MEDITATIE: AFHANKELIJK.......WAARVAN?

MEDITATIE: AFHANKELIJK.......WAARVAN?
Het is opeens niet vanzelfsprekend meer. We hebben het daar moeilijk mee. Dat gaat ook op voor ons geluksgevoel, want onze verlangens naar geborgenheid en liefde kunnen niet buiten de wisselwerking met een ander. In een wereld, waarin anderhalve meter afstand is voorgeschreven, is dat een begrenzing van mogelijkheden. Als we alleen op onszelf worden teruggeworpen en er geen mens meer in de buurt is waar we onze menselijke eigenschappen mee kunnen delen, waar kunnen we dan nog naartoe?

Geen wonder, dat mensen die nooit in de kerk kwamen nu wel de digitale uitzendingen van kerkdiensten volgen. In hun zoektocht naar bevestiging en verbinding met elkaar horen ze daar in alle toonaarden en invalshoeken over een Macht spreken, die Liefde is voor iedereen. Veel mensen, die voorheen dachten onafhankelijk te zijn door anderen buiten te sluiten en zichzelf als enige autoriteit in hun leven toe te laten, merken nu hoe begrensd dat is. De vraag naar “de zin van het bestaan” is daardoor actueel geworden; dagbladen publiceren daar artikelen over en uitgevers boeken.

In de zoektocht naar antwoorden komen mensen onherroepelijk de vraag tegen naar het bestaan van God.
Het antwoord op die vraag zal ieder mens zelf dienen te geven. Geloven en moeten zijn nu eenmaal werkwoorden, die onverenigbaar zijn.
Een gelovig mens is een vrij mens; het jawoord dient in alle vrijheid gegeven en beleden te worden.
Aan de ene kant ben en blijf je verantwoordelijk voor wat je doet en laat, aan de andere kant weet je ook, dat je als onvolmaakt mens altijd afhankelijk bent van Gods erbarmen.
 
terug