Badhoevedorp is het fijn om weer in uw gemeente te werken. Mocht me iets of iemand "ontgaan" zijn, laat me dat, als u wilt, even weten. Met enkelen onder u heb ik alweer contact kunnen hebben. Kuren ondergaan is heel zwaar. Sterkte toegewenst, voor degene die hiermee bezig is. Jaap Hoogendam van de Lutkemeerweg heeft de kuur gelukkig al weer enkele weken achter de rug en voelt zich daardoor een stuk beter.
Mw. Van Commenee van de Keizersweg bidden wij Gods kracht toe, om rust te blijven vinden in deze laatste fase van haar leven.
Ineke Middelkoop uit de Stevinstraat dacht dat zij opnieuw geopereerd zou kunnen worden, maar hoorde tot haar grote teleurstelling, dat er nog geen oplossing is gevonden voor het wegnemen van haar kwaal. Zij verblijft in het Slotervaartziekenhuis.
U allen Gods nabijheid toegewenst.
Met een hartelijke groet van pastor Ans Creemer.

BERICHT PASTOR FRED VAN DER LOUW
Marrie Kromhout-Kliffen heeft na een nare val enige tijd in het ziekenhuis gelegen. Inmiddels mocht ze weer terugkeren naar de Meerwende. Na Pinksteren merk je dat veel activiteiten in de kerk even een rustpauze nemen. Het is ook goed om weer wat tijd te hebben om na te denken over nieuwe plannen. Zo gaat het in kringen en groepen, maar de kerk zelf is nooit op vakantie. In feite hoeven we in september ook geen startdienst te houden, want we zijn nooit geëindigd. Ook na Pinksteren gaat de Geest gewoon door en wordt het vuurtje altijd weer ergens aangewakkerd. Zo gaat het steeds weer, in die kring, onder zomaar een dak, boven zomaar wat hoofden: vuur en wind.
Wanneer het wat rustiger wordt in de kerk gaat ook het pastoraat gewoon door. Ook in de zomermaanden mag u altijd een beroep doen op één van de pastores, ouderlingen of bezoekmedewerkers.
Met een hartelijke groet, pastor Fred van der Louw.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0805         Dhr. J. Hoogendam Lutkemeerweg 252.
                 Fam. Varkevisser- van der Velde Pa. Verkuijllaan 137.
1505         Dhr. C. van der Vlies Kraayveld 13.
2205         Mw. J.C. Dekkers-van den Tempel Keizersweg 161A.
                 Mw. I. Moens Geraniumlaan 5.
2905         Dhr. A. Kreuzen Leeuwerikstraat 44.
                 Dhr. E. Boelhouwer van ' t Hoffstraat 20.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0107         Dhr. D. Roest Keizersweg 129A.
0207         Dhr. J. Hirdes Sr. Franklinstraat 9.
0207         Mw. A.M. Langevoort-Kiestra Groenezoom 8.
0607         Mw. J.M.C. Eikelenboom-Cornelisse Franklinstraat 111.
0707         Mw. H.N. Groot-van der Kooi Dahliastraat 26.
1207         Mw. A. Schaar-van Veen Dellaertlaan 94.
1207         Mw. G. Wapstra-Post Keizersweg 229.
1307         Dhr. J. Achterstraat Kamerlingh Onneslaan 149.
1307         Dhr. H. Niezen Akerdijk 264.
1407         Dhr. P.G. Roos Sperwerstraat 40.
1507         Mw. C. Jobse-van Eijbergen Kamerlingh Onneslaan 131, K226.
1907         Mw. J.M. van Nes-Henneveld Keesomstraat 38.
2207         Mw. M.H. Schaap-Deutz Keizersweg 251.
2907         Dhr. D. Wapstra Keizersweg 229.

BEDANKT
Zondag 15 mei –1ste Pinksterdag- werd ik verrast met een fraai boeket rozen, aangereikt door de Raad van Kerken. Hartelijk dank daarvoor! Deze attentie en de bijbehorende goede wensen zijn zeer bemoedigend.
Cees van der Vlies.

Via Marrie Hoogenboom ontving ik ter gelegenheid van mijn 80e verjaardag mooie gerbera’s.
Wat aardig! Heel hartelijk dank daarvoor.
Corrie Bitter.

KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
3004       Dhr. C.A. Dekkers Keizersweg 161A.

VERTROKKEN:                                  naar:
mei          Mw. R.C. Schaar                  Amsterdam.

BERICHT COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
In de afgelopen tijd ontvangen diverse giften van gemeenteleden n.a.v. overlijden, geboorte, legaat of overige gebeurtenissen.
Bedragen van: € 1.000; € 200; € 1.000; € 500; € 110; € 908; € 300; € 200 en € 250.
Alle gevers hiervoor hartelijk dank.
Foeke Dekker.

VRIJWILLIGE BIJDRAGE MEERKONTAKT
Iedere paar weken ontvangt u ons blad Meerkontakt. Om dit mogelijk te blijven maken, willen wij u vriendelijk vragen een bijdrage te doen voor de kosten van het maken van Meerkontakt. We zijn heel blij met alle vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan de totstandkoming van het blad, maar we hebben ook te maken met directe kosten, bijvoorbeeld voor het papier, afdrukken en postzegels.
We willen u vragen om een bedrag van € 12,50. U kunt het overmaken op rekeningnummer NL13FVLB063.58.01.124 t.n.v. Protestantse Gemeente Badhoevedorp - Lijnden o.v.v. ’Bijdrage Meerkontakt 2016’.
Indien u het Meerkontakt liever per email ontvangt dan kunt u dit laten weten aan Gerard Slingerland, g.slingerland@quicknet.nl.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Vriendelijke groet, Jacob van Gelder, College van Kerkrentmeesters.

BERICHT PASTORAAT
Het loopt alweer naar de zomer toe en dat betekent dat we woensdag 25 mei de laatste vergadering van het Pastoraal Werkverband hebben gehouden in dit seizoen. We maken daar altijd iets bijzonders van en deze keer was Nicole Slootweg onze gast. Zij is hulpverlener bij Oxfam Novib en heeft ons aan de hand van foto's iets laten zien over Noodhulp in India, Afrika en nu in de vluchtelingenkampen in Griekenland. Heel indrukwekkend en de overgang naar gezellig samenzijn ging niet zomaar...
In deze bijeenkomst hebben we ook afscheid genomen van Tiny Kliffen, Vera van de Berg, Marrie Hoogenboom en Harry den Arend, die hun taak willen overdragen of een andere functie op zich hebben genomen. We hebben ze, ook mede namens u, hartelijk bedankt voor hun jarenlange trouwe bezoekwerk en dit onderstreept met een mooie bos bloemen en een kleine attentie. De taak overdragen aan een ander is makkelijk gezegd, maar wie? Gelukkig hebben Caroline Houtsma en Ina Klaasse Bos toegezegd het pastorale team te willen komen versterken, en daar zijn we erg blij mee!! Maar ook u kunt tellen... vier weg, twee erbij. Dit houdt in dat we nog wel wat versterking zouden kunnen gebruiken. Iets voor u? Als u interesse hebt wil ik u graag meer vertellen hoe wij met een enthousiaste groep bezoekers proberen mee te leven in lief en leed om onderlinge contacten te bevorderen. Komende zomerperiode gaan we bekijken hoe we het werk gaan verdelen. We hopen dat u er bij komt zodat we simpel de gaten kunnen opvullen. Een fijne zomer toegewenst.
Lucie Gijzenberg, 023 555 1754.

NOODOPVANG VIJFHUIZEN
Sinds vorige week worden vluchtelingen in tenten gehuisvest in Vijfhuizen voor, naar ik vermoed, maximaal een half jaar. De eerste ‘bewoners’ kwamen uit Zaandam waar de noodopvang gesloten werd. In de eerste week waren er ook drie gezinnen. De kinderen zullen onderwijs volgen in een schoolgebouw in Nieuw-Vennep. Naar verwachting komen er deze week meer kinderen (mogelijk een zestigtal). Elke dag is er een dagopvang van 14-17 uur in de Poterne bij de Verbondskerk, Vijfhuizerweg 969. Een groep vrijwilligers roostert zichzelf in (via internet) om mensen daar te ontvangen. Er is daar ook internet (vijf computers). De stuurgroep zoekt ook naar mogelijkheden van dagbesteding buiten de opvang. Mocht u meer willen weten en ook bijvoorbeeld een middag in de veertien dagen beschikbaar zijn – stel u dan in verbinding met Coby Schoutens cobyschoutens@gmail.com.
Op donderdag 2 juni 2016 vond in de Poterne de toerusting plaats van de vrijwilligers die taallessen gaan geven. Enkele Badhoevedorpse dorpsgenoten hebben zich daar ook voor opgegeven. De instructie kwam van het Nova College waarbij degenen die de taallessen verzorgen ook het te gebruiken materiaal leerden kennen. De lessen worden gegeven vanaf maandagavond 13 juni 2016 gedurende aanvankelijk drie avonden in de week in een schoolgebouw in Vijfhuizen. Mocht u dit een goede mogelijkheid vinden om iets concreets te kunnen doen – verbindt u dan met Stef van der Kluit mjavanderkluit@planet.nl.
Paul Boerma.

FILMAVOND PELGRIMSKERK 13 JUNI 19.30 UUR – A SEPARATION (ASGHAR FARHADI)
De Raad van Kerken nodigt u hartelijk uit om de filmavond met nagesprek mee te maken die zij jaarlijks houdt in de maand juni. De film, A Separation, is een zeer indrukwekkende film die niemand onberoerd laat. De film (winnaar Gouden Beer Berlijn en Oscar voor beste buitenlandse film) werd onlangs ook op televisie vertoond. Het verhaal speelt in Iran. A Separation gaat over Nader (Peyman Moaadi) en Simin (Leila Hatami). Ze staan op het punt Iran, het land waar ze wonen, te verlaten als Nader besluit te blijven om op zijn demente vader te passen. Simin is vastbesloten weg te gaan en vraagt echtscheiding aan. Hun elfjarige dochter Termeh (Sarina Farhadi) blijft uiteindelijk bij haar vader, die na het vertrek van zijn echtgenote een jonge vrouw inhuurt om de zorg voor zijn vader over te nemen. Met als gevolg een complex drama.
Bert Griffioen koos deze film voor deze zomer. Hij schreef toen ik hem vroeg of dit de film was die hem voor ogen stond: "Ja, deze film was het; erg boeiend. Er zitten in deze film toch wel heel mooie aspecten. Echt een aanrader vind ik. Heel persoonlijk, dramatisch maar inderdaad heel naturel spel; prachtige genuanceerde inkijk, en mooi de positie belicht van alle deelhebbende partijen (ouderen, kinderen, partners, vrienden en familiekring)." Ik heb de film intussen gezien en weet zeker: 13 juni wordt een bijzondere avond voor wie besluit naar de Pelgrimskerk te komen.
Paul Boersma.

KLOOSTERWEEKEND IN BERKEL-ENSCHOT 17-19 JUNI 2016
Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeve is een Trappistenklooster waar de monniken leven volgens de regel van Benedictus. Ze houden zich vast aan eeuwenoude leefregels die nog altijd actueel zijn en die ook buiten de kloostermuren kunnen helpen om aandachtig te leven, te luisteren en een balans te vinden in je bestaan.
Er zijn heilige en niet-heilige plekken in het klooster. Er zijn plekken waar je met anderen samen kunt zijn, maar ook plekken als je niet gestoord wilt worden. Dat bepaal je zelf. Kortom, een bijzondere omgeving om te vertoeven. Als u hiervan iets wilt ontdekken en ervaren, voor het eerst of opnieuw, dan is dat mogelijk in het weekend van 17-19 juni a.s. Informatie en opgave (kan nog, maar wel s.v.p. zo spoedig mogelijk) bij Bert Griffioen (337 6412) bertgriffioen@planet.nl, of Nan Sikkel (659 3562) nandicksikkel@gmail.com.
Paul Boerma.

KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
EETCLUB:
Donderdag 16 juni vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Nel Biemond tel: 659 4875 nel.biemond@kpnmail.nl of
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146 cathriengeel@gmail.com.
BERICHT EETCLUB:
Verslag van 3 jaar wel en wee van de Eetclub. 16 juni a.s. wordt het derde seizoen van de Eetclub afgesloten met een gezamenlijke maaltijd waarvoor onze gasten vanaf donderdag 2 juni a.s. weer kunnen inschrijven.
Toen we 3 jaar geleden -bij wijze van experiment- begonnen met het eenmaal per maand aanbieden van een maaltijd aan iedereen die het leuk zou vinden om samen met anderen te eten en gezellig samen te zijn, konden we niet vermoeden dat dit zo'n succesformule zou blijken te zijn. Vanaf de eerste keer liep het storm. We dachten toen dat er misschien wel 20 mensen zouden komen eten, maar het werden er meer dan 40! Er zijn 48 plaatsen beschikbaar in de Karavanserai, maar er zijn altijd meer aanmeldingen met als gevolg dat we nu een reservelijst bijhouden. Iedere uitvaller betekent een "blij gezicht" voor een "reservist".
Voor de gasten is het een paar uur met elkaar eten, drinken en gezellig samenzijn, maar in de keuken en achter de bar wordt er keihard gewerkt door de medewerkers van de kookgroepen. We hebben vanaf het begin 4 groepen van 4 personen geformeerd die, als zij de kookbeurt hebben, met elkaar hun eigen menu bespreken, een taakverdeling maken over het boodschappen doen, het aankleden van de zaal en het koken (en koken voor zoveel personen is geen simpele zaak, zeker als je een goedbedoelende vrijwilliger bent en dat zijn we állemaal) en last but not least, het afwassen van de vaat van een 3-gangenmenu van tenminste 48 gasten. Daarnaast hebben we iedere keer een onmisbaar vast ploegje dat tafels en stoelen opzet en na afloop weer opstapelt. Dat alles kost de nodige zweetdruppels maar toch is iedereen steeds weer enthousiast bezig. Dat komt óók doordat de aanwezigen na afloop steeds weer blij en vol waardering over het eten en de gezellige sfeer die men heeft ervaren, naar huis gaan.
Toch .....maken we een paar kanttekeningen voor het komende seizoen: daar het ons niet lukt, óndanks véle pogingen, nieuwe "kokers en helpers" te charteren, is besloten in het nieuwe seizoen 8 i.p.v. 9 kookavonden te plannen. De eerste keer wordt dat 20 oktober 2016 en de laatste keer is dat 18 mei 2017. We hopen er, ook het komende seizoen, als vrijwilligers van de Eetclub weer mét elkaar, voor een mooie mix van mensen uit kerk en dorp, een "lekker (kook)potje" van te maken.
Namens ons allen wens ik iedereen een goede zomer toe.
Cathrien van der Vlies.

‘GELOVEN IN DE WANDELGANG’
Gesprekskring om onze geloofsvragen te verkennen en zo mogelijk te verhelderen…
Er komen bij iedereen wel in ‘de wandelgangen van de kerk’ vragen en kwesties op die eigenlijk meer tijd vergen om verduidelijkt en bevredigend beantwoord te kunnen worden dan in een terloops gesprekje. Dat kan gaan over heel verschillende onderwerpen. Ik zou daarover als uw predikant- en huistheoloog best graag mijn licht laten schijnen en de kans hebben er met u over door te praten. Ik weet al van sommigen dat ze dat ook heel goed zouden vinden. Vandaar dit (eerste) aanbod van een gespreksavond, donderdag 30 juni, om in de Consistoriekamer om 20.00 uur bij een kopje thee/koffie van gedachten te wisselen met elkaar…En was er niet geschreven dat ook waar twee of drie bijeen zijn er grote kans tot een boeiende (O)ontmoeting is! (Mattheus 18, 20).
Iedereen die geïnteresseerd is in gesprek met diep-gang en zoekt naar een boeiende ontmoeting is harte-lijk welkom;
Bert Griffioen.

TERUGBLIK VIJVERGESPREK MET STEVO AKKERMAN
In het laatste vijvergesprek van dit seizoen – op vrijdagavond 15 april jl. - in het kerkcafé aan de Havikstraat, was het thema ‘ Vreemdelingschap’. Stevo Akkerman, spreker deze avond, is journalist, schrijver en redacteur van dagblad TROUW, afdeling Religie en Filosofie.
Zoals gebruikelijk bestaat de avond uit luisteren naar de spreker, in gesprek gaan met elkaar én de spreker, een en ander afgewisseld met live muziek en een hapje en een drankje. Inmiddels een meer dan beproefd en ontspannen recept!
Stevo sluit aan bij de actualiteit van de huidige mondiale vluchtelingenstromen die op Europa zijn afgekomen. En op een Nederlandse samenleving die de afgelopen decennia enorm is veranderd als gevolg van de verdwijnende verzuiling, ontkerkelijking, kortom het wegvallen van allerlei ‘instituties’. Hierdoor is de ‘eigenheid’ van onze samenleving onder (grote) druk komen te staan.
Aldus is er niet alleen sprake van ‘vervreemding’ van buitenaf, maar treedt deze ook bij onszelf op.
Door het wegvallende ‘middenveld’ ontstaat er een toenemende tweedeling in onze samenleving die ook zeer verschillend reageert op de grote toestroom van vluchtelingen. Om als samenleving niet uiteen te vallen, is het belangrijk elkaars argumenten niet te negeren, maar ze serieus te nemen en met elkaar in gesprek te blijven.
Met het oog op het voorgaande stelt Stevo ons de vraag: "waarvoor ben je persoonlijk het meest beducht?"
In het tweede gedeelte van de avond gaat het over het boekje ‘donderdagmiddagdochter’, een door Stevo geschreven verhaal van het verlies van zijn kind, een huwelijk onder grote druk en een herijking van zijn geloof. Stevo leest enkele passages uit zijn boek voor. Het ‘vreemdelingschap’ uit het begin van het vijvergesprek komt ook hier naar voren als hij beschrijft hoe hij zich niet meer thuis voelt in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van zijn ouders. De voorgelezen stukjes zijn een mooie weergave van een zeer persoonlijk, eerlijk en vaak aangrijpend verhaal dat zeer de moeite waard is om te lezen. Zoals gezegd was dit het laatste vijvergesprek van dit seizoen.
Paul Boersma bedankt niet alleen Stevo Akkerman, maar ook de musici en personen die verantwoordelijk zijn voor de hapjes en drankjes, t.w. Henriët en Lida. Zij ontvangen een mooie bos bloemen. Op mijn beurt mag ik, als regelmatige kerkcafé bezoeker, Bert, Nan en Paul bedanken voor het organiseren van deze vijvergesprekken en hun een compliment maken voor de hoge kwaliteit van sprekers over zeer belangwekkende onderwerpen, die zij steeds naar het kerkcafé weten te halen. Hopelijk gaat dat komend seizoen ook weer lukken.
Peter Roodenburg.

BERICHT REDACTIE WE’VE GOT HER!!!!!
Met deze zin (alleen ‘HER’ was ’HIM’) kondigde Paul Bremer de arrestatie van Saddam-Hoessein aan bij de pers-conferentie in 2003. Nu is het niet zo dat wij Saddams echtgenote in onze gemeente hebben gevangen, neen,… dit nieuws is veel beter. Uw redactie is erg blij Inger Albers te mogen verwelkomen als ad-hoc meditatieschrijver voor Meerkontakt. Haar eerste pennenvrucht heeft u op de voorpagina hopelijk gevonden en gelezen. Inger heeft aangegeven vaker te willen schrijven; we nemen dat aanbod dankbaar aan. Hoe wij die gaan inpassen, merkt u vanzelf. Wij vinden het fijn dat nu ook een schrijfster de voorpagina verrijkt; dit was lange tijd een wens die nu in vervul-ling is gegaan. Hopelijk volgen meer dames. We wensen u veel leesplezier en Inger veel inspiratie!
De redactie.

PINKSTERVIERING 2016
In de pinksterviering 2016 hebben we met elkaar gezongen, gebeden en gevierd rond het thema " Levende dromen, dromen van morgen". We deden dat allemaal samen in de HHE met als voorgangers Bert Griffioen en Loek Seeboldt, onder muzikale leiding van Ineke Peereboom en Jim Kuikman en met prachtige ondersteuning van het koor. De kinderen hebben prachtige dromenvangers gemaakt o.l.v. Juup Bosch.

In de overweging liet Bert Griffioen ons delen in enkele van zijn dromen die hij als Elfje had verwoord:
Pinksteren
Ik droom
van ons inzicht
Ik zal gaan doorzien…
Samen ….


Pinksteren
Ik droom
van onze schitterende aarde
Ik zal haar gaan sparen …
Samen …


Pinksteren
Ik droom
van onze hoop
Ik zal positief gaan denken…
Samen…


In de liturgie was de basis van dit gedicht afgedrukt met een open plek op de regels drie en vier. Bij de koffie kreeg iedereen gelegenheid zijn eigen dromen op gekleurde blaadjes te schrijven (afmaken van regel 3) en aan te geven wat daarbij het voornemen was (regel 4) .Al die blaadjes hebben we in een grote dromenvanger gehangen. Dat leverde een lange rij van gedeelde dromen op: geluk, gezondheid, harmonie, vrede, vriendschap, pinkstervuur, moed, kracht, leefbaarheid, geduld ,zon, hoop , vrijheid, woordspelen. Voor voornemens en plannen was vaak meer dan 1 woord nodig: Het vuur brandend houden, elkaar accepteren, er zijn voor elkaar, elkaar begrijpen, elkaar helpen, leven naar je geloof, kijken naar wat ons verbindt, je inzetten voor mensen in nood, zorg voor de natuur, humorvol leven , respect hebben voor elkaar. Er heerste ook op Pinksteren 2016 een duidelijke geest van samen en dromen.
Joyce Aalberts.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum:        Onderwerp(en):                                             Tijd(stip):
12 juni         Spring over dienst                                         10.00 uur.
13 juni         Filmhuis RvK (Rode zaal)                              19.30 uur.
14 juni         Overleg groep beamer                                   19.30 uur.
15 juni         MIK vergadering                                             14.00 uur.
16 juni         Eetclub                                                            18.00 uur.
17 & 19 juni Kloosterweekend.
21 juni         Kinderdienstvergadering                                 20.00 uur.
23 juni         Raad v Kerkenvergadering (Rode zaal)         16.00 uur.
27 juni         College van Kerkrentmeesters                       20.00 uur.
28 juni         Diaconie                                                          20.00 uur.
30 juni         Consistorieoverleg                                          13.30 uur.
30 juni         Gesprekskring (Consistoriekamer)                 20.00 uur.
01 juli          25+ groep (BBQ)                                             18.00 uur.
04 juli          Moderamen                                                     19.30 uur.
07 juli          Werkgroep Kerkdiensten                                 20.00 uur.
09 juli          Spel- & BBQ dag Jeugdkapel                          15.00 uur.
11 juli          Kerkenraad                                                       19.30 uur.
terug