MEERKONTAKT 2016, 29e JAARGANG, NR. 09; 14 OKTOBER 2016

MEERKONTAKT 2016, 29e JAARGANG, NR. 09; 14 OKTOBER 2016
MEDITATIE
OP REIS
 
Een jongen zegt: “Vader, ik wil gaan reizen….Geef mij geld en goed……”
Reizen kan goed zijn voor je ontwikkeling. Je leert natuur en cultuur in andere delen van de aarde kennen.
 
Zo plande ik een reis naar de Grote Oceaan, de Pacific. Uit de vele eilanden koos ik enige die niet koloniaal geweest waren. Ik vloog eerst naar de Fiji Eilanden voor een tocht met een grote driemaster, langs veel kleine eilanden waar inlanders zongen en voor eten en drinken zorgden.
 
Het volgende eiland was Tonga. Ik werd afgehaald door een dame van het hotel. Er stond nog een lifter, die van mij mee mocht. Hij vroeg waar ik vandaag kwam. Hij zei dat hij ook uit Holland kwam en wel uit Sloten. Ik wist toen dat hij de Prins van Tonga moest zijn die met een Hollandse was getrouwd in Sloten. Dat was een grote verrassing! Hij zou mijn gids zijn op Tonga, een hele eer dus!
 
Na Tonga ging ik naar Samoa voor een zogenoemde “Ecotour”. Bij mijn hotel kwam een grote autobus en ik was de enige passagier! Daarom vroeg ik de gids of we ook naar het eilandje Manono gingen. Helaas, daar was geen ferry voor de bus. Misschien konden we een bootje huren. De bus bleef op het strand en wij staken over naar het eilandje. Ik ging veel wandelen en werd door velen ontvangen. De huisjes waren geheel open zonder muren. Terug op Samoa vroeg gids Paul of ik zijn familie wilde ontmoeten. Die woonden allemaal bijeen. Ik werd tot erelid benoemd!
 
Ik zag twee mooie kerkjes en vroeg Paul welke daarvan de beste was. Hij wees naar de ene en zei dat daar de mooiste vrouwen waren. Ik ging achterin die kerk zitten en na afloop kwam de dominee mij excuses aanbieden omdat de preek in het Engels was. Buiten stond het zangkoor, prachtig wit gekleed en met mooie grote hoeden.
 
Na 24 uur vliegen was ik weer thuis.
 “De kunst om te leven is thuis te zijn alsof men op reis is” (Godfried Bomans).
 
Jan Koetsier.
 
DIENSTEN  PELGRIMSKERK
 Zondag 16 okt      10.00 uur:    Ds. L.J. Rasser (Amsterdam).
               Collecten:             1. Werelddiaconaat.                2. Kerk.
Zondag 23 okt       10.00 uur:    Ds. B.J. Griffioen (Oogstdienst).
               Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Zondag 30 okt       10.00 uur:    Dhr. Chr. Koldewijn (Badhoevedorp)
                Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Zondag 06 nov      10.00 uur:    Ds. B.J. Griffioen.
                Collecten:             1. Zending/ZWO.                    2. Kerk.
Zondag 13 nov      10.00 uur:    Ds. T. van Montfoort (Utrecht).
                Collecten:             1. Binnenlands Diaconaat.      2. Kerk.
De Meerwende      10.00 uur:   Ds. B.J. Griffioen (Schrift & Tafel).
Zondag 20 nov      10.00 uur:   Ds. B.J. Griffioen (EEUWIGHEIDSZONDAG).
                Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.

Autorijdienst:
Zondag 16 okt          Dhr. J. Handgraaf           659 3889.
Zondag 23 okt          Dhr. D.J. Tolsma             619 7638
Zondag 30 okt          Dhr. F.J. Goudappel       659 4876
Zondag 06 nov          Dhr. C. Zorge                 023 555 1275 of 06 5326 0243
Zondag 13 nov          Dhr. D. Hijstek               659 5240
Zondag 20 nov          Dhr. B. Rechtuyt            659 5529
 
Indien u gebruik wilt maken van de kindercrèche voor 0-4 jarigen voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
Zondagmorgen 23 oktober vieren we de dienst expliciet om de Eeuwige te danken, bij een zichtbaar aanwezige rijke Oogst. We lezen Psalm 30 en Mattheus 6, 25-34 om ons wat verder te kunnen bezinnen op de dank aan God. De kleurig opgemaakte oogst op de tafels spreekt haar eigen taal. In de liederen die we zingen en in de gebeurtenissen van deze dag, zoals het afscheid nemen van onze pastor Fred van der Louw, laten we ons hierbij eveneens graag leiden door de dank!
Bert Griffioen.
 
In de dienst van 30 oktober gaan we terug in de tijd. Op 31 oktober 1517 (de dag voor Allerheiligen) bevestigde de Augustijner monnik Maarten Luther 95, in het Latijn geschreven, stellingen tegen de aflaathandel aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Deze gebeurtenis wordt gezien als het begin van de Reformatie. Alleen het geloof en de genade en niet de “goede” werken rechtvaardigen de mens. Het Woord, de Bijbel, is bepalend. Vanuit die visie heeft Luther de Bijbel vanuit de oorspronkelijke talen in het Duits vertaald, opdat een ieder daar kennis van kon nemen en een persoonlijk geloof kon opbouwen. Tot dat tijdstip was de Bijbel alleen in het Latijn (de Vulgaat) beschikbaar voor de geestelijkheid. Sinds Luther hebben velen zich met het vertalen van de Bijbel beziggehouden. Onze Nederlandse taal is er door gevormd. De Bijbel was eeuwenlang het enige boek in het huis van onze voorouders. Men is er door geletterd. Deze zondag zullen we daar aandacht aan schenken. Het begin van het Lutherjaar. Luther zelf was een koppige dwarsligger en bepaald geen heilige. Hij heeft verschrikkelijke dingen over Joden gezegd. Een mens met fouten en gebreken, maar wel baanbrekend. In de dienst zullen de vertalingen een rol spelen, die iedere keer weer nodig zijn en “Een vaste burcht is onze God”, zal ook niet ontbreken. Kick Koldewijn.
 
Zondag 6 november beginnen we met het lezen volgens de teksten van het Luthers leesrooster. Dat betekent dat de zondagen van ’de voleinding’ worden geteld. Het is een aantal zondagen waarin de kritische houding van God sterker naar voren komt, in soms nogal scherpe bewoordingen aan zijn mensen. Op zere plekken wordt de vinger gelegd, en dat is pijnlijk. Vandaag is dan de eerste. Maar waar mensen in goede relatie levend elkaar ook wel eens de waarheid moeten zeggen gebeurt dat mijns inziens hier tussen God en mensen. Bij alle heftige uitspraken is er dus niet direct aanleiding tot wanhoop, zal ik maar zeggen. De laatste zondag zal zondag ‘Christus Koning’ zijn, de andere naam voor de zondag die we ‘Eeuwigheidszondag’ zijn gaan noemen. In deze dienst zal Harm Jonker worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Uiteraard zijn we daar erg blij mee.
Bert Griffioen.
 
VANUIT DE WIJK
BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Heerlijk als er zo maar iets onverwachts gebeurt in je leven waardoor je weer blij kunt zijn. Fijn, om dat ook met anderen te kunnen delen. En als ik dat van u hoor, kan ook ik blij met u zijn.
Dankbaarheid overheerst bij mw. Smit-Wolvetang uit de Réaumurstraat vanwege het feit, dat zij thuis kan blijven wonen en zoveel goede hulp heeft. Sommige gevoelens, maar ook sommige gebeurtenissen kunnen zo persoonlijk zijn, dat het niet goed is om hier namen te noemen. Omgekeerd kan het op andere momenten juist fijn zijn, als anderen ons hun meeleven betonen. Daarom wil ik hier wel met name noemen: mw. Mulder-van Garderen, Keizersweg, die nu ter revalidatie in verpleeghuis Zomerpark in Nieuw Vennep is: Remmersteinpark 3, mw. Schaaf–Schipper, die permanent in Zorgresidentie Hildebrand in Haarlem woont: Fontijnlaan 9 en dhr. Plessius die in Bornholm woont.
Als u dit leest, hoopt mw. Varkevisser van de Pa Verkuijllaan net weer na een operatie terug te zijn uit het ziekenhuis. Zwaar te dragen is het voor sommigen onder u als herstel maar niet wil intreden of maar zo heel langzaam verloopt of zelfs, dat er weer nieuwe symptomen bij komen. Als ook nog in zo’n periode naasten ons ontvallen wordt het zwaar te moede. We hopen dan getroost te worden door de woorden van apostel Paulus die schreef dat ‘God alle dingen doet meewerken ten goede.’
Als gemeente willen wij familie, vrienden en allen die An Dekkers-van den Tempel zo dierbaar waren Gods troost toe bidden nu de dood voor An de enige optie was na het overlijden van haar echtgenoot Kees. In de afgelopen weken heb ik getracht al deze bovenbeschreven situaties met u te delen en vaak hebben we dit alles ook samen in gebed bij God gebracht. Weet dat ik u allen zal blijven opdragen aan deze God.
Pastor Ans Creemer.

 
BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0409     Fam. Plessius-van Ginkel             Stevinstraat 26.
             Mw. W.J. Sikkel-Wilschut              Sloterweg 83-22.
1109     Mw. A.H. van der Zwaard-Kraan   Boylestraat 9.
             Mw. L.C.M. de Pijper-Staal           Sloterweg 81-12..
1809     Mw. J.M. Schmidt-Bijl                   Keizersweg 167B.
             Mw. P.G.M. Koetsier-Wisman      Edisonstraat 14.
2509     Dhr. J. Hoogendam                      Lutkemeerweg 252.
             Fam. Niezen-de Graaf                  Keizersweg 131.
0210     Mw. C.Binnekade                         Einsteinlaan 67.
             Mw. M. Mulder-van Garderen      Verpleeghuis Zomerpark,
                                                                   Nieuw-Vennep.
80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0611     Dhr. C.J. Streefkerk                        Geraniumlaan 45.
0911     Mw. A. Koelman-Oudekerk             Torricellistraat 139B.
1211     Dhr. J.H. van Dijk                            Torricellistraat 16.
1811     Mw. B.A. van Tol                             Sloterweg 101A.
2211     Dhr. J. van Kooten                           Hoofdweg 322.
2711     Mw. G.C. Kliffen                               Sloterweg 81/22.
3011     Mw. W.M.F. Boter-de Die                 Nieuwe Passeerdersstraat 180.
 
BEDANKT
Hartelijk bedankt voor de liefdevolle belangstelling op zondag 11 september, waarin stil werd gestaan bij mijn vijftig jaar jubileum als organist.
Dank voor onder andere de mooie bloemen, het bloemstuk met daarin geplaatste muzieknoten en orgelpijpjes, het kleurrijke bloemenmandje vol met muzieknootjes gemaakt door de kinderen van de kinderdienst en de andere lieve attenties. Bedankt voor de saamhorigheid en de hartelijkheid en het door dominee Bert gememoreerde geschiedenisoverzicht, de afgelopen vijftig jaar muziek in mijn leven, waardering van mensen over mijn bijdrage als organist, wat ik met heel veel plezier nog steeds mag doen. Ik heb er erg van genoten. Hartelijke groeten, Jan Boogert.

Wisseling van de wacht:
Normaliter leest u niets over redactievergaderingen, en zeker niet op deze plaats. Waarom nu wel? Omdat Inger (Albers) aanschoof voor haar 1e vergadering en Truus (Peters) haar laatste vergadering bijwoonde.
Regelmatig had Truus aangegeven te willen stoppen; “tijd voor nieuw bloed”. De redactieleden van het 1ste uur waren immers allang gestopt. Soms trok ze de parallel met de verhaallijn in “Tien kleine negertjes” van Agatha Christie (Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire). Omdat een opvolgster lang op zich liet wachten, bleef ze op haar post: altijd opgewekt, gastvrij (ik kan mij geen vergadering herinneren zonder koffie, thee en iets lekkers), (taal)kritisch en met notie voor gevoeligheden en mores binnen onze kerkgemeente.. Haar redactielidmaatschap heeft bijna 30 jaar geduurd; echt vanaf het eerste begin. Namens u allen hebben we haar in het zonnetje gezet: mooie woorden van Jeanne Dees (oud redactielid) en Bert Griffioen, bloemen en cadeaus voor haar decennia lange, veelal onzichtbare, inzet en toewijding. Dit alles in onze pastorie met een drankje & hapje (Bert zou een prima cateraar zijn). Hoe ‘goed’ de vergadering was, kunt u zelf lezen.
Namens de redactie, Erik Gräeve.
 
P.S.: niet dat je er direct lid in de Orde van de Nederlandse Leeuw of de Orde van Oranje-Nassau mee wordt, maar we zijn nog steeds op zoek naar schrijfsters van meditaties! Maar, wij discrimineren niet, dus ook schrijvers zijn van harte welkom!
 
Lieve mensen,
Nu het mij niet meer lukt om op zondagmorgen naar de kerk te gaan, wil ik jullie hartelijk bedanken voor
de bloemen die ik mocht ontvangen.
Met vriendelijke groet, Lijda de Pijper.


Een nieuwe start!
Na een geweldig mooie startweek, voorbereid door geweldig gedreven mensen en verzorgd door nog meer lieve mensen ,zijn we begonnen aan een nieuw seizoen. En ik hoop met nog meer gedreven mensen dan in alleen de startweek. We zijn met elkaar pelgrims onderweg en we moeten met elkaar zorgen dat we onderweg overeind blijven, en dat lukt alleen als we samenwerken op de plaats die we willen invullen. Op de gemeenteavond werd duidelijk hoe belangrijk het is goede mensen op de goede plaats te hebben. Wat een werk is er verzet! Het is dus nodig dat we onze plicht serieus nemen, wat onze opdracht is, en vooral ook naar elkaar. Het is belangrijk dat we onze talenten en gaven in dienst stellen voor de kerk en de wereld en daarbij steeds bedenken wie onze Grote Leidsman is, aan wie we het in de eerste plaats verplicht zijn.
Barbara van Tol.
 
GELUKWENSEN
Geboorte
Geboren werd, op 18 augustus 2016, Jairo Jazzy-Ray Akoela, zoon van Nynke en Miquel Akoela-Dekker, en broertje van Jayh. We wensen hen van harte geluk! Jairo is kleinkind van Foeke en Bep Dekker en dus ook achterkleinkind van Cees en Maaike Bakker en Wil Dekker.
Allen natuurlijk ook proficiat met deze nieuwe telg.
Bert Griffioen.
 
Huwelijksjubileum
Het echtpaar van Kooten-Slootweg, wonend aan de Hoofdweg waren op 2 oktober zéstig jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!
Bert Griffioen.
 
IN MEMORIAM MARINUS GROENEWEG
Op zaterdag 17 september overleed Marinus Groeneweg, geliefde man van Corry Binnekade.
Al lange tijd werd Rien in zijn fysieke mogelijkheden beperkt, hij liep zeer moeilijk, een beperking die achttien jaar geleden begon na een ernstig ongeval. Rien was een lieve man, geïnteresseerd in mensen, maar geen grote prater, geïnteresseerd in de actuele dingen van de krant, de sport, in vakanties en gerechten. Zijn vak was eerst dat van kok, maar later werd dat verder uitgebreid met de verantwoordelijkheid voor het gehele verloop rond de maaltijden aan boord van het schip waarop hij voer als souschef. Hij was geboren en getogen in Badhoevedorp, en hun gezin was lid van de hervormde Immanuelkerkgemeente. Nadat zijn eerste huwelijk geen stand had gehouden ontmoette hij, door een ziekenhuisopname, na enige tijd Corry en zij werden een gelukkig paar. Het varen werd al snel verruild voor het leven aan de wal, en ze genoten van de nieuwe kans die ze samen kregen.
Het boek Prediker spreekt in wijze woorden over de verschillende kanten van het leven, en zegt het verstandig te vinden om het bestaan van tijd en toeval serieus te nemen. In de aula op Zorgvlied lazen we vrijdag de passage uit hoofdstuk 9 van dit boek, en lieten ons verder inspireren door verschillende verhalen die zijn levensverhaal typeren. Rien blijft bij velen in hun hart, maar met name wensen we Corry, de kinderen en kleinkinderen dat zijn gedachtenis hen tot zegen blijft in de tijd die nu voor hen ligt.
Bert Griffioen.
 
KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
2108     Mw. M. Kattenberg-Koningen                    Meidoornweg 21.
2108     Mw. T. van Commenée-Schijffelen           Keizersweg 159.
2808     Dhr. H.J. van der Weele                             Keizersweg 215.
0409     Mw. J.C. Dekkers-van den Tempel            Keizersweg 161A.
VERTROKKEN:                                                    naar:
1309     Mw. N.M. Schut                                        Groningen.
1409     Mw. A. Krijger                                           Hoofddorp.
VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE:               naar:
2008     Dhr. & mw. H. Niezen-de Graaff             Keizersweg 131.
1209     Mw. T.E. Herngreen                                Ampèrestraat 2.
1209     Mw. W.C. Dekker-Westerveld                 Kamerlingh Onneslaan 131.
 
BERICHT KERKENRAAD
Kort verslag gemeenteavond 3 oktober 2016
De bijeenkomst wordt bijgewoond door 30 gemeenteleden. Voorzitter Harry den Arend heet allen welkom, in het bijzonder pastor Marieke Meyring van het Luchthavenpastoraat. Ds. Bert Griffioen opent met een gedeelte uit Genesis 1 en een bewerking van psalm 86 door Karel Eykman en gaat voor in gebed. Pastor Meyring geeft vervolgens informatie over het luchthavenpastoraat.
Na de pauze licht Jacob van Gelder het jaaroverzicht 2015 en de begroting 2017 toe. De dalende lijn van inkomsten is voortgezet, door vergrijzing van de gemeente en het dalende aantal leden. Dankzij het gebruik van reserveringen en de ontvangst van legaten valt het tekort mee. In de begroting 2017 is slechts een gering bedrag opgenomen voor pastoraat, omdat de kerkenraad nog moet bespreken welke voorzieningen in 2017 nodig zijn. Er zal een gemeenteavond worden belegd als duidelijk is welk extra bedrag ten laste van het pastoraal fonds noodzakelijk wordt geacht.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Ineke Gräeve-Koldewijn en Martine de Raadt, heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd. Dank aan Jacob van Gelder en Foeke Dekker. Na vergadering was er gelegenheid na te praten onder genot van een drankje.
Juup Bosch, scriba.
 
BERICHT DIACONIE
Oogstdienst
Zondag 23 oktober is het oogstdienst en worden er fruitbakjes uitgedeeld vanaf de leeftijd van 84 jaar. We hopen dat er velen zijn die ons willen helpen met wegbrengen, daarvoor vast onze hartelijke dank. Ook zaterdag 22 oktober kunnen we uw hulp gebruiken bij het maken van de bakjes, ’s Morgens om 10.00 uur in de koffieruimte van de kerk. Kom ook eens meehelpen; het is fijn om te doen en altijd heel gezellig.
Namens de diaconie, Ien Moens.
 
LEERHUIS MET BINJAMIN HEYL
Er kwam mij enige tijd geleden ter ore dat dhr. Binjamin Heyl een boeiende verteller is, die ook graag in gesprek is met deelnemers aan een leerhuis. Het woord leerhuis is de naam voor de kring van Joden die graag samen, van oorsprong (en nog steeds) twee aan twee ‘lernen’; woord en wederwoord, vraag en tegenvraag stellen, dialoog die de gesprekken wil aanscherpen.
Niet altijd eenvoudig, maar wel leerzaam en boeiend. Dat kon dus misschien wel een heel geschikte persoon voor ons zijn. Ik beschouw velen van ons als graag tot leren bereid, en ook nieuwsgierig naar zaken omtrent de geschiedenis en opbouw van Bijbelteksten (er was een behoorlijk grote opkomst bij de bijbelquiz van NBG-avond in de Startweek!). Deze Binjamin weet veel van de achtergronden van de Thora, hoe die is opgebouwd, en vertelt ervan vanuit zijn joodse perspectief. Op maandagavond 7 november om 20.00 uur zijn we allemaal welkom. Een tweede avond, maandag 21 november, hopen we in gesprek te gaan over de positie van Luther en de Joden, een heikel thema, want Luther heeft op een wijze gesproken ten aanzien van Joodse gelovigen die voor hen zeer denigrerend en grievend was. Binjamin Heyl schreef hier een boek over. Hij vraagt zich af: ‘Wat houden excuses voor het antisemitisme van Luther in, wanneer christenen niet in staat zijn om samen met Joden te werken aan een wereld waar het goed wonen is voor al wat leeft? In de discussie over Luther zien we dat de schuldvraag wordt gesteld. In mijn visie is dit een achterhaalde vraagstelling. en gaat het om de vraag: Wat doen wij, Jood en christen samen, met dit historisch gebeuren? Wat doet het met ons vandaag de dag, wat doet het met ons denken en handelen?’
Bert Griffioen.
 
TIPS BIJ KERKDIENST BELUISTEREN
Een kerkdienst beluisteren terug luisteren is goed mogelijk met behulp van de computer. Het is ook handig om hierbij een liturgie (of tekstboekje als dat er is) te kunnen raadplegen. Dit is inmiddels mogelijk. Volg onderstaand stappenplan:
Ga naar Internet
Kies Kerkdienstgemist.nl
Kies Provincie Noord Holland
Klik op Badhoevedorp
Klik op Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
Kies datum dienst (naar onderen scrollen)
Klik op driehoekje (pijltje) in zwart scherm 2 x
De dienst begint, scherm kleinmaken (via min teken rechtsboven in beeld). Het geluid blijft aan.
Nu naar internet op een nieuw scherm naar onze kerksite Pelgrimskerk Badhoevedorp http://www.pelgrimskerk.org/
Klik op kerkdiensten
Klik bij de juiste datum in de 3e kolom details op de tekst “meer details”
Er verschijnt een ”link”; daarop dubbel klikken
.

De liturgie of het tekstboekje verschijnt. Lia Kooij.
 
KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
MIK ADVENTSPROJECT ZONDAG 27 NOVEMBER
Hierbij wordt iedereen die kan/wil zingen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het MIK project "Voorbereiding Adventsviering " om 10.00 uur op zondagmorgen 27 november a.s..
Als dirigent is niemand minder dan mw. Hanna Rijken uitgenodigd. Zij is een dirigent met zeer veel ervaring op het gebied van kerkmuziek en koordirectie. Hanna is oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble en docent Liturgiek aan het Rotterdams Conservatorium. We hopen voor haar een mooi projectkoor te kunnen samenstellen en nodigen dan ook extra hartelijk uit tot deelname!
De repetitieavonden zijn: dinsdagavond, 25 oktober, o. l. v. Bert Griffioen en woensdagavond 2, 9, 16 en 23 november o.l.v. Hanna Rijken. De repetities zijn in de Pelgrimskerk of de Karavanserai van 20.00-22.00 uur, met een korte koffiepauze.
Aanmelden graag zo spoedig mogelijk bij: Jeanne Dees,  tel: 020-659 4316 of jeannedees@planet.nl

PASSAGE:
Uitnodiging: ‘Presentatie Christelijke schilderkunst’
“Geloven met je handen” door mw. Gerda Kloek-Mol.
Datum: woensdag 09 november, aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Karavanserai, Roerdompstraat 17, Badhoevedorp.

Over zichzelf schrijft Gerda Kloek dat creativiteit haar passie al is vanaf haar tienerjaren. In haar vrije tijd heeft ze de cursus activiteiten begeleiding gevolgd voor zowel valide als minder valide mensen.
In 2008 is ze met schilderen begonnen. Eerst van voorbeelden, maar later vanuit eigen inspiratie. In de presentatie staan haar schilderijen centraal. U kunt ook kaarten kopen van haar werk.
U wordt van harte uitgenodigd en zoals altijd zijn ook gasten welkom.
Namens het bestuur: Ina Tolsma-van Ginkel.

EETCAFÉ: 
Donderdag 17 november vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875   nel.biemond@kpnmail.nl of
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146   cathriengeel@gmail.com.

 
OP ELKE PLEK BEGIN JE WEER OPNIEUW.
Terugblik vluchtelingen
Eind september 2015 kreeg Vijfhuizen bericht dat er een crisisopvang voor vluchtelingen zou komen in de Expohal.
Vanuit de kerken werd toen een werkgroep opgericht met mensen uit de protestantse en katholieke kerken. Deze werkgroep kreeg de naam Werkgroep Kerk en Vluchteling. Daarin zaten pastor Fons Litjens, dominee Marjolijn de Waal, Stef van der Kluit, Coby Schoutens, Piet de Wit en Paul Boersma.
Er werden plannen gemaakt.
Zo stond de kerstkaart die ieder jaar naar het hele dorp wordt gestuurd in het teken van de komst van de vluchtelingen. En dachten we na over de mogelijkheden om de kerk open te stellen voor de vluchtelingen. Met de Noorderkerk in Zaandam was contact. Daar stond een noodopvang tegenover de kerk. In navolging van hen besloten we de kerk elke dag open te doen en taallessen aan te bieden. Daar waren vrijwilligers en financiële middelen voor nodig.
We organiseerden een training voor vrijwilligers vanuit ‘Kerk in Actie’ (= diaconie PKN). Er gaven zich zoveel mensen op dat we besloten de training twee keer aan te bieden. Toen we uiteindelijk vroegen wie er daadwerkelijk vrijwilliger wilden worden gaven zo’n 100 mensen zich op; overal vandaan, uit Vijfhuizen maar ook daarbuiten. Het was overweldigend dat zoveel mensen met ons mee wilden werken om de vluchtelingen welkom te heten.
Inloophuis
De Verbondskerk functioneerde als inloophuis. Elke middag waren er ongeveer vijf vrijwilligers aanwezig die voor koffie en thee zorgden. Zo waren er elke dag mensen aanwezig met goede moed. Toch liep het aantal bezoekers terug. ‘Waar dit precies aan lag is moeilijk te zeggen’. Aan het woord is ds. Marjolijn de Waal van de Verbondskerk. ‘Vermoedelijk speelde de afstand mee. Ook was het Ramadan. En was de sfeer (en ruimte) op de Noodopvang zelf ook goed. Uiteindelijk zijn we twee zaterdagen naar de opvang zelf gegaan om ook contact te krijgen met de vrouwen en kinderen. Dit was erg leuk, maar al snel werd landelijk besloten de Noodopvangplekken te sluiten’.
Vrijwilligers
‘Uiteindelijk hebben we ongeveer 100 mensen gehad die wilden helpen. En wat werd ik daar blij van’, zegt ze: ‘Dat gevoel van: we doen dit met elkaar. Van binnen of buiten de kerk, uit het dorp of hier omheen. We deden het samen. Maar ook de praktijk van de vluchtelingen zelf. Ze waren met minder, ze waren er kort. En we probeerden al doende bij te sturen. Ik denk dat de laatste twee zaterdagen waarop we zelf naar de opvang zijn gegaan een hele goede stap waren. Daar ontmoetten we ook de vrouwen en de kinderen. En bleek een naaimachine ultiem te zijn’.
 
‘Daar hadden we meer mee kunnen doen, maar helaas stopte de noodopvang daarna al snel. Dat was goed nieuws voor de mensen die hier waren, want zij gingen allemaal door naar AZC ’s, waar de omstandigheden beter waren dan in de tenten hier. Maar ze vonden het ook moeilijk, want ze waren gewend geraakt aan Vijfhuizen en de mensen.
En ze moesten ook afscheid nemen van elkaar. Ik weet nog dat ik op de opvang was toen Tarek te horen kreeg dat hij naar een andere plaats ging en zijn gezicht zo betrok. Dat maakte echt indruk op me. Zo verdrietig dat hij afscheid moest nemen van zijn vrienden. En ik dacht, ‘ je kunt nog zoveel hebben meegemaakt, op elke plek begin je weer opnieuw en afscheid nemen is altijd weer heftig’. Marjolein de Waal & Bert Griffioen.
 
HERDENKINGSBIJEENKOMST 3 NOVEMBER DORPHUIS BADHOEVEDORP
Onder de titel “Ik zal je nooit vergeten” wordt donderdagavond 3 november a.s. een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. Een avond waar we samen willen stilstaan bij hen (onze dierbaren) die zijn overleden. Zoals dat vaak ook in november op begraafplaatsen en in kerken gebeurt, scheppen wij in ons nieuwe Dorpshuis een bijzonder moment van gedenken, met bloemen, lichtjes, muziek en poëzie. De bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal van het Dorpshuis, iedereen die daaraan zou willen deelnemen is van harte welkom. Ook kinderen hebben daarin hun eigen plek.
U wordt vanaf 19.30 uur verwacht. Om 19.45 volgt een welkomstwoord. Om 21.00 uur besluiten we deze bijeenkomst .
In de sfeervol ingerichte zaal kunt u luisteren naar muziek en gedichten en is er gelegenheid voor ieder om op eigen wijze stil te staan bij de emotie van dat moment. U kunt samen met anderen verhalen en persoonlijke ervaringen te delen. Maar gewoon wat rond lopen door de mooie ruimte, luisteren naar live muziek, gedichten lezen, of buiten even zitten aan het water kan ook.
Aan kinderen van de basisscholen in Badhoevedorp is gevraagd een gedicht te schrijven over dit thema. Een ieder die geïnteresseerd is de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen is van harte welkom. De toegang is gratis.
Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u contact opnemen via onderstaand mailadres of telefoonnummer.
Het initiatief voor de bijeenkomst komt vanuit de werkgroep Memento, een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, zorgorganisaties en kerken in Badhoevedorp. Voor meer informatie over de bijeenkomst: mementobhd@gmail.com; tel.nr. 06-1977 4647. Albert Roos en Greet Boersma.
 
MATINEE CONCERT SLOTERKERK
MUSICI VAN HET KONINKLIJK CONCERTGEBOUWORKEST
Op zondagmiddag 6 november 2016 is er om 15.00 uur in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam een optreden van een drietal musici van het Koninklijk Concertgebouworkest. Deze musici zijn niet minder dan de 1ste solofluitist Kersten McCall, dwarsfluitiste Mariya Semotyuk (foto) en celliste Julia Tom. Verder m.m.v. David Schlaffke op klavecimbels. Op het programma staan de beroemde triosonates van J. S Bach & zonen. Bert Stilma.
 
ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum:     Onderwerp(en):                                             Tijd(stip):
17 okt       Moderamen                                                   19.30 uur.
18 okt       Vergadering levende Kerststal                      19.30 uur.
20 okt       Eetclub                                                          18.00 uur.
24 okt       Kerkenraad                                                   19.30 uur.
25 okt       Repetitieavond MIK projectkoor                    20.00 uur.
27 okt       Werkgroep kerkdiensten                               20.00 uur.
31 okt       College van Kerkrentmeesters                      20.00 uur.
01 nov      Diaconie                                                         20.00 uur.
02 nov      MIK Adventsproject                                        20.00 uur
03 nov      Herdenkingsbijeenkomst (Dorpshuis)            19.30 uur.
07 nov      Leerhuisavond over de Thora                        20.00 uur.
08 nov      Ouderlingenoverleg                                        20.00 uur
09 nov      MIK project Adventsproject                            20.00 uur.
14 nov      Moderamen                                                    19.30 uur.
 
terug