MEERKONTAKT 2016, 29e JAARGANG, NR. 07; 15 JULI 2016

MEERKONTAKT 2016, 29e JAARGANG, NR. 07; 15 JULI 2016
MEDITATIE
SAMENLEVING...

Hoe gaan wij met elkaar om? De grote vraag voor onze samenleving van vandaag!

Oh ja, natuurlijk zijn daar waarden voor en normen, regels. Maar als je niet meer weet, waar die normen en waarden vandaan komen, dan blijven ze in de lucht hangen. Als mensen geen autoriteit buiten zich-zelf accepteren, wie zegt mij dan, dat er bepaalde normen en waarden worden aanvaard? We maken dan zelf wel uit, wat goed is en slecht.

De mens als enige autoriteit, die er toe doet. Zo lijkt het er meer en meer op, dat we in Nederland een toren van Babel (Genesis 11: 1 t/m 9) aan het bouwen zijn. Mensen roepen en schreeuwen vaak alleen nog maar, echt geluisterd wordt er nog maar zelden. Overtuigd van het eigen gelijk zien wij een werke-lijkheid, die ons welgevallig is. We worden overvoerd met informatie, maar of we het allemaal verstaan en begrijpen? Dat is een ander hoofdstuk.

Wat met de bouw van de toren van Babel gebeurde, gebeurt nog altijd. Mensen worden steeds meer te-ruggeworpen op zichzelf. Moeten zelf uitmaken, wat ze belangrijk vinden of niet. We noemen dat: de vrijheid van het individu. Op zich is daar niets mis mee, maar veel mensen missen het vermogen, het inzicht en de kennis, om voor zichzelf naam te maken. Het gevolg is frustratie en onbegrip, verwijdering van elkaar...verstrooiing. We spreken elkaars taal niet meer, zeggen we dan. Begrijpen niet meer, waar de ander het over heeft. Ze doen maar in Den Haag en in Brussel…wij zijn het zicht daarop kwijtge-raakt!

Zo is de samenleving verdeeld geraakt in een groep, die geleerd heeft kritisch na te denken en te schou-wen en zij die dat vermogen missen. Die laatsten lopen achter de mensen aan met de grootste mond en de kort door de bocht gaande oplossingen, totdat ze bemerken dat ze voor de zoveelste keer in het ooitje zijn genomen. Mensen, die gefrustreerd en angstig door het leven gaan, omdat ze er geen grip op heb-ben. Kunnen zij op begrip rekenen van degenen, die nog overzicht hebben en de consequenties kunnen overzien van wat ze doen?

Als we elkaar niet meer verstaan en elkaars belangen dienen, mag onze samenleving die naam dan nog dragen? Wordt het misschien tijd, dat het echt Pinksteren wordt? (Handelingen 2: 6 t/m 8).
Kick Koldewijn.

KERKDIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 17 jul      10.00 uur:           Ds. B.J. Griffioen.
Collecten:            1. Diaconie.        2. Kerk.
Zondag 24 jul      10.00 uur:           Ds. N. van Doorn (Middelburg).
Collecten:            1. Diaconie.        2. Kerk.
Zondag 31 jul      10.00 uur:           Ds. R.J. Bakker (Amsterdam).
Collecten:            1. Project ZWO. 2. Rooseveldhuis.
Zondag 07 aug    10.00 uur:           Dhr. Chr. Koldewijn (Badhoevedorp).
Collecten:            1. Diaconie.        2. Kerk.
De Meerwende    10.00 uur            Pastor A. Creemer-Allard (Kudelstaart).
Zondag 14 aug    10.00 uur:           Pastor H. Smeulers (Zwijndrecht).
Collecten:            1. Zending.         2. Kerk.
Zondag 21 aug    10.00 uur:           Ds. R. Prent (Amstelveen).
Collecten:            1. Diaconie.        2. Jeugdwerk PKN/JOP.
Zondag 28 aug    10.00 uur:           Ds. B.J. Griffioen.
Collecten:            1. Diaconie.        2. Kerk.
Zondag 04 sep    10.00 uur:            Pastor H. van de Reep (Waddinxveen).
Collecten:            1. Diaconie.         2. Missiewerk/kerkgroei.
Zondag 11 sep    10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen.
Collecten:            1. Diaconie.         2. Kerk.

Autorijdienst:
Zondag 17 jul           Dhr. J. Handgraaf       659 3889. 
Zondag 24 jul           Dhr. F.J. Goudappel   659 4876. 
Zondag 31 jul           Dhr. D.J. Tolsma        619 7638.
Zondag 07 aug         Dhr. C. Zorge             023 555 1275 of 06 5326 0243.
Zondag 14 aug         Dhr. D. Hijstek            659 5240. 
Zondag 21 aug         Dhr. B. Rechtuyt         659 5529. 
Zondag 28 aug         Dhr. A. Kamer             659 4826. 
Zondag 04 sep         Dhr. P. de Best            6594834.
Zondag 11 sep         Mw. T. van Dijk            449 3083.

Indien u gebruik wilt maken van de kindercrèche voor 0-4 jarigen voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
5 augustus 2016 zijn de Olympische Spelen begonnen. Oorspronkelijk een feestelijke krachtmeting in Olympia ter ere van de overwinning van Pelops in de wedrennen op Oinomaos, de koning van Pisatis. Daarna werden deze spelen met het oog op de ver-broedering van het volk elke vier jaar gehouden ter verering van Zeus. De moderne Spelen zijn niet religieus getint en helemaal niet ter ere van Zeus. Toch zie je nogal wat atleten m/v zich wel zo gedra-gen. Velen slaan een kruisje, vouwen devoot hun
handen voor ze naar de startlijn gaan en zelfs hele ploegen slaan de handen om elkaars schouders en spreken formules uit. Wat is hier aan de hand? Hoe kijken, U en ik daar tegenaan? Zondag 7 augustus proberen we daar achter te komen aan de hand van wat we over de krachtfiguur Simson lezen in Rechters 15 en wat Paulus ons heeft overgeleverd in II Corinthiërs 12: 1 t/m 10. Doet u mee, als u in de buurt bent? Van harte welkom. We beginnen om 10.00 uur.
Kick Koldewijn.

Zondag 28 augustus lezen en bezinnen we ons op de gastvrijheid zoals die in het Koninkrijk van God vorm krijgt. (enkele korte delen van Deuteronomium 24, Hebreeën 13, Lucas 14) Vreemdelingen, wezen en weduwen mogen niet worden onderdrukt of uit-gebuit. In het voorschrift wordt de herinnering aan de bevrijding uit Egypte helder voor ogen gesteld opdat wij dan van harte doen zullen wat geboden is:
Je inlaten met wie het in deze wereld niet makkelijk heeft zoals blinden en verlamden bijvoorbeeld. Aan je tafel nodigen wie het jou niet kan teruggeven. Ik zag mensen die vluchtelingen aan tafel nodigden en zo een bijzonder contact legden, maar het kan op vele manieren, denk ik. We denken er samen over na waartoe deze spannende oproep tot gastvrijheid ons zou kunnen leiden. 
Bert Griffioen.

VANUIT DE WIJK
BERICHT DOMINEE BERT GRIFFIOEN
Willy Dekker verblijft op dit moment tijdelijk in Vreugdehof, Buitenveldert, en wacht op een plaats in de Meerwende. Zij mist Badhoevedorp erg, en haar conditie laat te wensen over. Toch maakt zij er het beste van en probeert daar ter plaatse ook zoveel mogelijk aan de gezamenlijke tafel en maaltijden aan te sluiten, maar het is niet eenvoudig. Ook het dagelijks leven van Vera van de Berg, Rei-gerstraat, bestaat uit een steeds kleiner wordende cirkel waarin ze zich kan bewegen. Bewegen is door haar rugklachten vaak een pijnlijk gebeuren en ze hoopt dat de pijnpoli er wat aan kan veranderen, en dat hopen wij voor haar. Gelukkig zijn er velen die haar wel weten te vinden en ook de grens van haar energie respecteren. 
De afgelopen weken maakt Bert Mebius zich meer en meer zorgen over zijn gezichtsvermogen. Het gaat daar snel mee achteruit wat voor hem betekent dat hij afhankelijker wordt van goedwillenden om hem heen, maar daar aan zit natuurlijk ook een grens in wat er kan. Velen proberen mee te denken en we hopen maar dat er een oplossing komt die voor hem leefbaar is.
Afscheid nemen we deze dagen (17 juli) van onze voorzitter van zowel Kerkenraad als College van Kerkrentmeesters, Henk Biemond. Blij voor hem zijn we dat het nu een heel stuk beter lijkt te gaan. Dankbaar voor wat Henk in de afgelopen tijd alle-maal heeft gedaan en heeft kunnen opvangen. Later volgt meer over zijn werk en inzet!
Bert Griffioen.

BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Als u dit leest, hoop ik in de Vendee in Frankrijk aangekomen te zijn. Mijn man en ik hebben een vakantiehuis gehuurd niet ver van de Recreatie Cen-tra Nederland (RCN) camping in Coëx. Op deze camping hoop ik de zondagen van juli in oecumenische vieringen voor te gaan. Gasten die hieraan willen deelnemen komen met hun campingstoeltje naar een open plaats op de camping, die hiervoor in gereedheid is gebracht: een paar kistjes op elkaar als preekgestoelte en een keyboard, in de hoop dat iemand de te zingen liederen wil begeleiden. Het is ieder jaar weer prachtig om te zien, hoe mannen, vrouwen en heel veel kinderen uit heel veel verschillende kerkgenootschappen hier bij elkaar komen om met elkaar een Gods ontmoeting te hebben. Het ’koffiedrinken’ na de dienst en de gesprekken daarbij over de dienst getuigen ieder jaar weer van verrassing, dat het mogelijk is om over kerkgrenzen heen elkaar ‘in God’ te kunnen ontmoeten. Daarnaast hopen we ons in de komende weken heerlijk te kunnen ontspannen.
Ik besef heel goed, hoe moeilijk het is voor diegene die, om wat voor reden dan ook, geen vakantie kan vieren, en vaak ook niet kan genieten van de dagen thuis. Dit geldt, zo weet ik, ook voor verschillende mensen binnen onze gemeente. Het kan zijn door langdurige ziekte, kuren die gevolgd moeten worden, het missen van een geliefde, revalidatieproces, of juist het moeten wachten op een ziekenhuisoproep. Maar soms ook eenvoudigweg omdat er geen mogelijkheden bestaan om te genieten.
Dit keer noem ik de dames Remmers, Van Commenee en Dekkers, allen van de Keizersweg, mw. Middelkoop van de Stevinstraat, Ien Moens-Roubos van de Geraniumlaan en Lan Tan uit Amstelveen. Weet dat ik u allen (wel of niet genoemd) opdraag aan onze Hemelse Vader.
Tot ziens in augustus en een hartelijke groet van pastor Ans Creemer.

BERICHT PASTOR FRED VAN DER LOUW
Wellicht heeft u het al in de kerk of wandelgangen gehoord: mijn werkzaamheden binnen de Pelgrimskerk  zullen per 15 augustus stoppen. Na zo’n 7,5 jaar ga ik afscheid nemen.
Ik werkte de laatste jaren nog maar één dag in Badhoevedorp. Nu mijn vrouw een baan heeft gevonden, is dit een goed moment om die ene dag in te ruilen voor een dag met mijn gezin. Als ik het zo opschrijf, denk ik: wat zijn de jaren omgevlogen. En wat heb ik met velen van u veel mogen meemaken. Hoogte- en dieptepunten.  Maar ik ga op dit moment nog niet terugblikken. Het afscheid komt op een later moment. In de resterende tijd zal ik de lopende contacten afronden en overdragen en heb ik nog vakantie van 23 juli t/m 14 augustus.
Met een hartelijke groet, Pastor Fred van der Louw.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0506            Mw. M. Kromhout-Kliffen Kamerlingh Onneslaan 131.
                    Mw. M. Jonker-Hopman Kamerlingh Onneslaan 131.
1206            Mw. M.H. Hendriks Keesomstraat 18.
                    Mw. H.M. Smit-Wolvetang Réamurstraat 2.
1906            Mw. T. Plag Groene Zoom 12.
                    Mw. E.E.F. Hogeveen-Terol Einsteinlaan 209.
2606            Mw. J.S. van der Horst-Boer Keizersweg 149A.
                    Dhr. E.J. Mebius Celsiusplantsoen 2.
0307            Mw. W.C. Dekker-Westerveld Woonzorgcentrum Vreugdehof,(A’dam).
                    Mw. P.J. Niezen-de Graaf Akerdijk 264.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0408           Mw. J. Kroes-de Jong Anemoonlaan 45.
0508           Dhr. H.N. Franzen Franklinstraat45.
0908           Dhr. E. van Munster Keizersweg 225B. 
1008           Mw. L.C.M. de Pijper-Staal Sloterweg 81-12.
1008           Dhr. J. Verbeek Keizersweg 211A.
1108           Dhr. E.J. Mebius Celsiusplantsoen 2.
1508           Mw. A.J. Dees-Prevo Torricellistraat 18.
1508           Mw. S.L. Tan-Jap Fluweelboomlaan 31.
1608           Dhr. A. Kreuzen Leeuwerikstraat 44.
1608           Mw. J.C. Hopman-Wesdorp Robert Kochstraat 41. 
1808           Mw. J. van Vugt-Kroes Kamerlingh Onneslaan 139B.
1808           Dhr. M.H. Hendriks Keesomstraat 18.
1808           Mw. A.H. van der Zwaard-Kraan Boylestraat 9. 
1908           Mw. P.J. Niezen-de Graaff Akerdijk 264.
2208           Mw. J. Jongkind-Dekker Kamerlingh Onneslaan 131, K252.
2308           Dhr. H. van den Brink Zernikehof 6.
2308           Dhr. A.R. van der Meer Franklinstraat 117.
2808           Mw. A.C. Topsvoort-Hogenhout Keizersweg 239B.
3008           Mw. E. van Beem-den Ouden Boylestraat 11.
0109           Dhr. D. Hijstek Dellaertlaan 22.
1009           Mw. E. de Best-Unk Gaaistraat 8.
1109           Mw. B. Kamp-Markus Jan van Gentstraat 53. 
1509           Dhr. A. Kramer Keplerstraat 20.
1609           Mw. M.G. Nahuijsen-Goldschmeding Dr. Schaepmanlaan 8.
2009           Mw. A.G. Kiers-Jongeneel Kamerlingh Onneslaan 131, k108.
2909           Mw. P. Moens-Elzinga Geraniumlaan 27.

Lieve mensen van de kerk,
Graag wil ik U meedelen, dat David Knibbe, mijn zoon die 12 jaar heeft samengewoond met Esme Meyer, op 17 mei 2016 met haar getrouwd is, tevens moeder van hun kinderen Mila en Luca Knibbe. Misschien wilt u hen ook in Uw gebed gedenken...
Wilma Knibbe-van Veen.

BEDANKT
Lieve allemaal,
Ik weet niet hoe te beginnen zo lief jullie allemaal voor me zijn. Kaarten, bloemen, bezoekjes, telefoontjes. Naar ziekenhuis rijden, al het liefs wat ik van jullie mocht ontvangen deed me heel veel goeds. Wat is het fijn om zoveel lieve mensen om je heen te hebben daarvoor wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken ook van de mooie bloemen van de kerk heb ik erg van genoten. Ook voor al het bidden wat jullie doen; ik hoop dat het mag helpen en daar moet ik op vertrouwen, maar soms valt het niet mee. Het gaat gelukkig beter, heb minder pijn en mijn stem is ook weer beter. Ik hoop over een poosje weer in jullie midden te zijn.
Ook heb ik hele lieve kinders en kleinkinders die me heel erg steunen en geniet ik ook van mijn 2 achterkleinkinderen. Nogmaals allemaal heel, heel veel dank en
hele lieve groetjes van Ien Moens.

Hierbij wil ik de gemeente hartelijk danken voor de twee prachtige bloemenstukken die ik gedurende mijn ziekte-periode heb mogen ontvangen,
Jaap Hoogendam.

Huwelijksjubileum
De familie van Gaalen-Nugteren, Hoofdweg 200 , Lijnden  zijn 19 juli aanstaande 60 jaar getrouwd.
Hartelijke gefeliciteerd met dit jubileum!  

IN MEMORIAM ROELIE HOOGSTEEN-SLUMP
Op zondagmorgen 12 juni overleed Roelie Hoogsteen-Slump.
Zij woonde lange tijd in de Snipstraat. Tot ongeveer zes jaar geleden met haar geliefde man Koos. Roelie kennen we als een, in vele opzichten, modern mens; levend bij de tijd, geïnteresseerd in wat er in het nieuws speelde. Ze was een hartelijke en gastvrije vrouw en hield van praten en geloofsgesprekken.
Praten over wat je bezig hield, over geloof, de wereld van Badhoevedorp, Nederland en de politiek, of ook de we-reld verder weg. Al heel snel in hun huwelijk overkwam haar man Koos een hersenbloeding en werd beperkt in zijn mogelijkheden. Samen en met hun dochter Inge en vele familieleden en vrienden om hen heen werd hun leven toch een heel goed leven.
Dankbaar en in geloof in de God van hemel en aarde die liefde is, zongen we vrijdag in de gedachtenisdienst over het land waar het altijd lentetijd is; een land van louter licht. Daarnaartoe wilde ze gaan, en in geloof hebben we haar uit handen gegeven. Dat haar gedachtenis Inge en de kinderen en allen die haar nu moeten missen tot zegen zal zijn, wensen wij hen toe.
Bert Griffioen.

IN MEMORIAM CORRIE JOBSE-VAN EIJBERGEN
Op donderdag 23 juni is Corrie Jobse-van Eijbergen overleden.
Zij woonde met haar man nog niet zo lang in de Meerwende. Daarvoor aan de Einsteinlaan. We herinneren ons haar als een vriendelijke vrouw die altijd klaarstond. Enige tijd geleden werd vastgesteld dat zij kanker had. Langzaamaan werd zij steeds zwakker. In haar hele ziekteproces heeft zij steeds de regie gehouden. Ook wat betreft wat er in de afscheidsdienst moest gebeuren. In de rouwkaart staat: Sterk als de dood is de liefde.
Zo hebben dhr. en mw. Jobse dat ook ervaren in de vele jaren die zij samen waren. Wij bidden hem en de familie Gods nabijheid toen nu ze verder moeten met deze opengevallen plaats.
Fred van der Louw.

KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
2905        Dhr. W.H.E. Huijboom Keplerstraat 16.
1206        Mw. R. Hoogsteen-Slump Snipstraat 10.

VERHUISD BINNEN GEMEENTE:                 naar:
1606        Dhr. J. van der Kooij Meerwende,   Kamerlingh Onneslaan 131.  2006        Mw. W.M.F. Boter-de Die,               Nieuwe Passeerderstraat 180, Amsterdam (blijft in Badhoevedorp ingeschreven).
2206        Dhr. M. van Rijsbergen Meerwende, Kamerlingh Onneslaan 131.

VERTROKKEN:                                 naar:
2006 Mw. D.M. Tolsma                      Deventer.
2006 Mw. E.J. van Waveren              Amsterdam.

BERICHT KERKENRAAD
Henk Biemond heeft aangegeven zijn vrijwilligerswerk, en dus ook zijn functie als ambtsdrager - ouderling-voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK) –, helaas te moeten beëindigen.
Voorlopig is penningmeester Jacob van Gelder ook voorzitter van het CvK, maar we zijn dringend op zoek naar een opvolger: de combinatie van beide functies lijkt ons te zwaar en ongewenst.
In de kerkdienst van 17 juli a.s. zal ds. Bert Griffioen aandacht besteden aan het vertrek van Henk.

Pastor Fred van der Louw heeft per 15 augustus a.s. ontslag genomen als onze kerkelijk werker: zijn echtgenote gaat weer parttime werken en Fred kan dan een dag per week voor hun kinderen zorgen. In het najaar zal afscheid van hem worden genomen; daarover informeren we u tijdig.
Juup Bosch, scriba.

BERICHT PASTORAAT
Graag wil ik u de volgende wijzigingen doorgeven: Ina Klaasse Bos (tel 023 555 1782) wordt de pastoraal bezoekster van wijk 1B en neemt daarmee het stokje over van Marrie Hoogenboom. Caroline Houtsma (tel 06 4601 4703) wordt pastoraal bezoekster van wijk 3P in de plaats Harry den Arend. Als u kennis wilt maken met Ina of Caroline schroom niet te bellen en een afspraak te maken. Trouwens, voor iedereen die een bezoekje van een pastoraal bezoek(st)er op prijs stelt, geldt: aarzel niet en bel de pastoraal bezoekster van uw wijk of één van de coördinatoren om een afspraak te maken. Namens het pastorale team wens ik u een goede zomer.
Lucie Gijzenberg.

BERICHT KERKELIJK ARCHIEF
In de maanden juli & augustus is het kerkelijk archief gesloten.

BERICHT KOSTER
In verband met vakantie s.v.p. geen extra vergaderingen afspreken in de periode 17 tot en met 31 augustus 2016. Al geplande vergaderingen kunnen gewoon worden gehouden.
Henriët den Arend. 

JUBILEUM ORGANIST 
Jan Boogert is 1 september aanstaande vijftig jaar organist van Badhoevedorp. De, toen nog gereformeerde, kerk stelde de jongeman van 24 jaar aan om de psalmen en gezangen tijdens de zondagse dienst te begeleiden. Zo op het eerste gezicht zou je het niet zeggen, hoe dat mogelijk is bij zo ’n jong ogende man: víjftig jaar! trouwe dienst. Ik heb helaas niet het vermogen om daar meteen een grapje overheen te maken, zoals Jan dat zelf altijd wel kan!
We willen vanzelfsprekend graag aandacht aan dit feit schenken en hem feliciteren, en dat samen doen in de dienst van 11 september. Een dienst waarin dankbaarheid aan God tot uitdrukking komen kan.
Noteert u  het in de agenda?
Bert Griffioen.

STARTWEEK DIT JAAR VAN 18-23 SEPTEMBER
Om ook vast in uw agenda te noteren! Er zijn door een kleine commissie onder de bezielende leiding van Greet Boersma plannen gemaakt en de uitwerking vindt deze maanden plaats, maar een tipje van de sluier lichten we graag al voor u op.
De zondagse startdienst wordt een viering waarin jong en oud een rol zullen spelen en waarin het koor ‘Desire’ (uit Hoofddorp) medewerking verleent onder leiding van Diane Ranselaar. Na de dienst en koffie worden enkele workshops aangeboden, gesprekswandeling, zang, dans etc. waarvan ook een gericht op de kinderen. Deze dag sluiten we samen af met een lunch, afkomstig uit onze verschillende keukens!
Maandag 19 september, vanaf 19.30 uur, is er Filmhuis in de Karavanserai. Kort ingeleid en afgesloten met een gesprek onder leiding van een pater karmeliet uit het oosten van het land.
Dinsdag kunnen we dan bij elkaar gast aan tafel zijn door middel van deelname aan het ‘Walk Inn diner’ dat in de Karavanserai wordt geopend met een borrel.
Woensdagmiddag is ‘theatermiddag’ voor de kleineren onder ons en een pannenkoekje na.
Donderdagavond kan er door gemeenteleden van alle leeftijden worden deelgenomen aan een Bijbelquiz, onder leiding van Paul Boersma. Het wordt een afwisselend en avondvullend programma.
Vrijdagavond houden we de traditionele barbecue, zo mogelijk in de tuin, maar ook als het weer druilerig is, kan de Karavanserai ons onderdak bieden, hebben we al gemerkt.
Aanrader: houd u onze website komende tijd in de gaten, www.pelgrimskerk.org , want daar verschijnt meer informatie en de precieze aanvangstijd van de activiteiten.
Ook in Meerkontakt van  9 september zal meer informatie staan.
Bert Griffioen.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
16 aug  Consistorievergadering 09.00 uur.
22 aug Moderamen 19.30 uur.
29 aug Kerkenraad 19.30 uur.
31 aug MIK vergadering 15.30 uur.
01 sep Werkgroep kerkdiensten 20.00 uur.
05 sep College van Kerkrentmeesters 20.00 uur.
06 sep Diaconie 20.00 uur.
06 sep Kinderdienstvergadering 20.15 uur.
08 sep Raad van Kerken 19.30 uur.
18 sep STARTZONDAG 10.00 uur.

KOPIJ naar: ejpgraeve@hetnet.nl of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie).
Aanleveren: woensdag 31 augustus vóór 18.00 uur. Volgend MEERKONTAKT" verschijnt 09 september.
terug