MEERKONTAKT 2016, 29e JAARGANG, NR. 10; 11 NOVEMBER 2016

MEERKONTAKT 2016, 29e JAARGANG, NR. 10; 11 NOVEMBER 2016
MEDITATIE
Gedenken is stilstaan
En veel meer dan je de dingen kunt herinneren. Gedenken is in beweging komen. Actie. Wat gaan doen.
Het woordje ‘tzaghar’- (O.T.) is present stellen wat is geweest met het oog op wat komt. ‘Gedenk wie het is die u uit Egypte heeft bevrijd’, zijn de eigen woorden van de Eeuwige, die ons daarmee oproept opnieuw tot je te laten doordringen: we hebben onszelf niet bevrijd. Behalve dat het God is die ons ge-denkt, gedenken mensen elkaar ook.
Wat daar zo zinvol aan is, is dat wie werkelijk gedenkt, het weer opnieuw ziet en ervaart. Als zo de ze-gen en goedheid van een mens weer tot leven gebracht kan worden en de zegen van haar of zijn mens-zijn, dan biedt dat opnieuw kracht en troost. Ook ons innerlijk gesprek en contact met wie we op goede en vriendschappelijke of intieme voet stonden kan opnieuw tot ons hart spreken.
In het heden opnieuw verwoorden wat iemand is geweest, krijgt betekenis voor de toekomst; en dat is, denk ik, een heel Bijbelse manier van doen. En daarmee is een viering waarin de namen van onze ge-liefden genoemd en present gesteld worden goed en zinvol.
Ja, noodzakelijk misschien wel, om je te kunnen bezinnen op je levensweg in ‘t Bijbelse licht van ‘t Eerste en Tweede Testament. Met het oog op de donkere en soms harde kanten van het leven die maar zo moeilijk ten positieve veranderen, hebben we het nodig om in liederen, gebeden, stilte, muziek en gesproken woord dichter bij de kern te komen van de Bron. Johannes schrijft dat God Licht is en in hem is geen duister.
Gedenken is recht doen aan iemands leven en ook jezelf daarmee in verbinding zien. Want je kunt nog van een goede vriend leren, ook als die is overleden. De wijsheid van de ouder wordende mens is in bijbels perspectief steeds je dagen tellen (psalm 90). Daar wordt toch op z’n minst ook mee bedoeld dat je de dag waarderen moet om zijn eigen karakter?
Bij het stilstaan bij de dag van de Schipholbrand (26 oktober 2005) die aan elf mensen het leven kostte, vertelden een aantal overlevenden hun ervaringen op die verschrikkelijke avond en nacht, en behalve dat dat wel weer tranen deed opkomen, leverde het ook een klip en klare conclusie op!
We zijn ook wel een beetje klaar met het traumatische van de brand, maar nu het vervolg: hoe komen we in een toekomst tot een veiliger omstandigheden voor degenen die nu in een brand-onveilige situatie terecht zijn gekomen?
Hun vraag is ieders vraag; hoe gedenken we met het oog op de toekomst? Groeien en emanciperen is de beweging die onze bevrijder God met mensen op het oog heeft. Elke dag. Laat niemand van ons zich die beweging afpakken, maar doe er aan mee!
Ik wens u allen inspirerende gedenkmomenten.
Bert Griffioen. 

DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 13 nov 10.00 uur: Ds. T. van Montfoort (Utrecht).
Collecten: 1. Binnenlands Diaconaat. 2. Kerk.
De Meerwende 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen Dienst van Schrift & Tafel.
Zondag 20 nov 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen EEUWIGHEIDSZONDAG.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 27 nov 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen 1ste Advent, (m.m.v. MIK).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Missionair werk/kerkgroei.
Zondag 04 dec 10.00 uur: Ds. R. Wattel (Hoofddorp), 2de Advent.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Pastoraat.
Zondag 11 dec 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen (Dienst van Schrift & Tafel) (3de Advent).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 18 dec 10.00 uur: Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen). 4de Advent.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Autorijdiensten:
Zondag 13 nov Dhr. D.J. Tolsma 619 7638.
Zondag 20 nov Dhr. B. Rechtuyt 659 5529.
Zondag 27 nov Dhr. A. Kamer 659 4826.
Zondag 04 dec Dhr. P. de Best 659 4834.
Zondag 11 dec Mw. T. van Dijk 449 3083.
Zondag 18 dec Dhr. C.D. Braam 659 6190.

Indien u gebruik wilt maken van de kindercrèche voor 0-4 jarigen voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 13 november is in de kapel van Meerwende bijzondere aandacht voor het afscheid van Anne-ke de Jongh als pastorale coördinator. Met verve heeft ze de taak in handen gehad en ook met plezier volbracht. We zijn haar er dankbaar voor en we zijn verheugd dat zij haar taak kan overdragen aan Ina Jonker. We verwelkomen Ina als opvolger en wen-sen haar de zegen bij het coördineren van het werk. Met bijzondere aandacht wordt door de groep vrijwilligers in dit huis heel veel goeds bereikt voor de bewoners.

Eeuwigheidszondag 20 november staan de mensen die dit jaar zijn overleden ons weer voor ogen, als we hen met dank, met verdriet, en een warm hart bij hun naam noemen en gedenken door een kaars te ontsteken. De geloofsgemeenschap gedenkt mensen die ons voorgingen in het licht van het geloof; zo noemen we het officieel. Een beetje breder bekeken gedenken we ons allen, levenden en doden beiden in het licht van de voleinding. Daarbij gaat het om het onderkennen van de noodzaak dat er verandering komt: komt er licht dagen in een werkelijkheid van onze wereld in nood? Het is een vraag die in vele variaties door mensen worden geroepen. Een steeds intenser gebed om ontferming om de wereld kleurt deze tijd waarin we ons als kerkgemeenschap liturgisch bevinden. De komst van de Mensenzoon (die nog uitblijft) kan je maar amper geruststellen als je leest op welke manier die zijn licht werpt op ons bestaan. Duidelijk is wel het appèl dat er vanuit gaat en de dringende oproep om te waken en de lampen brandende te houden. Want zomaar, in de nacht, in het verhaal van de komst van de bruidegom, is het zover. Dan zijn er vijf die zich alert hebben voorbereid op de komst, en dat geeft me toch wel hoop.

Ons waken en bidden om licht tekent ook de adventstijd . Deze tijd van vier weken noem ik voor mijzelf het verlangen naar een Messias. Op verras-sende wijze laat zich het licht vinden waar je ‘t het minst verwacht. In de kwetsbaarheid en op een Meerkontakt www.pelgrimskerk.org Pagina 3
plaats die verre van ideaal is; in de vluchtelingen bij Bethlehem en Egypte.
Op de Eerste Advent, zondag 27 november hebben we een dienst van Woord & Gebed, bijna geheel in Anglicaanse stijl. Een koorproject MIK (Muziek In de Kerk), gedirigeerd door Hanna Rijken en op orgel en piano begeleid door Jeroen Koopman. Het belooft een feestelijk geheel te worden. We lezen Jesaja 40, 1-11 en Mattheüs 21, 1-9.

Op de Derde Advent vieren we ook het Avondmaal. De bedoeling is dat we dit keer een viering in de kring houden. We zullen erop letten dat dit goed en vlot verloopt door meer ambtsdragers in te zetten. De lezingen zijn Jesaja 35, 1-10 en Mattheüs 11, 2-10 Bert Griffioen.

UIT DE WIJK
BERICHT DOMINEE BERT GRIFFIOEN
In het Zonnehuis verblijft Cees van der Vlies om te revalideren van een hartoperatie. Het is een hele zorg om na een grote ingreep weer op de been te komen en daarom wensen we Cathrien en Cees goe-de moed en doorzettingsvermogen. Cees’ humor helpt wel veel natuurlijk!
Ook voor Vera van de Bergh in verpleeghuis Sloter-vaart zijn geduld en humor een groot goed om een lange revalidatieperiode vol te houden. Zij hoopt op termijn een plek te krijgen in Meerwende; weer op haar oude adres gaan wonen is op den duur geen haalbare kaart zo werd de afgelopen tijd duidelijk. We zijn blij dat Piet Roos weer is teruggekeerd op zijn oude stek!
We vernamen dat Ali Koldewijn momenteel ook revalideert wegens een heupoperatie; Ali, we wen-sen je veel sterkte bij het herstel.
Voor allen hier genoemd en niet genoemd onze ge-beden dat God met hen mee zal gaan en bij hen zal zijn. (zie het mooie zegenlied 416).
Bert Griffioen.

BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Leven met een zwakke gezondheid is moeilijk. Hoe goed is het dan te ervaren dat er mensen zijn die vanuit hun positieve levensinstelling dat trachten vol te houden. Onze gedachten gaan dit keer uit naar de familie Van Munster van de Keizersweg, mw. Gramsma uit de Pascalstraat, mw. Heeren uit de Jan van Gentstraat, en mw. Mulder van de Keizersweg die revalideert in Zomerpark te Nieuw-Vennep. Fijn is het als je na een periode van ziek zijn weer redelijk kunt functioneren. We denken hierbij aan mw. Beets van de Keizersweg en dhr.r Hoogendam van de Lutkemeerweg. Mw. Varkevisser van de Pa Verkuijllaan revalideert op dit moment thuis na drie zware operaties in korte tijd. De fruitbakjes die door vele gemeenteleden bij andere gemeenteleden thuisbezorgd zijn, waren voor hen een reden om de kerk hiervoor hartelijk te danken. U allen Gods nabijheid toegewenst en een hartelijke groet van uw
pastor Ans Creemer.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0910 Mw. A.C. Topsvoort-Hogenhout Keizersweg 239 B.
Fam. Gramsma-Gerritse Pascalstraat 71.
1610 Mw. A.S.H. de Jongh-de Vries Orchideelaan 20.
Mw. D. Wijhenke Nieuwe Meerdijk 345.
2310 Dhr. W.M. Jansen Havikstraat 3.
Dhr. P.G. Roos Sperwerstraat 40.
3010 Mw. A. Koelman-Oudekerk Keizersweg 139 B.
Dhr. C. van der Vlies Kraayveld, hij ligt in AMC Amsterdam.
80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0412 Mw. H.E.J. Stapelvoort-van Oudheusden Keizersweg 165A.
0612 Dhr. T. Bosma Oudheusdenstraat 14.
0712 Mw. T. Koenen-Jansen Keizersweg 173.
0812 Dhr. W.P.C. Bac Keizersweg 127B.
0812 Mw. G. Krom-Kliffen Kamerlingh Onneslaan 147
1112 Dhr. G.J. Fontain Spechtstraat 12.
1512 Mw. A.A. van de Berg Reigerstraat 43.
1812 Mw. G.R. Mulder-Fransen Burgemeester Amersfoordtlaan 22.
2112 Dhr. J. Nusselder Keizersweg 113B.
2112 Dhr. B. Waterham Einsteinlaan 27.
2112 Mw. N.P. de Jong-Schouten Nieuweweg 1.
2112 Mw. G.J. Schaaf Hermina Maria Dijklaan 20.
2412 Mw. J.C. Bijleveld-Beentjes Egelantierstraat 102.
2812 Mw. B. van Gaalen-Nugteren Hoofdweg 200.
2912 Mw. A.M. van der Wulp- Bormann Franklinstraat 81.

BEDANKT
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat ik mocht ontvangen. Bloemen maken je zo blij, en dat had ik nodig in deze moeilijke periode van Rien.
Lieve groet van Corry Binnekade.

Wat ben ik weer verwend door de kerk; eerst voor mijn verjaardag een prachtige chrysant, die nu in de tuin vol staat te bloeien en later een schaal heerlijk fruit uit de Oogstdienst. Mijn hartelijke dank hier-voor.
Roos Pipper.

Bij dezen wil u allen bedanken voor het mooie boeket bloemen dat ik mocht ontvangen na mijn operatie en langzaam herstel, en voor het fruitbakje, ook namens mijn vrouw vanuit de Meerwende.
Met vriendelijke groet, P.G. Roos. Sperwerstraat 40.

Veel redactievergaderingen voor ons aller Meerkontakt werden gewoon aan de tafel in onze woonkamer gehouden. Niet echter de laatste keer, dat ik aanwezig was. Aan de tafel van de pastorie werd het een feestje. Dominee Bert zorgde voor koffie, thee, een wijntje en allerlei lekkers! Als verrassing kwam ineens Jeanne Dees binnen: lang geleden werkten we samen. Met weemoed denk ik aan vele namen, even zovele mensen, die niet meer bij ons zijn. Zij leverden een zeer gewaardeerde bijdrage aan ons kerkblad. Het feestje werd afgesloten met vriendelijke woorden, twee prachtige boeketten en een vorstelijke boekenbon. Daarvoor wil ik U allen heel hartelijk bedanken!! Inmiddels de biografie over Henriette Boas hiervoor gekocht. De redactie van Meerkontakt gaat verder in de nieuwe samenstelling. Eindredacteur is Erik Gräeve, bijgestaan door Inger Albers en onze predikant Bert Griffioen. Ik wens hen veel succes en een heel prettige samenwerking.
Truus Peters.

AFSCHEID PASTOR FRED VAN DER LOUW
Ter gelegenheid van zijn vertrek uit onze gemeente werd in de oogstdienst afscheid genomen van Fred en zijn ge-zin door de voorzitter Kerkenraad met de woorden:.
"Kristina, Hannah, Thomas en Rosa, nu je ontheven bent van je taken als pastor van deze gemeente is het
goed stil te staan bij de 8 jaren die je bij ons hebt gewerkt.
Vandaag vieren wij de oogst van het land.
Ook jij mag vandaag onze dankbaarheid oogsten.
Dat kan alleen maar omdat toen je hier begon eerst bent gaan zaaien. Vanuit het verleden kende je al verschillende mensen en dat maakte het makkelijker om te starten. Maar net als bij de ge-lijkenis van de zaaier kwam ook jij verschillende hobbels tegen die het soms moeilijk maakten jouw oorspronkelijke werk te doen. Het vertrek van Nel van Doorn zorgde ervoor dat er een extra beroep op je gedaan werd. Het eigenlijke werk, onder-steunen in het pastoraat, werd uitgebreid met hard werken om het land, de gemeente, te bewerken. Er moest gespit en geharkt worden. Armen uit de mouwen zogezegd.
Het zorgde er wel voor dat je weer gezien en bekend was in de hele gemeente. Nadat Bert als nieuwe predikant aantrad, kon je weer terug naar je pastorale taken. En daar ben je goed in! Je weet bij mensen een voet tussen de deur te krijgen, je kan ge-sprekken me ze aangaan en krijgt op die manier een hoop ver-trouwen van ze. Mensen bouwen op je en kijken uit naar de ge-sprekken die je met ze voert en weet in die gesprekken hun diepste wezen bespreekbaar te maken. Dat heeft veel mensen troost en rust gegeven. Niet alleen de bezoekende mensen. Ook bij overlijden weet jij naasten en familie met de menselijke maat van meeleven en meevoelen te ondersteunen.
Vaak ben je de troost in hun verdriet en moeilijke tijd geweest. De oogst die je vandaag meeneemt uit deze
gemeente is dankbaarheid, erkenning en genegenheid voor al die uren die je mensen hebt ondersteund en de woor-den waarmee jij ze een hart onder de riem stak. De samenwerking met predikanten en collega pastores werden door allen als prettig ervaren. Wij weten gewoon dat je in Heemskerk, waar je woont en werkt, deze taken met plezier en veel werklust zult voortzetten. Ze hebben daar een goeie aan je. Wij hebben natuurlijk als kerkenraad en gemeente gezocht naar een passend afscheidscadeau. Wij hebben gekeken wat je in het werk als pastor nodig hebt om dat goed te kunnen doen. Dan gaat het om: het vuur en de geest te hebben om mensen aan te moedigen en in beweging te krijgen. Groei en aarde, grond om op te staan en te kunnen leven. Verwachting hebben van de dingen die komen gaan. Maar ook momenten van inkeer, soberheid en soms zelfs wanhoop. Dus ook uitkijken naar momen-Meerkontakt www.pelgrimskerk.org Pagina 5
ten van vernieuwing, verlossing en zuiverheid. Deze vier punten worden tot uiting gebracht in de kleuren van ons kerkelijk jaar. Vanwege jouw jarenlange inzet en arbeid in onze gemeente zijn wij van mening dat de stola’s die je hebt gedragen tijdens vieringen, hier en elders, moet meenemen naar Heemskerk als blijvende dank. Ga dan straks, als wij de zegen hebben gekregen van hier en zet met die zegen je werk voort in Heemskerk.
Voorzitter Kerkenraad, Harry den Arend.

TERUG- EN VOORUITBLIK
Zondag 6 november hebben we naar het zich nu, op het moment dat ik dit schrijf (1 november) laat aanzien twee nieuwe ambtsdragers kunnen bevestigen. En dat is een groot goed, waar ieder dan ook erg blij mee is.
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) kunnen we feliciteren omdat zij weer een vaste voorzitter in hun midden hebben. Harm Jonker, we wensen je ook nog maar eens vanaf deze plaats een heel goede en fijne tijd toe.
Ook de Diaconie is ongetwijfeld verheugd om in de persoon van Anneke de Jongh er iemand bij te hebben die zich inzet op diaconaal gebied! In het geheel is natuurlijk ook de kerkenraad erg blij dat vacante plekken worden vervuld, want er is werk aan de win-kel. Ook al krimpt onze gemeente, het werk en ook het regel- en vergaderwerk‘ achter de schermen’ krimpt niet mee. Zowel CvK als Diaconie zouden nog iemand erbij moeten hebben om het werk helemaal goed aan te kunnen.
Wie hierover meer wil weten, laat die zich tot mij of tot een van de andere ambtsdragers wenden om ‘voor en tegen’ te bespreken.
Het is natuurlijk heel wijs dat te doen voordat je eventueel besluit om voor een periode een ambt te aanvaarden. Meer en meer leggen we er serieus de nadruk op dat dit voor vier jaar is. Uitbreiding naar zes of acht jaar gebeurt veel, maar is absoluut geen vereiste bij aanvang. We zouden wel erg blij zijn met meer meedenkers en -doeners! Hoe dan ook, momen-teel overheerst onze dankbaarheid bij deze twee nieuwe krachten!
Bert Griffioen.

KERKELIJKE STAND
VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE: naar:
2209 Mw. R.F. Mulder Anemoonlaan 29.
1810 Dhr. F.E.K. Bentschap Knook Zuiderakerweg 89.
0110 Mw. J. van de Blom Marconistraat 54.
3110 Dhr. H. Timmer Kamerlingh Onneslaan 131.
VERTROKKEN: naar:
0310 Fam. D. Heilig-Boogert Hoofddorp.
NIEUW BINNENGEKOMEN: adres:
3110 Fam. F.N. van Santen Plesmanlaan 14.

LIJNDENFONDS
In verband met vertrek en toetreden van oude en nieuwe leden en het anders verdelen van taken is vanaf nu voorzitter van het Lijndenfonds: Jan Hand-graaf. Het fonds is te benaderen via zijn persoonlijke mailadres: handgraafj@hetnet.nl.Meer informatie over het fonds is te vinden op de website www.pelgrimskerk.org.
Harm Jonker.

BINNENLANDS DIACONAAT
Zondag13 november is er een collecte voor het Bin-nenlands Diaconaat. Mensen die eenzaam zijn, schulden hebben of verslaafd zijn,, zitten vaak in een sociaal isolement. Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) in Lelystad zet zich samen met Kerk in Actie in voor deze mensen. Zo is er, bijvoorbeeld, een inloopcentrum voor wie op zoek is naar warmte en steun. Hier kan iedereen terecht voor een kop kof-fie, een praatje of activiteiten als naailessen en taal-cursussen voor allochtonen. In een ander inloophuis kunnen mensen met verslavingsproblemen terecht.
Wie financiële problemen heeft, kan begeleiding krijgen om uit de schulden te komen. Ook is er een voedselbank voor mensen die niet genoeg geld heb-ben voor een dagelijkse gezonde maaltijd. De op-brengst is bestemd voor dit goede doel, van harte bij U aanbevolen.
Namens de diaconie, Ien Moens.

KERST-INN
Ook dit jaar willen wij op 2e Kerstdag weer een Kerst-Inn organiseren: van 11.00-14.00 uur staat de deur van de Pelgrimskerk open. In een caféachtige omgeving kunt u een kopje koffie/thee drinken, versierd met iets lekkers. U kunt luisteren naar (live) muziek in de mooi versierde kerkruimte. Er is tijd en gelegenheid voor een goed gesprek.
Iedereen, kerkelijk of niet, is van harte welkom!! Lucie Gijzenberg.

KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
Uitnodiging: ‘Adventsviering"  Passage.
Datum: woensdag 07 december, aanvang: 16.00-20.00 uur.
Plaats: Karavanserai, Roerdompstraat 17, Badhoevedorp.
Wij ontvangen u graag om 16.00 uur in de Karavan-serai met een kopje koffie/thee en stukje banket. Om ongeveer 16.45 uur volgt de liturgieviering.
In die viering wordt er ook een collecte gehouden, bestemd voor een goed doel. Na de viering nodigen wij u uit voor de bekende maaltijd bestaande uit di-verse soorten stamppot en een toetjesbuffet. Zoals altijd voor speciale bijeenkomsten krijgen alle leden een persoonlijke uitnodiging. Wij vragen van u een bijdrage van € 7,- p.p.. Graag bij binnenkomst gepast betalen. Heeft u iemand die u graag als gast mee zou willen nemen, die mogelijkheid is er, maar dan graag even doorgeven aan:
Ina Tolsma-van Ginkel, tel: 020 619 7638.
Zonder tegenbericht rekenen wij op uw komst. Schroomt u niet om de autodienst te bellen, er zijn extra chauffeurs bereid om te rijden.
Voor Badhoevedorp is coördinator:
Mw. W. Rechtuyt, tel: 020 659 5529.
Voor Amsterdam is de coördinator:
Dhr. D.J. Tolsma, tel: 020 619 7638.
Namens het bestuur: Ina Tolsma-van Ginkel.

Eetcafé:
Donderdag 17 november vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Nel Biemond tel: 659 4875 nel.biemond@kpnmail.nl

KOOR VOCI VIVACI ZINGT ENGELSE KOORMUZIEK
Kamerkoor Voci Vivaci geeft zondag 13 november 2016 om 15.00 uur een concert in de Pelgrimskerk te Badhoevedorp. Daarin staat Engeland centraal, het land met de grootste koortraditie.
Via het programma "Bitter & Sweet" neemt het koor het publiek mee op een muzikale tijdreis door vier eeuwen Engelse muziek. Via William Byrd uit de zestiende eeuw, Henry Purcell in de Barok, komen ze uit bij Edward Elgar en John Tavener in de twintigste eeuw. Er wordt gezongen over intens verdriet en de dood, maar ook over uitbundige blijdschap en vertrouwen.
Voci Vivaci is een enthousiast kamerkoor dat onder leiding van Peter Ouwerkerk uitdagende koorprojecten aan gaat. De begeleiding wordt verzorgd door Jeroen Koopman. De toegang is vrij, collecte na afloop. Van harte aanbevolen door Marleen Handgraaf.

BIJBELQUIZAVOND
Op maandag 14 november 2016 organiseert het Nati-onale Bijbelgenootschap (NBG) een quizavond in de Marktpleinkerk in Hoofddorp. Ieder jaar wordt zo’n avond gehouden en er is altijd grote belangstelling.
In Badhoevedorp vond enkele weken ook een sfeervolle Bijbelquizavond plaats. Als u ervan houdt, kunt u (nog) een keer zo’n ervaring opdoen. De avond is leerzaam en iedereen kan meedoen. Aanvang 20.00 uur.
Van het NBG nog een bericht: Het christendom op Cuba bloeit enorm. Maar zelf een bijbel bemachtigen is voor Cubanen nagenoeg onmogelijk. Daarom doneert het NBG -met uw steun- 1 miljoen bijbels aan Cuba. https://www.bijbelgenootschap.nl/project. Paul Boersma.

FILMHUIS EXTRA MET NOËLLE BEEREPOOT OVER DE FILM ‘DEAR WHITE PEOPLE’
Op vrijdag 25 november is er weer een film te zien met inleiding vooraf en nagesprek in het Oude Raadhuis, Hoofdweg 675 te Hoofddorp. Dit keer zal Noëlle Beerepoot van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland de film 'Dear White People', die over uitsluiting en discriminatie gaat, inleiden. In dit scherpe en humoristische filmdebuut vindt regisseur Justin Simien een nieuwe manier om over vooroordelen en stereotypen te spreken: Er broeit iets binnen de overwegend blanke, Amerikaanse Winchester University. Terwijl de gekleurde studenten er hun weg proberen te vinden, verwoordt studente Sam hun frustraties luidkeels in haar provocerende radioprogramma 'Dear White People'. De lezing begint om 19:30 uur. De film start om 20:00 uur. Kaartjes voor de inleiding en de film kosten €10,00 en zijn te koop aan de kassa of via www.demeerse.nl

KERKCAFÉ
Op vrijdagavond 9 december – ja, u hebt er even op moeten wachten – is er een kerkcafé. Onze gast is de filosoof Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van het theologenteam van Trouw. Hij geeft ons te denken als het om een duurzaam leven gaat. Zijn kracht ligt in zijn gevoeligheid voor de tijd, waarin de mens dolend is geworden en, als we alleen al zien naar de verkiezingen in de VS, ruwer en onbeschaamder. Van Tongeren benadrukt dat het voor ons bestaan wezenlijk is dat we weten wat deugdzaamheid betekent. Al weer meer dan tien jaar geleden schreef hij de examenstof voor filosofie: de ethiek van deugdzaamheid. Deugd, aldus Van Tongeren, wijst op een kracht, een kwaliteit van leven en levenskunst. De deugd lijkt een belangrijke rol te kunnen (gaan) spelen in actuele problemen en bijdragen aan een oplossing van de problemen van onze tijd. U twijfelt daaraan? Nu, des te boeiender zal het zijn om in de setting van het kerkcafé de ontmoeting met Van Tongeren aan te gaan. Het café is open vanaf half zeven - er is weer livemuziek- en ook lekkere hapjes ontbreken niet. Paul Boersma.

MEERKONTAKT 2017 (JAARGANG 30).
Hieronder de iets gewijzigde spelregels voor het aan-leveren van kopij voor een jubilerend Meerkontakt:
Kopij: (bij voorkeur) uw bijdrage elektronisch; dat kan tegenwoordig op diverse wijzen. Zie hiervoor onze laatste bladzijde.
Tekstopmaak: lettertype ‘times new roman’, ‘11 pt’ en "platte tekst", d.w.z. geen aparte regelafstanden o.i.d. Uiteraard kunnen illustraties of foto’s worden toegevoegd, maar moeten (in de papieren versie) wel toonbaar zijn. Mocht u minder behendig zijn met tekstverwerking: liever kopij in een afwijkende op-maak dan helemaal geen kopij!
Houdt U rekening met het uiterste aanlevertijdstip: 18.00 uur. Na aanlevering moet kopij nog langs veel schakels (vrijwilligers) voordat het in uw (elektroni-sche) postbus ligt!
Informeer de redactie bij overmacht. Nog niet aan-gemeld voor Meerkontakt via e-mailversie? Ga naar: g.slingerland@quicknet.nl en geef u op. Zo kan Meerkontakt elektronisch bij u thuiskomen als u dat wilt. De redactie.
Nr: Aanleveren: Publicatie: Bijzonderheden:
1. 040117 1301 SCHOOLKERKDIENST.
2. 0802 1702 40 DAGENTIJD.
3. 0803 1703 ZOMERTIJD.
4. 2903 0704 PASEN & 4 MEI.
5. 2604 0505 HEMELVAART &
PINKSTEREN.
6. 3005 0906 SPRING OVER
DIENST.
Nr: Aanleveren: Publicatie: Bijzonderheden:
7. 0507 1407.
8. 3008 0909 STARTZONDAG.
9. 0410 1310 WINTERTIJD.
10. 0811 1711 EEUWIGHEIDS-
ZONDAG/ADVENT
11. 0612 1512 KERST.
1. 0301 120118 JAARGANG 31.

Onze website www.pelgrimskerk.org ontvangt uw kopij graag en... kan die vrijwel direct plaatsen! U kunt uw kopij altijd per email sturen: pelgrimskerkbdl.publiciteit@gmail.com. Binnen enkele dagen vindt u het dan op de website!

MATINEE CONCERT SLOTERKERK
HET CECILIA INTERNATIONAL CHOIR MET CHRISTMAS CAROLS
Op zondagmiddag 11 december 2016 om 15.00 uur organiseert de Stichting "Vrienden van de Sloter-kerk" in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam een optreden van het beroemde CECILIA INTERNATIONAL CHOIR uit Den Haag. U kunt dan- evenals vorig jaar- in een sfeervolle ambiance genieten van de wereldberoemde Christmas Carols zoals het ‘Holy Night’. Om geheel in de sfeer te blijven: het romantisch klinkende Knipscheerorgel uit 1851 zal -indien nodig- worden bespeeld door vaste organist David Schlaffke die ook elders zijn medewerking verleent aan dit koor. De toegangsprijs bedraagt € 9,- inclusief consumptie na afloop. Reserveren via concert@sloterkerk.nl en/of tel 020-615 7692. Bert Stilma.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
13 nov Engelse Koormuziek door Voci Vivaci 15.00 uur.
14 nov MIK vergadering 10.00 uur.
14 nov Moderamen 19.30 uur.
16 nov Geloven in de wandelgangen 14.30 uur.
16 nov MIK Adventsproject 20.00 uur.
17 nov Eetclub 18.00 uur.
20 nov Eeuwigheidszondag 10.00 uur.
21 nov Leerhuisavond Luther & de Joden 20.00 uur.
22 nov Raad van Kerken 19.00 uur.
23 nov Pastoraal werkverband 13.30 uur.
23 nov MIK Adventsproject 20.00 uur.
28 nov College van Kerkrentmeesters 20.00 uur.
29 nov Consistorieoverleg 14.00 uur.
29 nov Diaconie 20.00 uur.
01 dec Raad van Kerken 19.30 uur.
09 dec Kerkcafé 18.30 uur.
11 dec Adventsborrel 25+ groep 16.00 uur.
12 dec Kerkenraad 19.30 uur.
15 dec Eetclub 18.00 uur.
terug