MEDEDELINGEN N.A.V. DE REGERINGSVERKLARING OVER HET CORONA-VIRUS !

MEDEDELINGEN N.A.V. DE REGERINGSVERKLARING OVER HET CORONA-VIRUS !
Communicatie en besluitvorming:
Omdat de actuele situatie van moment tot moment kan veranderen hebben wij besloten dat alle besluitvorming en communicatie verloopt via de voorzitter van de Kerkenraad (Harry den Arend; 06 19222567; harrydenarend@hotmail.com) en van het College van Kerkrentmeesters (Harm Jonker; 0620414745; h.jonker.sr@kpnmail.nl). Zij hebben dagelijks contact/overleg over de actuele situatie en zullen (vanzelfsprekend wegend de inbreng van velen) beslissen wat te doen en hoe te communiceren.

Mocht u praktische vragen/suggesties hebben, dan kunt u hen mailen, app-en of bellen (en inspreken).


Stopzetten van alle activiteiten, waarbij mensen persoonlijk aanwezig moeten zijn:
In verband met de huidige gezondheidscrisis in Nederland en het feit dat onze gemeente voor een belangrijk deel bestaat uit de zo genoemde “risicogroepen”, achten wij het niet langer verantwoord om activiteiten vanuit onze gemeente te doen plaatsvinden.

Dit geldt zowel in onze gebouwen als vanuit onze gemeente op andere locaties. Dit besluit blijft van kracht voor de periode waarbinnen de regering de landelijke maatregelen heeft afgekondigd (momenteel t/m 6 april 2020) en zal dus eventueel worden verlengd als dit van regeringszijde wordt afgekondigd.
Wij vragen dan ook alle vrijwilligers die enige activiteit coördineren ervoor zorg te dragen dat de betreffende activiteit(en) wordt/worden gecanceld.

Onze gebouwen zullen daarmee (ook voor andere activiteiten) gesloten blijven.
De enige uitzondering die hierop wordt gemaakt is het gebruik van de rouwsuite als dit onverhoopt nodig mocht zijn. Wij weten dat de “uitvaartbranche” zeer stringente regels heeft vastgesteld voor mogelijke uitvaarten, waarover wij met de ons bekende uitvaartondernemers zorgvuldig zullen overleggen in voorkomende situatie.

Wekelijkse kerkdiensten:
Meer specifiek geldt dit ook voor de wekelijkse kerkdiensten. Er worden dus géén kerkdiensten in welke vorm dan ook georganiseerd in ons kerkgebouw.

De landelijke PKN heeft ons op ons verzoek bericht dat zij vooralsnog elke zondagmorgen vanaf 9.20 uur via NPO2-TV een korte kerkdienst zullen uitzenden. Hoewel u helaas onze eigen kerk niet kunt bezoeken, kunt u toch elke zondagmorgen een kerkdienst bijwonen, maar dan via TV!

Daarnaast kunnen kerkleden, die daaraan behoefte hebben, wekelijks een schriftlezing en daaraan verbonden overdenking/preek lezen. Kick Koldewijn heeft zich bereid verklaard om wekelijks een schriftlezing en overdenking voor te bereiden en op schrift te stellen. Wij mogen hier allen van "mee genieten", waarvoor natuurlijk hartelijk dank!
Dat kan op twee manieren:
- Deze zal elke week op deze website, onder het kopje kerkdiensten (bij de betreffende datum) via een link worden geplaatst en door u eenvoudig kan worden geopend;
- Daarnaast kunt u deze ook opgestuurd krijgen via de mail. Meld u daarvoor aan met uw eigen mailadres bij pelgrimskerk@gmail.com

Overige activiteiten:
Bovengenoemde sluiting geldt ook voor alle andere, commerciële activiteiten in en vanuit ons gebouw.
Wij zullen zorgdragen voor informatievoorziening aan externe belanghebbenden. Mocht u horen dat iemand is vergeten, geef dit dan graag aan hen/ons door.

Tot slot onze pastorale plicht:
Als kerkgemeenschap zijn wij genoodzaakt elkaar even “uit het oog te verliezen”. Dit ontneemt ons allerminst onze verantwoordelijkheid als medemens en mede christen. Laten we dus allemaal heel goed om ons heen kijken en extra attent zijn op mensen in onze omgeving die onze hulp en steun nodig hebben.
We kennen in onze omgeving vast medemensen die blij zijn met onze steun: een telefoontje uit belangstelling; een vraag om boodschappen te doen; even helpen bij een praktisch probleem; enzovoort. Juist op dit soort momenten kunnen we “het verschil maken” en onze geloofsbeleving op heel praktische manier laten blijken!

Mocht u dan uiteindelijk toch (ook) pastorale steun zoeken, dan kunt u daarvoor vanzelfsprekend op de gebruikelijke manier contact zoeken met de coördinator van het pastoraat (bij afwezigheid van Lucie Gijzenberg: Jeanne Dees; 06 10263232; jeannedees@planet.nl), onze predikant (t/m 25 maart: Bert Griffioen; 06 12036990; bertgriffioen@planet.nl) of een afspraak maken via Anneke de Korver (zie achterzijde Meerkontakt en adressenpagina website).

Namens de Kerkenraad,
Harry den Arend en Harm Jonker

 
terug