MEERKONTAKT 2016, 29e JAARGANG, NR. 08; 09 SEPTEMBER 2016

MEERKONTAKT 2016, 29e JAARGANG, NR. 08; 09 SEPTEMBER 2016
MEDIATATIE:
Een sterk kerklied
 
In muziek en ook in kerkliederen heb je soorten. Je hebt goede en minder goede muziek. Er is nooit alleen maar één argument waardoor een lied een goed lied is.
 
In een lied worden beelden gebruikt. Metaforen. Als het goed is zijn ze samenhangend en is het aantal gebruikte beelden niet te groot. Zit er een logisch verloop in.
Een lied heeft heldere beelden nodig die de teneur van het lied tot zijn recht laten komen.
De coupletten van een goed lied laten in de laatste twee regels van een couplet een mooi verloop zien, waarbij een nieuwe gedachte leidt naar het volgende couplet. Dit pakt de gelanceerde gedachte uit het vorige couplet weer op, maar met andere woorden.
Een couplet eindigt met bijvoorbeeld een hoogtepunt dat ook in de melodie tot uitdrukking komt en waarin een “extra” of een vernieuwende gedachte verborgen zit.
Een sterk lied neemt de zanger mee in de gedachtegang die is ingezet, en al zingend raak ik als zanger overtuigd.
Een goed kerklied heeft een theologische inhoud, een lading waardoor je al zingende steeds sterker weet dat het ergens om gaat!
Hoe is het taalgebruik in het lied? Anders dan de spreektaal van alle dag kan met poëtische taal meer gezegd en gezongen worden. Zo kan ik mijn eigen geloofstaal op het spoor komen.
 
De taal en inhoud van een lied dragen openheid in zich als je bedenkt dat een kerklied als onderwerp ons geloof tot inhoud heeft. Dat geloof gaat ons verstand steeds weer te buiten, en reikt over de grenzen van ons leven heen. God is nooit in woorden en muziek te vatten, maar kan in een goed kerklied misschien wel de ruimte vinden om “te wonen”.
 
Er is muziek die door de uiterlijke vorm al de kans tot geloof in zich draagt. De hypnotiserende liederen van Taizé of muziek van Arvo Pärt hebben dat. Misschien is dat wel een reden waarom deze muziek zo graag gezongen wordt. Andersom is mijns inziens de theologie in opwekkingsliederen vaak teveel ingevulde geloofstaal waardoor er geen verbeelding meer op gang komt.
Een sterk lied brengt je verbeelding op gang. Dat is ook zo bij een goed chanson, een klassieker van Brahms, of een lied uit de jazz, een rap of popsong of dus een lied uit de liturgie van de kerk.
Leuk om te testen op je favoriete psalm of gezang, en kom er zo achter om welke reden je dit of dat lied zo graag zingt.
Bert Griffioen.
 
KERKDIENSTEN PELGRIMSKERK:
Zondag 11 sep          10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen.
          Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Zondag 18 sep          10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen (STARTZONDAG).
          Collecten:             1. Diaconie.                            2. Vredesweek.
Zondag 25 sep          10.00 uur:            Ds. S.J. van der Vlies (Rotterdam).
          Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Zondag 02 okt          10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen (Israël zondag).
          Collecten:             1. Project ZWO.                      2. Kerk & Israël.
Stiltekapel                 15.00 uur             Ds. B.J. Griffioen (Dienst van Schrift & Tafel.)
Zondag 09 okt          10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen (ZWO).
          Collecten:             1. Zending.             2. Eigen jeugdwerk (musical).
 Zondag 16 okt          10.00 uur:            Ds. L.J. Rasser (Amsterdam).
           Collecten:             1. Werelddiaconaat.                2. Kerk.
 
Autorijdienst:
Zondag 11 sep          Dhr. H. Buurma                           659 3218.
Zondag 18 sep          Dhr. C.D. Braam                          659 6190.
Zondag 25 sep          Mw. T. van Dijk                            449 3083.
Zondag 02 okt          Dhr. R. Hoogeboom                      659 5322.
Zondag 09 okt          Dhr. G. Klaasse Bos                      023 555 1782.
Zondag 16 okt          Dhr. J. Handgraaf                           659 3889.
 
Indien u gebruik wilt maken van de kindercrèche voor 0-4 jarigen voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 11 september is er een bijzondere dienst van Woord, Gebed en Lied zou ik willen zeggen. Het is de dag van een Jubileumviering. We willen stilstaan bij een van onze organisten, Jan Boogert, die vijftig jaar trouwe dienst heeft verricht op de orgelbank.  En niet alleen in de Pelgrimskerk , maar ook al lange tijd in de  Immanuëlkerk. Deze dienst zullen we wat betreft liederen en lezingen uitgaan van keuzes die Jans voorkeur hebben. Het betekent dat we een gedeelte van Psalm 103 zullen lezen, en een gedeelte uit het Johannesevangelie (15) over de liefde. Ik hoop dat velen komen om dit feestelijk samenzijn mee te maken.
Dat geldt natuurlijk eveneens voor de Startzondag op 18 september. Op een creatieve manier willen we het thema vorm geven in de liturgie van die morgen. De opstelling in de kerk zal wat anders zijn; meer naar elkaar gericht in een kringvorm.  ‘Waar het hart vol van is’ in samenhang met het thema van de week: “deel je leven”,  komt tot uitdrukking in al de bijdragen aan de viering. Het koor ‘Desire’ met Diane Ranselaar geeft daar expressie aan,  en ook jong en oud van de gemeente, door middel van deelname aan lezingen, gebeden en korte dialoogjes in de preek.  Alles draait in de viering, maar ook daarna om de expressie van wat er in je leeft en hoe dat er uitziet voor de mensen om je heen.
Israël zondag, 2 oktober, in de dienst van Schrift en Tafel, zal een kleine ad hoc zanggroep uit onze gemeente een aandeel nemen ter ondersteuning van de gemeentezang. Het thema ‘Vernieuwing van je gezindheid. Transformatie met hart en ziel’ krijgt een bijzondere belichting vanuit twee Bijbelteksten: Deuteronomium 10: 12-22 – Wat God van je vraagt: ‘Besnijd uw hart’ (vs. 16) en Romeinen 12: 1-8: ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen…’ (vs. 2, NBV) of: ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken…’ (vs. 2, NBG).
Bert Griffioen.

UIT DE WIJK VAN DOMINEE BERT GRIFFIOEN
Een aantal mensen uit onze gemeente kreeg deze afgelopen zomerweken te maken met ziekte, periodes van lang geduld hebben, wachten op een operatie en zoeken naar wegen tot herstel, ziekenhuisopname of revalidatie na een ingreep. Mensen zijn verhuist, en als dat op hogere leeftijd gebeurt is dat ook een ingreep, als is die dan vaak positief! Voor de meesten is dat niet zomaar afgerond en daarom wensen we hen van harte veel sterkte en geluk en gedenken we hen in ons gebeden. We noemen de namen, zonder de niet genoemden te vergeten: Vera van de Berg, Bert Mebius, Florian Jongejeugd, Piet Roos, Cees Zorge, Anneke Langevoort, Hetty Wolvetang, Cees van der Vlies, Nan Sikkel, dhr van der Kooij, Corrie Binnekade & Rien Groenewoud, Nel & Henk Niezen, Wil Dekker.
Met vriendelijke groet, Bert Griffioen.
 
UIT DE WIJK VAN PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Definitief hebben we afscheid moeten nemen van mevrouw Tini van Commenée-Schijffelen en van Hendrik Jacobus van der Weele. Wij bidden hun familie en allen die hen lief waren Gods troost toe. De heer en mevrouw Gramsma uit de Pascalstraat hebben, ondanks dat mevrouw een ernstige val had gemaakt, toch hun 60 jarig huwelijksfeest kunnen vieren. Van harte gefeliciteerd! Lichamelijke ongemakken vragen vaak heel veel van je om vol te kunnen houden. We denken hierbij dit keer aan mevrouw Middelkoop uit de Stevinstraat en mevrouw Heeren uit de Jan van Gentstraat. Wij bidden hen kracht toe. U allen weer tot ziens en een hartelijke groet van uw pastor Ans Creemer.
 
BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
1007     Mw. M. Beets-Uitgeest                     Keizersweg 185.
             Mw. T. van Commenée-Schijffelen  Keizersweg 159.
1707     Dhr. L. Jobse                                    Kamerlingh Onneslaan 131, Meerwende.
              Fam. van Kooten-Slootweg              Hoofdweg 322, Lijnden.
2407     Mw. A.A. van de Berg                        Reigerstraat, nu Slotervaart verpleeghuis, Amsterdam.
               Mw. I. Albers-Kruijer                    Burgemeester Amersfoortlaan 39.
3107     Dhr. P.G. Roos                              Sperwerstraat 40.
             Dhr. P.C. van Wijk                         Sloterweg 337.
0708     Mw. M. Kattenberg-Koningen        Meidoornweg 21.
             Mw. M.G. Nahuijzen-Goldsmeding    Dr.Schaepmanlaan.8, Heemstede.
1408     Fam. Bakker-van Ramshorst             Comeniusstraat 20, Amsterdam.
             Florian Jongejeugd (kreeg een boek)  Egelantierstraat 94.
2108     Mw. R. Heren                                     Jan van Gentstraat 89.
             Dhr. B. van Zijl                                    Keizersweg 7.
2808     Mw. A. van Oortgiesen-Rijkse             Pa Verkuijllaan38.
             Mw. W.M. van der Meij-Slootweg        Kamerlingh Onneslaan 131, Meerwende.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
1010     Mw. P. van der Meer-van Rijn              Franklinstraat 117.
1010     Mw. R.M. Pipper-Ceuleers                    Begoniastraat 32.
1210     Mw. W.C. Dekker-Westerveld              Kamerlingh Onneslaan 131.
1210     Mw. W.C. Tolsma-van Ginkel               Zuiderakerweg 40.
1510     Mw. C.E.A. van der Bliek-van der Pijl  Kraayveld 11.
1810     Dhr. S. Dooijeweerd                              Nieuwemeerdijk 371.
2010     Mw. A. Visser-Verloop                         Franklinstraat 4.
2310     Mw. L. Heemelaar-de Vries                  Zernikehof 18.
2510     Mw. G. Roos-Broekhuizen         Kamerlingh Onneslaan 131,K 058A.
2810     Mw. Z.G. Evers-van Beemdelust           Wattstraat 21.
2910     Mw. M. Kromhout-Kliffen             Kamerlingh Onneslaan 131, K 314.
3110     Mw. O. Brink-Loen                               Pascalstraat 28.
 
HUWELIJKS JUBILEUM
Het echtpaar Karel & Roelie Bentschap Knook-Knibbe zijn op 10 september veertig jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!

BEDANKT
Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen die ik namens van u met een Groet van medeleven mocht ontvangen na mijn verblijf in het Slotervaart ziekenhuis.
P.G. Roos, Sperwerstraat 40.
 
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen .
Fam. J. van Kooten.
 
IN MEMORIAM TINI VAN COMMENéE-SCHIJFFELEN
Op 21 augustus 2016 overleed Tini van Commenée in haar eigen woning in de Schuilhoeve in Badhoevedorp.
Tini, weduwe van Frits van Commenée, was op 26 maart 1924 geboren in Amsterdam. Al vroeg kwam zij, vanwege het feit dat haar vader een grafkransenwinkel had, in aanraking met de dood.
Van het omgaan met kinderen wilde Tini haar beroep maken en volgde daarom de opleiding tot kleuterleidster. Helaas heeft het lesgeven niet lang geduurd. De oorlog “dwong” tot stoppen met lesgeven. Door haar werk bij een telefooncentrale leerde ze Frits, haar toekomstige echtgenoot kennen.  In 1950 trouwden ze. Het echtpaar werd verblijd met de geboorte van hun dochter Ella in 1964. Ze woonden toen al in Badhoevedorp.
Hun woonhuis werd in 2006 verruild voor een appartement in de Schuilhoeve. Tot het einde toe heeft Tini hier met veel plezier gewoond. Wel waren de laatste jaren door vele ernstige ziektes, voor Tini lichamelijk zowel als geestelijk, zeer zwaar.
In het vertrouwen op God die haar, haar hele leven tot steun was geweest, zo ook in deze laatste jaren, kon ze tot het einde toe geduldig volhouden. Op donderdag 25 augustus 2016 hebben we op “Westgaarde” definitief afscheid van Tini genomen. Ella, Tini’s dochter, begeleidde ons in de afscheidsdienst, samen met enkele leden van haar muziekgroep, bij het zingen van het lied, waarvan de inhoud Tini zoveel steun had geboden: “Abide with me”, (“Blijf bij mij Heer, want de avond is nabij”). Wij wensen Ella, en allen die haar lief zijn, voor nu en voor de komende tijd, Gods troost en kracht toe.
Ans Creemer-Allard.
 
IN MEMORIAM MARIJTJE KATTENBERG-KONINGEN
Vorige week zondag 21 augustus, precies in dit uur overleed Marijtje Kattenberg-Koningen.
Van een laatste, pijnlijke, periode op bed werd zij eindelijk bevrijd.
Samen met haar man Jan Kattenberg woonde ze geruime tijd aan de Meidoornweg. Marijtje was een energieke vrouw, die tot op het laatst helder was in denken en doen, wijs en eigenwijs tegelijk. Lange tijd was ze, naast haar werk in huis, ook gastvrouw, vrijwilliger in het ziekenhuis. Een praktisch ingestelde Martha was ze, en iemand die soms maar moeilijk te peilen was in waar nu precies haar innerlijke emotie was. Gastvrij en hartelijk werd je thuis bij haar ontvangen,  maar ze was ook van de generatie van de opbouw na de oorlog, waarin gewoon gewerkt werd, en niet veel aandacht of tijd werd genomen voor emotionele en geestelijke zaken.
Het vertrouwde oude geloof was voldoende voor haar, hoewel ze natuurlijk ook meebewoog met de veranderende tijden, die ook in de kerkgemeenschap zichtbaar werd sinds de jaren zestig. Verbaasd kon ze zijn over berichten in het nieuws, en verwonderd of boos, als mensen in publiek en politiek zich niet hielden aan de afspraak.
Met haar heengaan missen we een goed en vrolijk mens in ons midden. We bidden de kinderen Ruud met Sonja, en Irene met Steve, haar zussen en broer, en allen die haar lief zijn om haar heen dat  haar gedachtenis tot zegen zal zijn.
Bert  Griffioen.
 
IN MEMORIAM HENDRIK JACOBUS VAN DER WEELE
Henk van der Weele, geboren in Badhoevedorp op 19 december 1927 overleed op 28 augustus 2016 op de verjaardag van zijn zoon Adrie. Ondanks dat de vele lichamelijke kwalen elkaar in de laatste jaren voortdurend opvolgden, kwam het einde op een moment dat nog niemand verwachtte. Op jonge leeftijd werd Henk uitgezonden naar toenmalig Nederlands Indië. Een periode die van veel invloed is geweest op Henks verdere leven. In 1953 trouwde Henk met Wil Versteeg en samen werden ze de gelukkige ouders van Ria en Adrie. Tot zijn pensioen werkte Henk bij een sanitair bedrijf in Amsterdam. Tijdens zijn werk en daarna deed hij wat zijn hand vond om te doen, en was hij zeer actief in het kerkenwerk. Daarnaast genoot hij met Wil, van zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn achterkleinkinderen en de goede vrienden. Hij verheugde zich op de komst van zijn negende achterkleinkind. Net heeft hij de geboorte niet meer kunnen meemaken. Moeilijk werd het leven voor hem, toen hij Wil aan de dood moest verliezen. Wil van wie hij zoveel had gehouden. Toen de ziektes elkaar opvolgden en het leven daardoor voor Henk steeds zwaarder werd, vond Henk de rust in het geloof, dat God zelf hem nabij was. Op 2 september jl. hebben we Henk, na een dankdienst voor zijn leven, naar zijn laatste rustplaats gebracht. Wij dragen zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn achterkleinkinderen, zijn vriendin, zijn vrienden en verder een ieder die hem zo lief was, op aan God. God die kracht wil geven, om nu zonder Henk, verder te leven. Ans Creemer-Allard.

KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
2306     Mw. C. Jobse-van Eijbergen                 Kamerlingh Onneslaan 131.
VERTROKKEN:                                                 naar:
0107     Mw. M.S. Schaar                                    Amsterdam.
VERHUISD:                                                        naar:
Juli ‘16  Mw. C. Binnenkade                                Einsteinlaan 67.
0109     Mw. R.E. Herngreen                               Ampèrestraat 20F.
 
BERICHT KERKENRAAD
Uit de kerkenraad van 29 augustus 2016 vragen we uw aandacht voor een aantal data:
Jan Boogert is binnenkort 50 jaar organist van onze gemeente. Op 11 september besteden we daar na kerktijd aandacht aan.

Maandag 3 oktober wordt, vanaf 19.30 uur,  op een Gemeenteavond de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 gepresenteerd. De stukken zijn op te vragen via de penningmeester jacobendiana@gmail.com en in de twee zondagen voorafgaand aan 3 oktober zullen enkele exemplaren van de stukken na de dienst beschikbaar zijn'.
Aansluitend hebben we van 20.30-21.30 uur ds. Marieke Meiring, de nieuwe pastor bij het Schipholpastoraat te gast. Zij zal uitgebreid vertellen over haar werkzaamheden en is graag bereid vragen te beantwoorden,. Wij waarderen het zeer op deze wijze nader kennis te kunnen maken. Allen hartelijk welkom!

23 oktober wordt afscheid genomen van pastor Fred van der Louw.

Het programma van Startzondag -18 september- en activiteiten in de week daarna vindt u verderop.

Overige berichten: pastor Ans Creemer zal tot het einde van dit jaar anderhalve dag per week in onze gemeente werken. Over de invulling van het pastoraat daarna wordt dit najaar een voorstel gedaan.

Truus Peters trekt zich – na vele jaren – terug uit de redactie van Meerkontakt. Inger Albers neemt haar plaats in.
Juup Bosch, scriba.
 
1 september 1966-1 september 2016
50 jaar, iets meer dan een eeuw geleden was dat een heel mensenleven. Tegenwoordig vinden wij het een mooi lustrum dat gevierd mag worden.
Jan Boogert is de man die dit jubileum op 1 september a.s. mag vieren. Dan is hij namelijk precies 50 jaar aan onze gemeente verbonden als organist. Een respectabel aantal jaren dus en nog steeds neemt hij met veel plezier plaats achter de orgeltafel. Hij kan ons dan laten genieten van de klanken die het orgel voortbrengt als zijn vingers de toetsen beroeren en zijn voeten over de pedalen lopen. Naast het spelen in de eredienst kunnen wij ook op Jan rekenen als er stuk op de piano begeleid moet worden. Maar ook bij de nieuwjaarsconcerten weet Jan ons aller hart te raken met de mooie stukken muziek die hij dan voor ons heeft uitgekozen. Dit jubileum van Jan willen wij niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. Echter, 1 september valt op een donderdag. Daarom willen wij in de dienst van 11 september (aanstaande zondag!) aandacht schenken aan -en stilstaan bij- dit mooie jubileum. Zie ik u dan?
Harry den Arend, voorzitter Kerkenraad.
 
BERICHT KINDERDIENST
In september en oktober is er zondags kinderdienst, behalve op 9 oktober (musicalweekend) en 16 oktober (herfstvakantie),
Juup Bosch.
 
UITNODIGING MIDDAGVIERING AVONDMAAL
De Avondmaalsviering op zondagmiddag van 2 oktober; Hoezo? Voordeel: het begint niet te vroeg: aanvang 15.00 uur. Het duurt niet te lang: ongeveer 45 minuten. Het gaat om een viering in een kleine kring die zittend avondmaal viert, en dat wordt door de deelnemers nogal eens als bijzonder ervaren. het vindt plaats in de Stiltekapel; op zich al een plek die velen een mooie en inspirerende ervaring heeft geboden. Muziek: piano. Allen die dit eens willen meemaken van harte welkom. Na afloop een kopje thee/koffie, drankje en ontmoeting, uiterlijk tot 17.00 uur.

Wie graag avondmaal viert in de kerk kan dat vanzelfsprekend ook ’s morgens doen op diezelfde dag, waarin we een feestelijk geheel hebben rond de thematiek van Israëlzondag, met een kortere overdenking, en lopende viering: Aanvang 10.00 uur; en koffie na in de Ontmoetingsruimte. Bert Griffioen.
 
INTERKERKELIJK KOOR ‘DESIRE’ LAAT VAN ZICH HOREN TIJDENS DE STARTDIENST
Zondag 18 september zingen we in de startdienst in de Pelgrimskerk. Wil je komen luisteren dan ben je welkom. Het wordt een mooie inspirerende dienst. We zingen mooie liederen zoals ‘Friend of God’ en ‘Great is He’. Wie zijn wij……een gospelkoor onder enthousiaste leiding van Diane Ranselaar. Wij worden begeleid door onze eigen band bestaande uit: dwarsfluiten, saxen, trompet, basgitaar, drum en piano. Hou je van zingen, dan ben je ook welkom om op dinsdagavond mee te komen repeteren in de Marktpleinkerk. Vanaf 6 september ben je welkom. We zijn op zoek naar tenoren, maar ook sopranen of alten zijn welkom! Zingen is echt een feest en we hopen dat feest samen met jou te gaan vieren. Meer informatie op de website “Desirehoofddorp.nl”  of onze facebookpagina en wie weet…tot ziens tijdens de startdienst of bij onze repetitieavond! Ria van Stolz.
 
INGEKOMEN BRIEF RODE KRUIS
Beste Gemeenteleden van deze kerk,
Nu , door het besluit van het COA, aan de opvang van vluchtelingen in Vijfhuizen vrij abrupt een einde is gekomen willen wij graag nog even terugblikken op de diverse acties voor de ‘Rode Kruis Welkomwinkel’ op de Noodopvang-locatie.
Al in een vrij vroeg stadium werden kleding, speelgoed en schoenen ingezameld. In de weken erna bleek grote behoefte te bestaan aan nieuw heren- en kinderondergoed. De reactie op de oproep voor het ondergoed was, met name vanuit Vijfhuizen, zeer groot! Tassen, zakken en dozen vol, in diverse maten, werden aangeleverd. Ook vanuit andere kerken ontvingen wij ondersteuning. Al deze donaties gaven ons én de ontvangers een warm en goed gevoel! Nog vóór het vertrek van de vluchtelingen hebben we zeer veel kleding ruimhartig uitgedeeld. Ook de tientallen paar sportschoenen die via sportverenigingen werden bijeengebracht hebben de juiste voeten gevonden!
Op dit moment verblijven er nog 12 vluchtelingen (gezinnen) op locatie. Zij zullen in de komende dagen verhuizen.
Het zo snel sluiten van de locatie betekent naast de positieve ontwikkeling voor de vluchtelingen (zij gaan immers naar locaties met nog betere voorzieningen en privacy) ook teleurstelling voor ieder die zich in de laatste maanden zo positief heeft ingezet. De organisatie liep steeds beter en we konden de vluchtelingen ook prima helpen door de aanlevering van specifieke goederen. Veel energie werd gestoken in de opbouw, inrichting en uitgiftemiddagen: met de hulp van veel enthousiaste vrijwilligers hebben wij, ondanks de korte periode, de Welkomwinkel tot een succes gemaakt voor de vluchtelingen. De overgebleven spullen zullen we, voor uitgifte elders in het land, overbrengen naar het Welkomwinkel-distributiecentrum van het Rode Kruis. Onze dank aan allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen is onbeschrijfelijk groot! GEWELDIG!!!
Namens Rode Kruis Haarlemmermeer, Dick van Rooijen.
 
ACTIVITEITEN RAAD VAN KERKEN
Hier sta ik – ‘dansen en vechten met Maarten Luther’
Na de zomer start de Raad van Kerken met een muzikale theatervoorstelling van Kees van der Zwaard. Het verhaal raakt aan de beeldenstorm en reformatie, maar gaat ook over de vraag: wat heb ik nog in een kerk te zoeken?
Het is een actuele doordenking van Luthers erfgoed. Donderdag 8 september om 20.00 uur in De Lichtkring, Meer informatie: www.kerkeninhoofddorp.nl.
 
Programma Raad van Kerken: ‘Storm van Beelden’
Er is hard gewerkt aan dit najaar programma. Gekozen is voor het thema ´Storm van Beelden´. Het programma ligt in de kerken, en is te vinden op de website www.kerkeninhoofddorp.nl.
 
Nieuwsbrief Raad van Kerken
Als eerste op de hoogte van de activiteiten van de Raad van Kerken? Meldt u dan aan voor de digitale nieuwsbrief: webredactie@kerkeninhoofddorp.nl.Marja Brussen.
 
KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
 PASSAGE:
Uitnodiging: Koffiemorgen.
Datum: woensdag 07 september van 10.30-12.00 uur.
Plaats: Ontmoetingsruimte Pelgrimskerk, Badhoevedorp.

Alle leden hebben voor deze bijeenkomst een speciale uitnodiging ontvangen, met belangrijke informatie
Namens het bestuur: Ina Tolsma-van Ginkel.

DE EETCLUB:
Donderdag 20 oktober vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875   nel.biemond@kpnmail.nl of
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146   cathriengeel@gmail.com.
 
Bericht voor de Eetclubgangers
Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we terugkeken op 3 jaar Eetclub en aankondigden dat we er voor drie maanden "tussenuit gingen" en nu, begin september gaan we ons alweer voorbereiden op de eerste maaltijd die op 20 oktober a.s. zal worden gehouden. Time flies!!
Zoals u weet zullen we dit seizoen 8 keer koken, van oktober t/m mei. Dat betekent 2 kookbeurten voor elke kookgroep. Een nieuwtje voor de kokers - maar u als gast mag het óók weten- is onze aanwinst in de keuken nl:
EEN 6-PITS GASFORNUIS MET WOKBRANDER
INCLUSIEF GROTE ELECTRISCHE OVEN MET (ZELFS) EEN BORDENWARMER
U begrijpt dat het koken voor zo'n 48-50 gasten veel inspanning en kookcapaciteit vraagt en we hopen dat we met dit nieuwe fornuis die grote hoeveelheden beter aan kunnen. Het lijkt me niet denkbeeldig dat er dit seizoen heel wat ovengerechten op tafel komen. Nou, dat wordt smullen, denk ik.
Toch kunnen wij als kokers niet zonder het enthousiasme van de gasten die het fijn vinden om met elkaar samen te zijn en (lekker) te eten. Samen moeten we ook dit jaar maar weer een sfeer creëren waarbij het onderlinge contact versterkt wordt en nieuwe contacten gemaakt. Blije gezichten en af en toe een handreiking bij "uitdelen en ophalen" helpen daar ook bij.
Lieve mensen wees welkom op donderdag 20 oktober als de deuren van de Karavanserai om 17.30 uur weer open gaan voor de gasten van de Eetclub! Cathrien van der Vlies.

PASSAGE:
Uitnodiging: ‘Van verzorgingsstaat naar Participatiesamenleving’
door mw. R. Braam-Tolsma, manager in de zorg.
Datum: woensdag 05 oktober, aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Karavanserai, Roerdompstraat 17, Badhoevedorp.
 
Wat betekent dat in de praktijk? U wordt van harte uitgenodigd en zoals altijd zijn ook gasten van harte welkom.
Namens het bestuur: Ina Tolsma-van Ginkel.
 
ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum:      Onderwerp(en):                                              Tijd(stip):
13 sep       Consistorievergadering                                   09.00 uur
14 sep       Repetitie zanggroep                                        20.00 uur.
15 sep       Gesprekskring Geloven in de wandelgangen  20.00 uur.
18 sep       STARTZONDAG                                           10.00 uur.
1 9 sep      Moderamen                                                    19.30 uur.
19 sep       Filmhuis                                                         19.30 uur.
20 sep       Walk-Inn dinner                                             18.00 uur.
21 sep       Kindertheater                                                  16.30 uur.
22 sep       Bijbelquiz                                                       20.00 uur.
23 sep       BBQ                                                               18.00 uur.
27 sep       Repetitie zanggroep                                        20.00 uur.
28 sep       Pastoraal werkverband                                   13.30 uur.
28 sep       MIK                                                                15.45 uur.
29 sep       Werkgroep Kerkdiensten                                20.00 uur.
02 okt        Avondmaalsviering (Stiltekapel)                     15.00 uur.
03 okt        Gemeenteavond Financiën+                          19.30 uur.
04 okt        Diaconie                                                          20.00 uur.
05 okt        Passage                                                          19.30 uur.
08/09 okt   Musicalweekend.
17 okt        Moderamen                                                     19.30 uur.
20 okt        Eetclub                                                            18.00 uur.
24 okt        Kerkenraad                                                      19.30 uur.
 
 
terug